แก้ไข: กระบวนการ Explorer.exe ไม่ตอบสนองเมื่อ Windows Explorer โฮสต์ส่วนขยายของเชลล์ที่สร้างโดยใช้ Microsoft Foundation Class (MFC)

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 972685 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

คุณมีส่วนขยายของเชลล์ที่สร้างโดยใช้ Microsoft Foundation Class (MFC) ส่วนขยายของเชลล์มีการโฮสต์ใน Windows Explorer เมื่อคุณใช้ Windows Explorer กระบวนการ Explorer.exe ไม่ตอบสนอง ปัญหานี้จะเกิดขึ้นหากมีเงื่อนไขต่อไปนี้:
 • คุณไม่มี Microsoft Visual Studio 2008 ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์
 • ส่วนขยายของเชลล์ถูกสร้างโดยใช้ Microsoft Foundation Class (MFC) ใน Microsoft Visual Studio 2008 Service Pack 1 (SP1) หรือใน Microsoft Visual C++ 2008 Feature Pack

การแก้ไข

ข้อมูลการแก้ไขด่วน

สามารถใช้การแก้ไขด่วนที่สนับสนุนจาก Microsoft ได้แล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ถ้าต้องการดาวน์โหลดการแก้ไขด่วนนี้จาก MSDN Code Gallery โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ดังต่อไปนี้:
http://code.msdn.microsoft.com/KB972685
หมายเหตุ ได้มีการออกการปรับปรุงความปลอดภัย ATL หลังจากนั้น และเราขอแนะนำให้ติดตั้งการปรับปรุงด้านความปลอดภัย ATL นี้แทน:
http://support.microsoft.com/?kbid=973552
การปรับปรุง 973552 แก้ไขปัญหาที่อธิบายในบทความฐานความรู้ของ Microsoft 972685 (บทความฐานความรู้นี้) และในบทความฐานความรู้ของ Microsoft 973552 ถ้าต้องการดาวน์โหลดการปรับปรุง โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=2051a0c1-c9b5-4b0a-a8f5-770a549fd78c
หมายเหตุ MSDN Code Gallery จะแสดงภาษาที่การแก้ไขด่วนนั้นมีให้บริการ ถ้าคุณไม่พบภาษาของคุณปรากฏอยู่ แสดงว่าเพจทรัพยากรของ Code Gallery ไม่มีให้บริการสำหรับภาษานั้น

หมายเหตุ ถ้ามีปัญหาอื่นๆ เกิดขึ้นหรือต้องการทราบวิธีแก้ไขปัญหา คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support

สิ่งที่ต้องทำก่อน

การติดตั้งการปรับปรุงนี้ไม่มีสิ่งที่ต้องทำก่อน

ความต้องการเริ่มต้นระบบใหม่

คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่การแก้ไขด่วน

การแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนที่การแก้ไขด่วนอื่นๆ

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบ Coordinated Universal Time (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น การหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC และเวลาท้องถิ่น ให้ใช้แท็บ Time Zone ในรายการ Date and Time ใน Control Panel
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Vcredist_x64.exe9.0.30729.40485,241,18415 กรกฎาคม 200906:49x86
Vcredist_x86.exe9.0.30729.40484,495,20015 กรกฎาคม 200906:49x86

หมายเหตุ สำหรับ Windows รุ่น x86 โปรดเลือกแพ็คเกจที่ลงท้ายด้วย "_x86" สำหรับ Windows รุ่น x64 โปรดเลือกแพ็คเกจที่ลงท้ายด้วย "_x64" สำหรับโปรแกรมประยุกต์ 64 บิต และเลือกแพ็คเกจที่ลงท้ายด้วย "_x86" สำหรับโปรแกรมประยุกต์ 32 บิต

ถ้าคุณประสบปัญหาบนคอมพิวเตอร์ที่มี Visual Studio 2008 ติดตั้งอยู่ ให้ใช้การแก้ไขด่วนที่อธิบายใน KB 958314 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
958314 แก้ไข: แฟ้ม Explorer.exe ทำงานผิดพลาดเมื่อคุณเปิดส่วนขยายของเชลล์ที่เขียนโดยใช้ MFC (ลิงค์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษบางส่วน หรือทั้งหมด)

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

ปัญหานี้มีอยู่ในโมดูล MFC ต่อไปนี้ ซึ่งมีรุ่นอยู่ในช่วง 9.0.30304.0 ถึง 9.0.30729.176
 • MFC90.dll
 • MFC90u.dll
 • MFC90d.dll
 • MFC90ud.dll

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 972685 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 6 ตุลาคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
Keywords: 
kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbqfe KB972685

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com