FIX: ตัวนับประสิทธิภาพ "ASP.NET Apps v2.0.50727 (__Total__) \Sessions ใช้งานอยู่" แสดงค่าสูง unreasonably หลังจากที่มีการติดตั้ง Microsoft.NET Framework 3.5 Service Pack 1

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 969722 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • ที่คุณได้ติดตั้ง Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 (SP1)
  • คุณใช้การตรวจสอบระบบ (PerfMon) เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของโปรแกรมประยุกต์ ASP.NET ทำงานอยู่
ในสถานการณ์เช่นนี้ คุณอาจสังเกตว่า การประสิทธิภาพของตัวนับ "ASP.NET Apps v2.0.50727 (__Total__) \Sessions ใช้งานอยู่" แสดงค่าที่สูง unreasonably บางครั้งได้ ตัวอย่างเช่น ค่าที่แสดงเป็น 4294967267

หมายเหตุตัวนับ ในเซสชัน Active บ่งชี้ว่า หมายเลขของเซสชันการทำงานอยู่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบโปรแกรมประยุกต์ ASP.NET โดยใช้ PerfMon ดูส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม"


การแก้ไข

ข้อมูลการเปลี่ยนโปรแกรมแก้ไขด่วน

ได้รับ superseded โปรแกรมแก้ไขด่วนที่สอดคล้องกับ KB969722 ด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วน KB981201 ซึ่งประกอบด้วยการแก้ไขทั้งหมดที่ถูกรวมไว้ใน KB969722 ก่อนหน้านี้  คุณควรใช้โปรแกรมแก้ไขด่วน KB981201 เพื่อแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ใน KB969722 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
981201โปรแกรมแก้ไขด่วนมีพร้อมใช้งานสำหรับ ASP.NET 2.0 ที่ช่วยให้การสนับสนุนสำหรับการป้องกันเพิ่มเติม

สถานะ

Microsoft ได้ยืนยันว่า นี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่อยู่ในส่วน "นำไปใช้กับ"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบประสิทธิภาพ ASP.NET แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
การใช้การตรวจสอบระบบ (PerfMon) กับโปรแกรมประยุกต์ ASP.NEThttp://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/WindowsServer2003/Library/IIS/b4d4d195-2ecb-4728-9348-6f1bfa1a1b63.mspx?mfr=true
เคาน์เตอร์วัดประสิทธิภาพของแอพลิเคชันสำหรับ ASP.NET และระบบhttp://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/WindowsServer2003/Library/IIS/852720c8-7589-49c3-a9d1-73fdfc9126f0.mspx?mfr=true
ในบางกรณี หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ เมื่อคุณพยายามเข้าถึงเคาน์เตอร์วัดประสิทธิภาพของ ASP.NET ที่ โดยใช้ Windows จัดการ Instrumentation (WMI), ตัวนับที่อาจมีค่า 0 ได้ หรือ อาจมีอินสแตนซ์ของตัวนับไม่มีอยู่ในรายการ

ยกตัวอย่างเช่น ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้เมื่อคุณพยายามเข้าถึงเคาน์เตอร์วัดประสิทธิภาพของ ASP.NET ที่ ด้วยการเริ่มต้น PERFMON ด้วยการ / WMI สลับหรือ โดยใช้ตัวจัดการการดำเนินการที่ Microsoft (MOM) หรือตัวจัดการการดำเนินงานศูนย์กลางของระบบ (SCOM)

Microsoft จะยังคง investigating ปัญหานี้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อแก้ปัญหานี้:
  1. เปิด Wbemtest.exe
  2. เชื่อมต่อกับ root\cimv2 namespace
  3. คลา ลบ Win32_PerfRawData_ASPNET_2050727_ASPNETAppsv2050727 นั้น
  4. Winmgmt /resyncperf
  5. หยุดสุทธิ winmgmt
  6. net winmgmt การเริ่มการทำงาน
ดูข้อมูลเพิ่มเติม บล็อก MSDN ต่อไปนี้ที่ลงรายการบัญชี:
http://blogs.msdn.com/dougste/archive/2009/07/23/more-on-the-mysterious-case-of-accessing-net-performance-counters-using-wmi.aspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 969722 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 4 สิงหาคม 2553 - Revision: 1.0
ใช้กับ
  • Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1
  • Microsoft ASP.NET 2.0
Keywords: 
kbhotfixserver kbexpertiseadvanced kbqfe kbsurveynew kbmt KB969722 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:969722

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com