Article ID: 968003 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

קוד השגיאה 0x80070005 מתואר גם בתור "גישה נדחתה". ייתכן שתיתקל בשגיאה זו אם אין לך את ההרשאות הנכונות להתקנת עדכון מסוים. שגיאה זו עלולה להתרחש אם תוכנה זדונית נמצאת במחשב.

כדי לפתור בעיה זו, נסה את השיטות הנפוצות הבאות תחילה. אם השיטות במאמר זה לא עוזרות, בצע חיפוש כדי לקבל עזרה מתקדמת יותר מהתמיכה של Microsoft או Microsoft Community.

פתרון הבעיה

Windows 8.1 ו- Windows 8

שיטה 1: כניסה בתור מנהל מערכת

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
חלק מהעדכונים דורשים הרשאות מנהלתיות להתקנתם. לכן כניסה כמנהל מערכת יכולה לסייע בפתרון בעיה זו.

כדי להיכנס כמנהל מערכת, דרוש לך חשבון משתמש עם הרשאות ניהול במחשב. כדי לוודא זאת, בצע את הפעולות הבאות:

הערה הפעולות שעליך לבצע ישתנו בהתאם למחשב שלך, אם הוא תחום או קבוצת עבודה. כדי לברר זאת, ראה "כדי לבדוק את המחשב שלך נמצא בקבוצת עבודה או בתחום" בתוך מה ההבדל בין תחום, קבוצת עבודה וקבוצה ביתית?
המחשב שלי הוא תחום
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
 1. החלק מהקצה השמאלי של המסך ולאחר מכן הקש על חיפוש. או, אם אתה משתמש בעכבר, הצבע על הפינה השמאלית התחתונה של המסך ולאחר מכן לחץ על חיפוש.
 2. הקלד חשבונות משתמשים בתיבת החיפוש והקש או לחץ על חשבונות משתמשים.
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  צילום מסך עבור שלב זה
 3. לחץ על נהל חשבונות משתמשים.
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  סיסמת מנהל מערכת או סמל אישור
  אם תתבקש להזין סיסמה או אישור של מנהל מערכת, הקלד את הסיסמה או ספק אישור.
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  צילום מסך עבור שלב זה
 4. שם המשתמש שלך מודגש, וסוג החשבון שלך מופיע בעמודה קבוצה.
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  צילום מסך עבור שלב זה
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed
המחשב שלי נמצא בקבוצת עבודה
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
 1. החלק מהקצה השמאלי של המסך ולאחר מכן הקש על חיפוש. או, אם אתה משתמש בעכבר, הצבע על הפינה השמאלית התחתונה של המסך ולאחר מכן לחץ על חיפוש.
 2. הקלד חשבונות משתמשים בתיבת החיפוש והקש או לחץ על חשבונות משתמשים.
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  צילום מסך עבור שלב זה
 3. לחץ על נהל חשבונות משתמשים.
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  סיסמת מנהל מערכת או סמל אישור
  אם תתבקש להזין סיסמה או אישור של מנהל מערכת, הקלד את הסיסמה או ספק אישור.
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  צילום מסך עבור שלב זה
 4. סוג החשבון שלך מוצג מתחת לשם המשתמש שלך.
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  צילום מסך עבור שלב זה
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed
אם סוג החשבון שלך הוא מנהל מערכת, התחברת כעת כמנהל מערכת.
אם סוג החשבון שלך אינו מנהל מערכת, לא תוכל להתחבר כמנהל מערכת אלא אם אתה יודע את שם המשתמש והסיסמה של חשבון אחר במחשב שהוא מנהל מערכת. אם אינך מנהל מערכת, תוכל לבקש ממנהל מערכת לשנות את סוג החשבון שלך.

לאחר שתיכנס כמנהל מערכת, נסה להתקין את העדכונים שוב.
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed

שיטה 2: סריקה אחר תוכנות זדוניות

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
בעיה זו יכולה להיגרם גם על-ידי פגיעה של תוכנה זדונית. במקרה כזה, הפעל את Windows Defender. אם תוכנה זדונית מונעת תפקוד נכון של Defender, הורד והפעל את Microsoft Safety Scanner. לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:
 1. עבור אל Microsoft Safety Scanner.
 2. לחץ על הורד כעת.
 3. אם תתבקש, לחץ על הפעלה.
 4. פעל בהתאם להוראות כדי להוריד ולהתקין את Safety Scanner. כאשר תתבקש, הוסף קיצור דרך של Safety Scanner לשולחן העבודה.
 5. בשולחן העבודה, לחץ פעמיים על הסמל של Safety Scanner. כאשר התוכנית מתחילה, תחת סוג סריקה, לחץ על סריקה מלאה ולאחר מכן לחץ על הבא.
 6. עם סיום הסריקה, הסר את כל ערכי התוכנה הזדונית שזוהו, ונסה להתקין את העדכונים שוב.
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed

Windows 7 ו- Windows Vista

שיטה 1: כניסה בתור מנהל מערכת

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
חלק מהעדכונים דורשים הרשאות מנהלתיות להתקנתם. לכן כניסה כמנהל מערכת יכולה לסייע בפתרון בעיה זו.

כדי להיכנס כמנהל מערכת, דרוש לך חשבון משתמש עם הרשאות ניהול במחשב. כדי לוודא זאת, ראה כיצד אוכל להיכנס כמנהל מערכת?

לאחר שתיכנס כמנהל מערכת, נסה להתקין את העדכונים שוב.
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed

שיטה 2: סריקה אחר תוכנות זדוניות

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
שגיאה זו יכולה להיגרם גם על-ידי פגיעה של תוכנה זדונית. פתח את תוכנת האנטי-וירס והפעל סריקה כדי לאתר ולהסיר כל תוכנה זדונית. אם לא הותקנה תוכנת אנטי-וירוס במחשב, תוכל להשתמש ב- Microsoft Safety Scanner. כדי להוריד ולהפעיל את Microsoft Safety Scanner, בצע את הפעולות הבאות: 
 1. עבור אל Microsoft Safety Scanner.
 2. לחץ על הורד כעת.
 3. אם תתבקש, לחץ על הפעלה.
 4. פעל בהתאם להוראות כדי להוריד ולהתקין את Safety Scanner. כאשר תתבקש, הוסף קיצור דרך של Safety Scanner לשולחן העבודה.
 5. בשולחן העבודה, לחץ פעמיים על הסמל של Safety Scanner. כאשר Safety Scanner מתחיל, תחת סוג סריקה, לחץ על סריקה מלאה ולאחר מכן לחץ על הבא.
 6. עם סיום הסריקה, הסר את כל ערכי התוכנה הזדונית שזוהו, ונסה להתקין את העדכונים שוב.
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed

Windows XP 

שיטה 1: כניסה בתור מנהל מערכת

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
חלק מהעדכונים דורשים הרשאות מנהלתיות להתקנתם. לכן כניסה כמנהל מערכת יכולה לסייע בפתרון בעיה זו.

כדי להיכנס כמנהל מערכת, דרוש לך חשבון משתמש עם הרשאות ניהול במחשב. כדי לוודא זאת, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה.
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  צילום מסך עבור שלב זה
 2. פתח את חשבונות משתמשים.
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  צילום מסך עבור שלב זה
 3. כל חשבונות המשתמשים רשומים בדף 'חשבונות משתמשים', ולכל חשבון יש מצב כלשהו (כגון 'מנהל מחשב', 'חשבון מוגבל' וכו').
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  צילום מסך עבור שלב זה
 4. ודא שאתה מחובר לחשבון שיש לו את המצב מנהל מחשב.
  אם מצב החשבון שלך אינו מנהל מחשב, לא תוכל להתחבר כמנהל מערכת אלא אם אתה יודע את שם המשתמש והסיסמה של חשבון אחר במחשב שהוא מנהל מערכת. אם אינך מנהל מערכת, תוכל לבקש ממנהל מערכת לשנות את סוג החשבון שלך.

לאחר שתיכנס כמנהל מערכת, נסה להתקין את העדכונים שוב.
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed

שיטה 2: סריקה אחר תוכנות זדוניות

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
שגיאה זו יכולה להיגרם גם על-ידי פגיעה של תוכנה זדונית. פתח את תוכנת האנטי-וירס והפעל סריקה כדי לאתר ולהסיר כל תוכנה זדונית. אם לא הותקנה תוכנת אנטי-וירוס במחשב, תוכל להשתמש ב- Microsoft Safety Scanner. כדי להוריד ולהפעיל את Microsoft Safety Scanner, בצע את הפעולות הבאות: 
 1. עבור אל Microsoft Safety Scanner.
 2. לחץ על הורד כעת.
 3. אם תתבקש, לחץ על הפעלה.
 4. פעל בהתאם להוראות כדי להוריד ולהתקין את Safety Scanner. כאשר תתבקש, הוסף קיצור דרך של Safety Scanner לשולחן העבודה.
 5. בשולחן העבודה, לחץ פעמיים על הסמל של Safety Scanner. כאשר Safety Scanner מתחיל, תחת סוג סריקה, לחץ על סריקה מלאה ולאחר מכן לחץ על הבא.
 6. עם סיום הסריקה, הסר את כל ערכי התוכנה הזדונית שזוהו, ונסה להתקין את העדכונים שוב.
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed

מידע נוסף

למידע נוסף על Windows Update, עבור לאתר האינטרנט של Microsoft: Windows Update.

לקבלת מידע נוסף על חשבונות מנהל מערכת, ראה מהו חשבון מנהל מערכת?

לקבלת מידע נוסף על מניעת תוכנות זדוניות וביטולן, ראה כיצד למנוע ולהסיר וירוסים ותוכנות זדוניות אחרות .
הערה זהו מאמר "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע הכלול במסמך זה מסופק כפי שהוא בתגובה לבעיות שצצות. לאור הקצב המהיר של פרסום החומרים, ייתכן שהחומרים יכללו שגיאות הקלדה ואנו עשויים לתקן אותם בכל עת, ללא הודעה מוקדמת. למידע על שיקולים אחרים, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 968003 - Last Review: יום שישי 07 מרץ 2014 - Revision: 5.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Windows 8.1
 • Windows 8.1 Enterprise
 • Windows 8.1 Pro
 • Windows 8
 • Windows 8 Enterprise
 • Windows 8 Pro
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Microsoft Windows Update
 • Microsoft Update
מילות מפתח 
kbrapidpub kbnomt KB968003

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com