วิธี การติดตั้งความที่ว่าง Windows Live ปลอดภัย Onecare แล้ว สแกนคอมพิวเตอร์ของคุณในเซฟโหมด

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 968091 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

แหล่งที่มา:ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft

เผยแพร่อย่างรวดเร็ว

เผยแพร่อย่างรวดเร็วบทความให้ข้อมูลโดยตรงจากภายในองค์กรฝ่ายสนับสนุนของ MICROSOFT ข้อมูลที่อยู่ในที่นี้ถูกสร้างขึ้นในการตอบสนองเป็น หรือไม่ซ้ำกับหัวข้อ หรือเป็นภาคผนวกผู้อื่นเพิ่มเติมข้อมูล

อาการ

เพื่อให้แน่ใจว่า ความ Windows Live ปลอดภัย Onecare สามารถสแกนคอมพิวเตอร์ของคุณ ด้วยซอฟต์แวร์ที่น้อยที่สุดและโปรแกรมควบคุมติดตั้งคุณสามารถติดตั้ง และเรียกใช้สแกนเนอร์ที่ปลอดภัยในเซฟโหมด

หมายเหตุ บทความนี้เหมาะกับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ระดับเริ่มต้นถึงระดับกลาง คุณอาจพบว่าจะง่ายต่อการทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ถ้าคุณพิมพ์บทความนี้ก่อน

ข้อมูลเพิ่มเติม

การติดตั้ง และเรียกใช้ สแกนเนอร์ที่ปลอดภัยในเซฟโหมดให้ทำตามขั้นตอนที่แสดงด้านล่างในใบสั่งที่แสดงรายการ:

ขั้นตอนที่ 1: ติดตั้งความที่ว่าง Windows Live ปลอดภัย Onecare

เมื่อต้องการติดตั้ง ที่ว่าง Windows Live ปลอดภัยสแกนเนอร์ให้ทำตามขั้นตอนที่แสดงด้านล่าง:
 1. แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft เพื่อดาวน์โหลด และติดตั้งที่ว่าง Windows Live ปลอดภัยสแกนเนอร์: http://onecare.live.com/site/en-us/default.htm
 2. คลิก การป้องกัน จากรายการตัวเลือก
 3. คลิก ตรวจสอบการป้องกัน จากนั้น ทำตามคำแนะนำในการดาวน์โหลด และติดตั้งสแกนเนอร์ความปลอดภัย
 4. เมื่อติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้ว และความปลอดภัย OneCare สแกนเนอร์ที่กำลังสแกนคอมพิวเตอร์ของคุณให้คลิก ยกเลิก เป็นการชั่วคราวหยุดการทำการสแกน และจากนั้น ปิดโปรแกรมประยุกต์ทั้งหมดที่กำลังทำงานอยู่
 5. ไปยังขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 2: การเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ของคุณในเซฟโหมด และเรียกใช้ความที่ว่าง Windows Live ปลอดภัย Onecare

การเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ของคุณในเซฟโหมด และเรียกใช้ ความที่ว่าง Windows Live ปลอดภัย Onecare ในคอมพิวเตอร์ของคุณทำตามขั้นตอนที่แสดงด้านล่างเฉพาะกับระบบปฏิบัติการของคุณ:

สำหรับ Windows 2000, Windows XP และ Windows Server 2003 ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. คลิก เริ่มคลิก ปิดคอมพิวเตอร์ แล้ว คลิก รีสตาร์ท.
 2. เมื่อคุณเห็นข้อความ โปรดเลือกระบบปฏิบัติการเพื่อเริ่มการทำงานกดแป้น F8 บนแป้นพิมพ์ของคุณ
 3. ใช้แป้นลูกศรเพื่อเน้น เซฟโหมดที่ มีระบบเครือข่ายสนับสนุน จากนั้น กด ป้อน.

  หมายเหตุ: ถ้าคุณมีระบบดูอัลบูต หรือมัลติบูต เลือกการติดตั้งที่คุณต้องการเข้าถึงโดยใช้แป้นลูกศร และจากนั้น กด ป้อน.
 4. หลังจากที่คอมพิวเตอร์เริ่มระบบใหม่เข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ของคุณ
 5. เรียกดูเมื่อต้องการ http://onecare.live.com/site/en-us/default.htm เมื่อต้องการกลับไปยังเว็บไซต์ความ Windows Live ปลอดภัย Onecare
 6. คลิก การป้องกัน
 7. ทำตามคำแนะนำการติดตั้ง และเรียกใช้ Windows Live OneCare ความปลอดภัยของสแกนเนอร์

  หมายเหตุ: กำลังสแกนระบบของคุณอาจใช้เวลามากเกินไปจำนวนเวลา และบางครั้งอาจถูกตรึง หรือไม่ได้ใช้งาน กรุณาอนุญาตให้มีการสแกนเสร็จสมบูรณ์
 8. เมื่อสแกนเนอร์ที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว ปิดโปรแกรมประยุกต์ทั้งหมดที่กำลังทำงาน และดำเนินการขั้นตอนที่ 3

สำหรับ Windows Vista และ Windows Server 2008 ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. คลิก เริ่ม พิมพ์ msconfig ในการ เริ่มต้นค้นหา กล่อง และจากนั้น คลิก Msconfig.exe ในรายการ Progrms ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ สำหรับรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ หรือ เพื่อยืนยัน พิมพ์รหัสผ่านของคุณ หรือคลิก ดำเนินการต่อไป.
 2. ในหน้าต่างการตั้งค่าคอนฟิกระบบการคลิกเพื่อเลือกการ เริ่มต้นระบบ แท็บ
 3. คลิกเพื่อทำเครื่องหมายในการ เริ่มระบบแบบปลอดภัย ตัวเลือกและคลิกเพื่อเลือก เครือข่าย คลิก ตกลง
 4. คลิก รีสตาร์ท เมื่อได้รับพร้อมท์ให้เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ
 5. เมื่อคอมพิวเตอร์ได้เริ่มต้นการล็อกออนเข้าสู่บัญชีผู้ใช้ของคุณ
 6. เรียกดูเมื่อต้องการ http://onecare.live.com/site/en-us/default.htm เมื่อต้องการกลับไปยังเว็บไซต์ความ Windows Live ปลอดภัย Onecare
 7. คลิก การป้องกัน
 8. ทำตามคำแนะนำการติดตั้ง และเรียกใช้ Windows Live OneCare ความปลอดภัยของสแกนเนอร์

  หมายเหตุ: กำลังสแกนระบบของคุณอาจใช้เวลามากเกินไปจำนวนเวลา และบางครั้งอาจถูกตรึง หรือไม่ได้ใช้งาน กรุณาอนุญาตให้มีการสแกนเสร็จสมบูรณ์
 9. เมื่อสแกนเนอร์ที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว ปิดโปรแกรมประยุกต์ทั้งหมดที่กำลังทำงานอยู่ และไปที่ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 3: คอมพิวเตอร์ของคุณกลับไปยังโหมดปกติ และผู้ดูแลระบบของคุณ

เพื่อกลับสู่โหมดปกติและเริ่มระบบใหม่ คอมพิวเตอร์ของคุณทำตามขั้นตอนที่แสดงด้านล่างเฉพาะกับระบบปฏิบัติการของคุณ:

สำหรับ Windows 2000, Windows XP และ Windows Server 2003 ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. คลิก เริ่มคลิก ปิดคอมพิวเตอร์ แล้ว คลิก รีสตาร์ท.
 2. ในการปิดกล่องโต้ตอบ Windows คลิกเริ่มการทำงาน และจากนั้น คลิกตกลง

สำหรับ Windows Vista และ Windows Server 2008 ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. คลิก เริ่ม พิมพ์ msconfig ในการ เริ่มต้นค้นหา กล่อง และจากนั้น คลิก Msconfig.exe ในรายการ Progrms ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ สำหรับรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ หรือ เพื่อยืนยัน พิมพ์รหัสผ่านของคุณ หรือคลิก ดำเนินการต่อไป.
 2. ในการ ทั่วไป คลิกแท็บ เริ่มต้นปกติ คลิก ตกลง
 3. คลิก รีสตาร์ท คอมพิวเตอร์ของคุณ

ปฏิเสธความรับผิด

MICROSOFT และ/หรือซัพพลายเออร์ของไมโครซอฟต์ ไม่มีการแสดงถึงหรือให้การรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความเหมาะสม ความน่าเชื่อถือ หรือความถูกต้องของข้อมูลที่มีอยู่ในเอกสาร และกราฟิกที่เกี่ยวข้องที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้ ("เอกสาร") เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ วัสดุอาจรวมถึง INACCURACIES ทางเทคนิคหรือข้อผิดพลาด TYPOGRAPHICAL และอาจสามารถแก้ไขได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ถึงขอบเขตสูงสุดที่ได้รับอนุญาต โดยใช้กฎหมาย MICROSOFT และ/หรือซัพพลายเออร์ของ DISCLAIM และรวมทั้งหมดที่ใช้แทน รับประกัน และเงื่อนไขว่า EXPRESS ทั้งโดยนัย หรือ กฎหมาย รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะการนำเสนอ การรับประกัน หรือเงื่อนไขของชื่อเรื่อง ไม่ใช่ INFRINGEMENT เงื่อนไขที่น่าพอใจ หรือคุณภาพ สินค้า และความเหมาะสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ โดยอ้างอิงวัตถุดิบ

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 968091 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 30 พฤษภาคม 2556 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Datacenter
Keywords: 
kbnomt kbrapidpub kbmt KB968091 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:968091

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com