ค่าพื้นฐานบางอย่างจะไม่ได้รับการปรับปรุงเมื่อคุณใช้คลาส Win32_PerfRawData_PerfDisk_LogicalDisk WMI เพื่อคำนวณข้อมูลประสิทธิภาพการทำงาน ใน Windows Vista หรือ Windows Server 2008

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 961435 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista หรือ Windows Server 2008 คุณสามารถใช้คลาสบางดิบประสิทธิภาพการทำงานของ Windows จัดการ Instrumentation (WMI) ได้ในการคำนวณข้อมูลประสิทธิภาพการทำงาน อย่างไรก็ตาม คุณได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องจากคลาสที่ประสิทธิภาพการทำงาน

ตัวอย่างเช่น คุณคำนวณข้อมูลประสิทธิภาพการทำงานบางอย่างจากนั้นAvgDiskSecPerTransferและAvgDiskBytesPerTransfer_Baseค่าในการWin32_PerfRawData_PerfDisk_LogicalDiskคลาสที่ อย่างไรก็ตาม ในAvgDiskBytesPerTransfer_Baseค่าจะไม่ปรับปรุงตามที่คาดไว้

ปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อคุณใช้ระดับชั้นประสิทธิภาพการทำงานที่จัดรูปแบบบาง เช่นนั้นWin32_PerfFormattedData_PerfDisk_LogicalDiskคลาสที่

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่สำคัญของ Windows Vista และ Windows Server 2008 จะมีอยู่ในแพคเกจเดียวกัน อย่างไรก็ตาม หนึ่งเดียวของผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจจะแสดงอยู่บนหน้า “การร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วน ” หากต้องการร้องขอแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับทั้ง Windows Vista และ Windows Server 2008 เพียงแค่เลือกผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในรายการในหน้านั้น

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista คุณต้องมี Windows Vista Service Pack 1 หรือ Windows Vista Service Pack 2 ติดตั้งสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
935791วิธีการขอรับ Service Pack ของ Windows Vista รุ่นล่าสุด
ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้นจำเป็นสำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์อื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นสากลนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'

บันทึกข้อมูลแฟ้ม windows Vista และ Windows Server 2008

 • แฟ้มที่นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ระบุ milestone (RTM, SPn), และสามารถระบุสาขาบริการ (LDR, GDR) โดยตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มตามที่แสดงในตารางต่อไปนี้
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์กำหนดเวลาสาขาบริการ
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 และ Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 และ Windows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 และ Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 และ Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • service Pack 1 ถูกรวมเข้าไว้ใน Windows Server 2008
 • แฟ้มรายการ (.manifest) และ MUM แฟ้ม (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมแสดงรายการแยกต่างหาก. แฟ้ม MUM และ MANIFEST และแฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยที่เชื่อมโยง (.cat) เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการรักษาสถานะขององค์ประกอบที่ปรับปรุง แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัย (ไม่แสดงแอตทริบิวต์) จะลงชื่อด้วยลายเซ็นดิจิตัลของ Microsoft
สำหรับ Windows Server 2008 และ Windows Vista รุ่นที่ใช้ x86 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Wmiperfclass.dll6.0.6001.2243491,13615 2009 พฤษภาคม13:02x86
Wmiperfclass.mofไม่สามารถใช้งานได้1,15601 2009 Apr19:06ไม่สามารถใช้งานได้
Wmiperfinst.dll6.0.6001.2243447,61615 2009 พฤษภาคม13:02x86
Wmiperfinst.mofไม่สามารถใช้งานได้98001 2009 Apr19:06ไม่สามารถใช้งานได้
Wmiperfclass.dll6.0.6002.2213791,13615 2009 พฤษภาคม12:53x86
Wmiperfclass.mofไม่สามารถใช้งานได้1,15603 2009 Apr22:00ไม่สามารถใช้งานได้
Wmiperfinst.dll6.0.6002.2213747,61615 2009 พฤษภาคม10:27x86
Wmiperfinst.mofไม่สามารถใช้งานได้98003 2009 Apr22:00ไม่สามารถใช้งานได้
สำหรับ Windows Server 2008 และ Windows Vista รุ่นที่ใช้ x64 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Wmiperfclass.dll6.0.6001.22434137,21615 2009 พฤษภาคม13:18x64
Wmiperfclass.mofไม่สามารถใช้งานได้1,15601 2009 Apr16:21ไม่สามารถใช้งานได้
Wmiperfinst.dll6.0.6001.2243462,97615 2009 พฤษภาคม13:18x64
Wmiperfinst.mofไม่สามารถใช้งานได้98001 2009 Apr16:21ไม่สามารถใช้งานได้
Wmiperfclass.dll6.0.6002.22137137,21615 2009 พฤษภาคม12:52x64
Wmiperfclass.mofไม่สามารถใช้งานได้1,15603 2009 Apr20:55ไม่สามารถใช้งานได้
Wmiperfinst.dll6.0.6002.2213762,97615 2009 พฤษภาคม12:52x64
Wmiperfinst.mofไม่สามารถใช้งานได้98003 2009 Apr20:55ไม่สามารถใช้งานได้
Wmiperfclass.dll6.0.6001.2243491,13615 2009 พฤษภาคม13:02x86
Wmiperfclass.mofไม่สามารถใช้งานได้1,15601 2009 Apr19:06ไม่สามารถใช้งานได้
Wmiperfinst.dll6.0.6001.2243447,61615 2009 พฤษภาคม13:02x86
Wmiperfinst.mofไม่สามารถใช้งานได้98001 2009 Apr19:06ไม่สามารถใช้งานได้
Wmiperfclass.dll6.0.6002.2213791,13615 2009 พฤษภาคม12:53x86
Wmiperfclass.mofไม่สามารถใช้งานได้1,15603 2009 Apr22:00ไม่สามารถใช้งานได้
Wmiperfinst.dll6.0.6002.2213747,61615 2009 พฤษภาคม10:27x86
Wmiperfinst.mofไม่สามารถใช้งานได้98003 2009 Apr22:00ไม่สามารถใช้งานได้
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชันที่ใช้ Itanium ของ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Wmiperfclass.dll6.0.6001.22434290,81615 2009 พฤษภาคม12:55IA-64
Wmiperfclass.mofไม่สามารถใช้งานได้1,15601 2009 Apr16:21ไม่สามารถใช้งานได้
Wmiperfinst.dll6.0.6001.22434151,04015 2009 พฤษภาคม12:55IA-64
Wmiperfinst.mofไม่สามารถใช้งานได้98001 2009 Apr16:21ไม่สามารถใช้งานได้
Wmiperfclass.dll6.0.6002.22137290,81615 2009 พฤษภาคม12:44IA-64
Wmiperfclass.mofไม่สามารถใช้งานได้1,15603 2009 Apr20:55ไม่สามารถใช้งานได้
Wmiperfinst.dll6.0.6002.22137151,04015 2009 พฤษภาคม12:44IA-64
Wmiperfinst.mofไม่สามารถใช้งานได้98003 2009 Apr20:55ไม่สามารถใช้งานได้
Wmiperfclass.dll6.0.6001.2243491,13615 2009 พฤษภาคม13:02x86
Wmiperfclass.mofไม่สามารถใช้งานได้1,15601 2009 Apr19:06ไม่สามารถใช้งานได้
Wmiperfinst.dll6.0.6001.2243447,61615 2009 พฤษภาคม13:02x86
Wmiperfinst.mofไม่สามารถใช้งานได้98001 2009 Apr19:06ไม่สามารถใช้งานได้
Wmiperfclass.dll6.0.6002.2213791,13615 2009 พฤษภาคม12:53x86
Wmiperfclass.mofไม่สามารถใช้งานได้1,15603 2009 Apr22:00ไม่สามารถใช้งานได้
Wmiperfinst.dll6.0.6002.2213747,61615 2009 พฤษภาคม10:27x86
Wmiperfinst.mofไม่สามารถใช้งานได้98003 2009 Apr22:00ไม่สามารถใช้งานได้

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows Vista และ Windows Server 2008

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008 และ Windows Vista รุ่นที่ใช้ x86 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Package_1_for_kb961435 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,94218 2009 พฤษภาคม15:05ไม่สามารถใช้งานได้
Package_2_for_kb961435 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,78018 2009 พฤษภาคม15:05ไม่สามารถใช้งานได้
Package_3_for_kb961435 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,78018 2009 พฤษภาคม15:05ไม่สามารถใช้งานได้
Package_4_for_kb961435 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้2,43018 2009 พฤษภาคม15:05ไม่สามารถใช้งานได้
Package_5_for_kb961435 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้2,26818 2009 พฤษภาคม15:05ไม่สามารถใช้งานได้
Package_6_for_kb961435 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้2,26918 2009 พฤษภาคม15:05ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb961435_client_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,36718 2009 พฤษภาคม15:05ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb961435_client_2 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,69318 2009 พฤษภาคม15:05ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb961435_client ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,71318 2009 พฤษภาคม15:05ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb961435_sc_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,42118 2009 พฤษภาคม15:05ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb961435_sc_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,69018 2009 พฤษภาคม15:05ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb961435_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,70118 2009 พฤษภาคม15:05ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb961435_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,42518 2009 พฤษภาคม15:05ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb961435_server_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,69418 2009 พฤษภาคม15:05ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb961435_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,71318 2009 พฤษภาคม15:05ไม่สามารถใช้งานได้
X86_0ce517af7506d2ca06cc71c55a43030e_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22137_none_71434911a0b9a3dd.manifestไม่สามารถใช้งานได้69518 2009 พฤษภาคม15:05ไม่สามารถใช้งานได้
X86_9f661a401a852be75464fb55e83f9479_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22434_none_6910d332f5f07113.manifestไม่สามารถใช้งานได้69518 2009 พฤษภาคม15:05ไม่สามารถใช้งานได้
X86_microsoft หน้าต่าง wmiperf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22434_none_a0074809cb8a263e.manifestไม่สามารถใช้งานได้11,40315 2009 พฤษภาคม16:49ไม่สามารถใช้งานได้
X86_microsoft หน้าต่าง wmiperf_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22137_none_a1f0bacfc8adc767.manifestไม่สามารถใช้งานได้11,40315 2009 พฤษภาคม16:48ไม่สามารถใช้งานได้
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 และ ของ Windows Vista
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Amd64_microsoft หน้าต่าง wmiperf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22434_none_fc25e38d83e79774.manifestไม่สามารถใช้งานได้11,41915 2009 พฤษภาคม16:49ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_microsoft หน้าต่าง wmiperf_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22137_none_fe0f5653810b389d.manifestไม่สามารถใช้งานได้11,41915 2009 พฤษภาคม16:สีกันไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb961435_client_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,37518 2009 พฤษภาคม15:05ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb961435_client_2 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,70518 2009 พฤษภาคม15:05ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb961435_client ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,72318 2009 พฤษภาคม15:05ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb961435_sc_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,42918 2009 พฤษภาคม15:05ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb961435_sc_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,70218 2009 พฤษภาคม15:05ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb961435_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,71118 2009 พฤษภาคม15:05ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb961435_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,43318 2009 พฤษภาคม15:05ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb961435_server_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,70618 2009 พฤษภาคม15:05ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb961435_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,72318 2009 พฤษภาคม15:05ไม่สามารถใช้งานได้
X86_microsoft หน้าต่าง wmiperf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22434_none_a0074809cb8a263e.manifestไม่สามารถใช้งานได้11,40315 2009 พฤษภาคม16:49ไม่สามารถใช้งานได้
X86_microsoft หน้าต่าง wmiperf_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22137_none_a1f0bacfc8adc767.manifestไม่สามารถใช้งานได้11,40315 2009 พฤษภาคม16:48ไม่สามารถใช้งานได้
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชันที่ใช้ Itanium ของ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Ia64_microsoft wmiperf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22434_none_a008ebffcb882f3a.manifest -หน้าต่าง -ไม่สามารถใช้งานได้11,41115 2009 พฤษภาคม16:39ไม่สามารถใช้งานได้
Ia64_microsoft หน้าต่าง wmiperf_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22137_none_a1f25ec5c8abd063.manifestไม่สามารถใช้งานได้11,41115 2009 พฤษภาคม16:30ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb961435_sc_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,42518 2009 พฤษภาคม15:05ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb961435_sc_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,52918 2009 พฤษภาคม15:05ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb961435_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,70618 2009 พฤษภาคม15:05ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb961435_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,42918 2009 พฤษภาคม15:05ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb961435_server_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,53318 2009 พฤษภาคม15:05ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb961435_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,71718 2009 พฤษภาคม15:05ไม่สามารถใช้งานได้
X86_microsoft หน้าต่าง wmiperf_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22434_none_a0074809cb8a263e.manifestไม่สามารถใช้งานได้11,40315 2009 พฤษภาคม16:49ไม่สามารถใช้งานได้
X86_microsoft หน้าต่าง wmiperf_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22137_none_a1f0bacfc8adc767.manifestไม่สามารถใช้งานได้11,40315 2009 พฤษภาคม16:48ไม่สามารถใช้งานได้
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 961435 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Web Server 2008
Keywords: 
kbautohotfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbbug kbfix kbqfe kbmt KB961435 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:961435

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com