Article ID: 969168 - View products that this article applies to.
Microsoft Agent הוא מערכת של שירותי תוכנה אשר תומכת בדמויות אינטראקטיביות בתצוגה של Microsoft Windows. המסייעים של Office הם דוגמאות לדמויות Microsoft Agent. הדמויות כללו את Clipit (המהדק), הנקודה (כדור אדום בעל פרצוף סמיילי המשנה את צורתו ואת צבעו), Hoverbot (רובוט) והגאון (קריקטורה של אלברט איינשטיין). הדמויות מקיימות אינטראקציה עם משתמשים בכך שמציעות להם עזרה עם משימות שמבוצעות באותו רגע. לקבלת מידע נוסף על הביטול ההדרגתי של Microsoft Agent, ראהhttp://msdn.microsoft.com/he-il/library/ms695784(VS.85).aspx.

אם מאמר זה לא ענה על שאלתך, לחץ על לחצן זה כדי להציג את שאלתך לחברי קהילה אחרים בפורום Microsoft Answers:
שאל שאלה


הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מאפייני הבעיה

בעת הפעלת תוכנית ב-Windows 7, ייתכן שתיתקל בשגיאה המשויכת ל-Microsoft Agent, לאחר קבלת הודעת השגיאה התוכנית עלולה לקרוס.

לדוגמה, בעת שימוש ב- Microsoft Office XP והקשה על F1 כדי לפתוח את המסייע של Office, מופיעה ההודעה הבאה:
The Office Assistant requires Microsoft Agent 2.0 or later versions (המסייע של Office מחייב התקנה של Microsoft Agent 2.0 או גירסאות מתקדמות יותר). This product is available in the Office System Pack ( מוצר זה זמין בחבילת מערכת Office).

לאחר לחיצה על אישור, חלון העזרה מופיע. ניתן להשתמש בחלון העזרה כרגיל. עם זאת, לא ניתן להשתמש במסייע של Office.

בעיה זו יכולה להתרחש עם יישומים כגון Microsoft Office XP, Microsoft Office 2003 וכל תוכנית המשתמשת ב- Microsoft Agent.

סיבה

בעיה זו מתרחשת מאחר שהשימוש ב- Microsoft Agent הופסק עם פרסום Windows 7.

Microsoft Agent לא כלול ב- Windows 7, ולא ייכלל בגירסאות עתידיות כלשהן של מערכת ההפעלה Windows. עם זאת, באפשרותך להוריד את Microsoft Agent כתיקון חם עבור מחשב Windows 7.

פתרון הבעיה

כדי לפתור בעיה זו, הורד והתקן את התיקון החם 969168 כדי להתקין את Microsoft Agent במחשב. לשם כך, לחץ על הקישור הצג ובקש הורדות של תיקונים חמים בראש מאמר זה ועקוב אחר ההנחיות.

שים לב התיקון החם כולל התקנה של רכיבי הליבה בלבד של Microsoft Agent ואת הדמות Merlin. קבצי דמויות נוספות כגון Dot, Hoverbot, Scribble או רכיבים אחרים של Microsoft Agent הדרושים ליישומים ספציפיים שתומכים ב-Microsoft Agent לא יותקנו באמצעות תיקון חם זה. אם יישומים התומכים ב-Microsoft Agent עדיין לא פועלים לאחר התקנת התיקון החם, מומלץ לפנות ליצרן התוכנה לקבלת עזרה.

בנוסף, במחשבים מבוססי Windows 7, ייתכן שיוצג לך Program Compatibility Assistant (PCA). כאשר מופיעה תיבת הדו-שיח של PCA, לחץ על חפש פתרונות במצב מקוון. מוצגת לך הנחיה להתקין את Microsoft Agent ולאחר מכן אתה מנותב בחזרה למאמר זה להתקנת התיקון החם.

חשוב דף הכניסה של התיקון החם מציין את גירסת Windows הנוכחית שברשותך ומציע חבילת הורדה לגירסה זו. ייתכן שברצונך להוריד את התיקון החם להתקנה במחשב אחר. לדוגמה, אם אתה משתמש כעת בגירסת 32 סיביות של Windows 7, ייתכן שברצונך להתקין את התיקון החם בגירסת 64 סיביות של Windows 7. במצב זה, יהיה עליך ללחוץ על הקישור הצג תיקונים חמים לכל הפלטפורמות והשפות מעל התיקון החם המוצע, ולאחר מכן להעביר תיקון חם זה לגירסת 64 הסיביות של Windows 7 לצורך התקנה.

מידע על תיקונים חמים

תיקון חם נתמך זמין מטעם Microsoft. אולם, תיקון חם זה מיועד אך ורק לתיקון הבעיה המתוארת במאמר זה. יש ליישמו אך ורק במערכות שהתעוררה בהן בעיה ספציפית זו.

אם התיקון החם זמין להורדה, ישנו סעיף "הורדת תיקון חם זמינה" בראש מאמר Knowledge Base זה. אם מקטע זה אינו מופיע, שלח בקשה לשירות הלקוחות ולמחלקת התמיכה של Microsoft לקבלת התיקון החם.

הערה אם תיתקל בבעיות נוספות, או שיהיה צורך בהליך של פתרון בעיות, תוכל ליצור בקשת שירות נפרדת. דמי התמיכה המקובלים יחולו על שאלות ונושאי תמיכה אחרים שאינם קשורים לתיקון החם הספציפי הזה. לקבלת רשימה מלאה של מספרי הטלפון של שירות הלקוחות ומחלקת התמיכה של Microsoft, או ליצירת בקשת שירות נפרדת, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ln=he&ws=support#tab0
הערה הטופס "הורדת תיקון חם זמינה" מציג את השפות שעבורן התיקון החם זמין. אם אינך רואה את השפה שלך, כנראה לא קיים תיקון חם זמין עבור שפה זו.

תנאים מוקדמים

Windows 7 צריך להיות מותקן במחשב שלך כדי להחיל תיקון חם זה.

דרישת הפעלה מחדש

אין צורך להפעיל מחדש את המחשב לאחר החלת תיקון חם זה.

מידע על החלפת תיקון חם

תיקון חם זה אינו מחליף תיקון חם שפורסם בעבר.

מידע על הקובץ

הגירסה הכללית של התיקון החם כוללת את תכונות הקובץ המופיעות בטבלה הבאה (או תכונות קובץ מאוחרות יותר). התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים אלה רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). כאשר תציג את הנתונים בקובץ, השעה תוצג בהמרה לזמן המקומי. כדי לברר את הפרש השעות בין זמן UTC לזמן המקומי, השתמש בכרטיסיה אזור זמן הכלולה בפריט תאריך ושעה שבלוח הבקרה.
עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows 7 המבוססות על x86
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Merlin.acsNot Applicable2,180,66306-Aug-200922:41Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642617,40821-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642619,45621-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642619,45621-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642622,52821-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642623,04021-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642619,96821-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642621,50421-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642618,94421-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642622,52821-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642616,38421-Sep-200909:22Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642620,48021-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642622,01621-Sep-200909:22Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642613,82421-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642613,31221-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642619,45621-Sep-200909:22Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642621,50421-Sep-200909:22Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642620,48021-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642621,50421-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642621,50421-Sep-200909:22Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642619,96821-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642619,96821-Sep-200909:22Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642619,45621-Sep-200909:22Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642610,75221-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642610,75221-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll6.1.7600.164262,04821-Sep-200909:05x86
Agentanm.dll6.1.7600.1642627,64821-Sep-200909:05x86
Agentctl.dll6.1.7600.16426226,81621-Sep-200909:05x86
Agentdp2.dll6.1.7600.1642649,66421-Sep-200909:05x86
Agentdpv.dll6.1.7600.1642666,04821-Sep-200909:05x86
Agentpsh.dll6.1.7600.1642631,23221-Sep-200909:05x86
Agentsr.dll6.1.7600.1642657,34421-Sep-200909:05x86
Agentsvr.exe6.1.7600.16426294,40021-Sep-200909:05x86
Agtctl15.tlb6.1.7600.1642617,40821-Sep-200909:05Not Applicable
Mslwvtts.dll6.1.7600.1642645,56821-Sep-200909:05x86
עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows 7 המבוססות על x64
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Merlin.acsNot Applicable2,180,66306-Aug-200922:41Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642617,40821-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642619,45621-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642619,45621-Sep-200909:22Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642622,52821-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642623,04021-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642619,96821-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642621,50421-Sep-200909:22Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642618,94421-Sep-200909:22Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642622,52821-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642616,38421-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642620,48021-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642622,01621-Sep-200909:22Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642613,82421-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642613,31221-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642619,45621-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642621,50421-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642620,48021-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642621,50421-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642621,50421-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642619,96821-Sep-200909:22Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642619,96821-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642619,45621-Sep-200909:22Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642610,75221-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll.mui6.1.7600.1642610,75221-Sep-200909:21Not Applicable
Agtui.dll6.1.7600.164262,04821-Sep-200909:07x64
Agentanm.dll6.1.7600.1642634,81621-Sep-200909:07x64
Agentctl.dll6.1.7600.16426175,61621-Sep-200909:07x64
Agentdp2.dll6.1.7600.1642654,78421-Sep-200909:07x64
Agentdpv.dll6.1.7600.1642676,80021-Sep-200909:07x64
Agentpsh.dll6.1.7600.1642631,74421-Sep-200909:07x64
Agentsr.dll6.1.7600.1642664,51221-Sep-200909:07x64
Agentsvr.exe6.1.7600.16426344,57621-Sep-200909:08x64
Agtctl15.tlb6.1.7600.1642617,40821-Sep-200909:07Not Applicable
Mslwvtts.dll6.1.7600.1642650,68821-Sep-200909:07x64

סטטוס

Microsoft אישרה כי מדובר בבעיה במוצרי Microsoft ששמותיהם מופיעים בסעיף 'חל על'.

מידע נוסף

לקבלת מידע נוסף על מינוח של עדכוני התוכנה, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
824684 תיאור המינוח התקני המשמש לתיאור עדכוני התוכנה של Microsoft


לקבלת מידע נוסף על Microsoft Agent, בקר באתר האינטרנט הבא:
http://msdn.microsoft.com/he-il/library/ms695784(VS.85).aspx
.

מאפיינים

Article ID: 969168 - Last Review: יום שני 27 פברואר 2012 - Revision: 9.0
המידע במאמר זה חל על:
  • Windows 7 Service Pack 1
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Home Basic
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Ultimate
מילות מפתח 
kbautohotfix kbexpertisebeginner kbsurveynew kbbug kbfix kbqfe KB969168

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com