คุณไม่สามารถเพิ่มสมาชิกการจำลองแบบ DFS ในกลุ่มการจำลองแบบบนระบบที่ใช้ Windows Server 2008 R2 Beta หรือใช้ RC 2008 เซิร์ฟเวอร์ Windows หากสมาชิก DFSR เพิ่มมาจากโดเมนอื่น

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 971079 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
หมายเหตุ
ข้อมูลรุ่น Beta
บทความนี้กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ Microsoft ในรุ่นเบต้า ข้อมูลในบทความนี้มีให้ตามสภาพ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

ไม่มีการสนับสนุนผลิตภัณฑ์อย่างเป็นทางการจาก Microsoft สำหรับผลิตภัณฑ์รุ่นเบต้านี้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการรับการสนับสนุนสำหรับรุ่นเบต้า โปรดดูเอกสารที่รวมมากับแฟ้มผลิตภัณฑ์รุ่นเบต้า หรือตรวจสอบตำแหน่งทางเว็บที่คุณดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
  • มีสร้างกลุ่มการจำลองแบบ DFSR ในโดเมน Windows Server 2008 R2
  • โดเมนนี้มีตัวควบคุมโดเมนสองราย หรือมากกว่า
  • คุณเพิ่มสมาชิกจากโดเมนอื่นในกลุ่มการจำลองแบบ DFS
ในสถานการณ์สมมตินี้ การดำเนินการล้มเหลว และสร้างข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ไม่สามารถสร้างวัตถุสมาชิกการจำลองแบบ DFS ในบริการโดเมน active Directory ที่ใช้งานอยู่ พารามิเตอร์ไม่ถูกต้อง

สาเหตุ

เมื่อมีเพิ่มสมาชิกข้ามโดเมนให้กับกลุ่มการจำลองแบบ DFSR สแน็ปอิน MMC จัดการ DFS ต้องสร้างวัตถุ Active Directory ในทั้งสองโดเมน ในขั้นตอนแรกของกระบวนการนี้ วัตถุ Active Directory ถูกสร้างในโดเมนที่ประกอบด้วยกลุ่มการจำลองแบบ ในขั้นตอนที่สอง วัตถุ Active Directory ถูกสร้างในโดเมนที่ประกอบด้วยสมาชิกการจำลองแบบถูกเพิ่ม วัตถุ Active Directory นี้สองต้องอ้างอิงวัตถุ Active Directory ที่ถูกสร้างขึ้นในขั้นตอนแรก

แคอย่างไรก็ตาม สแนปอินการจัดการ DFS ไม่ถูกต้องชข้อมูลตัวควบคุมโดเมนสำหรับโดเมนที่ประกอบด้วยกลุ่มการจำลองแบบ ดังนั้น วัตถุ Active Directory แรกถูกสร้างบนตัวควบคุมโดเมนที่หนึ่ง และตัวควบคุมโดเมนอื่นกำลังใช้การสอบถามวัตถุ Active Directory ในระหว่างขั้นตอนที่สอง เนื่องจากการจำลองวัตถุ Active Directory แรกได้ไม่ถูกแบบกับตัวควบคุมโดเมนอื่น ๆ การดำเนินการล้มเหลว

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนดังต่อไปนี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 R2 ที่มีการจัดการ DFS สแนปอินการติดตั้ง

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ให้ส่งการร้องขอไปที่ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

คุณสามารถติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ได้ทันที

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนฮอตฟิกซ์อื่น ๆ

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลาสินค้าในการควบคุมแผง
หมายเหตุข้อมูลแฟ้มของ windows Server 2008 R2
  • แฟ้มรายการ (.manifest) และแฟ้ม MUM (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมแสดงรายการแยกต่างหาก. MUM ในแฟ้มรายการ และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง สำคัญเพื่อรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุง การรักษาความปลอดภัยแฟ้มแค็ตตาล็อก แอตทริบิวต์'ไม่มีอยู่ในรายการ ลงชื่อเข้า โดยใช้ Microsoft มีลายเซ็นดิจิทัล
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Dfsobjectmodel.dll6.1.7100.41061,114,11211 2009 พฤษภาคม15:01x86
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Dfsobjectmodel.dll6.1.7100.41061,114,11211 2009 พฤษภาคม15:08x86

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008 R2

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Msil_dfsobjectmodel_31bf3856ad364e35_6.1.7100.4106_none_54522cae180aceb3.manifestไม่สามารถใช้งานได้2,42511 2009 พฤษภาคม16:51ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb971079_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้2,66111 2009 พฤษภาคม21:56ไม่สามารถใช้งานได้
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Msil_dfsobjectmodel_31bf3856ad364e35_6.1.7100.4106_none_54522cae180aceb3.manifestไม่สามารถใช้งานได้2,42511 2009 พฤษภาคม16:40ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb971079_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,66111 2009 พฤษภาคม21:56ไม่สามารถใช้งานได้
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 971079 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
Keywords: 
kbautohotfix kbexpertiseinter kbfix kbbug kbsurveynew kbqfe kbmt KB971079 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:971079

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com