Programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? lentel?s ?AsyncOperationBase? ir ?WorkflowLogBase? tampa labai didel?s, be to, naudojant daug darbo eig? kyla efektyvumo problem?

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 968755 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

PO?YMIAI

Programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? naudojate daugyb? darbo eig?. Lentel?s ?AsyncOperationBase? ir ?WorkflowLogBase? tampa labai didel?s ir kyla efektyvumo problem?.

PRIE?ASTIS

?i problema kyla d?l to, kad paleidus darbo eigos taisykles MSCRM duomen? baz?s lentel?se ?AsyncOperationBase? ir ?WorkflowLogBase? sukuriamas darbo eigos egzempliorius ir ?ra?as. Ta?iau u?darius darbo eigos egzempliori? duomen? baz?je lieka darbo eigos ?ra?as. Tod?l lentel?s ?AsyncOperationBase? ir ?WorkflowLogBase? vis did?ja. Galiausiai suma??ja efektyvumas.

Pastaba ?i? ?ra?? ypatyb? AsyncOperationType yra nustatyta ties 10.

SPRENDIMAS

?i problema i?sprend?iama naujausiame kaupiamajame specifini? naujinim? pakete, skirtame ?Microsoft Dynamics CRM 4.0?. Daugiau informacijos rasite spustel?j? ?? straipsnio numer? ir per?i?r?j? straipsn? ?Microsoft? ?ini? baz?je:
949256 ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? naujinimai ir kar?tosios pataisos


Svarbu ?iame skyriuje, b?de ar u?duotyje pateikiami veiksmai, kuriais nurodoma, kaip keisti registro duomenis. Ta?iau jei pakeisite registro duomenis netinkamai, gali kilti rimt? problem?. Tod?l atlikite ?iuos veiksmus atid?iai. Kad b?t? saugiau, prie? keisdami registr? sukurkite atsargin? jo kopij?. Tuomet gal?site atkurti registr?, jei kils problem?. Daugiau informacijos, kaip sukurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr?, rasite spustel?j? nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?j? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
322756 Kaip kurti atsargin? registro kopij? ir atkurti registr? sistemoje ?Windows?


Nor?dami ?galinti ?ias kar?t?sias pataisas, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, Vykdyti, ?veskite regedit, tada spustel?kite Gerai.
 2. Registro rengykl?je raskite ?? dalin? rakt?:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSCRM
 3. Patikrinkite, ar yra DWORD registro raktas, pavadintas ?AsyncRemoveCompletedWorkflows?. Registro ?ra?o ?AsyncRemoveCompletedWorkflows? reik?m?s duomenys turi b?ti lyg?s 1.
 4. Jei registro ?ra?o ?AsyncRemoveCompletedWorkflows? n?ra, prid?kite j?. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite MSCRM, perkelkite pel?s ?ymikl? ant Naujas, spustel?kite DWORD reik?m?, tada ?veskite AsyncRemoveCompletedWorkflows ? lauk? Pavadinimas.
  2. Dukart spustel?kite AsyncRemoveCompletedWorkflows, tada ?veskite 1 ? lauk? Reik?m?s duomenys.
  3. Spustel?kite Prad?ti, Vykdyti, ?veskite iisreset, tada spustel?kite Gerai.

   Pastaba Jei lauke ?Reik?m?s duomenys? nurodyta ?AsyncRemoveCompletedWorkflows? DWORD reik?m? gr??inama ? 0, ?Microsoft Dynamics? CRM toliau saugos darbo eigos ?ra?us net atlikus u?duotis.
Pastaba ?i kar?toji pataisa neveikia atgaline data ir bus taikoma tik b?simiems darbo eigos ?ra?ams. Tod?l ?diegus ir suaktyvinus ?i? kar?t?j? patais? automati?kai bus panaikinti tik nauji darbo eigos ?ra?ai. Jei lentel?s ?AsyncOperationBase? ir ?WorkflowLogBase? d?l ?i? darbo eigos ?ra?? jau yra didel?s, jas turite i?valyti naudodami ?Microsoft SQL Server? valymo scenarij?, kur? rasite ?iame ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsnyje:
968520 Jei programoje ?Microsoft Dynamics CRM 4.0? lentel? ?AsyncOperationBase? tampa per didel?, veikimas sul?t?ja

DAUGIAU INFORMACIJOS

Daugiau informacijos apie programin?s ?rangos naujinimo terminologij? rasite spustel?j? ?? straipsnio numer? ir per?i?r?j? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
824684 ?prastos terminologijos, vartojamos ?Microsoft? programin?s ?rangos naujinimams apib?dinti, apra?as
Daugiau informacijos apie ?Microsoft Business Solutions? CRM programin?s ?rangos kar?t?j? patais? ir naujinim? paket? terminologij? rasite spustel?j? ?? straipsnio numer? ir per?i?r?j? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
887283 ?Microsoft Business Solutions? CRM programin?s ?rangos kar?t?j? patais? ir naujinim? paket? pavadinim? suteikimo standartai

Savyb?s

Straipsnio ID: 968755 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. spalio 11 d. - Per?i?ra: 2.0
TAIKOMA:
 • Microsoft Dynamics CRM 4.0
Rakta?od?iai: 
kbmbsworkflow kbsurveynew kbmbsmigrate kbqfe KB968755

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com