Article ID: 973479 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מאפייני הבעיה

כאשר אתה מנסה להדפיס או להציג את התצוגה לפני הדפסה של דף אינטרנט ב-Internet Explorer, ייתכן שדף האינטרנט לא יודפס או לא יוצג באופן נכון וייתכן שתוצג שגיאת script.

סיבה

בעיה זו עלולה להתרחש בגלל תרחיש אחד או יותר מהתרחישים הבאים:
תרחיש 1: כרטיס הווידאו או מנהל ההתקן של וידאו אינו מעודכן או פגום. הערה מנהלי התקנים מיושנים או פגומים יכולים לגרום גם לשגיאות Script בעת הדפסה מ- Internet Explorer

תרחיש 2: ייתכן שלא מוקצות לך הרשאות מדפסת

תרחיש 3: מצב מוגן מופעל עבור אזור האבטחה 'אינטרנט' של דף האינטרנט

תרחיש 4: קיימת בעיה עם תיקיות זמניות בחשבון המשתמש שלך והתיקייה Low תחת מיקום %TEMP% נמחקה

פתרון הבעיה

כדי לפתור בעיה זו, היעזר באחת מהשיטות הבאות, לפי סדר הופעתן. אם שיטה 1 לא פותרת את הבעיה, עבור לשיטה הבאה.

שיטה 1: פתור בעיות עם המדפסת שלך ועדכן את מנהלי ההתקנים לגירסה האחרונה

עבור את שלבי המדריך הבא כדי לזהות ולתקן בעיות מדפסת נפוצות ב-Windows:

בעיות מדפסת ב- Windows

מנהלי התקני מדפסת מיושנים יכולים לגרום בעיות בעת הדפסה מ-Internet Explorer, נסה לעדכן למנהל התקן המדפסת העדכני ביותר עבור המדפסת שלך, לשם כך, לחץ על הקישור המתאים לגירסת Windows שברשותך ועקוב אחר ההנחיות במאמר זה:

איתור והתקנה של מנהלי מדפסות ב- Windows 7

איתור והתקנה של מנהלי מדפסות ב- Windows Vistaחשוב:
במקרים מסוימים, ייתכן שלא קיימת גירסה מעודכנת של מנהל ההתקן דרך Windows Update. ייתכן שיהיה צורך לעבור לאתר היצרן ולמצוא, להוריד ולהתקין משם את מנהל התקן המדפסת העדכני ביותר עבור המדפסת שלך.

אם עדכון מנהל ההתקן של המדפסת לא פתר את הבעיה, המשך לשיטה 2.

שיטה 2: נסה להדפיס דף אינטרנט תוך הפעלת Internet Explorer כמנהל מערכת

נסה להדפיס דף אינטרנט בעת הפעלת Internet Explorer כמנהל מערכת, הדבר עשוי לעזור אם זוהי בעיית הרשאות.

כדי לוודא שנכנסת כמנהל מערכת, בצע את הפעולות הבאות
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed


 1. פתח את תיבת הדו-שיח תאריך ושעה.
  1. לחץ על הפעל.
  2. הקלד את הפקודה הבאה בתיבה התחל חיפוש או בתיבה חפש בתוכניות ובקבצים, ואז הקש ENTER:
   timedate.cpl
   תיבת הדו-שיח תאריך ושעה נפתחת.
   כווץ את התמונההרחב את התמונה
   2418433
 2. לחץ על שנה תאריך ושעה בתיבת הדו-שיח תאריך ושעה. כאשר נפתחת תיבת הדו-שיח בקרת חשבונות משתמש, לחץ על המשך.
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  2418434
 3. כעת, בצע אחת מהפעולות הבאות, בהתאם להתרחשות כאשר אתה לוחץ על המשך:
  • אם המחשב אינו מבקש סיסמה
   כבר נכנסת עם חשבון מנהל. לחץ פעמיים על ביטול כדי לסגור את תיבת הדו-שיח תאריך ושעה, ואז אתה מוכן להמשיך במשימה זו.
  • אם המחשב מבקש סיסמה
   לא נכנסת עם חשבון מנהל.
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed

שים לב עליך להשתמש בחשבון בעל הרשאת מנהל כדי לשנות את סוג החשבון מ'רגיל' ל'מנהל'.

כדי להפעיל את Internet Explorer כמנהל, בצע את הפעולות הבאות:
 1. סגור את כל החלונות של Internet Explorer.
 2. לחץ על התחל, לחץ על כל התוכניות, לחץ לחיצה ימנית על Internet Explorer ובחר הפעל כמנהל.
 3. גלוש לאתר אינטרנט ונסה להדפיס עמוד כאשר אתה מחובר כמנהל מערכת.
אם הדפסת דף אינטרנט כאשר Internet Explorer מופעל במצב מנהל מערכת לא פתרה את הבעיה, המשך לשיטה 3.

שיטה 3: נסה להדפיס לאחר ביטול מצב מוגן

נסה להדפיס דף אינטרנט לאחר ביטול מצב מוגן, לשם כך בצע את הפעולות הבאות:

 1. לחץ על הסמל כלים ב- Internet Explorer
 2. לחץ על הכרטיסייה אבטחה ובטל את הסימון של תיבת הסימון לצד אפשר מצב מוגן (מחייב הפעלה מחדש של Internet Explorer)
 3. לחץ על החל ולאחר מכן לחץ על אישור.
 4. סגור את כל החלונות של Internet Explorer ולאחר מכן הפעל מחדש את Internet Explorer.
 5. גלוש לאתר אינטרנט ונסה להדפיס עמוד כאשר אתה מחובר כמנהל מערכת.
אם ביטול המצב המוגן אינו פותר את הבעיה, המשך לשיטה 4.

שיטה 4: צור מחדש את התיקיה החסרה


כדי שאנו ניצור מחדש עבורך את התיקייה החסרה, עבור אל הסעיף "תקנו עבורי". אם אתה מעדיף לתקן בעיה זו בעצמך, עבור לסעיף "אני מעדיף לתקן בעצמי".

תקנו עבורי


כדי לתקן בעיה זו באופן אוטומטי, לחץ על הלחצן או על הקישור תקן. בתיבת הדו-שיח הורדת קובץ, לחץ על הפעלה ובצע את הצעדים באשף התיקון.
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets fixit1
תקן בעיה זו
Microsoft Fix it 50676
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets fixit2


הערות
 • אם התיקייה "Low" כבר קיימת במחשב שלך, ייתכן שתוצג השגיאה "תיקון זה של Microsoft אינו חל על גירסת מערכת ההפעלה או גירסת היישום שלך". באפשרותך להתעלם בבטחה מהודעת שגיאה זו ולעבור לשיטה הבאה.
 • ייתכן שאשף זה מוצג באנגלית בלבד. עם זאת, התיקון האוטומטי פועל גם עבור גרסאות של Windows בשפות אחרות.
 • אם אינך נמצא מול המחשב שבו אירעה הבעיה, שמור את הפתרון בכונן הבזק או בתקליטור ולאחר מכן הפעל אותו במחשב שבו אירעה הבעיה.

כעת עבור אל הסעיף "האם הבעיה נפתרה?".אני מעדיף לתקן בעצמי

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
 1. סגור את כל המופעים של Internet Explorer.
 2. לחץ על התחל
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
   לחצן התחל
  , הקלד %Temp% בתיבה התחל חיפוש, ולאחר מכן לחץ על התיקיה Temp ברשימה.
 3. אם במחשב שלך פועלת מערכת Windows Vista, לחץ על תיקיה חדשה בתפריט ארגון.

  אם במחשב שלך פועלת מערכת Windows 7, לחץ על תיקיה חדשה בתפריט הראשי.
 4. הקלד Low כשם התיקיה ולאחר מכן הקש ENTER.
 5. סגור את חלון סייר Windows, הפעל את Internet Explorer ולאחר מכן הדפס או הצג לפני הדפסה דף אינטרנט.
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed

אם שיטה זו לא פתרה את הבעיה, עבור לשיטה הבאה.

שיטה 5: איפוס לרמת מהימנות נמוכה בתיקיה Low

כדי שאנחנו נאפס עבורך רמת תקינות נמוכה על התיקייה Low, עבור לסעיף "תקנו עבורי". אם אתה מעדיף לתקן בעיה זו בעצמך, עבור לסעיף "אני מעדיף לתקן בעצמי".

תקנו עבוריכדי לתקן בעיה זו באופן אוטומטי, לחץ על הלחצן או על הקישור תקן. בתיבת הדו-שיח הורדת קובץ, לחץ על הפעלה ובצע את הצעדים באשף התיקון.
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets fixit1
תקן בעיה זו
Microsoft Fix it 50677
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets fixit2


הערות
 • ייתכן שאשף זה מוצג באנגלית בלבד. עם זאת, התיקון האוטומטי פועל גם עבור גרסאות של Windows בשפות אחרות.
 • אם אינך נמצא מול המחשב שבו אירעה הבעיה, שמור את הפתרון בכונן הבזק או בתקליטור ולאחר מכן הפעל אותו במחשב שבו אירעה הבעיה.

כעת עבור אל הסעיף "האם הבעיה נפתרה?".אני מעדיף לתקן בעצמי

כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding start collapsed
 1. לחץ על התחל
  כווץ את התמונההרחב את התמונה
  לחצן התחל
  , לחץ על כל התוכניות ולאחר מכן לחץ על עזרים.
 2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שורת הפקודה ולאחר מכן לחץ על הפעלה כמנהל.
 3. הקלד את הפקודה הבאה והקש על ENTER:
  ICACLS "%userprofile%\AppData\Local\Temp\Low" /setintegritylevel (OI)(CI)low
 4. הפעל מחדש את המחשב.
 5. הדפס או הצג לפני הדפסה דף אינטרנט ב- Internet Explorer.
כווץ את התמונההרחב את התמונה
assets folding end collapsed

האם הבעיה נפתרה?

 • בדוק אם הבעיה נפתרה. אם הבעיה נפתרה, סעיף זה הושלם. אם הבעיה לא נפתרה, באפשרותך לפנות לתמיכה.
 • אנו מעריכים את המשוב שלך. כדי לספק משוב או כדי לדווח על בעיות כלשהן בפתרון זה, השאר הערה בבלוג "תקנו עבורי" או שלח לנו דואר אלקטרוני.

מידע נוסף

לבעיות הדפסה ספציפיות ליצרן מדפסת מסוים, לחץ על הקישור הקשור ליצרן:

בעיה זו עלולה להתרחש עם מדפסות מסוימות של Canon כאשר מותקנים מנהלי התקן מדפסת מסוימים של Canon. לקבלת מידע נוסף, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:לעזרה עם מדפסות Canon, בקר באתר האינטרנט הבא של Canon:
שירות ותמיכה של Canon
מדריך לפתרון בעיות במדפסת:
למדריך שלב אחר שלב לזיהוי ותיקון בעיות נפוצות של מדפסות, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
בעיות מדפסת ב-Windows
לפתרון שגיאות script בעת ניסיון להדפיס דף אינטרנט ב-Internet Explorer, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:כדי לסרוק ולתקן בעיות הדפסה ושגיאות הדפסה באופן אוטומטי, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
בעיות הדפסה ושגיאות הדפסה

מאפיינים

Article ID: 973479 - Last Review: יום שלישי 25 מרץ 2014 - Revision: 7.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Windows Internet Explorer 7, הפועל עם:
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Business 64-bit edition
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Basic Beta
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
 • Windows Internet Explorer 8, הפועל עם:
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Business 64-bit edition
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
 • Windows Internet Explorer 9
מילות מפתח 
kbtshoot kbexpertisebeginner kbfixme kbmsifixme kbcip KB973479

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com