คำอธิบายของการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Microsoft Visual c ++ 2005 Service Pack 1 Redistributable ชุด: 28 กรกฎาคม 2009

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 973544 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

Microsoft ได้นำออกใช้บูเลทีนการรักษาความปลอดภัย MS09 035 เมื่อต้องการดูกระดานข่าวความปลอดภัยทั้งหมด ให้แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::

วิธีการขอรับความช่วยเหลือและสนับสนุนสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

สำหรับผู้ใช้ภายในบ้าน ค่าธรรมเนียมไม่สนับสนุนจะพร้อมใช้งาน โดยเรียก 1-866-PCSAFETY ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา หรือติดต่อบริษัทในเครือ Microsoft ในเครื่องของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดต่อบริษัทในเครือ Microsoft ในเครื่องของคุณสำหรับปัญหาการสนับสนุนโดยโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย แวะไปที่สากลบริการเว็บไซต์ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
อเมริกาเหนือลูกค้าสามารถยังรับโต้ตอบแบบทันทีเข้าถึงอีเมลที่ไม่จำกัดของค่าธรรมเนียมไม่สนับสนุน หรือ การสนทนาไม่จำกัดที่แต่ละการสนับสนุน โดยการเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
สำหรับลูกค้าระดับองค์กร สนับสนุนสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยไม่พร้อมใช้งาน โดยผู้ติดต่อของคุณสนับสนุนปกติ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

นอกเหนือจากการรุ่นผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ" การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้เป็นเฉพาะ meant ไปใช้กับผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้:
  • แพคเกจ Redistributable ของ Microsoft Visual c ++ 2005 Service Pack 1
สิ่งสำคัญการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ไม่สามารถใช้ได้กับรุ่นอื่นใด ๆ ของ Microsoft Visual c ++ 2005 Service Pack 1

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อกำหนดเบื้องต้นเพื่อติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

การติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ คุณต้องมีอย่างน้อย Windows Installer 3.1 หรือสูงกว่าการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ การขอรับรุ่นล่าสุดของ Windows Installer สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=5A58B56F-60B6-4412-95B9-54D056D6F9F4&displaylang=en

ข้อมูลการแทนที่การปรับปรุงความปลอดภัย

การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ไม่ได้แทนใด ๆ ทการรักษาความปลอดภัยอื่น ๆ

ปรับปรุงข้อมูลการเอาออก

เมื่อต้องการถอนการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ ใช้เพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออกรายการใน'แผงควบคุม'

สวิตช์บรรทัดคำสั่งสำหรับการปรับปรุงนี้

ข้อมูลเกี่ยวกับสวิทช์บรรทัดคำสั่งต่าง ๆ ที่ได้รับการสนับสนุน โดยโปรแกรมปรับปรุงนี้สามารถพบได้ในบูเลทีนการรักษาความปลอดภัยms09 035และ ในเอกสารสวิตช์บรรทัดคำสั่งสำหรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ IExpress.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ IExpress ให้ดูIExpress Technet เว็บไซต์.

ข้อมูลแฟ้ม

รุ่นของโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยภาษาอังกฤษ (แบบสหรัฐอเมริกา) มีคุณลักษณะแฟ้ม (หรือคุณลักษณะแฟ้มหลังจากนั้น) ที่อยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'

x รุ่นที่ใช้ x86 ของ Visual c ++ 2005 Service Pack 1 Redistributable ชุด

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลา
8.0.50727.4053.catไม่สามารถใช้งานได้7,51612-ก.ค.-20091:48
8.0.50727.4053.catไม่สามารถใช้งานได้7,49512-ก.ค.-20091:48
8.0.50727.4053.catไม่สามารถใช้งานได้7,49512-ก.ค.-20091:สีกัน
8.0.50727.4053.catไม่สามารถใช้งานได้7,50112-ก.ค.-20091:48
8.0.50727.4053.policyไม่สามารถใช้งานได้81011-ก.ค.-200920:54
8.0.50727.4053.policyไม่สามารถใช้งานได้80411-ก.ค.-200919:40
8.0.50727.4053.policyไม่สามารถใช้งานได้80411-ก.ค.-200919:41
8.0.50727.4053.policyไม่สามารถใช้งานได้80411-ก.ค.-200920:46
8.0.50727.4053.policyไม่สามารถใช้งานได้81011-ก.ค.-200920:46
ATL80.dll8.0.50727.4053114,68811-ก.ค.-200919:40
ATL80.dll8.0.50727.405397,28011-ก.ค.-200919:41
mfc80.dll8.0.50727.40531,105,92011-ก.ค.-200920:46
mfc80CHS.dll8.0.50727.405340,96011-ก.ค.-200920:32
mfc80CHT.dll8.0.50727.405345,05611-ก.ค.-200920:32
mfc80DEU.dll8.0.50727.405365,53611-ก.ค.-200920:32
mfc80ENU.dll8.0.50727.405357,34411-ก.ค.-200920:32
mfc80ESP.dll8.0.50727.405361,44011-ก.ค.-200920:32
mfc80FRA.dll8.0.50727.405361,44011-ก.ค.-200920:32
mfc80ITA.dll8.0.50727.405361,44011-ก.ค.-200920:32
mfc80JPN.dll8.0.50727.405349,15211-ก.ค.-200920:32
mfc80KOR.dll8.0.50727.405349,15211-ก.ค.-200920:32
mfc80u.dll8.0.50727.40531,093,12011-ก.ค.-200920:46
mfcm80.dll8.0.50727.405369,63212-ก.ค.-20091:19
mfcm80u.dll8.0.50727.405357,85612-ก.ค.-20091:07
msdia80.dll8.0.50727.4053641,53611-ก.ค.-200921:37
msvcm80.dll8.0.50727.4053479,23212-ก.ค.-20091:08
msvcp80.dll8.0.50727.4053554,83212-ก.ค.-20091:09
msvcr80.dll8.0.50727.4053632,65612-ก.ค.-20091:12
vcomp.dll8.0.50727.405365,53611-ก.ค.-200920:54
x86_Microsoft.VC80.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x ww_473666fd.catไม่สามารถใช้งานได้7,47312-ก.ค.-20091:สีกัน
x86_Microsoft.VC80.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x ww_473666fd.manifestไม่สามารถใช้งานได้46611-ก.ค.-200919:41
x86_Microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x ww_e6967989.catไม่สามารถใช้งานได้7,47312-ก.ค.-20091:สีกัน
x86_Microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x ww_e6967989.manifestไม่สามารถใช้งานได้1,87012-ก.ค.-20091:50
x86_Microsoft.VC80.MFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x ww_b77cec8e.catไม่สามารถใช้งานได้7,47312-ก.ค.-20091:สีกัน
x86_Microsoft.VC80.MFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x ww_b77cec8e.manifestไม่สามารถใช้งานได้2,37212-ก.ค.-20091:50
x86_Microsoft.VC80.MFCLOC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x ww_0ccc058c.catไม่สามารถใช้งานได้7,48612-ก.ค.-20091:48
x86_Microsoft.VC80.MFCLOC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x ww_0ccc058c.manifestไม่สามารถใช้งานได้1,24011-ก.ค.-200920:46
x86_Microsoft.VC80.OpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x ww_e79c4723.catไม่สามารถใช้งานได้7,48612-ก.ค.-20091:48
x86_Microsoft.VC80.OpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x ww_e79c4723.manifestไม่สามารถใช้งานได้46911-ก.ค.-200920:54

x รุ่นที่ใช้ x64 ของ Visual c ++ 2005 Service Pack 1 Redistributable ชุด

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลา
8.0.50727.4053.catไม่สามารถใช้งานได้7,49511-ก.ค.-200920:39
8.0.50727.4053.catไม่สามารถใช้งานได้7,50111-ก.ค.-200920:39
8.0.50727.4053.policyไม่สามารถใช้งานได้80811-ก.ค.-200918:14
8.0.50727.4053.policyไม่สามารถใช้งานได้80811-ก.ค.-200918:15
8.0.50727.4053.policyไม่สามารถใช้งานได้80811-ก.ค.-200918:55
8.0.50727.4053.policyไม่สามารถใช้งานได้81411-ก.ค.-200918:55
8.0.50727.4053.policyไม่สามารถใช้งานได้81411-ก.ค.-200918:56
amd64_Microsoft.VC80.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x ww_79404cdd.catไม่สามารถใช้งานได้7,47311-ก.ค.-200920:39
amd64_Microsoft.VC80.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x ww_79404cdd.manifestไม่สามารถใช้งานได้46811-ก.ค.-200918:15
amd64_Microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x ww_18a05f69.catไม่สามารถใช้งานได้7,47311-ก.ค.-200920:39
amd64_Microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x ww_18a05f69.manifestไม่สามารถใช้งานได้1,87211-ก.ค.-200920:42
amd64_Microsoft.VC80.MFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x ww_e986d26e.catไม่สามารถใช้งานได้7,47311-ก.ค.-200920:39
amd64_Microsoft.VC80.MFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x ww_e986d26e.manifestไม่สามารถใช้งานได้2,37411-ก.ค.-200920:42
amd64_Microsoft.VC80.MFCLOC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x ww_3ed5eb6c.catไม่สามารถใช้งานได้7,50111-ก.ค.-200920:39
amd64_Microsoft.VC80.MFCLOC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x ww_3ed5eb6c.manifestไม่สามารถใช้งานได้1,24211-ก.ค.-200918:55
amd64_Microsoft.VC80.OpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x ww_19a62d03.catไม่สามารถใช้งานได้7,50111-ก.ค.-200920:39
amd64_Microsoft.VC80.OpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x ww_19a62d03.manifestไม่สามารถใช้งานได้47111-ก.ค.-200918:56
ATL80.dll8.0.50727.4053113,66411-ก.ค.-200918:14
ATL80.dll8.0.50727.4053113,66411-ก.ค.-200918:14
mfc80.dll8.0.50727.40531,658,88011-ก.ค.-200918:51
mfc80CHS.dll8.0.50727.405333,28011-ก.ค.-200918:52
mfc80CHT.dll8.0.50727.405333,79211-ก.ค.-200918:52
mfc80DEU.dll8.0.50727.405354,27211-ก.ค.-200918:52
mfc80ENU.dll8.0.50727.405347,10411-ก.ค.-200918:52
mfc80ESP.dll8.0.50727.405351,71211-ก.ค.-200918:52
mfc80FRA.dll8.0.50727.405352,73611-ก.ค.-200918:52
mfc80ITA.dll8.0.50727.405352,22411-ก.ค.-200918:52
mfc80JPN.dll8.0.50727.405338,91211-ก.ค.-200918:52
mfc80KOR.dll8.0.50727.405338,40011-ก.ค.-200918:52
mfc80u.dll8.0.50727.40531,655,29611-ก.ค.-200918:51
mfcm80.dll8.0.50727.405365,02411-ก.ค.-200920:30
mfcm80u.dll8.0.50727.405363,48811-ก.ค.-200920:30
msdia80.dll8.0.50727.4053914,94411-ก.ค.-200919:10
msvcm80.dll8.0.50727.4053515,07211-ก.ค.-200920:29
msvcp80.dll8.0.50727.40531,068,36811-ก.ค.-200920:30
msvcr80.dll8.0.50727.4053802,62411-ก.ค.-200920:30
vcomp.dll8.0.50727.405387,55211-ก.ค.-200918:56

IA 64-รุ่น Visual c ++ 2005 Service Pack 1 Redistributable ชุด

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลา
8.0.50727.4053.catไม่สามารถใช้งานได้7,50111-ก.ค.-200922:35
8.0.50727.4053.catไม่สามารถใช้งานได้7,51011-ก.ค.-200922:35
8.0.50727.4053.catไม่สามารถใช้งานได้7,49511-ก.ค.-200922:35
8.0.50727.4053.catไม่สามารถใช้งานได้7,51611-ก.ค.-200922:35
8.0.50727.4053.policyไม่สามารถใช้งานได้81211-ก.ค.-200920:33
8.0.50727.4053.policyไม่สามารถใช้งานได้80611-ก.ค.-200919:22
8.0.50727.4053.policyไม่สามารถใช้งานได้80611-ก.ค.-200919:24
8.0.50727.4053.policyไม่สามารถใช้งานได้80611-ก.ค.-200920:31
8.0.50727.4053.policyไม่สามารถใช้งานได้81211-ก.ค.-200920:31
ATL80.dll8.0.50727.4053278,52811-ก.ค.-200919:23
ATL80.dll8.0.50727.4053278,52811-ก.ค.-200919:23
ia64_Microsoft.VC80.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x ww_76914d9d.catไม่สามารถใช้งานได้7,47311-ก.ค.-200922:35
ia64_Microsoft.VC80.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x ww_76914d9d.manifestไม่สามารถใช้งานได้46711-ก.ค.-200919:24
ia64_Microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x ww_15f16029.catไม่สามารถใช้งานได้7,47311-ก.ค.-200922:35
ia64_Microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x ww_15f16029.manifestไม่สามารถใช้งานได้1,87111-ก.ค.-200922:38
ia64_Microsoft.VC80.MFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x ww_e6d7d32e.catไม่สามารถใช้งานได้7,47311-ก.ค.-200922:35
ia64_Microsoft.VC80.MFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x ww_e6d7d32e.manifestไม่สามารถใช้งานได้2,37311-ก.ค.-200922:38
ia64_Microsoft.VC80.MFCLOC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x ww_3c26ec2c.catไม่สามารถใช้งานได้7,48611-ก.ค.-200922:35
ia64_Microsoft.VC80.MFCLOC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x ww_3c26ec2c.manifestไม่สามารถใช้งานได้1,24111-ก.ค.-200920:31
ia64_Microsoft.VC80.OpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x ww_16f72dc3.catไม่สามารถใช้งานได้7,48611-ก.ค.-200922:35
ia64_Microsoft.VC80.OpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x ww_16f72dc3.manifestไม่สามารถใช้งานได้47011-ก.ค.-200920:33
mfc80.dll8.0.50727.40533,522,56011-ก.ค.-200920:23
mfc80CHS.dll8.0.50727.405333,28011-ก.ค.-200920:25
mfc80CHT.dll8.0.50727.405333,79211-ก.ค.-200920:25
mfc80DEU.dll8.0.50727.405354,27211-ก.ค.-200920:25
mfc80ENU.dll8.0.50727.405347,10411-ก.ค.-200920:25
mfc80ESP.dll8.0.50727.405351,71211-ก.ค.-200920:25
mfc80FRA.dll8.0.50727.405352,73611-ก.ค.-200920:25
mfc80ITA.dll8.0.50727.405352,22411-ก.ค.-200920:25
mfc80JPN.dll8.0.50727.405338,91211-ก.ค.-200920:25
mfc80KOR.dll8.0.50727.405338,40011-ก.ค.-200920:25
mfc80u.dll8.0.50727.40533,514,36811-ก.ค.-200920:25
mfcm80.dll8.0.50727.4053114,68811-ก.ค.-200922:24
mfcm80u.dll8.0.50727.4053114,68811-ก.ค.-200922:25
msdia80.dll8.0.50727.40532,114,56011-ก.ค.-200920:50
msvcm80.dll8.0.50727.4053574,46411-ก.ค.-200922:24
msvcp80.dll8.0.50727.40531,404,75211-ก.ค.-200922:20
msvcr80.dll8.0.50727.40531,495,88811-ก.ค.-200922:20
vcomp.dll8.0.50727.4053165,37611-ก.ค.-200920:33

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 973544 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
Keywords: 
kbsurveynew kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin atdownload kbfix kbbug kbexpertisebeginner kbmt KB973544 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:973544

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com