ข้อความข้อผิดพลาด "คุณต้องการดาวน์โหลดตัวแปลงจริงหรือไม่" เมื่อคุณพยายามเปิดแฟ้มใน Excel, Word หรือ PowerPoint

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 967950 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณลองเปิดสมุดงาน Microsoft Office Excel (.xlsx), เอกสาร Microsoft Office Word (.docx) หรือการนำเสนอ Microsoft Office PowerPoint (.pptx) คุณอาจได้รับข้อความข้อผิดพลาดข้อความหนึ่งจากข้อความข้อผิดพลาดต่อไปนี้และคุณอาจไม่สามารถที่จะเปิดแฟ้ม

แฟ้มนี้ถูกสร้างโดย Microsoft Excel รุ่นที่ใหม่กว่าและจำเป็นต้องใช้ตัวแปลงในการเปิดแฟ้ม คุณต้องดาวน์โหลดตัวแปลงจากเว็บไซต์ของ Microsoft หรือไม่

ไม่สามารถเปิดแฟ้มนี้ โดยใช้ Microsoft Excel คุณต้องการที่จะค้นหาตัวแปลงที่สามารถเปิดไฟล์นี้ได้บนเว็บไซต์ออนไลน์ของ Microsoft Office หรือไม่

หมายเหตุ ข้อความข้างต้นจะแสดงขึ้นเมื่อคุณพยายามเปิดแฟ้ม Excel เมื่อคุณพยายามที่จะเปิดแฟ้ม Word หรือ PowerPoint ชื่อผลิตภัณฑ์ในข้อความจะถูกแทนที่อย่างสอดคล้องกัน

การแก้ไข


Excel 2010, Word 2010 หรือ PowerPoint 2010

 1. ไปที่ศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft เพื่อดาวน์โหลด และติดตั้งOOXML Strict Converter สำหรับ Office 2010
 2. เปิดแฟ้มใน Excel 2010, Word 2010 หรือ PowerPoint 2010
 3. คลิก เปิด เมื่อปรากฏข้อความต่อไปนี้ 
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ซึ่งเป็นการจับภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้
 4. นี้คือภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้เมื่อเปิดแฟ้ม คลิก บันทึกเป็น เพื่อบันทึกแฟ้มในรูปแบบมาตรฐานของ Excel 2010, Word 2010 หรือ PowerPoint 2010

สำหรับ Excel 2007, Word 2007 หรือ PowerPoint 2007

ถ้าคุณมีแอปพลิเคชันที่คุณใช้ในการสร้างแฟ้ม ลองวิธีที่หนึ่งเป็นอันดับแรก
วิธีที่ 1
 1. เปิด Excel 2007, PowerPoint 2007 หรือ Word 2007 โดยขึ้นกับแฟ้มที่คุณต้องการเปิด
 2. บนเมนู แฟ้ม คลิก เปิด หลังจากนั้นเลือกแฟ้ม Excel (.xlsx), Word (.docx) หรือ PowerPoint (.pptx) ที่คุณต้องการเพื่อเปิด
 3. ถ้าไฟล์เปิดขึ้น คลิก บันทึกเป็น บนเมนู แฟ้ม เพื่อบันทึกแฟ้มโดยการเลือกรูปแบบแฟ้ม Excel 97-2003 (.xls), Word 97-2003 (.doc) หรือ PowerPoint 97-2003 (.ppt) ในรายการ บันทึกเป็นชนิด
หมายเหตุ ถ้าคุณไม่สามารถเปิดแฟ้มหรือเปลี่ยนรูปแบบแฟ้มเมื่อคุณบันทึกแฟ้ม ลองวิธีที่ 2
วิธีที่ 2
 1. เปิดแฟ้ม โดยใช้โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้สร้างแฟ้มนั้น
 2. ขึ้นอยู่กับชนิดของไฟล์ สร้างแฟ้มใหม่โดยใช้ Word 2007, Excel 2007 หรือ PowerPoint 2007
 3. สำเนาเนื้อหาของแฟ้มที่คุณเปิดในขั้นตอนที่ 1 และวางลงในแฟ้มที่คุณเปิดในขั้นตอนที่ 2

  หมายเหตุ
  โดยขึ้นกับความเข้ากันได้ระหว่างโปรแกรมประยุกต์และผลิตภัณฑ์ Microsoft Office 2007 รูปแบบของเนื้อหาดั้งเดิมอาจซ้อนกันในเนื้อหาที่ถูกสำเนา
 4. บันทึกแฟ้มโดยการเลือกรูปแบบแฟ้ม Excel 97-2003 (.xls), Word 97-2003 (.doc) หรือ PowerPoint 97-2003 (.ppt) ในรายการ บันทึกเป็นชนิด
สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณไม่มีโปรแกรมประยุกต์ที่สร้างแฟ้ม คุณไม่สามารถเปิดแฟ้ม

สำหรับ Excel 2003, Word 2003 หรือ PowerPoint 2003 และรุ่นก่อนหน้า

เพื่อเปิดแฟ้ม Excel (.xlsx), แฟ้ม Word (.docx) หรือแฟ้ม PowerPoint (.pptx) ในOffice 2003 หรือรุ่นก่อนหน้า คุณต้องติดตั้ง Office Compatibility Pack

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความดังกล่าวใน Microsoft Knowledge Base:
924074 วิธีการเปิดรูปแบบแฟ้มใหม่ใน Microsoft Office รุ่นก่อนหน้านี้
 


ข้อมูลเพิ่มเติม


สามารถสร้างแฟ้มสมุดงาน Excel (.xlsx), เอกสาร Word (.docx) หรือการนำเสนอ PowerPoint (.pptx) ได้แล้วในตอนนี้จากผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่ไม่ใช่ของ Microsoft โดยการใช้มาตรฐานที่กำหนดโดย ISO/IEC 29500 ดังนั้นรุ่นของ Office ที่ปล่อยออกมาหลังจาก 2007 Microsoft Office suite Service Pack 2 (SP2) จึงรองรับข้อกำหนดหลายประการของมาตรฐาน ISO/IEC 29500 อย่างไรก็ตาม มาตรฐานบางข้อจะไม่มีการสนับสนุนใน Microsoft Office

แฟ้มที่คุณพยายามเปิดอาจถูกสร้างโดยผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์บุคคลที่สาม (ไม่ใช่ Microsoft) ที่เป็นไปตามมาตรฐานระหว่างประเทศ ISO/IEC 29500 Office Open XML (OOXML) Microsoft Excel 2007, Excel 2010, Word 2007, Word 2010, PowerPoint 2007 และ PowerPoint 2010 ไม่รองรับมาตรฐานที่กำหนดไว้โดย ISO/IEC 29500

สำหรับข้อมูลที่เกี่ยวกับการปรับใช้มาตรฐาน ISO 29500 โดย Microsoft โปรดดูเว็บไซต์ต่อไปนี้:

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 967950 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 25 มีนาคม 2557 - Revision: 12.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Word 2010
 • Microsoft Excel 2010
 • Microsoft PowerPoint 2010
Keywords: 
kbproductlink kbinfo kbhowto kbexpertisebeginner kbcip KB967950

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com