ข้อความแสดงข้อผิดพลาดการแก้ไข: เมื่อคุณพยายามปรับรุ่นอินสแตนซ์ของ SQL Server 2005 SQL Server 2008: "รอบนจุดจับการกู้คืนโปรแกรมฐานข้อมูลล้มเหลว ตรวจสอบล็อกข้อผิดพลาดของ SQL Server สำหรับสาเหตุที่เป็นไปได้"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 968829 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
  • คุณเปลี่ยนชื่อบัญชี sa สำหรับอินสแตนซ์ของ Microsoft SQL Server 2005
  • คุณพยายามปรับรุ่นนี้อินสแตนซ์ของ SQL Server 2005 SQL Server 2008
ในสถานการณ์สมมตินี้ เมื่อมีการปรับรุ่นโปรแกรมฐานข้อมูล การปรับรุ่นอาจล้มเหลว และคุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
รอสักครู่ในการกู้คืนโปรแกรมฐานข้อมูลจุดจับล้มเหลว ตรวจสอบล็อกข้อผิดพลาดของ SQL Server สำหรับสาเหตุที่เป็นไปได้
นอกจากนี้ คุณอาจพบข้อผิดพลาดต่อไปนี้ในแฟ้มบันทึกการตั้งค่าของ SQL Server:
<date> <time>spid6s ดำเนิน msdb.dbo.sp_syspolicy_create_purge_job <date> <time>ข้อผิดพลาด spid6s: ความรุนแรง 515 : 16 สถานะ: 2. </time> </date></time></date>
<date> <time>spid6s ไม่สามารถแทรกค่า NULL ในคอลัมน์ 'owner_sid' ตาราง 'msdb.dbo.sysjobs' คอลัมน์ไม่อนุญาตให้ nulls ได้ แทรกล้มเหลว</time></date>
<date> <time>ข้อผิดพลาด spid6s: ความรุนแรง 912 : 21 สถานะ: 2</time></date>
<date> <time>spid6s สคริปต์การปรับรุ่นที่ระดับสำหรับฐานข้อมูล 'หลัก' เหลวเนื่องจากขั้นตอนการปรับรุ่น 'sqlagent100_msdb_upgrade.sql' พบข้อผิดพลาดสถานะ 515, 2 ระดับความรุนแรง 16 นี่คือเงื่อนไขของข้อผิดพลาดร้ายแรงซึ่งอาจไปรบกวนการดำเนินการทั่วไป และฐานข้อมูลจะถูกถ่ายแบบออฟไลน์ ถ้าข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในระหว่างการปรับรุ่นฐานข้อมูล 'หลัก' ดังกล่าวจะป้องกันการอินสแตนซ์ SQL Server ทั้งหมดจากการเริ่มต้น ตรวจสอบรายการ errorlog ก่อนหน้านี้สำหรับข้อผิดพลาด ทำการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสม และ re-start ฐานข้อมูลเพื่อให้ขั้นตอนการปรับรุ่นในสคริปต์การเรียกใช้การดำเนินการเสร็จสมบูรณ์</time></date>
<date> <time>ข้อผิดพลาด spid6s: ความรุนแรง 3417 : 21 สถานะ: 3</time></date>
หมายเหตุ:แฟ้มบันทึกการตั้งค่าของ SQL Server โดยปกติจะเป็นชื่อ SQLServer_ERRORLOG_yyyy ม ddThh.mm.ss.txt และอยู่ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
<sql install="" directory=""></sql>\100\Setup Bootstrap\log\yyyymmdd_hhmmss

สาเหตุ

กระบวนการปรับรุ่นมีสคริปต์เพื่อสร้างการSP_Syspolicy_Create_Purge_jobกระบวนงานที่เก็บไว้ วิธีการสร้างงาน syspolicy_purge_history และ hardcodes เจ้าของงานที่มี บัญชี sa เนื่องจากมีการเปลี่ยนชื่อบัญชี sa การสร้างงานล้มเหลว ซึ่งทำให้เกิดปัญหาที่กล่าวไว้ในส่วน "อาการ"

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ เปลี่ยนชื่อบัญชี sa เป็น sa และจากนั้น ปรับรุ่นอินสแตนซ์ของ SQL Server 2005

ได้รับการแก้ไขปัญหานี้ใน SQL Server 2008 Service Pack 1 (SP1) ดังนั้น เมื่อคุณพยายามที่จะอินสแตนซ์ของ SQL Server 2008 การปรับรุ่นไปเป็นรุ่นที่ใหม่กว่า SQL Server 2008 SP1 ที่ไม่ใช่ นี้ปัญหาไม่เกิดขึ้นสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SQL Server 2008 Service Pack 1 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
968382วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ SQL Server 2008

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน" ปัญหานี้ถูกแก้ไขครั้งแรกใน SQL Server 2008 Service Pack 1

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 968829 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2553 - Revision: 1.0
ใช้กับ
  • Microsoft SQL Server 2008 Workgroup
  • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
  • Microsoft SQL Server 2008 Developer
  • Microsoft SQL Server 2008 Standard
Keywords: 
kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbqfe kbfix kbmt KB968829 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:968829

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com