"Win32_share" คลาส WMI ไม่สามารถระบุแฟ้มที่ใช้ร่วมกัน หรือสร้างแฟ้มที่ใช้ร่วมกันบนโหนดในคลัสเตอร์ Windows Server 2008 เข้าแทนที่

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 971403 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

คุณใช้นั้น Win32_Share คลาส WMI เพื่อระบุการใช้แฟ้มร่วมกันที่อยู่บนโหนดในคลัสเตอร์ Windows Server 2008 เข้าแทนที่ อย่างไรก็ตาม แฟ้มที่ใช้ร่วมกันจะไม่ถูกส่งกลับ ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ไม่สามารถใช้ Windows Management Instrumentation (WMI) ในการเข้าถึงแฟ้มที่ใช้ร่วมกันบนเซิร์ฟเวอร์แฟ้มของคลัสเตอร์ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้รวมถึง Microsoft System Center เครื่องเสมือน Manager และ Microsoft Exchange Server

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากการ Win32_Share คลาส WMI ไม่สามารถระบุแฟ้มที่ใช้ร่วมกัน หรือสร้างแฟ้มที่ใช้ร่วมกันบนโหนดในคลัสเตอร์ Windows Server 2008 เข้าแทนที่

การแก้ไข

หมายเหตุ WMI ใหม่ Win32_ClusterShare มีใช้เพื่อระบุคลา แบ่งปันแฟ้มคลัสเตอร์เข้าแทน คุณต้องใช้การ Win32_share คลาส WMI เพื่อ ระบุของคลัสเตอร์ที่ไม่ใช่แฟ้มที่ใช้ร่วมกัน

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่สนับสนุนได้จาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้นั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบต่าง ๆ ที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงผลกระทบจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อบริการลูกค้าของ Microsoft และวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาเพิ่มเติม หรือแก้ไข คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะไปคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนและการบริการลูกค้าของ Microsoft หรือเมื่อ ต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
ฝ่าย
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาที่ซึ่งมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็น เพราะโปรแกรมแก้ไขด่วนจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คอมพิวเตอร์ของคุณต้องเรียกใช้ Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)

ความต้องการเริ่มการทำงาน

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนนำออกใช้ใด ๆ อื่น ๆ ก่อนหน้านี้แล้ว โปรแกรมแก้ไขด่วน

แฟ้มข้อมูล

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) ติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้แสดงในรูปแบบการเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงอยู่ในเวลาท้องถิ่นของคุณพร้อมมีฤดูกาล (DST) นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม

หมายเหตุข้อมูลแฟ้มของ Windows Server 2008

สิ่งสำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Vista และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 รวมอยู่ในแพคเกจที่เดียวกัน อย่างไรก็ตาม เท่านั้น "Windows Vista" จะแสดงอยู่บนหน้าการร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วน การร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้ "Windows Vista" ในหน้า อ้างอิงเสมอไปส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความการตรวจสอบระบบปฏิบัติการที่แท้จริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับ
 • แฟ้มที่นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์หนึ่ง ๆ SR_Level (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์SR_Levelสาขาเซอร์วิส
  6.0.600 2. 22xxxWindows Server 2008SP2LDR
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม MUM (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อม แสดงรายการแยกต่างหาก ในส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้มสำหรับ Windows Server 2008" แฟ้ม MUM และแฟ้ม MANIFEST และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญอย่างมากเมื่อต้องรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกความปลอดภัย ที่แอตทริบิวต์ไม่อยู่ ถูกเซ็นชื่อ ด้วยลายเซ็นดิจิทัลของ Microsoft
สำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows Server 2008 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Tscfgwmi.dll6.0.6002.22792164,35206 2012 กุมภาพันธ์14:42x 86
Cimwin32.dll6.0.6002.227921,373,69606 2012 กุมภาพันธ์14:39x 86
Wbemcore.dll6.0.6002.22792745,98406 2012 กุมภาพันธ์14:42x 86
Wbemcore.tmfไม่เกี่ยวข้อง648,60006 2012 กุมภาพันธ์13:26ไม่เกี่ยวข้อง
Cimwin32.mflไม่เกี่ยวข้อง1,958,14806 2012 กุมภาพันธ์14:46ไม่เกี่ยวข้อง
Ncprov.mflไม่เกี่ยวข้อง66806 2012 กุมภาพันธ์14:42ไม่เกี่ยวข้อง
Scrcons.mflไม่เกี่ยวข้อง3,23606 2012 กุมภาพันธ์14:42ไม่เกี่ยวข้อง
Secrcw32.mflไม่เกี่ยวข้อง37,55006 2012 กุมภาพันธ์14:50ไม่เกี่ยวข้อง
Smtpcons.mflไม่เกี่ยวข้อง2,76406 2012 กุมภาพันธ์14:48ไม่เกี่ยวข้อง
Subscrpt.mflไม่เกี่ยวข้อง55709 กันยายน 201111:45ไม่เกี่ยวข้อง
System.mflไม่เกี่ยวข้อง103,25806 2012 กุมภาพันธ์14:51ไม่เกี่ยวข้อง
Wbemcons.mflไม่เกี่ยวข้อง13,11606 2012 กุมภาพันธ์14:40ไม่เกี่ยวข้อง
Wmi.mflไม่เกี่ยวข้อง4,65806 2012 กุมภาพันธ์14:49ไม่เกี่ยวข้อง
Wmipcima.mflไม่เกี่ยวข้อง29,26606 2012 กุมภาพันธ์14:51ไม่เกี่ยวข้อง
Cimwin32.mofไม่เกี่ยวข้อง2,722,93006 2012 กุมภาพันธ์11:17ไม่เกี่ยวข้อง
Ncprov.mofไม่เกี่ยวข้อง2,96406 2012 กุมภาพันธ์13:25ไม่เกี่ยวข้อง
Scm.mofไม่เกี่ยวข้อง20,15809 กันยายน 201112:09ไม่เกี่ยวข้อง
Scrcons.mofไม่เกี่ยวข้อง5,74409 กันยายน 201111:45ไม่เกี่ยวข้อง
Secrcw32.mofไม่เกี่ยวข้อง64,14206 2012 กุมภาพันธ์11:17ไม่เกี่ยวข้อง
Smtpcons.mofไม่เกี่ยวข้อง4,28009 กันยายน 201111:45ไม่เกี่ยวข้อง
Subscrpt.mofไม่เกี่ยวข้อง66809 กันยายน 201111:45ไม่เกี่ยวข้อง
System.mofไม่เกี่ยวข้อง126,68606 2012 กุมภาพันธ์11:17ไม่เกี่ยวข้อง
Wbemcons.mofไม่เกี่ยวข้อง18,58009 กันยายน 201111:45ไม่เกี่ยวข้อง
Wmi.mofไม่เกี่ยวข้อง12,03006 2012 กุมภาพันธ์11:59ไม่เกี่ยวข้อง
Wmipcima.mofไม่เกี่ยวข้อง41,90206 2012 กุมภาพันธ์11:59ไม่เกี่ยวข้อง
Wmi_tracing.mofไม่เกี่ยวข้อง1,68209 กันยายน 201111:45ไม่เกี่ยวข้อง
สำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows Server 2008 รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Tscfgwmi.dll6.0.6002.22792204,80006 2012 กุมภาพันธ์16:23x 64
Cimwin32.dll6.0.6002.227922,104,83206 2012 กุมภาพันธ์16:19x 64
Wbemcore.dll6.0.6002.227921,176,06406 2012 กุมภาพันธ์16:24x 64
Wbemcore.tmfไม่เกี่ยวข้อง786,21706 2012 กุมภาพันธ์14:29ไม่เกี่ยวข้อง
Cimwin32.mflไม่เกี่ยวข้อง1,958,14806 2012 กุมภาพันธ์16:20ไม่เกี่ยวข้อง
Ncprov.mflไม่เกี่ยวข้อง66806 2012 กุมภาพันธ์16:27ไม่เกี่ยวข้อง
Scrcons.mflไม่เกี่ยวข้อง3,23606 2012 กุมภาพันธ์16:26ไม่เกี่ยวข้อง
Secrcw32.mflไม่เกี่ยวข้อง37,55006 2012 กุมภาพันธ์16:31ไม่เกี่ยวข้อง
Smtpcons.mflไม่เกี่ยวข้อง2,76406 2012 กุมภาพันธ์16:26ไม่เกี่ยวข้อง
Subscrpt.mflไม่เกี่ยวข้อง55715 2011 พฤศจิกายน15:22ไม่เกี่ยวข้อง
System.mflไม่เกี่ยวข้อง103,25806 2012 กุมภาพันธ์16:32ไม่เกี่ยวข้อง
Wbemcons.mflไม่เกี่ยวข้อง13,11606 2012 กุมภาพันธ์16:22ไม่เกี่ยวข้อง
Wmi.mflไม่เกี่ยวข้อง4,65806 2012 กุมภาพันธ์16:28ไม่เกี่ยวข้อง
Wmipcima.mflไม่เกี่ยวข้อง29,26606 2012 กุมภาพันธ์16:33ไม่เกี่ยวข้อง
Cimwin32.mofไม่เกี่ยวข้อง2,722,93006 2012 กุมภาพันธ์11:21ไม่เกี่ยวข้อง
Ncprov.mofไม่เกี่ยวข้อง2,96406 2012 กุมภาพันธ์14:28ไม่เกี่ยวข้อง
Scm.mofไม่เกี่ยวข้อง20,15801 2011 ธ.ค.11:52ไม่เกี่ยวข้อง
Scrcons.mofไม่เกี่ยวข้อง5,74415 2011 พฤศจิกายน15:22ไม่เกี่ยวข้อง
Secrcw32.mofไม่เกี่ยวข้อง64,14206 2012 กุมภาพันธ์11:21ไม่เกี่ยวข้อง
Smtpcons.mofไม่เกี่ยวข้อง4,28015 2011 พฤศจิกายน15:22ไม่เกี่ยวข้อง
Subscrpt.mofไม่เกี่ยวข้อง66815 2011 พฤศจิกายน15:22ไม่เกี่ยวข้อง
System.mofไม่เกี่ยวข้อง126,68606 2012 กุมภาพันธ์11:20ไม่เกี่ยวข้อง
Wbemcons.mofไม่เกี่ยวข้อง18,58015 2011 พฤศจิกายน15:22ไม่เกี่ยวข้อง
Wmi.mofไม่เกี่ยวข้อง12,03006 2012 กุมภาพันธ์12:04ไม่เกี่ยวข้อง
Wmipcima.mofไม่เกี่ยวข้อง41,90206 2012 กุมภาพันธ์12:04ไม่เกี่ยวข้อง
Wmi_tracing.mofไม่เกี่ยวข้อง1,68215 2011 พฤศจิกายน15:22ไม่เกี่ยวข้อง
Wbemcore.dll6.0.6002.22792745,98406 2012 กุมภาพันธ์14:42x 86
Wbemcore.tmfไม่เกี่ยวข้อง648,60006 2012 กุมภาพันธ์13:26ไม่เกี่ยวข้อง
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Tscfgwmi.dll6.0.6002.22792412,67206 2012 กุมภาพันธ์14:18IA-64
Cimwin32.dll6.0.6002.227924,315,64806 2012 กุมภาพันธ์14:15IA-64
Wbemcore.dll6.0.6002.227922,802,17606 2012 กุมภาพันธ์14:18IA-64
Wbemcore.tmfไม่เกี่ยวข้อง620,42606 2012 กุมภาพันธ์13:08ไม่เกี่ยวข้อง
Cimwin32.mflไม่เกี่ยวข้อง1,958,14806 2012 กุมภาพันธ์14:16ไม่เกี่ยวข้อง
Ncprov.mflไม่เกี่ยวข้อง66806 2012 กุมภาพันธ์14:20ไม่เกี่ยวข้อง
Scrcons.mflไม่เกี่ยวข้อง3,23606 2012 กุมภาพันธ์14:20ไม่เกี่ยวข้อง
Secrcw32.mflไม่เกี่ยวข้อง37,55006 2012 กุมภาพันธ์14:23ไม่เกี่ยวข้อง
Smtpcons.mflไม่เกี่ยวข้อง2,76406 2012 กุมภาพันธ์14:20ไม่เกี่ยวข้อง
Subscrpt.mflไม่เกี่ยวข้อง55715-มีนาคม-201106:09ไม่เกี่ยวข้อง
System.mflไม่เกี่ยวข้อง103,25806 2012 กุมภาพันธ์14:24ไม่เกี่ยวข้อง
Wbemcons.mflไม่เกี่ยวข้อง13,11606 2012 กุมภาพันธ์14:17ไม่เกี่ยวข้อง
Wmi.mflไม่เกี่ยวข้อง4,65806 2012 กุมภาพันธ์14:21ไม่เกี่ยวข้อง
Wmipcima.mflไม่เกี่ยวข้อง29,26606 2012 กุมภาพันธ์14:24ไม่เกี่ยวข้อง
Cimwin32.mofไม่เกี่ยวข้อง2,722,93006 2012 กุมภาพันธ์11:09ไม่เกี่ยวข้อง
Ncprov.mofไม่เกี่ยวข้อง2,96406 2012 กุมภาพันธ์13:07ไม่เกี่ยวข้อง
Scm.mofไม่เกี่ยวข้อง20,15815-มีนาคม-201107:06ไม่เกี่ยวข้อง
Scrcons.mofไม่เกี่ยวข้อง5,74415-มีนาคม-201106:09ไม่เกี่ยวข้อง
Secrcw32.mofไม่เกี่ยวข้อง64,14206 2012 กุมภาพันธ์11:09ไม่เกี่ยวข้อง
Smtpcons.mofไม่เกี่ยวข้อง4,28015-มีนาคม-201106:09ไม่เกี่ยวข้อง
Subscrpt.mofไม่เกี่ยวข้อง66815-มีนาคม-201106:09ไม่เกี่ยวข้อง
System.mofไม่เกี่ยวข้อง126,68606 2012 กุมภาพันธ์11:08ไม่เกี่ยวข้อง
Wbemcons.mofไม่เกี่ยวข้อง18,58015-มีนาคม-201106:09ไม่เกี่ยวข้อง
Wmi.mofไม่เกี่ยวข้อง12,03006 2012 กุมภาพันธ์11:46ไม่เกี่ยวข้อง
Wmipcima.mofไม่เกี่ยวข้อง41,90206 2012 กุมภาพันธ์11:46ไม่เกี่ยวข้อง
Wmi_tracing.mofไม่เกี่ยวข้อง1,68215-มีนาคม-201106:10ไม่เกี่ยวข้อง
Wbemcore.dll6.0.6002.22792745,98406 2012 กุมภาพันธ์14:42x 86
Wbemcore.tmfไม่เกี่ยวข้อง648,60006 2012 กุมภาพันธ์13:26ไม่เกี่ยวข้อง

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้ม

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้มสำหรับ Windows Server 2008

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows Server 2008 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มX86_02674270d2885620a11ac60c6dbeb937_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_37a9533ccb80b2a4.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม703
วัน (UTC)06 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)21:27
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_0d5d061ff6edf00ffb31baebb5727cf5_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_4f8b4837a14ac49f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม703
วัน (UTC)06 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)21:27
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_0e84ca7693034ac1104a880317a287a9_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_9112cd38ff6a8b40.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม703
วัน (UTC)06 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)21:27
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_1a574599acfa8530e77b0f1169ac6abc_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_b1ddfdf4bbd4c213.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม695
วัน (UTC)06 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)21:27
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_2570585b4e014290c16a91a3cc127e32_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_503c979774bf95ab.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม709
วัน (UTC)06 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)21:27
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_25c57b55e2beb529930ab657ebd6884c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_8cc1aafb9f00ff02.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม703
วัน (UTC)06 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)21:27
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_29863e38e210b05afa295aca13ae4f03_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_2caff39218317b9e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม703
วัน (UTC)06 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)21:27
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_47fd71182647dba1b21e760647c67417_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_056ce17cc39111d4.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม703
วัน (UTC)06 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)21:27
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_5185268e93aa891754b42c5a473c6396_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_2e0212d8368687d7.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม716
วัน (UTC)06 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)21:27
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_52952fdc5077acbc8bfd2b29c790093e_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_7b02440ee0673cc0.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม703
วัน (UTC)06 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)21:27
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_6236f6c0dc1bef860d3233786e14590a_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_72b57b1b038d84f5.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม703
วัน (UTC)06 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)21:27
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_6bb08e5a40d23e86feddb9ecbe99b8b3_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_558c346f8de07ffe.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม703
วัน (UTC)06 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)21:27
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_6c112d78131847f12f83a76a0cf78c38_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_397808f0073d5478.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม719
วัน (UTC)06 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)21:27
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_881092585d026d1b343611be0e7c80b2_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_235517803fcf4508.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม703
วัน (UTC)06 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)21:27
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_8881868771126e0b5e464a99d7357a90_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_45dd34bee5d65518.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม703
วัน (UTC)06 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)21:27
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_97d74ef83862dc7c215beb87683ee033_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_106d9307bace5072.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม703
วัน (UTC)06 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)21:27
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_9e6b0da6dd84e063b80554cc18d8b3c2_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_9ea22e916c0699fd.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม703
วัน (UTC)06 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)21:27
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_a8b7bf10ee58fb286f91307e55e357f6_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_0a1217555f1fdd1c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม703
วัน (UTC)06 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)21:27
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_af7429bd57cfc59d2bfaf63e8af0bf79_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_3b966442842fcf28.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม703
วัน (UTC)06 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)21:27
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_b03ccac6802856edf08d1803c9c20126_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_bb4cfee782a07928.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม703
วัน (UTC)06 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)21:27
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_b92098206b930cd1ca13e2f304050c04_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_b308d66d0a79efb1.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม703
วัน (UTC)06 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)21:27
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_c556cf21dfa5fe70472599e9016f0958_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_e1e627727bc16479.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม703
วัน (UTC)06 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)21:27
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_c6f23a51c36f5e960591f4385f146756_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_a9d8a5e127560483.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม703
วัน (UTC)06 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)21:27
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_c9bbafc9e9c8f2a21ac6c255d1cd5a6e_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_3227a4d7e1e78921.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม703
วัน (UTC)06 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)21:27
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_f1037cb2d80c7036c36579057ce111f0_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_7ca052c073ce77ac.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม703
วัน (UTC)06 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)21:27
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_f2b588fc1ad2e0df0277416759cdc4a8_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_7fb6682738019463.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม703
วัน (UTC)06 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)21:27
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_f641f6161419459eaa459639a2168ebc_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_cb1f2991b040536b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม703
วัน (UTC)06 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)21:27
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_fa4883f3652851894d8c7d5644b4f75f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_4e7878faa5cac733.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม703
วัน (UTC)06 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)21:27
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-t ...ervices-wmiprovider_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_ed426326958c4ff3.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม37,254
วัน (UTC)06 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)14:56
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-w ...ovider-cimwin32-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_d1bbc2421c9ad4f9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม14,346
วัน (UTC)06 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)14:57
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-wmi-core-wbemcore-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_e3d083f4ed5cb7e9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม15,756
วัน (UTC)06 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)15:00
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-wmi-mof.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_en-us_6f3d8e81d6765f95.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม11,845
วัน (UTC)06 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)14:53
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-wmi-mof_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_a48796a5c6bc0d06.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม14,097
วัน (UTC)06 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)14:58
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows Server 2008 รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_0614ce99dd3f629e8e40ec32309c3d1c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_23da85dd7809eb7b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม707
วัน (UTC)06 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)21:27
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_0662928c368a7ae8201a788b2aaa8614_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_2496df04a944dcf7.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม707
วัน (UTC)06 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)21:27
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_15757f20e63c2e0f26e32f11af6978b0_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_7e068cdfe84bc069.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม707
วัน (UTC)06 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)21:27
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_198111bdbe5a0f13b6d9beaeb60baeab_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_7e64786ea7967b84.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม707
วัน (UTC)06 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)21:27
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_1b6e16e116227698ceb26ade9318ba22_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_a99f3c44d5618d4f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม707
วัน (UTC)06 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)21:27
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_318a1eb1cd295f594033c1ca986a07a8_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_ab6a2508e1c692e2.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม707
วัน (UTC)06 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)21:27
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_39790c55c0865327944c741cfc661192_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_0892933ee3cddfb9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม707
วัน (UTC)06 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)21:27
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_49f72de1ba296985c921a3ee95bb6ac4_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_8c67136ed893d834.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,068
วัน (UTC)06 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)21:27
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_667c7e78dedf973a2e8c0ed32e2179cd_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_7160a7b4aa0b5dc0.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม707
วัน (UTC)06 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)21:27
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_6f8b82ec4a8a70aed1db3ca48cc66d1f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_704b1ad96944636f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม707
วัน (UTC)06 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)21:27
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_7477a9f355b44e1866372f46b8af14b0_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_54159eeb90ffa5cb.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม707
วัน (UTC)06 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)21:27
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_774d6885f25eb1b4f8f6efb15c084ac2_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_d34efc2f44abbd75.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม707
วัน (UTC)06 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)21:27
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_7bed9918d7b822c7947005600175ac71_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_7a7e51fbb2ec8a65.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม723
วัน (UTC)06 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)21:27
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_8cc8817b2466168824ddb282f55e6ed5_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_22423ade6a4cd805.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม707
วัน (UTC)06 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)21:27
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_aaa64646f30d064ab4357cc3ea827db1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_c1e238e0ffa7b88c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม707
วัน (UTC)06 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)21:27
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_af1a1d68ae3e3db7fbfa50ae484591a7_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_319560ee36a888b6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม707
วัน (UTC)06 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)21:27
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_badb846e65c32142f1d1791db9fc1402_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_e477f0bd8157946f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม707
วัน (UTC)06 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)21:27
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_c48006db8331d0ac4bda6a0be1aba80b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_2b7b0639d5c189a3.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม720
วัน (UTC)06 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)21:27
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_d2a714847411a021acaf828fef19fffc_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_8cee4790ef42e84e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม707
วัน (UTC)06 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)21:27
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_d4b0b62778a2b4a9525ff73f0a2b317e_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_13965d4ce71ef039.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม707
วัน (UTC)06 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)21:27
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_d6ac9bff0482c342fe3682f0e92e2390_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_80f7f09b666272dd.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม707
วัน (UTC)06 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)21:27
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_d8de26e1e415196cac0ae923fdd0a3bc_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_d63481379f2349e5.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม707
วัน (UTC)06 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)21:27
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_d922abad5711ee739abcacaf12559b94_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_d0db9e2cd9b86ba7.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม707
วัน (UTC)06 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)21:27
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_dadfc713031a8d198b381c1995c4a82a_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_d490cdd7804181e1.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม707
วัน (UTC)06 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)21:27
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_e20a46d7f1b351794ad0c26084290c97_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_b13dbcd264fac274.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม707
วัน (UTC)06 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)21:27
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_ebf64865bee900f3ce028e94a953bd79_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_e8aa3d0d74fcef7b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม707
วัน (UTC)06 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)21:27
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_ef503d87f87a8d8d6a5820f09d9ca40c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_15e57aac2da75e70.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม699
วัน (UTC)06 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)21:27
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_efd47f456983b55f0ae80e70280ef005_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_57047faf8ffa7940.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม707
วัน (UTC)06 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)21:27
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-t ...ervices-wmiprovider_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_4960feaa4de9c129.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม37,288
วัน (UTC)06 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)16:39
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-w ...ovider-cimwin32-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_2dda5dc5d4f8462f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม14,679
วัน (UTC)06 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)16:41
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-wmi-core-wbemcore-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_3fef1f78a5ba291f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม15,782
วัน (UTC)06 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)16:44
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-wmi-mof.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_en-us_cb5c2a058ed3d0cb.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม11,847
วัน (UTC)06 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)16:36
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-wmi-mof_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_00a632297f197e3c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม14,350
วัน (UTC)06 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)16:42
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-wmi-core-wbemcore-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_4a43c9cada1aeb1a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม8,273
วัน (UTC)06 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)14:47
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้มเพิ่มเติมทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-การปรับรุ่นของ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มIa64_009412604b6761c28c2616ded4a53723_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_82e90274ee48d99e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม705
วัน (UTC)06 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)21:27
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_335889e10cff775e4e168ad0f5ffb62c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_d73c802b8da9bc47.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม705
วัน (UTC)06 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)21:27
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_4724d668ff7c4fa8e74bae95c63194e2_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_daaab8f3050229f6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม705
วัน (UTC)06 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)21:27
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_53190e403a1eafa9d34ecf7889889ad1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_643d69d44decfec1.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,066
วัน (UTC)06 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)21:27
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_59a45ee381def3d8e0ea7e221ef0d2ca_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_ee3d4751c5928496.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม705
วัน (UTC)06 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)21:27
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_632c00c6d8e4e8c93cca8dd496ca265d_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_6503dc332b944a34.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม705
วัน (UTC)06 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)21:27
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_95234b30423031859ac4ccd619f0cd17_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_3bfa8f5b7174d657.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม721
วัน (UTC)06 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)21:27
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_b21a782d21ef9d65fac5fbbb43cc5e39_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_89431c678ba62b8e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม705
วัน (UTC)06 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)21:27
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_b642fca9e770792d5e22efcbdb379982_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_e9eafe94e7f6eb17.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม697
วัน (UTC)06 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)21:27
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_c5ee57b15ddcbcc03c1283fe1324bdb5_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_2cecb6a2313d75a4.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม718
วัน (UTC)06 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)21:27
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_fe1b58732292b305083e334c5b9ffa95_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_9187cac9d0415051.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม705
วัน (UTC)06 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)21:27
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-t ...ervices-wmiprovider_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_ed44071c958a58ef.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม37,271
วัน (UTC)06 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)14:28
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-w ...ovider-cimwin32-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_d1bd66381c98ddf5.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม14,648
วัน (UTC)06 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)14:29
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-wmi-core-wbemcore-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_e3d227eaed5ac0e5.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม15,769
วัน (UTC)06 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)14:31
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-wmi-mof.resources_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_en-us_6f3f3277d6746891.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม11,846
วัน (UTC)06 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)14:26
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-wmi-mof_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_a4893a9bc6ba1602.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม14,347
วัน (UTC)06 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)14:29
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-wmi-core-wbemcore-dll_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22792_none_4a43c9cada1aeb1a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม8,273
วัน (UTC)06 2012 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)14:47
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 971403 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 22 มีนาคม 2555 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
Keywords: 
kbclustering kbautohotfix kbexpertiseadvanced kbfix kbsurveynew kbqfe kbmt KB971403 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:971403

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com