ข้อความแสดงข้อผิดพลาดการแก้ไข: เมื่อคุณรันการวางแผนการบำรุงรักษาใน SQL Server 2008: "ตี้แพคเกจการดำเนินเซิร์ฟเวอร์ SQL ที่ต้องการรวมการบริการที่จะติดตั้ง"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 961126 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
จุดบกพร่อง: 50003840 # (โปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL)
Microsoft กระจาย Microsoft SQL Server 2008 แก้ไขเป็นแฟ้มเดียวที่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากการแก้ไขสะสม แต่ละรุ่นที่ใหม่ที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่มาพร้อมกับ SQL Server 2008 ก่อนหน้าออก
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้: คุณติดตั้งรุ่นวางจำหน่ายของรุ่นที่ต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
 • Microsoft SQL Server 2008 มาตรฐานรุ่น x 86 หรือ x 64
 • นัก Microsoft SQL Server 2008 พัฒนา x 86, x 64 หรือรุ่น IA 64
 • Microsoft SQL Server 2008 องค์กร x 86, x 64 หรือรุ่น IA 64
 • Microsoft SQL Server 2008 Workgroup x 86 หรือ x 64 รุ่น
 • Microsoft SQL Server 2008 เว็บ x 86 หรือ x 64 รุ่น
คุณติดตั้งเครื่องใน SQL Server 2008 ไคลเอ็นต์มือ อย่างไรก็ตาม คุณไม่มีบริการ SQL Server 2008 รวมการติดตั้ง เมื่อคุณสร้าง และดำเนินการแผนการบำรุงรักษาแล้ว คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ในประวัติงาน:
ต้องการรวมการบริการที่จะติดตั้ง โดยเหล่านี้รุ่นของ SQL Server 2008 อย่างใดอย่างหนึ่งใน SQL Server ดำเนินแพคเกจ Utility: มาตรฐาน องค์กร นักพัฒนา หรือการประเมิน การติดตั้งบริการรวม การเรียกใช้การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ SQL และเลือกบริการที่รวม การดำเนินการกับแพคเกจที่ล้มเหลว ขั้นตอนล้มเหลว

การแก้ไข

ข้อมูล Service Pack

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ SQL Server 2008 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
968382วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ SQL Server 2008

ข้อมูลการปรับปรุงที่สะสม

โปรแกรมแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกนำออกใช้ก่อนใน 3 ปรับปรุงที่สะสม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับนี้แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL Server 2008 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
960484แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 3 สำหรับ SQL Server 2008
หมายเหตุ:เนื่องจาก builds สะสม แต่ละรุ่นใหม่ของโปรแกรมแก้ไขด่วนประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่มาพร้อมกับ SQL Server 2008 ก่อนหน้าออก เราขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
956909สร้าง SQL Server 2008 ที่หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2008

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งคอมโพเนนต์บริการรวมจากรุ่นที่ต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
 • sql Server 2008 มาตรฐานรุ่น x 86 หรือ x 64
 • sql Server 2008 นักพัฒนา x 86, x 64 หรือรุ่น IA 64
 • sql Server 2008 องค์กร x 86, x 64 หรือรุ่น IA 64
ถ้าคุณกำลังเรียกใช้รุ่นที่ระบุไว้อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ คุณเพียง ต้องการรันใหม่อีกครั้งโปรแกรมติดตั้ง และจากนั้น เลือกเพิ่มคุณลักษณะการติดตั้งที่มีอยู่. อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณกำลังเรียกใช้เป็นรุ่นเว็บ 2008 เซิร์ฟเวอร์ SQL หรือรุ่นที่กลุ่มทำ SQL Server 2008 งาน คุณไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้โดยตรง โดยใช้โปรแกรมติดตั้ง เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ คุณต้องติดตั้งอินสแตนท์ใหม่ของ SQL Server 2008 โดยใช้รุ่นที่มีอยู่ในรายการนี้ หรือติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนอย่างใดอย่างหนึ่ง

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน" ปัญหานี้ถูกแก้ไขครั้งแรกใน SQL Server 2008 Service Pack 1

ข้อมูลเพิ่มเติม

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เอาความต้องการบำรุงรักษาที่แผนสามารถดำเนินการเฉพาะบนเซิร์ฟเวอร์ที่มีการติดตั้ง SQL Server 2008 รวมบริการ หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ การบำรุงรักษาแผนคุณสามารถทำงานแม้เมื่อ SQL Server 2008 รวมบริการจะไม่ได้ติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาที่คล้ายกันใน SQL Server 2005 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
909036เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณสร้างแผนการบำรุงรักษาใหม่ใน SQL Server 2005: "สร้างบำรุงรักษาแผนล้มเหลว"
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้ง SQL Server 2008 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms143219.aspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะการทำงานที่ได้รับการสนับสนุน โดยรุ่นของ SQL Server 2008 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc645993.aspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแฟ้มใดถูกเปลี่ยนแปลง และข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดเบื้องต้นใด ๆ เพื่อนำแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft นี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
960484แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 3 สำหรับ SQL Server 2008

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการ builds ที่พร้อมใช้งานหลังจากการออกวางจำหน่ายของ SQL Server 2008 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
956909สร้าง SQL Server 2008 ที่หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2008
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรุ่นให้บริการแบบเพิ่มหน่วยสำหรับ SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
935897มีแบบจำลองให้บริการแบบเพิ่มหน่วยจะพร้อมใช้งานจากทีม SQL Server จะจัดส่งโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับการรายงานปัญหา
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเค้าร่างตั้งชื่อสำหรับการปรับปรุงใน SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
822499แบบแผนการตั้งชื่อใหม่สำหรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft SQL Server
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 961126 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2008 Web
Keywords: 
kbexpertiseadvanced kbfix kbsurveynew kbqfe kbmt KB961126 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:961126

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com