วิธีการติดตั้ง Microsoft Visual Studio 2008 มูลฐานเซิร์ฟเวอร์ทีมบนคอมพิวเตอร์ที่มี SQL Server 2008 Service Pack 1 การติดตั้ง

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 969985 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณพยายามติดตั้ง Microsoft Visual Studio 2008 มูลฐานเซิร์ฟเวอร์ทีมบนคอมพิวเตอร์ที่มี SQL Server 2008 SP1 ติดตั้ง การติดตั้งล้มเหลว

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. ดาวน์โหลด Microsoft Visual Studio 2008 ทีมมูลฐาน Server Service Pack 1 จากเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=9E40A5B6-DA41-43A2-A06D-3CEE196BFE3D
 2. ดาวน์โหลดรายการแนะนำการติดตั้งมูลฐานทีมสำหรับ Microsoft Visual Studio Team System 2008 จากเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=FF12844F-398C-4FE9-8B0D-9E84181D9923&displaylang=en
 3. ในการแนะนำการติดตั้งที่คุณได้ดาวน์โหลดมาไว้ในขั้นตอนที่ 2 ทำตามขั้นตอน 5 ครั้งแรกที่อธิบายไว้ใน "วิธีการ: รวมการติดตั้งทีมหัวมูลฐาน Server และ Service Pack 1 " ข้อ

  หมายเหตุ:เมื่อต้องการค้นหาหัวข้อนี้ ขยายเซิร์ฟเวอร์มูลฐานทีมติดตั้งและ Service Pack 1ในบานหน้าต่างด้านซ้ายของรายการแนะนำการติดตั้ง
 4. เปิดโฟลเดอร์ C:\MergeFolder ที่คุณสร้างไว้ในขั้นตอนที่ 4 ของการ "วิธีการ: รวมการติดตั้งทีมหัวมูลฐาน Server และ Service Pack 1 " ข้อ
 5. เปิดแฟ้ม Hcpackage.xml โดยใช้แผ่นจดบันทึก
 6. ค้นหารายการต่อไปนี้:
  <wql namespace="\\.\root\Microsoft\SqlServer\ComputerManagement10" query="SELECT * FROM sqlserviceadvancedproperty WHERE ServiceName='[%VSTF_SERVICENAME_MSSQL%]' AND PropertyName='VERSION' AND PropertyStrValue&gt;='10.00.1433' AND PropertyStrValue LIKE '10.00.%'" action="=" count="0"></wql>
 7. แทนรายการที่คุณพบในขั้นตอนที่ 6 จากรายการต่อไปนี้:
  <wql namespace="\\.\root\Microsoft\SqlServer\ComputerManagement10" query="SELECT * FROM sqlserviceadvancedproperty WHERE ServiceName='[%VSTF_SERVICENAME_MSSQL%]' AND PropertyName='VERSION' AND PropertyStrValue&gt;='10.00.1433' AND PropertyStrValue LIKE '10.%'" action="=" count="0"></wql>
 8. ค้นหารายการต่อไปนี้:
  <wql namespace="\\.\root\Microsoft\SqlServer\ComputerManagement10" query="SELECT * FROM sqlserviceadvancedproperty WHERE ServiceName='[%VSTF_SERVICENAME_MSSQL%]' AND PropertyName='VERSION' AND PropertyStrValue&gt;='10.0.1433' AND PropertyStrValue LIKE '10.0.%'" action="=" count="0"></wql>
 9. แทนรายการที่คุณพบในขั้นตอนที่ 8 จากรายการต่อไปนี้:
  <wql namespace="\\.\root\Microsoft\SqlServer\ComputerManagement10" query="SELECT * FROM sqlserviceadvancedproperty WHERE ServiceName='[%VSTF_SERVICENAME_MSSQL%]' AND PropertyName='VERSION' AND PropertyStrValue&gt;='10.0.1433' AND PropertyStrValue LIKE '10.%'" action="=" count="0"></wql>
 10. ค้นหารายการต่อไปนี้:
  <msiproductversioncheck prodid="[%SQLServer2008%]" action="&lt;" version="10.1"></msiproductversioncheck>
 11. แทนรายการที่คุณพบในขั้นตอนที่ 10 จากรายการต่อไปนี้:
  <msiproductversioncheck prodid="[%SQLServer2008%]" action="&lt;" version="10.2"></msiproductversioncheck>
 12. บันทึกแฟ้ม Hcpackage.xml
 13. เรียกใช้งานที่มีชื่อเป็น Setup.exe การติดตั้ง Visual Studio 2008 มูลฐานเซิร์ฟเวอร์ทีมที่ติดตั้ง SP1

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 969985 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Visual Studio Team System 2008 Team Foundation Server Service Pack 1
 • Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 1
Keywords: 
kbhowto kbtshoot kbprb kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB969985 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:969985

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com