Αναγν. άρθρου: 972034 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Περίληψη

Αυτό το άρθρο σας βοηθά να επαναφέρετε το αρχείο Hosts στην προεπιλογή.

Για να επαναφέρουμε εμείς το αρχείο Hosts στην προεπιλογή για λογαριασμό σας, μεταβείτε στην ενότητα "Αυτόματη επίλυση".

Σημείωση Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αυτόματη επίλυση στα Windows 8.

Για να επαναφέρετε μόνοι σας το αρχείο Hosts στην προεπιλογή ή για να επαναφέρετε το αρχείο Hosts στα Windows 8, μεταβείτε στην ενότητα "Επίλυση από το χρήστη".

Αυτόματη επίλυση

Για την αυτόματη επαναφορά του αρχείου Hosts στην προεπιλογή, κάντε κλικ στο κουμπί ή στη σύνδεση Επίλυση (Fix it), επιλέξτε Εκτέλεση (Run) στο παράθυρο διαλόγου Λήψη αρχείου (File Download) και κατόπιν ακολουθήστε τα βήματα στον οδηγό επίλυσης.
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets fixit1
Επίλυση αυτού του προβλήματος
Microsoft Fix it 50267
Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
assets fixit2

Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
2683283
Σημειώσεις
 • Αυτός ο οδηγός ενδέχεται να παρέχεται μόνο στα Αγγλικά. Ωστόσο, η αυτόματη επίλυση μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για άλλες εκδόσεις γλώσσας των Windows.
 • Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αυτόματη επίλυση στα Windows 8.


Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
2683283
Σημείωση Εάν δεν βρίσκεστε στον υπολογιστή που παρουσιάζει το πρόβλημα, μπορείτε να αποθηκεύσετε την αυτόματη επιδιόρθωση σε μια μονάδα δίσκου flash ή σε ένα CD και να εκτελέσετε εκτελέσετε την αυτόματη διόρθωση στον υπολογιστή που παρουσιάζει το πρόβλημα.

Στη συνέχεια, μεταβείτε στην ενότητα "Επιλύθηκε το πρόβλημα;".

Επίλυση από το χρήστη

Για να επαναφέρετε το αρχείο Hosts στην προεπιλογή, ακολουθήστε τα εξής βήματα, ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα που εκτελείται.

Windows 8
 1. Ανοίξτε το Σημειωματάριο. Για να το κάνετε αυτό, κάντε σάρωση από τη δεξιά γωνία της οθόνης, πατήστε Αναζήτηση (Search), πληκτρολογήστε Notepad και, στη συνέχεια, πατήστε το εικονίδιο Σημειωματάριο (Notepad). Διαφορετικά, αν χρησιμοποιείτε ποντίκι, τοποθετήστε το δείκτη του στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης, μετακινήστε τον προς τα κάτω, κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση (Search), πληκτρολογήστε Notepad και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Σημειωματάριο (Notepad).
 2. Αντιγράψτε το ακόλουθο κείμενο και, στη συνέχεια, επικολλήστε το κείμενο στο αρχείο:
  # Copyright (c) 1993-2006 Microsoft Corp. # # This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows. # # This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each # entry should be kept on an individual line. The IP address should # be placed in the first column followed by the corresponding host name. # The IP address and the host name should be separated by at least one # space. # # Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual # lines or following the machine name denoted by a '#' symbol. # # For example: # #   102.54.94.97   rhino.acme.com     # source server #    38.25.63.10   x.acme.com       # x client host # localhost name resolution is handle within DNS itself. #    127.0.0.1    localhost #    ::1       localhost
 3. Στο μενού Αρχείο (File), πατήστε ή κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση ως (Save as), πληκτρολογήστε "hosts" στο πλαίσιο Όνομα αρχείου (File name) (όπως εμφανίζεται στην ακόλουθη εικόνα) και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε το αρχείο στην επιφάνεια εργασίας.
  Σύμπτυξη αυτής της εικόναςΑνάπτυξη αυτής της εικόνας
  Το στιγμιότυπο οθόνης για αυτό το βήμα
 4. Ανοίξτε το φάκελο %WinDir%\System32\Drivers\Etc. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Κάντε σάρωση από τη δεξιά γωνία της οθόνης, πατήστε Αναζήτηση (Search), πληκτρολογήστε run και, στη συνέχεια, πατήστε το εικονίδιο Εκτέλεση (Run). Διαφορετικά, αν χρησιμοποιείτε ποντίκι, τοποθετήστε το δείκτη του στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης, μετακινήστε τον προς τα κάτω, κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση (Search), πληκτρολογήστε run και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο εικονίδιο Εκτέλεση (Run).
  2. Πληκτρολογήστε %WinDir%\System32\Drivers\Etc στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και, στη συνέχεια, πατήστε ή κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 5. Επιλέξτε το αρχείο Hosts, πατήστε ή κάντε κλικ στο κουμπί Μετονομασία (Rename), και, στη συνέχεια, μετονομάστε το αρχείο σε "Hosts.old".
 6. Αντιγράψτε ή μετακινήστε το αρχείο Hosts που δημιουργήσατε στο βήμα 3 στο φάκελο %WinDir%\System32\Drivers\Etc. Εάν σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε έναν κωδικό πρόσβασης διαχειριστή, πατήστε ή κάντε κλικ στο κουμπί Συνέχεια (Continue).
Windows 7 και προηγούμενες εκδόσεις των Windows
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στο κουμπί Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε Notepad και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Αντιγράψτε το ακόλουθο κείμενο στο αρχείο:

  Για Windows XP ή Windows Server 2003
  # Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp. # # This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows. # # This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each # entry should be kept on an individual line. The IP address should # be placed in the first column followed by the corresponding host name. # The IP address and the host name should be separated by at least one # space. # # Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual # lines or following the machine name denoted by a '#' symbol. # # For example: # #   102.54.94.97   rhino.acme.com     # source server #    38.25.63.10   x.acme.com       # x client host
  
  127.0.0.1    localhost
  For Windows Vista or for Windows Server 2008

  # Copyright (c) 1993-2006 Microsoft Corp. # # This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows. # # This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each # entry should be kept on an individual line. The IP address should # be placed in the first column followed by the corresponding host name. # The IP address and the host name should be separated by at least one # space. # # Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual # lines or following the machine name denoted by a '#' symbol. # # For example: # #   102.54.94.97   rhino.acme.com     # source server #    38.25.63.10   x.acme.com       # x client host
  
  127.0.0.1    localhost ::1       localhost
  Για Windows 7
  # Copyright (c) 1993-2006 Microsoft Corp. # # This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows. # # This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each # entry should be kept on an individual line. The IP address should # be placed in the first column followed by the corresponding host name. # The IP address and the host name should be separated by at least one # space. # # Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual # lines or following the machine name denoted by a '#' symbol. # # For example: # #   102.54.94.97   rhino.acme.com     # source server #    38.25.63.10   x.acme.com       # x client host
  
  # localhost name resolution is handle within DNS itself. #    127.0.0.1    localhost #    ::1       localhost
 3. Στο μενού Αρχείο (File), κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση ως (Save as), πληκτρολογήστε hosts στο πλαίσιο Όνομα αρχείου (File name) και, στη συνέχεια, αποθηκεύστε το αρχείο στην επιφάνεια εργασίας.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε κλικ στο κουμπί Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε %WinDir%\System32\Drivers\Etc και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 5. Επιλέξτε το αρχείο Hosts και μετονομάστε το σε "Hosts.old".
 6. Αντιγράψτε ή μετακινήστε το αρχείο Hosts που δημιουργήσατε στο βήμα 3 στο φάκελο %WinDir%\System32\Drivers\Etc. Εάν σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε έναν κωδικό πρόσβασης διαχειριστή, κάντε κλικ στο κουμπί Συνέχεια (Continue).

Επιλύθηκε το πρόβλημα;

Ελέγξτε εάν το πρόβλημα επιδιορθώθηκε. Εάν το πρόβλημα επιλύθηκε, δεν χρειάζεστε πλέον αυτό το άρθρο. Εάν το πρόβλημα δεν έχει επιδιορθωθεί, μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία με την υποστήριξη.

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 972034 - Τελευταία αναθεώρηση: Τρίτη, 25 Μαρτίου 2014 - Αναθεώρηση: 9.0
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows 8
 • Windows 8 Pro
 • Windows 8 Enterprise
Λέξεις-κλειδιά: 
kbexpertisebeginner kbsurveynew kbmsifixme kbfixme KB972034

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com