วิธีการคืนค่าคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 7 เพื่อการติดตั้ง Windows ก่อนหน้านี้ โดยใช้โฟลเดอร์ windows.old

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 971760 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

ในบางสถานการณ์ คุณอาจจำเป็นต้องคืนค่าคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 7 กลับไปเป็นการติดตั้ง Windows ก่อนหน้านี้ บทความนี้จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆ ในการคืนค่าคอมพิวเตอร์ของคุณด้วยตนเองเพื่อกลับไปเป็น Windows รุ่นก่อนหน้า

หมายเหตุ: ด้วยการทำเช่นนี้ คุณต้องใช้พร้อมท์คำสั่ง และคุณต้องพิมพ์คำสั่งเฉพาะที่พร้อมท์คำสั่งเพื่อเปลี่ยนชื่อ และย้ายโฟลเดอร์ระหว่าง Windows รุ่นต่างๆ 

หมายเหตุ:ถ้าคุณมี Service Pack 1 สำหรับ Windows 7 ติดตั้งอยู่ในขณะนี้ ขั้นตอนการถอนการติดตั้งจะเหมือนกับของ Windows 7 ที่ไม่มี Service Pack ใดๆ ติดตั้งอยู่ ถ้าคุณคืนค่ากลับไปเป็นการติดตั้ง Windows 7 ก่อนหน้า คุณอาจจำเป็นต้องติดตั้ง Windows 7 Service Pack 1 สำหรับการติดตั้งดังกล่าว


บทความนี้สำหรับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ระดับเริ่มต้นจนถึงระดับกลาง

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนที่แสดงด้านล่างเพื่อคืนค่าคอมพิวเตอร์ของคุณกลับไปเป็น Windows รุ่นก่อนหน้า โดยใช้โฟลเดอร์ Windows.OLD

เคล็ดลับ: ขอแนะนำให้คุณพิมพ์บทความนี้ออกมาเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบว่ามีโฟลเดอร์ Windows.OLD อยู่หรือไม่ และมีเนื้อที่ว่างบนฮาร์ดดิสก์ Windows เพียงพอหรือไม่

 1. คลิก เริ่ม
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ปุ่มเริ่ม
  แล้วคลิก คอมพิวเตอร์
 2. บนเมนู มุมมอง คลิก รายละเอียด
 3. ในคอลัมน์ เนื้อที่ว่าง ให้สังเกตจำนวนเนื้อที่ว่างของ Local Disk (C:) ภายใต้ส่วน ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์
 4. ในส่วน ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ คลิกสองครั้งที่ Local Disk (C:) แล้วดูว่ามีโฟลเดอร์ Windows.old อยู่หรือไม่

  สิ่งสำคัญ หากไม่มีโฟลเดอร์ Windows.old อยู่ คุณจะไม่สามารถทำตามขั้นตอนต่างๆ ในบทความนี้เพื่อคืนค่าการติดตั้ง Windows ก่อนหน้านี้มายังคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ได้ คุณต้องสำรองข้อมูล และคืนค่า หรือถ่ายโอนแฟ้มของคุณลงในระบบปฏิบัติการก่อนหน้านี้
 5. คลิกขวาที่โฟลเดอร์ Windows.old
 6. Windows 7 จะตรวจสอบขนาดของโฟลเดอร์นี้ภายในไม่กี่วินาที
ตรวจสอบว่าโฟลเดอร์ Windows.old มีขนาดเล็กกว่าเนื้อที่ว่างที่มีอยู่บน Local Disk (C:) หรือไม่ ในขั้นตอนที่ 1.2

หมายเหตุ หากโฟลเดอร์ Windows.old มีขนาดใหญ่เป็นสองเท่าของเนื้อที่ว่างที่มีอยู่บน Local Disk (C:) คุณอาจจะไม่สามารถคืนค่าการติดตั้ง Windows ก่อนหน้านี้ได้

ขั้นตอนที่ 2: เริ่ม Windows Recovery Environment

 1. ใส่ดิสก์การติดตั้ง Windows 7 ลงในไดรฟ์ดีวีดี แล้วเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่
 2. กดแป้นเมื่อคุณได้รับการพร้อมท์ให้เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่จากดิสก์
 3. ในหน้าต่าง ติดตั้ง Windows ให้เลือกภาษา เวลา สกุลเงิน วิธีการป้อนข้อมูลของแป้นพิมพ์ หรือวิธีการป้อนข้อมูลแบบอื่น แล้วคลิก ถัดไป
 4. ในหน้าต่าง ติดตั้ง Windows ให้คลิก ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ของคุณ
 5. ในหน้าต่าง ตัวเลือกการกู้คืนระบบ ให้คลิกรุ่นของระบบปฏิบัติการ Windows 7 ที่คุณต้องการซ่อมแซม แล้วคลิก ถัดไป
 6. ในหน้าต่าง ตัวเลือกการกู้คืนระบบ ให้คลิก พร้อมท์คำสั่ง
หน้าต่าง 'พร้อมท์คำสั่ง' จะเปิดขึ้น และแสดงพร้อมท์คำสั่ง พร้อมท์คำสั่งเป็นที่ซึ่งคุณจะพิมพ์คำสั่งต่างๆ ดังที่ได้อธิบายไว้ในขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 3: ย้ายโฟลเดอร์ Windows 7 ไปไว้ที่โฟลเดอร์ Win7 ใหม่

หมายเหตุ เมื่อคุณพิมพ์คำสั่งหนึ่งคำสั่งหรือมากกว่านั้นที่พร้อมท์คำสั่งในขั้นตอนต่างๆ ต่อไปนี้ แล้วกด ENTER คุณอาจจะได้รับข้อความต่อไปนี้:
ระบบไม่พบแฟ้มที่ระบุ
หากคุณได้รับข้อความนี้ ให้ไปที่ขั้นตอนถัดไปในส่วนนี้ แล้วพิมพ์คำสั่งที่อยู่ในขั้นตอนถัดไป

พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และกด ENTER หลังจากแต่ละคำสั่ง:
C:

Md Win7

Move Windows Win7\Windows

Move "Program Files" "Win7\Program Files"

Move Users Win7\Users

Attrib –h –s –r ProgramData

Move ProgramData Win7\ProgramData

Rd "Documents and Settings"

ขั้นตอนที่ 4: คัดลอกเนื้อหาหรือย้ายเนื้อหาของโฟลเดอร์ Windows.old

หมายเหตุ เมื่อคุณพิมพ์คำสั่งหนึ่งคำสั่งหรือมากกว่านั้นที่พร้อมท์คำสั่งในขั้นตอนต่างๆ ต่อไปนี้ แล้วกด ENTER คุณอาจจะได้รับข้อความต่อไปนี้:
ระบบไม่พบแฟ้มที่ระบุ
หากคุณได้รับข้อความนี้ ให้ไปที่ขั้นตอนถัดไปในส่วนนี้ แล้วพิมพ์คำสั่งที่อยู่ในขั้นตอนถัดไป

พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วกด ENTER หลังจากแต่ละคำสั่ง:
move /y c:\Windows.old\Windows c:\

move /y "c:\Windows.old\Program Files" c:\

move /y c:\Windows.old\ProgramData c:\

move /y c:\Windows.old\Users c:\

move /y "c:\Windows.old\Documents and Settings" c:\

ขั้นตอนที่ 5: คืนค่าเซกเตอร์เริ่มต้นระบบสำหรับการติดตั้ง Windows ก่อนหน้านี้

พิมพ์คำสั่งใดคำสั่งหนึ่งต่อไปนี้ที่พร้อมท์คำสั่ง ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ของคุณ

หมายเหตุ ในคำสั่งต่อไปนี้ D: หมายถึงไดรฟ์ดีวีดี หากมีการแสดงไดรฟ์ดีวีดีบนคอมพิวเตอร์ของคุณด้วยตัวอักษรตัวอื่น เช่น E: ให้ใช้ตัวอักษรนั้นในคำสั่ง
 • เมื่อการติดตั้ง Windows ก่อนหน้านี้เป็น Windows Server 2003, Windows XP หรือ Microsoft Windows 2000

  พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วกด ENTER:
  D:\boot\bootsect /nt52 c:
 • เมื่อการติดตั้ง Windows ก่อนหน้านี้เป็น Windows Vista

  พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ แล้วกด ENTER:
  D:\boot\bootsect /nt60 c:

ขั้นตอนที่ 6: คืนค่าแฟ้ม Boot.ini สำหรับการติดตั้ง Windows ก่อนหน้านี้ของ Windows XP หรือของ Windows 2000

หมายเหตุ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เท่านั้นหากการติดตั้งก่อนหน้านี้เป็น Windows XP หรือ Windows 2000

พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และกด ENTER หลังจากแต่ละคำสั่ง:
Attrib –h –s –r boot.ini.saved

Copy boot.ini.saved boot.ini

ขั้นตอนที่ 7: ปิดหน้าต่างพร้อมท์คำสั่ง แล้วคลิก เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่

 1. ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ที่พร้อมท์คำสั่ง แล้วกด ENTER:
  exit
 2. คลิก เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่ เพื่อเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่
หมายเหตุ หลังจากที่คุณได้ตรวจสอบแล้วว่า Windows XP สามารถใช้งานได้ คุณสามารถเอาโฟลเดอร์ C:\Win7 ออก ถ้าโฟลเดอร์นี้ไม่จำเป็นสำหรับการกู้คืนข้อมูล 

ทรัพยากรเพิ่มเติม

การติดตั้ง Windows 7 และการติดตั้งใหม่
http://windows.microsoft.com/th-TH/Windows7/Installing-and-reinstalling-Windows-7

การติดตั้ง Windows 7: คำถามที่ถามบ่อย ฉันสามารถถอนการติดตั้ง Windows 7 ได้หรือไม่
http://windows.microsoft.com/th-TH/Windows7/Installing-Windows-7-frequently-asked-questions


คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 971760 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 กุมภาพันธ์ 2556 - Revision: 8.0
ใช้กับ
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
Keywords: 
kbexpertiseinter kbexpertisebeginner kbinfo kbhowto KB971760

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com