ฉันจะตั้งค่าแฟ้มโฮสต์ใหม่เพื่อให้กลับไปเป็นค่าเริ่มต้นได้อย่างไร

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 972034 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

บทความนี้จะช่วยคุณในการตั้งค่าแฟ้มโฮสต์ใหม่เพื่อให้กลับไปเป็นค่าเริ่มต้น

เมื่อต้องการให้เราตั้งค่าแฟ้มโฮสต์ใหม่เพื่อให้กลับไปเป็นค่าเริ่มต้นให้กับคุณ ไปที่ส่วน "แก้ไขปัญหาให้ฉัน"

หมายเหตุ คุณไม่สามารถใช้โซลูชัน Fix it ใน Windows 8 ได้

เพื่อให้กลับมาเป็นค่าเริ่มต้นด้วยตัวคุณเอง หรือรีเซ็ตแฟ้ม Hosts ใน Windows 8 โปรดไปที่หัวข้อ "ให้ฉันแก้ไขปัญหาเอง"

แก้ไขปัญหาให้ฉัน

เมื่อต้องการตั้งค่าแฟ้มโฮสต์ใหม่เพื่อให้กลับไปเป็นค่าเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ ให้คลิกที่ปุ่มหรือการเชื่อมโยง Fix it คลิก เรียกใช้ ในกล่องโต้ตอบ ดาวน์โหลดแฟ้ม แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้าง Fix it
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets fixit1
แก้ไขปัญหานี้
Microsoft Fix it 50267
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets fixit2

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2683283
หมายเหตุ
 • ตัวช่วยสร้างนี้อาจมีเฉพาะภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ดี การแก้ไขอัตโนมัติทำงานได้กับ Windows รุ่นภาษาอื่นด้วย
 • คุณไม่สามารถใช้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวโซลูชันใน Windows 8 ได้


ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2683283
หมายเหตุ หากคุณไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา คุณสามารถบันทึกโปรแกรมแก้ไขอัตโนมัติลงในแฟลชไดรฟ์หรือซีดี แล้วเรียกใช้โปรแกรมแก้ไขอัตโนมัติบนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา 

ขณะนี้ไปที่ส่วน "สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่"

ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

เพื่อรีเซ็ตแฟ้ม Hosts กลับเป็นค่าเริ่มต้น ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้ตามความเหมาะสมสำหรับระบบปฏิบัติการที่คุณกำลังใช้งาน

Windows 8
 1. เปิด Notepad เพื่อทำเช่นนี้ ปัดจากทางด้านขวาของหน้าจอ แตะ ค้นหา พิมพ์ Notepad จากนั้นแตะไอคอน Notepad หรือ หากคุณกำลังใช้เมาส์ ให้ชี้เมาส์ไปที่มุมขวาบนของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลงด้านล่าง คลิก ค้นหา พิมพ์ Notepad จากนั้นคลิก Notepad
 2. คัดลอกข้อความต่อไปนี้ และวางข้อความในแฟ้ม:
  # Copyright (c) 1993-2006 Microsoft Corp. # # นี่คือตัวอย่างแฟ้ม HOSTS ที่ใช้โดย Microsoft TCP/IP สำหรับ Windows # # แฟ้มนี้ประกอบด้วยการแมปที่อยู่ IP ไปยังชื่อโฮสต์ แต่ละรายการ # ควรอยู่ในบรรทัดเดียว ที่อยู่ IP ควร # อยู่ในคอลัมน์แรกแล้วตามด้วยชื่อโฮสต์ที่สอดคล้องกัน # ที่อยู่ IP และชื่อโฮสต์ควรแยกกันโดยใช้ช่องว่างอย่างน้อยหนึ่งช่อง # # # นอกจากนี้ อาจมีการแทรกความคิดเห็น (เช่น ข้อความเหล่านี้) ลงในแต่ละบรรทัด # หรืออยู่ต่อชื่อเครื่องที่ระบุโดยสัญลักษณ์ '#' # # ตัวอย่าง: 102.54.94.97 #,## rhino.acme.com #แหล่งเซิร์ฟเวอร์#38.25.63.10 x.acme.com # x ไคลเอ็นต์โฮสต์#จำแนกชื่อโฮสต์ท้องถิ่นที่มีหมายเลขอ้างอิงภายใน DNS เอง #    127.0.0.1    localhost #    ::1       localhost
 3. บนเมนู แฟ้ม แตะหรือคลิก บันทึกเป็น พิมพ์ "hosts" ในกล่อง ชื่อแฟ้ม (ดังแสดงในภาพต่อไปนี้) จากนั้นบันทึกแฟ้มไปยังเดสก์ท็อป
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้
 4. เปิดโฟลเดอร์ %WinDir%\System32\Drivers\Etc โดยทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. ปัดเข้าจากขอบขวาของหน้าจอ แตะ ค้นหา พิมพ์ run จากนั้นแตะไอคอน เรียกใช้ หรือ หากคุณกำลังใช้เมาส์ ให้ชี้เมาส์ไปที่มุมขวาบนของหน้าจอ ย้ายตัวชี้เมาส์ลงด้านล่าง คลิก ค้นหา พิมพ์ run จากนั้นคลิก เรียกใช้
  2. พิมพ์ %WinDir%\System32\Drivers\Etc ในกล่อง เปิด จากนั้นแตะหรือคลิก ตกลง
 5. เลือกแฟ้ม Hosts แตะหรือคลิก เปลี่ยนชื่อจากนั้นเปลี่ยนชื่อแฟ้มเป็น "Hosts.old"
 6. คัดลอก หรือย้ายแฟ้มโฮสต์ที่คุณสร้างไว้ในขั้นตอนที่ 3 ลงในโฟลเดอร์ %WinDir%\System32\Drivers\Etc ถ้าคุณได้รับการพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านผู้ดูแลระบบ เคาะ หรือคลิกที่ ทำต่อไป
Windows 7 และ Windows รุ่นก่อนหน้านี้
 1. คลิก เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ Notepad แล้วคลิก ตกลง
 2. คัดลอกข้อความต่อไปนี้ไปที่แฟ้ม:

  สำหรับ Windows XP หรือ Windows Server 2003
  # Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp # # นี่คือตัวอย่างแฟ้มโฮสต์ที่ใช้โดย Microsoft TCP/IP สำหรับ Windows # # แฟ้มนี้ประกอบด้วยการแมปที่อยู่ IP ไปยังชื่อโฮสต์ แต่ละรายการ # ควรอยู่ในบรรทัดเดียว ที่อยู่ IP ควร # อยู่ในคอลัมน์แรกแล้วตามด้วยชื่อโฮสต์ที่สอดคล้องกัน # ที่อยู่ IP และชื่อโฮสต์ควรแยกกันโดยใช้ช่องว่างอย่างน้อยหนึ่งช่อง # # # นอกจากนี้ อาจมีการแทรกความคิดเห็น (เช่น ข้อความเหล่านี้) ลงในแต่ละบรรทัด # หรืออยู่ต่อชื่อเครื่องที่ระบุโดยสัญลักษณ์ '#' # # ตัวอย่าง: # #   102.54.94.97   rhino.acme.com     # เซิร์ฟเวอร์ต้นทาง #    38.25.63.10   x.acme.com       # โฮสต์ไคลเอ็นต์ x
  
  127.0.0.1    localhost
  สำหรับ Windows Vista หรือสำหรับ Windows Server 2008

  # Copyright (c) 1993-2006 Microsoft Corp. # # นี่คือตัวอย่างแฟ้ม HOSTS ที่ใช้โดย Microsoft TCP/IP สำหรับ Windows # # แฟ้มนี้ประกอบด้วยการแมปที่อยู่ IP ไปยังชื่อโฮสต์ แต่ละรายการ # ควรอยู่ในบรรทัดเดียว ที่อยู่ IP ควร # อยู่ในคอลัมน์แรกแล้วตามด้วยชื่อโฮสต์ที่สอดคล้องกัน # ที่อยู่ IP และชื่อโฮสต์ควรแยกกันโดยใช้ช่องว่างอย่างน้อยหนึ่งช่อง # # # นอกจากนี้ อาจมีการแทรกความคิดเห็น (เช่น ข้อความเหล่านี้) ลงในแต่ละบรรทัด # หรืออยู่ต่อชื่อเครื่องที่ระบุโดยสัญลักษณ์ '#' # # ตัวอย่าง: # #   102.54.94.97   rhino.acme.com     # เซิร์ฟเวอร์ต้นทาง #    38.25.63.10   x.acme.com       # โฮสต์ไคลเอ็นต์ x
  
  127.0.0.1    localhost ::1       localhost
  สำหรับ Windows 7
  # Copyright (c) 1993-2006 Microsoft Corp. # # นี่คือตัวอย่างแฟ้มโฮสต์ที่ใช้โดย Microsoft TCP/IP สำหรับ Windows # # แฟ้มนี้ประกอบด้วยการแมปที่อยู่ IP ไปยังชื่อโฮสต์ แต่ละรายการ # ควรอยู่ในบรรทัดเดียว ที่อยู่ IP ควร # อยู่ในคอลัมน์แรกแล้วตามด้วยชื่อโฮสต์ที่สอดคล้องกัน # ที่อยู่ IP และชื่อโฮสต์ควรแยกกันโดยใช้ช่องว่างอย่างน้อยหนึ่งช่อง # # # นอกจากนี้ อาจมีการแทรกความคิดเห็น (เช่น ข้อความเหล่านี้) ลงในแต่ละบรรทัด # หรืออยู่ต่อชื่อเครื่องที่ระบุโดยสัญลักษณ์ '#' # # ตัวอย่าง: # #   102.54.94.97   rhino.acme.com     # เซิร์ฟเวอร์ต้นทาง #    38.25.63.10   x.acme.com       # โฮสต์ไคลเอ็นต์ x
  
  # ระบบจะแก้ไขชื่อ localhost ภายใน DNS เอง #    127.0.0.1    localhost #    ::1       localhost
 3. บนเมนู แฟ้ม คลิก บันทึกเป็น พิมพ์ hosts ในกล่อง ชื่อแฟ้ม จากนั้นบันทึกแฟ้มไปยังเดสก์ท็อป
 4. คลิก เริ่ม คลิก เรียกใช้ พิมพ์ %WinDir%\System32\Drivers\Etc จากนั้นคลิก ตกลง
 5. เลือกไฟล์ Hosts และเปลี่ยนชื่อ "Hosts.old"
 6. คัดลอก หรือย้ายแฟ้มโฮสต์ที่คุณสร้างไว้ในขั้นตอนที่ 3 ลงในโฟลเดอร์ %WinDir%\System32\Drivers\Etc ถ้าคุณได้รับการพร้อมท์ให้ใส่รหัสผ่านผู้ดูแลระบบ คลิก ทำต่อไป

วิธีนี้แก้ไขปัญหาได้หรือไม่

ตรวจสอบว่าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วหรือไม่ ถ้าปัญหาได้รับการแก้ไขแล้ว คุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ กับบทความนี้อีก ถ้าปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข คุณสามารถ ติดต่อฝ่ายสนับสนุน

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 972034 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 25 มีนาคม 2557 - Revision: 7.0
ใช้กับ
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows 8
 • Windows 8 Pro
 • Windows 8 Enterprise
Keywords: 
kbexpertisebeginner kbsurveynew kbmsifixme kbfixme KB972034

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com