จะถอนการติดตั้งชุดโปรแกรม Office 2003, Office 2007 หรือ Office 2010 ได้อย่างไรถ้าคุณไม่สามารถถอนการติดตั้งชุดโปรแกรมนี้ออกจากแผงควบคุม

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 971179 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

บทความนี้อธิบายถึงวิธีถอนการติดตั้งชุดโปรแกรม Microsoft Office 2003, 2007 หรือ 2010 โดยใช้ แก้ไขปัญหา หากคุณไม่สามารถถอนการติดตั้งโปรแกรมนี้ได้โดยใช้คุณลักษณะ เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก หรือ โปรแกรมและคุณลักษณะ ใน แผงควบคุม
เรียกดูส่วน ถอนการติดตั้งโดยใช้ แก้ไขปัญหา เพื่อดูวิธีถอนการติดตั้งชุดโปรแกรม Microsoft Office 2003, 2007 หรือ 2010
โปรดดูที่ส่วนต่อไปนี้หากคุณต้องการดูเงื่อนไขที่คุณไม่สามารถถอนการติดตั้งได้โดยใช้คุณลักษณะ เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก หรือ โปรแกรมและคุณลักษณะ ใน แผงควบคุม หรือถ้าคุณต้องการลองอีกครั้งเพื่อถอนการติดตั้ง Office จาก แผงควบคุม

ข้อมูลเพิ่มเติม

ถอนการติดตั้ง Office โดยใช้ แก้ไขปัญหา

หมายเหตุ โซลูชัน แก้ไขปัญหา ที่ด้านล่างนี้จะไม่เอาโปรแกรม Office ที่ติดตั้งแยกจากชุดโปรแกรม Office ออก ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมี Microsoft Office Professional 2007 และ Microsoft Office Visio 2007 ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ โซลูชัน แก้ไขปัญหา จะเอาออกเฉพาะ Microsoft Office Professional 2007 จากคอมพิวเตอร์ของคุณ Visio 2007 จะไม่ถูกนำออก นอกจากนี้ คุณต้องเริ่มระบบของเครื่องใหม่ถ้าคุณใช้โซลูชัน แก้ไขปัญหา ที่ด้านล่างนี้รายการใดรายการหนึ่ง

ชุดโปรแกรม Office 2010

ถ้าต้องการถอนการติดตั้งชุดโปรแกรม Microsoft Office 2010 โดยอัตโนมัติ ให้คลิกปุ่มหรือการเชื่อมโยง แก้ไขปัญหานี้ คลิก เรียกใช้ ในกล่องโต้ตอบ ดาวน์โหลดแฟ้ม และปฏิบัติตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง "แก้ไขปัญหา"

สำหรับ Windows 8
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets fixit1
แก้ไขปัญหานี้
Microsoft Fix it 20055
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets fixit2
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

สำหรับ Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2008 หรือ Windows Server 2003
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start expanded
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets fixit1
แก้ไขปัญหานี้
Microsoft Fix it 50450
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets fixit2
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end

ชุดโปรแกรม Office 2007

หากต้องการถอนการติดตั้งชุดโปรแกรม Microsoft Office 2007 โดยอัตโนมัติ ให้คลิกปุ่มหรือการเชื่อมโยง แก้ไขปัญหานี้ คลิก เรียกใช้ ในกล่องโต้ตอบ ดาวน์โหลดแฟ้ม และปฏิบัติตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง "แก้ไขปัญหา"

สำหรับ Windows 8
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets fixit1
แก้ไขปัญหานี้
Microsoft Fix it 20052
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets fixit2
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

สำหรับ Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2008 หรือ Windows Server 2003
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start expanded
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets fixit1
แก้ไขปัญหานี้
Microsoft Fix it 50154
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets fixit2
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end

ชุดโปรแกรม Office 2003

หากต้องการถอนการติดตั้งชุดโปรแกรม Microsoft Office 2003 โดยอัตโนมัติ ให้คลิกปุ่มหรือการเชื่อมโยง แก้ไขปัญหานี้ คลิก เรียกใช้ ในกล่องโต้ตอบ ดาวน์โหลดแฟ้ม แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง Fix it

สำหรับ Windows 8
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets fixit1
แก้ไขปัญหานี้
Microsoft Fix it 20054
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets fixit2
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

สำหรับ Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2008 หรือ Windows Server 2003
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start expanded
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets fixit1
แก้ไขปัญหานี้
Microsoft Fix it 50416
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets fixit2
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end

เงื่อนไขที่ทำให้คุณไม่สามารถถอนการติดตั้ง Office ออกจากแผงควบคุมได้

คุณอาจจะไม่สามารถถอนการติดตั้งชุดโปรแกรม Microsoft Office 2003, 2007 หรือ 2010 ที่มีอยู่แล้วบนคอมพิวเตอร์ของคุณได้โดยใช้คุณลักษณะ เพิ่มหรือนำโปรแกรมออก หรือ โปรแกรมและคุณลักษณะ ใน แผงควบคุม หากเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นจริง:
 • กระบวนการติดตั้งไม่สมบูรณ์เมื่อคุณพยายามติดตั้งโปรแกรมใหม่ ดังนั้นระบบจึงเหลือโปรแกรมที่ติดตั้งได้เพียงบางส่วน เมื่อคุณพยายามติดตั้งโปรแกรมอีกครั้ง คุณดำเนินการไม่สำเร็จ
 • ไม่สามารถเอาโปรแกรมที่ติดตั้งก่อนหน้านี้ออกได้เนื่องจากแฟ้มการติดตั้งเสียหาย
 • ถ้าคุณพบปัญหาในการติดตั้ง Office 2010 จากการดำเนินการครั้งก่อน

วิดีโอ: วิธีนำชุดโปรแกรม Microsoft Office ออก (วิดีโอเป็นภาษาอังกฤษ)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets video1
uuid=39116c7b-8dc2-4dba-9602-d5409e6c1f00 VideoUrl=http://aka.ms/x353f3
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets video2วิธีถอนการติดตั้ง Office จากแผงควบคุม

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed

สำหรับ Windows 7


 1. คลิก เริ่ม พิมพ์ โปรแกรมและคุณลักษณะ ในกล่อง ค้นหาโปรแกรมและแฟ้ม แล้วกด ENTER
 2. คลิกเพื่อเลือกผลิตภัณฑ์ที่จะถอนการติดตั้งจากรายการผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้งอยู่ จากนั้นคลิก ถอนการติดตั้ง/เปลี่ยน จากแถบที่แสดงงานที่สามารถกระทำได้

สำหรับ Windows Vista


 1. คลิก เริ่ม พิมพ์ โปรแกรมและคุณลักษณะ ในกล่อง ค้นหา แล้วกด ENTER
 2. คลิกเพื่อเลือกผลิตภัณฑ์ที่จะถอนการติดตั้งจากรายการผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้งอยู่ จากนั้นคลิก ถอนการติดตั้ง/เปลี่ยน จากแถบที่แสดงงานที่สามารถกระทำได้

สำหรับ Windows XP หรือ Windows Server 2003


 1. คลิก เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ control appwiz.cpl ในกล่อง เปิด แล้วกด ENTER
 2. คลิกเพื่อเลือกผลิตภัณฑ์ระบบของ Office จากรายการโปรแกรมประยุกต์ จากนั้นคลิก เอาออก
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 971179 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 9 มีนาคม 2557 - Revision: 9.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • Microsoft Office Home and Student 2007
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Small Business 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007
 • Microsoft Office Basic 2007
 • Microsoft Office Home and Business 2010
 • Microsoft Office Home and Student 2010
 • Microsoft Office Professional 2010
 • Microsoft Office Professional Plus 2010
 • Microsoft Office Standard 2010
 • Microsoft Office Starter 2010
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Professional Enterprise Edition 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office Standard Edition 2003
 • Microsoft Office Student and Teacher Edition 2003
Keywords: 
kbsurveynew kbmsifixme kbfixme kbci kbcip KB971179

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com