FIX: ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ ASP.NET 2.0 เว็บถ้าชื่อแฟ้มของทรัพยากรทั้งหมดประกอบด้วยวัฒนธรรมชื่อ "zh Hant"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 971169 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
  • คุณสร้างใน ASP.NET 2.0 เว็บแอพลิเคชัน
  • คุณสร้างแฟ้มทรัพยากรสากล ชื่อแฟ้มประกอบด้วยการวัฒนธรรมชื่อ "zh Hant"
ในสถานการณ์สมมตินี้ แอพลิเคชันเว็บไม่เรียกใช้ นอกจากนี้ คุณได้รับข้อผิดพลาดข้อยกเว้นที่มีลักษณะดังต่อไปนี้:
คำอธิบายของ : มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในระหว่างการคอมไพล์ของทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการบริการที่ร้องขอนี้ กรุณาตรวจทานรายละเอียดข้อผิดพลาดเฉพาะต่อไปนี้ และปรับเปลี่ยนรหัสแหล่งที่มาของคุณอย่างเหมาะสม

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดของคอมไพเลอร์: CS0101: การ namespace 'ทรัพยากร' ประกอบด้วยคำนิยามสำหรับ 'xxxx' อยู่


หมายเหตุ "Hant zh" เป็นภาษาจีนใหม่ - ชื่อวัฒนธรรมดั้งเดิมที่นำมาใช้ ใน Windows Vista และ Microsoft .NET Framework 2.0 เพื่อแทน "CHS zh"

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากแอพลิเคชันเว็บไม่ตรวจสอบ "zh-Hant " เป็นชื่อวัฒนธรรมที่ถูกต้องแบบไม่

การแก้ไข

ข้อมูลการเปลี่ยนโปรแกรมแก้ไขด่วน

ได้รับ superseded โปรแกรมแก้ไขด่วนที่สอดคล้องกับ KB971169 ด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วน KB981201 ซึ่งประกอบด้วยการแก้ไขทั้งหมดที่ถูกรวมไว้ใน KB971169 ก่อนหน้านี้ คุณควรใช้โปรแกรมแก้ไขด่วน KB981201 เพื่อแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ใน KB971169 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
981201โปรแกรมแก้ไขด่วนมีพร้อมใช้งานสำหรับ ASP.NET 2.0 ที่ช่วยให้การสนับสนุนสำหรับการป้องกันเพิ่มเติม

สถานะ

Microsoft ได้ยืนยันว่า นี่เป็นปัญหาในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่อยู่ในส่วน "นำไปใช้กับ"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างแฟ้มทรัพยากรสำหรับเว็บ ASP.NET ไซต์ ไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
วิธีการ: สร้างแฟ้มทรัพยากรสำหรับเว็บไซต์ของ ASP.NET http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms247246.aspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 971169 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 4 สิงหาคม 2553 - Revision: 1.0
ใช้กับ
  • Microsoft ASP.NET 2.0
Keywords: 
kbHotfixServer kbexpertiseadvanced kbqfe kbsurveynew kbmt KB971169 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:971169

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com