การสำรองข้อมูลของเครื่องเสมือนล้มเหลวเมื่อคุณใช้ตัวเขียน VSS Hyper V ที่สำรองไว้เครื่องเสมือนพร้อมบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 971394 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2008 คุณสามารถใช้ตัวเขียน Hyper V Volume Shadow คัดลอก Service (VSS) ที่ได้สำรองเครื่องเสมือนพร้อม อย่างไรก็ตาม การดำเนินการสำรองข้อมูลของเครื่องเสมือนไม่ เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น เหตุการณ์ต่าง ๆ ต่อไปนี้ถูกบันทึกไว้ในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์:

เหตุการณ์ที่ 1


ชื่อการเข้าสู่ระบบ: Microsoft-Windows-Hyper-V-VMMS-Admin
แหล่งที่มา: Microsoft-Windows-Hyper-V-VMMS
วันที่:วันที่
รหัสเหตุการณ์: 10103
งานประเภท: ไม่มี
ระดับ: ข้อผิดพลาด
คำสำคัญ::
ผู้ใช้: ระบบ
คอมพิวเตอร์:ชื่อคอมพิวเตอร์
คำอธิบาย: ไม่สามารถย้อนกลับสู่การ VSS snapshot บนฮาร์ดดิสก์เสมือนชื่อแฟ้ม vhdของเครื่องเสมือนชื่อ:. ID เครื่องเสมือน (guid)

เหตุการณ์ 2


ชื่อการเข้าสู่ระบบ: Microsoft-Windows-Hyper-V-VMMS-Analytic
แหล่งที่มา: Microsoft-Windows-Hyper-V-VMMS
วันที่:วันที่
รหัสเหตุการณ์: 1102
งานประเภท: ไม่มี
ระดับ: ข้อผิดพลาด
คำสำคัญ::
ผู้ใช้: ระบบ
คอมพิวเตอร์:ชื่อคอมพิวเตอร์
คำอธิบาย: VmVssWriter::OnPostSnapshot ข้อผิดพลาดที่กำหนดใช้ snapshot vhds ล้มเหลวสำหรับ VMguid

เหตุการณ์ 3


ชื่อการเข้าสู่ระบบ: Microsoft-Windows-Hyper-V-VMMS-Analytic
แหล่งที่มา: Microsoft-Windows-Hyper-V-VMMS
วันที่:วันที่
รหัสเหตุการณ์: 1102
งานประเภท: ไม่มี
ระดับ: ข้อผิดพลาด
คำสำคัญ::
ผู้ใช้: ระบบ
คอมพิวเตอร์:ชื่อคอมพิวเตอร์
คำอธิบาย: ไม่ข้อผิดพลาด VmVssWriterHelper::MountSnapshotVhds สามารถแนบสื่อเส้นทางของแฟ้ม VHD

สาเหตุ

บริการ VSS ทำการดำเนินการล้างข้อมูลบนสำเนาชั่วคราวในระหว่างการเริ่มต้นบริการ VSS และกระบวนการลบสำเนาชั่วคราว ลบ snapshots ยกเลิกการดำเนินการล้างข้อมูลบนสำเนาชั่วคราว และล้างอัพ snapshots อื่น ๆ (เช่นค้นหาการอ่าน/เขียน snapshots และเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นเป็นแบบอ่านอย่างเดียว snapshots) อย่างไรก็ตาม เมื่อกระบวนการลบสำเนาชั่วคราวเกิดการดำเนินการล้างข้อมูลอาจสร้างแย่งที่อาจรบกวนกระบวนการสร้างสำเนาชั่วคราว ในการแย่ง การดำเนินการล้างข้อมูลอาจเลือก snapshot เป็นแบบอ่านอย่างเดียวในระหว่างกระบวนการกู้คืนอัตโนมัติ ลักษณะการทำงานนี้ทำให้ตัวเขียน VSS Hyper V ไม่ให้โดยอัตโนมัติกู้สำเนาชั่วคราวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น ตัวเขียน VSS Hyper V ที่ล้มเหลวในการดำเนินการสำรองข้อมูล

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขเท่านั้นที่เป็นปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้ นำไปใช้นี้โปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะกับระบบที่พบปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น


โปรแกรมแก้ไขด่วนที่สำคัญของ Windows Vista และ Windows Server 2008 จะมีอยู่ในแพคเกจเดียวกัน อย่างไรก็ตาม หนึ่งเดียวของผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจจะแสดงอยู่บนหน้า “การร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วน ” หากต้องการร้องขอแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับทั้ง Windows Vista และ Windows Server 2008 เพียงแค่เลือกผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในรายการในหน้านั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คอมพิวเตอร์ของคุณต้องใช้ระบบปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • windows Server 2008
  • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่นของ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Swprv.dll6.0.6001.22434311,80815 2009 พฤษภาคม13:02x86
Swprv.dll6.0.6002.22137311,80815 2009 พฤษภาคม12:52x86
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Swprv.dll6.0.6001.22434481,28015 2009 พฤษภาคม13:18x64
Swprv.dll6.0.6002.22137481,28015 2009 พฤษภาคม12:51x64
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชันที่ใช้ Itanium ของ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Swprv.dll6.0.6001.22434835,58415 2009 พฤษภาคม12:54IA-64
Swprv.dll6.0.6002.22137835,58415 2009 พฤษภาคม12:44IA-64

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 971394 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 17 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
Keywords: 
kbautohotfix kbexpertiseadvanced kbfix kbsurveynew kbqfe kbmt KB971394 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:971394

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com