Tabele AsyncOperationBase i WorkflowLogBase postaju prevelike i dolazi do problema sa performansama kada koristite puno tokova posla u programu Microsoft Dynamics CRM 4.0

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 968755 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

SIMPTOMI

Koristite previ?e tokova posla u programu Microsoft Dynamics CRM 4.0. Tabele AsyncOperationBase i WorkflowLogBase postaju prevelike i dolazi do problema sa performansama.

UZROK

Do ovog problema dolazi zbog toga ?to se kreiraju instanca toka posla i zapis o toku posla u tabelama AsyncOperationBase i WorkflowLogBase MSCRM baze podataka kada se pokrenu pravila toka posla. Me?utim, kada se instanca toka posla dovr?i, zapis o toku posla ostaje u bazi podataka. Zbog toga tabele AsyncOperationBase i WorkflowLogBase nastavljaju da rastu. S vremenom se umanjuju performanse.

Napomena Svojstvo AsyncOperationType za te zapise postavlja se na vrednost 10.

RE?ENJE

Ovaj problem je re?en u poslednjoj kumulativnoj zbirnoj ispravci za Microsoft Dynamics CRM 4.0. Za vi?e informacija kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
949256 Ispravke i hitne ispravke za Microsoft Dynamics CRM 4.0


Va?no Ovaj odeljak, metod ili zadatak sadr?e korake koji obja?njavaju kako se menja registrator. Me?utim, mo?e do?i do ozbiljnih problema ako neispravno izmenite registrator. Zbog toga obavezno pa?ljivo sledite ove korake. Radi dodatne za?tite, napravite rezervnu kopiju registratora pre nego ?to ga izmenite. U tom slu?aju mo?ete da vratite registrator u prethodno stanje ako do?e do problema. Da biste dobili vi?e informacija o pravljenju rezervne kopije i vra?anju registratora u prethodno stanje, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
322756 Pravljenje rezervne kopije registratora i njegovo vra?anje u prethodno stanje u operativnom sistemu Windows


Da biste omogu?ili ovu hitnu ispravku, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte regedit, a zatim kliknite na dugme U redu.
 2. U alatki ?Ure?iva? registratora? prona?ite slede?i potklju?:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSCRM
 3. Utvrdite da li postoji DWORD stavka registratora sa imenom AsyncRemoveCompletedWorkflows. Podaci o vrednosti stavke registratora AsyncRemoveCompletedWorkflows moraju da budu 1.
 4. Ako stavka registratora AsyncRemoveCompletedWorkflows ne postoji, dodajte je. Da biste to uradili, sledite ove korake:
  1. Kliknite desnim tasterom mi?a na stavku MSCRM, postavite pokaziva? na stavku Novo, izaberite stavku DWORD vrednost i u polju Ime otkucajte AsyncRemoveCompletedWorkflows .
  2. Kliknite dvaput na stavku AsyncRemoveCompletedWorkflows i u polju Podaci o vrednosti otkucajte 1 .
  3. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte iisreset i kliknite na dugme U redu.

   Napomena Ako se vrednost polja ?Podaci o vrednosti? za DWORD vrednost AsyncRemoveCompletedWorkflows vrati na 0, Microsoft Dynamics CRM ?e nastaviti da zadr?ava zapise o toku posla u bazi podataka ?ak i ako se zadaci dovr?e.
Napomena Ova hitna ispravka je samo proaktivna. Zbog toga, kad se hitna ispravka instalira i aktivira, samo se novi zapisi o toku posla automatski bri?u. Ako su tabele AsyncOperationBase i WorkflowLogBase ve? velike zbog tih zapisa o tokovima posla, morate da o?istite te tabele pomo?u Microsoft SQL Server skripte za ?i??enje koja je uklju?ena uz slede?i ?lanak Microsoft baze znanja:
968520 Performanse su spore ako tabela AsyncOperationBase postane prevelika u programu Microsoft Dynamics CRM 4.0

DODATNE INFORMACIJE

Da biste dobili vi?e informacija o terminologiji za softverske ispravke, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
824684 Opis standardne terminologije kori??ene za opis Microsoft softverskih ispravki
Za vi?e informacija o Microsoft Business Solutions CRM softverskoj hitnoj ispravci i terminologiji za pakete ispravki kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
887283 Microsoft Business Solutions CRM softverska hitna ispravka i standardi za imenovanje paketa ispravki

Svojstva

Identifikator ?lanka: 968755 - Poslednji pregled: 11. oktobar 2011. - Revizija: 2.0
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Dynamics CRM 4.0
Klju?ne re?i: 
kbmbsworkflow kbsurveynew kbmbsmigrate kbqfe KB968755

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com