เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามติดตั้ง Windows Vista Service Pack 2 หรือ Windows Server 2008 Service Pack 2: "Windows ตรวจพบแฟ้มภาษาที่ไม่สนับสนุน"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 970087 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้

การสนับสนุนสำหรับ Windows Vista โดยไม่มีการติดตั้ง service pack จะสิ้นสุดภายใน 13 เมษายน 2010 เมื่อต้องการดำเนินการได้รับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Windows ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณกำลังเรียกใช้ Windows Vista มี Service Pack 2 (SP2) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่หน้าเว็บของ Microsoft ต่อไปนี้::การสนับสนุนกำลังจะสิ้นสุดลงสำหรับ Windows บางรุ่น

ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณพยายามติดตั้ง Windows Vista Service Pack 2 (SP2) หรือ Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2), คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
windows ตรวจพบแฟ้มภาษาที่ไม่สนับสนุน

เพื่อทำต่อไป การขอรับรุ่นของ service pack ที่สนับสนุนแฟ้มภาษาที่แสดงด้านล่าง หรือ ถอนการติดตั้งแฟ้มภาษาที่แสดงด้านล่างแล้ว เริ่มการติดตั้ง

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อคุณพยายามติดตั้งรุ่นภาษา ของ Windows Vista SP2 หรือ Windows Server 2008 SP2 ที่ไม่ถูกสนับสนุน โดย Windows รุ่นที่ติดตั้งไว้ในขณะนี้

คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้เมื่อคุณติดตั้ง Windows Server 2008 Service Pack 2 และ Windows Vista Service Pack 2 - แพคเกจแบบสแตนด์อโลนของภาษาห้าแพคเกจนี้ประกอบด้วยภาษาที่ห้าต่อไปนี้:
 • ภาษาอังกฤษ
 • ฝรั่งเศส
 • เยอรมัน
 • ภาษาญี่ปุ่น
 • สเปน


ถ้าคุณพยายามติดตั้งแพคเกจนี้ห้าภาษาบนคอมพิวเตอร์ที่มีชุดภาษาหรือภาษาของระบบเริ่มต้นอื่นนอกเหนือจากภาษาเยอรมัน สเปน ฝรั่งเศส อังกฤษ หรือญี่ปุ่น คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่กล่าวไว้ในส่วน "อาการ"

แพคเกจที่ถูกเพิ่มเติมที่ประกอบด้วยเวอร์ชันภาษา 36 ที่ทั้งหมด ของ Windows Vista SP2 และ Windows Server 2008 SP2 จะพร้อมใช้งานบนเว็บไซต์ดาวน์โหลดของ Microsoft

การหลีกเลี่ยงปัญหา

ถ้าต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้:

วิธีที่ 1:

ดาวน์โหลด และติดตั้ง Windows Server 2008 Service Pack 2 และ Windows Vista Service Pack 2 - แพคเกจแบบสแตนด์อโลนของภาษาทั้งหมด เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกการเชื่อมโยงต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบบทความที่เหมาะสมบนเว็บไซต์ของ Microsoft:
935791วิธีการขอรับ Service Pack ของ Windows Vista รุ่นล่าสุด
968849วิธีการโหลด Service Pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2008

วิธีที่ 2

ถ้าภาษาที่ใช้เริ่มต้นระบบคือ ภาษาอังกฤษ เยอรมัน สเปน ฝรั่งเศส หรือญี่ปุ่น คุณสามารถเอาชุดภาษาใด ๆ ที่ไม่สนับสนุน

การเอาชุดภาษาแบบจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Vista หรือใช้ Windows Server 2008 ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงาน
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ปุ่ม'เริ่ม'
  ประเภท:ตัวเลือกภาษาในการเริ่มการค้นหากล่อง แล้วคลิกภูมิภาค และตัวเลือกภาษาในการโปรแกรมรายการ

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  สิทธิ์ในการควบคุมบัญชีผู้ใช้
  ถ้าคุณได้รับการพร้อมท์ สำหรับรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ หรือ สำหรับการยืนยัน พิมพ์รหัสผ่านของคุณ หรือคลิกดำเนินการต่อ.
 2. คลิกการแป้นพิมพ์และภาษาแท็บ แล้วคลิกถอนการติดติดตั้ง/ตั้งภาษาในการภาษาที่แสดงพื้นที่

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  สิทธิ์ในการควบคุมบัญชีผู้ใช้
  ถ้าคุณได้รับการพร้อมท์ สำหรับรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ หรือ สำหรับการยืนยัน พิมพ์รหัสผ่านของคุณ หรือคลิกดำเนินการต่อ.
 3. คลิกเอาภาษาออกคลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับชุดภาษาที่คุณต้องการเอาออก และจากนั้น คลิกถัดไป.
 4. คลิกเอาออกแล้ว คลิกเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่เดี๋ยวนี้หลังจากกระบวนการเอาออกเสร็จสมบูรณ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ:ชุดภาษาพร้อมใช้งานเฉพาะสำหรับรุ่นของ Windows ต่อไปนี้:
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Ultimate รุ่น 64 บิต
 • Datacenter Server 2008 windows โดยไม่ต้อง Hyper V
 • องค์กร Server 2008 windows โดยไม่ต้อง Hyper V
 • windows Server 2008 สำหรับระบบที่ใช้ Itanium
 • มาตรฐาน Server 2008 windows โดยไม่ต้อง Hyper V
 • windows Server 2008 Datacenter
 • windows Server 2008 องค์กร
 • windows Server 2008 มาตรฐาน
 • เว็บ windows Server 2008
การตรวจสอบภาษาที่มีการติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงาน
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ปุ่ม'เริ่ม'
  ประเภท:ตัวเลือกภาษาในการเริ่มการค้นหากล่อง แล้วคลิกภูมิภาค และตัวเลือกภาษาในการโปรแกรมรายการ

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  สิทธิ์ในการควบคุมบัญชีผู้ใช้
  ถ้าคุณได้รับการพร้อมท์ สำหรับรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ หรือ สำหรับการยืนยัน พิมพ์รหัสผ่านของคุณ หรือคลิกดำเนินการต่อ.
 2. คลิกการแป้นพิมพ์และภาษาแท็บ และจากนั้น คลิกการเลือกภาษาแสดงรายการในการภาษาที่แสดงพื้นที่

  กระบวนการเลือกภาษาแสดงรายการประกอบด้วยภาษาที่มีการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ OEM บางเครื่องอาจมีหลายภาษาติดตั้ง


The following stand-alone package editions are available:
 • Five-language stand-alone package for Windows Vista SP2 32-bit edition
 • Five-language stand-alone package for Windows Vista SP2 64-bit edition
 • Five-language stand-alone package for Windows Server 2008 SP2 32-bit edition
 • Five-language stand-alone package for Windows Server 2008 SP2 64-bit edition
 • Five-language stand-alone package for Windows Server 2008 SP2 IA-64 edition
A five-language stand-along package contains the following five languages:
 • ภาษาอังกฤษ
 • ฝรั่งเศส
 • เยอรมัน
 • ภาษาญี่ปุ่น
 • สเปน
หมายเหตุ:A separate package for Windows Vista SP2 that contains 36 languages and a separate pack for Windows Server 2008 SP2 that contains 36 languages will be available in the future.

The stand-alone package for Windows Vista SP2 that contains five languages has the following package names and sizes:
 • 32-bit package name and 32-bit package size

  Package name: Windows6.0-KB948465-X86.exe
  Package size: 348 megabytes (MB)
 • 64-bit package name and 64-bit package size

  Package name: Windows6.0-KB948465-X64.exe
  Package size: 577 MB
The stand-alone package for Windows Server 2008 SP2 that contains five languages has the following package names and sizes:
 • 32-bit package name and 32-bit package size

  Package name: Windows6.0-KB948465-X86.exe
  Package size: 348 MB
 • 64-bit package name and 64-bit package size

  Package name: Windows6.0-KB948465-X64.exe
  Package size: 577 MB
 • IA-64 package name and iIA64 package size

  Package name: Windows6.0-KB948465-ia64.exe
  Package size: 450 MB

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 970087 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 26 กันยายน 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
 • Windows Small Business Server 2008 Premium
 • Windows Small Business Server 2008 Standard
 • Windows Vista Service Pack 2
 • Windows Server 2008 Service Pack 2
Keywords: 
kbsurveynew kbtshoot kbprb kbinfo kbmt KB970087 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:970087

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com