Kaip pa?alinti .NET pagrind? asistentas Firefox

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 963707 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?VADAS

?iame straipsnyje apra?oma, kaip pa?alinti .NET pagrind? asistentas Firefox i? kompiuterio. ?iame straipsnyje taip pat apra?oma, kaip atnaujinti sistem? .NET 3.5 SP1 .NET pagrind? asistentas 1.0, kad komponentas gali b?ti i?jungta.

Pastabos
 • Jei ?dieg?te Firefox 3.6 arba v?lesne versija ir .NET pagrind? asistentas 0.0.0 pasirod? Firefox pl?tini? s?ra?e, naudokite 2 b?d? pa?alinti pl?tin?.
 • Nor?dami atsisi?sti naujin? .NET pagrind? 3.5 SP1 .NET pagrind? asistentas 1.0, Firefox, apsilankykite ?ioje Microsoft svetain?je:
  http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=cecc62dc-96a7-4657-af91-6383ba034eab

Daugiau informacijos

.NET pagrind? 3.5 SP1, .NET pagrind? asistentas leid?ia Firefox naudoti "ClickOnce" taikomosios technologija, kuri yra ?traukta ? .NET Framework. .NET pagrind? asistentas pridedamas kompiuterio lygiu, kad funkcionalumas gali b?ti naudojamas vis? vartotoj? kompiuteri? lygiu vietoj vartotojo lygiu. Tod?l, kad Pa?alinti mygtukas yra negalimas d?l Firefox Priedai meniu nes standartiniams vartotojams neleid?iama pa?alinti ma?ina lygmens komponent?.

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, naudokite vien? i? ?i? metod?:

1 Metodas: Atsisi?skite naujinim?, .NET Framework 3.5 SP1 skirt? .NET Framework Assistant 1.0, Firefox

?is naujinimas ?diegia .NET pagrind? asistentas kiekvienam vartotojui atskirai. Tod?l, kad Pa?alinti mygtukas bus funkcinis Firefox Priedai meniu.

Pastaba ?is naujinimas yra ?traukti ? Windows 7 ir .NET pagrind? 4.0.

Nor?dami atsisi?sti naujin? .NET pagrind? 3.5 SP1 .NET pagrind? asistentas 1.0, Firefox, apsilankykite ?ioje Microsoft svetain?je:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=cecc62dc-96a7-4657-af91-6383ba034eab

2 Metodas: Pa?alinti .NET pagrind? asistent? Firefox

Nor?dami pa?alinti .NET pagrind? asistentas Firefox i? savo kompiuterio, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Naikinti registro rakto prat?simo. Nor?dami tai padaryti, naudokite vien? i? ?i? metod?.
  • Naudokite registro redaktori?:
   1. Prisijunkite naudodami abonement? su administratoriaus teisi?.
   2. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Paleisti, tipo regedit, ir tada paspauskite ENTER.
   3. Raskite ir spustel?kite ?? dalin? registro rakt?.

    X 86 pagrindo kompiuteriuose:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Mozilla\Firefox\Extensions
    X 64 pagrindo kompiuteriuose:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Mozilla\Firefox\Extensions
   4. Naikinti ? {20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b} rakt?.
  • Naudoti komand? eilut?:
   1. Prisijunkite naudodami abonement? su administratoriaus teisi?.
   2. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Paleisti, tipo cmd, ir tada paspauskite ENTER.
   3. ? komand? eilut? ?ra?ykite atitinkam? komand? ir tada paspauskite ENTER.

    X 86 pagrindo kompiuteriuose:
    reg naikinti "HKLM\SOFTWARE\Mozilla\Firefox\Extensions" /v "{20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b}" / f
    X 64 pagrindo kompiuteriuose:
    reg naikinti "HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Mozilla\Firefox\Extensions" /v "{20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b}" / f
 2. Firefox user-agent, i? naujo nustatyti 1 veiksme atliktus keitimus. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. Prad?ti Firefox, tipo apie: config? Firefox adreso juost?.
  2. Slinkite ?emyn arba naudoti Filtras rasti pirmenyb? punktas:
   General.useragent.extra.microsoftdotnet
  3. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite ?? element?, o tada spustel?kite Nustatyti i? naujo.
  4. I? naujo paleiskite Firefox
 3. Pa?alinti .NET Framework pl?tinio failus. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. Prisijunkite naudodami abonement? su administratoriaus teisi?.
  2. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Paleisti, tipo "Explorer", ir tada paspauskite ENTER.
  3. Atidaryti ?? aplank?:
   %SystemDrive%\Windows\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows pateikimo Foundation\DotNetAssistantExtension\
  4. I?trinti DotNetAssistantExtension aplank? ir vis? jo turin?

Nuorodos

Informacijos apie "ClickOnce" taikomosios diegti palaikom? nar?ykli?, ie?kokite "Deploying su" ClickOnce "taikomosios naudojant IE ir Firefox" straipsnyje ?i? Microsoft Bendrij? interneto svetain?je:
http://WindowsClient.net/WPF/wpf35/WPF-Deploying-ClickOnce-IE-Firefox.aspx
Informacijos apie Windows registro prat?simo metodas, kuris .NET Framework prat?simo naudoja u?siregistruoti .NET pagrind? asistentas su Firefox, per?i?r?kite "Pridedant pl?tini? naudojant Windows registr?" straipsn? ?ie Mozilla interneto svetain?je:
https://developer.Mozilla.org/en/Adding_Extensions_using_the_Windows_Registry
Informacijos, kaip pa?alinti Mozilla priedai, per?i?r?kite "I?diegimas Antstatai" straipsn? toliau Mozillazine interneto svetain?je:
http://KB.MozillaZine.org/Firefox_:_FAQs_:_Uninstall_Extensions
Daugiau informacijos apie .NET pagrind? 3.5 Service Pack 1, apsilankykite ?ioje Microsoft svetain?je:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=AB99342F-5D1A-413D-8319-81DA479AB0D7&displaylang=en

Savyb?s

Straipsnio ID: 963707 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. bir?elio 7 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
 • Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1
Rakta?od?iai: 
kbhotfixserver kbexpertiseadvanced kbqfe kbsurveynew kbmt KB963707 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 963707

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com