ISPRAVKA: Proces Explorer.exe se ne odaziva (zastaje) kada se koristi Windows Explorer koji hostuje pro?irenje ljuske kreirane pomo?u biblioteke MFC

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 972685 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Simptomi

Imate Windows Explorer pro?irenje ljuske koje je napravljeno pomo?u biblioteke Microsoft Foundation Class (MFC). Pro?irenje ljuske je hostovano u programu Windows Explorer. Ipak, proces Explorer.exe prestaje da se odaziva (zastaje) kada otvorite Windows Explorer.

Uzrok

Do ovog problema dolazi zbog neispravnosti koda u MFC biblioteci.

Re?enje

Bezbednosna ispravka uklanja ovaj problem. Da biste preuzeli ispravku, posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:

ATL bezbednosna ispravka za Microsoft Visual C++ 2008 SP 1 paket za ponovnu distribuciju

Za vi?e informacija o ovoj ispravci posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:
Napomena Ako do?e do dodatnih problema ili bude potrebno re?avanje problema, mo?da ?ete morati da kreirate poseban zahtev za uslugu. Uobi?ajeni tro?kovi podr?ke va?i?e za dodatna pitanja u vezi sa podr?kom i probleme koji nisu direktno povezani sa ovom konkretnom hitnom ispravkom. Da biste dobili kompletnu listu brojeva telefona Microsoft korisni?ke slu?be i podr?ke ili da biste kreirali poseban zahtev za uslugu, posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:

Obratite se korporaciji Microsoft

Dodatne informacije

Ovaj problem postoji u slede?im MFC modulima ?ije verzije su u opsegu izme?u 9.0.30304.0 i 9.0.30729.176.
 • MFC90.dll
 • MFC90u.dll
 • MFC90d.dll
 • MFC90ud.dll

Svojstva

Identifikator ?lanka: 972685 - Poslednji pregled: 26. februar 2014. - Revizija: 5.0
Odnosi se na:
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Windows Vista Enterprise 64-bit Edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit Edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit Edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit Edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit Edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
Klju?ne re?i: 
kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbqfe kbcip KB972685

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com