ข้อความแสดงข้อผิดพลาดการแก้ไข: เมื่อคุณคลิกแท็บคอลัมน์ตัวใน OLE DB แก้ไขต้นฉบับใน SQL Server 2008 รวมบริการ: "ข้อผิดพลาดในงานการเวียนข้อมูล [OLE DB แหล่ง [1]: รหัสข้อผิดพลาด SSIS DTS_E_OLEDBERROR "

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 969793 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
Microsoft กระจาย Microsoft SQL Server 2008 แก้ไขเป็นแฟ้มเดียวที่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากการแก้ไขสะสม แต่ละรุ่นที่ใหม่ที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่มาพร้อมกับ SQL Server 2008 ก่อนหน้าออก
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

คุณสร้าง หรือแก้ไขในแพคเกจ Microsoft SQL Server 2008 รวมบริการ (SSIS) ในธุรกิจข่าวกรองพัฒนา Studio (BIDS) คุณแก้ไขแหล่งข้อมูล OLE DB ข้อในงานที่ไหลของข้อมูล เมื่อคุณคลิกการคอลัมน์แท็บ คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ชื่อ: Microsoft Visual Studio

------------------------------

ข้อผิดพลาดที่เวียนข้อมูลงาน [OLE DB แหล่ง [1]: รหัสข้อผิดพลาด SSIS DTS_E_OLEDBERROR เกิดข้อผิดพลาด OLE DB รหัสข้อผิดพลาด: 0x80040E21

------------------------------

Additional information::

ข้อยกเว้นจาก HRESULT: 0xC0202009 (Microsoft.SqlServer.DTSPipelineWrap)
หมายเหตุ:รหัสข้อผิดพลาด DTS_E_OLEDBERROR มีหลายสาเหตุ บทความนี้อธิบายถึงปัญหาไม่ค่อยพบเดียวเท่านั้นที่มีสาเหตุที่เฉพาะเจาะจง เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณกำลัง encountering ปัญหานี้ ให้ดูที่ส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม" สำหรับวิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

หมายเหตุ:ปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นใน SQL Server 2005

สาเหตุ

ใน SQL Server SSIS 2008 การตรวจสอบเฉพาะกำหนดว่า ตัวบ่งชี้ที่ใช้งาน โดยผู้ให้บริการ OLE DB ที่รับ case-sensitive ตรวจสอบนี้ช่วยให้สำหรับ SSIS ตาม case-sensitivity ที่กำหนด โดยการกำหนดค่าผู้ให้บริการ OLE DB เมื่อ SSIS แสดงรายชื่อออบเจ็กต์ ชื่อตาราง และชื่อคอลัมน์ ดำเนินการตรวจสอบนี้ โดยการใช้คุณสมบัติการ OLE DB ที่ชื่อdbprop_identifiercase. อย่างไรก็ตาม ผู้ให้บริการ OLE DB ทั้งหมดที่ไม่สนับสนุน และใช้คุณสมบัตินี้ ถ้าคุณสมบัติไม่ได้นำมาใช้ ข้อผิดพลาดอาจเกิดขึ้นในแบบ BIDS

การแก้ไข

ข้อมูลการปรับปรุงที่สะสม

รุ่นวางจำหน่ายของ SQL Server 2008

สิ่งสำคัญคุณต้องติดตั้งแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณกำลังเรียกใช้ SQL Server 2008 รุ่นวางจำหน่าย

โปรแกรมแก้ไขสำหรับปัญหานี้ถูกนำออกใช้ก่อนใน 5 การปรับปรุงที่สะสม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับนี้แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL Server 2008 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
969531แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 5 สำหรับ SQL Server 2008
หมายเหตุ:เนื่องจาก builds สะสม แต่ละรุ่นใหม่ของโปรแกรมแก้ไขด่วนประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่มาพร้อมกับ SQL Server 2008 ก่อนหน้าออก เราขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
956909สร้าง SQL Server 2008 ที่หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2008

sql Server 2008 Service Pack 1

สิ่งสำคัญคุณต้องติดตั้งแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณกำลังเรียกใช้ SQL Server 2008 Service Pack 1

โปรแกรมแก้ไขสำหรับปัญหานี้อีกในภายหลังได้ถูกออกใน Update 3 สะสมสำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 1 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
971491แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 3 สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 1
หมายเหตุ:เนื่องจาก builds สะสม แต่ละรุ่นใหม่ของโปรแกรมแก้ไขด่วนประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่มาพร้อมกับ SQL Server 2008 ก่อนหน้าออก Microsoft แนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
970365สร้าง SQL Server 2008 ที่หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2008 Service Pack 1
Microsoft SQL Server 2008 โปรแกรมแก้ไขด่วนถูกสร้างสำหรับการระบุของ sql server เซอร์วิสแพ็ค คุณต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL Server 2008 Service Pack 1 ไปยังการติดตั้ง SQL Server 2008 Service Pack 1 โดยค่าเริ่มต้น hotfix ที่ให้ไว้ใน service pack ของ SQL Server จะรวมอยู่ใน service pack ถัดไปของ SQL Server

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เปลี่ยนลักษณะการทำงานของแหล่งข้อมูล OLE DB ใน SSIS เพื่อร้องขอนี้dbprop_identifiercaseคุณสมบัติ หลังจากที่คุณใช้การแก้ไขนี้ SSIS ละเว้นความล้มเหลวของการdbprop_identifiercaseคุณสมบัติ แทน SSIS ใช้ค่าเริ่มต้นที่ระบุ หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ หากผู้ให้บริการ OLE DB ไม่ใช้คุณสมบัติ ตัวระบุที่อยู่ case-sensitive โดยค่าเริ่มต้น

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

การแก้ไขปัญหา

เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณกำลัง encountering ปัญหานี้ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ดาวน์โหลด และติดตั้งเครื่องมือตัว OLE DB Rowset Viewer อย่าง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดแวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft Developer Network (MSDN)::
  .aspx http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms714336 (VS.85)
 2. เริ่มต้นสำหรับตัวแสดง Rowset
 3. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกการเชื่อมต่อทั้งหมด.
 4. เลือกตัวให้บริการ ต้นทาง ล็อกอิน และอื่น ๆ เชื่อมต่อสายอักขระคุณลักษณะ จากนั้น คลิกตกลง.
 5. หลังจากที่การเชื่อมต่อได้อย่างสมบูรณ์ คงแหล่งข้อมูลเมนู ให้ชี้ไปที่IDBPPropertiesแล้ว คลิกGetProperties.
 6. ในการPropSetรายการ การเลือกdbpropset_datasourceinfo.
ถ้าการdbprop_identifiercaseไม่มีแสดงคุณสมบัติเป็นคุณสมบัติพร้อมใช้งาน หรือถ้าการdbprop_identifiercaseคุณสมบัติมีเครื่องหมายคำถามสีเขียวถัดจากคุณสมบัติ จากผู้ให้บริการไม่สนับสนุนคุณสมบัตินี้ ในสถานการณ์เช่นนี้ คุณจะพบปัญหาอธิบายในส่วน "อาการ"

ขั้นตอนในการทบทวนการเกิดปัญหา

 1. ใน SQL Server BIDS 2008 สร้างแพคเกจ SSIS ใหม่
 2. เพิ่มงานที่ไหลของข้อมูลลงในแพคเกจ
 3. เพิ่มคอมโพเนนต์ OLE DB แหล่งข้อในงานการไหลของข้อมูล
 4. ตัวจัดการการเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการ OLE DB ที่ไม่สนับสนุนการใช้การตั้งค่าคอนฟิกdbprop_identifiercaseคุณสมบัติ
 5. เลือกตาราง มุมมอง หรือคำสั่ง SQL และจากนั้น ให้แก่วัตถุที่จำเป็นต้องใช้ชื่อหรือคำสั่ง SQL
 6. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย คลิกการคอลัมน์แท็บ
คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่อธิบายในส่วน "อาการ"

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการdbprop_identifiercaseคุณสมบัติ เยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft สำหรับนักพัฒนาเครือข่าย (MSDN) ต่อไปนี้:
.aspx http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms713637 (VS.85)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการIDBProperties::GetPropertiesวิธีการที่จะใช้ในการสอบถามค่าคุณสมบัติ ไปต่อไปนี้เว็บไซต์ของ Microsoft:
.aspx http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms714344 (VS.85)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรุ่นให้บริการแบบเพิ่มหน่วยสำหรับ SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
935897มีแบบจำลองให้บริการแบบเพิ่มหน่วยจะพร้อมใช้งานจากทีม SQL Server จะจัดส่งโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับการรายงานปัญหา
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเค้าร่างตั้งชื่อสำหรับการปรับปรุงใน SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
822499แบบแผนการตั้งชื่อใหม่สำหรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft SQL Server
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 969793 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 Workgroup
Keywords: 
kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbqfe kbfix kbmt KB969793 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:969793

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com