Straipsnio ID: 971606 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Sprendimas

PastabaMicrosoft Security Essentials turi b?ti ?diegta norint naudoti naujausius ?Microsoft Security Essentials? virus? ir ?nipin?jimo program? apra?us.

Prie? diegdami tinkamos versijos ?Microsoft Security Essentials? virus? ir ?nipin?jimo program? apra?? naujinimus turite ?inoti:
 • Ar ?Windows XP?, ?Windows Vista? arba ?Windows 7? veikia 32 bit?, ar 64 bit? operacin?je aplinkoje.
 • Ar ? sistem? ?Windows? esate ??j?s kaip administratorius.
Jei nesate tikri, koks yra ?Windows XP?, ?Windows Vista? arba ?Windows 7? aplinkos tipas arba jei reikia pagalbos tikrinant, ar esate kompiuterio administratorius, apsilankykite ?Microsoft? ?iniatinklio svetain?je Patikrinkite aplink? ir nustatykite, ar ? sistem? esate ??j? naudodami administratoriaus abonement?.

Patikrin? darbo aplink?, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Atsisi?skite j?s? ?Windows? versijai tinkam? ?Microsoft Security Essentials? virus? ir ?nipin?jimo program? apibr??imo naujinimo fail?:
  Pastaba Nor?dami paleisti 64 bit? ?Microsoft Security Essentials? versij?, turite naudoti 64 bit? operacin?s sistemos ?Windows? versij?. 64 bit? ?Windows? versijos apima x64 pagrindo ?Windows? versijas.
 2. Spustel?kite Vykdyti, jei norite i?kart ?diegti apibr??imo naujinimo fail?. Arba spustel?kite ?ra?yti, jei norite ?ra?yti fail? kompiuteryje. Jei spustel?jate ?ra?yti, prisiminkite, kuriame aplanke ?ra??te fail?.
 3. Nor?dami ?diegti ?ra?yt? fail?, atlikite ?iuos veiksmus:
  • ?Windows XP?
   Dukart spustel?kite fail?, tada spustel?kite Gerai.
  • ?Windows Vista? arba ?Windows 7?
   De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite fail?, tada spustel?kite Paleisti administratoriaus teis?mis. Jei esate raginami ?vesti administratoriaus slapta?od? arba patvirtinti, ?veskite slapta?od? arba spustel?kite T?sti.
 4. Kai paleid?iamas apibr??imo naujinimo failas, parodomas failo i?skleidimo dialogo langas. Dialogo lange nurodoma, kad diegiamas apibr??imo naujinimas. Po to, kai u?daromas failo i?skleidimo dialogo langas, galite patikrinti, ar virus? ir ?nipin?jimo program? apibr??imai buvo atnaujinti. Nor?dami tai padaryti atidarykite ?Microsoft Security Essentials?, spustel?kite Naujinti, tada patikrinkite virus? ir ?nipin?jimo program? apra?? b?sen?.

Daugiau informacijos

Kaip ?alinti ?Microsoft Security Essentials? naujinimo triktis 

Nor?dami pa?alinti trikt?, d?l kurios ?Microsoft Security Essentials? neatnaujinama automati?kai, atsidarykite nurodyt? ?Microsoft? ?iniatinklio svetain?: 

?Microsoft Security Essentials? naujinimo trik?i? ?alinimas
Pastaba. Tai yra SPAR?IOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas ?Microsoft? palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai i? jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsi?velgiant ? i?kilusias problemas. Kadangi siekiama ?i? informacij? pateikti kuo grei?iau, joje gali b?ti spausdinimo klaid?, tod?l bet kuriuo metu ji gali b?ti pakeista apie tai neprane?us. Kitos informacijos ?r. naudojimo s?lygose.

Savyb?s

Straipsnio ID: 971606 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. kovo 8 d. - Per?i?ra: 4.0
Taikoma:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • 1 pakeitim? paketas operacinei sistemai ?Windows Vista?
 • 2 pakeitim? paketas operacinei sistemai ?Windows Vista?
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
 • Microsoft Windows XP SP-1
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3
Rakta?od?iai: 
kbexpertisebeginner kbsurveynew kbhowto KB971606

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com