คำอธิบายของการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Microsoft Visual c ++ 2008 Service Pack 1 Redistributable ชุด: 28 กรกฎาคม 2009

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 973552 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

Microsoft ได้นำออกใช้บูเลทีนการรักษาความปลอดภัย MS09 035 เมื่อต้องการดูกระดานข่าวความปลอดภัยทั้งหมด ให้แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::

วิธีการขอรับความช่วยเหลือและสนับสนุนสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

สำหรับผู้ใช้ภายในบ้าน ค่าธรรมเนียมไม่สนับสนุนจะพร้อมใช้งาน โดยเรียก 1-866-PCSAFETY ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา หรือติดต่อบริษัทในเครือ Microsoft ในเครื่องของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดต่อบริษัทในเครือ Microsoft ในเครื่องของคุณสำหรับปัญหาการสนับสนุนโดยโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย แวะไปที่สากลบริการเว็บไซต์ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
อเมริกาเหนือลูกค้าสามารถยังรับโต้ตอบแบบทันทีเข้าถึงอีเมลที่ไม่จำกัดของค่าธรรมเนียมไม่สนับสนุน หรือ การสนทนาไม่จำกัดที่แต่ละการสนับสนุน โดยการเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
สำหรับลูกค้าระดับองค์กร สนับสนุนสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยไม่พร้อมใช้งาน โดยผู้ติดต่อของคุณสนับสนุนปกติ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

นอกเหนือจากการรุ่นผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ" การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้เป็นเฉพาะ meant ไปใช้กับผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้:
  • แพคเกจ Redistributable ของ Microsoft Visual c ++ 2008 Service Pack 1
การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ไม่สามารถใช้ได้กับรุ่นอื่นใด ๆ ของ Microsoft Visual c ++ 2008 Service Pack 1

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อกำหนดเบื้องต้นเพื่อติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

การติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ คุณต้องมีอย่างน้อย Windows Installer 3.1 หรือรุ่นที่ใหม่กว่าที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ การขอรับรุ่นล่าสุดของ Windows Installer สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=5A58B56F-60B6-4412-95B9-54D056D6F9F4&displaylang=en

ข้อมูลการแทนที่การปรับปรุงความปลอดภัย

การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้แทนที่การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยต่อไปนี้: ไม่มีอยู่

ปรับปรุงข้อมูลการเอาออก

เมื่อต้องการถอนการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ ใช้เพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออกรายการใน'แผงควบคุม'

สวิตช์บรรทัดคำสั่งสำหรับการปรับปรุงนี้

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับสวิตช์บรรทัดคำสั่งต่าง ๆ ที่รองรับการปรับปรุงนี้ ใช้/?ตัวเลือกหลังชื่อของแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงบนบรรทัดคำสั่ง

ข้อมูลแฟ้ม

รุ่นของโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยภาษาอังกฤษ (แบบสหรัฐอเมริกา) มีคุณลักษณะแฟ้ม (หรือคุณลักษณะแฟ้มหลังจากนั้น) ที่อยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'

x รุ่นที่ใช้ x86 ของ Visual c ++ 2008 Service Pack 1 Redistributable ชุด

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลา
9.0.30729.4148.catไม่สามารถใช้งานได้6,53712-ก.ค.-200912:11
9.0.30729.4148.catไม่สามารถใช้งานได้6,56212-ก.ค.-200912:11
9.0.30729.4148.catไม่สามารถใช้งานได้6,54912-ก.ค.-200912:11
9.0.30729.4148.policyไม่สามารถใช้งานได้76411-ก.ค.-200919:38
9.0.30729.4148.policyไม่สามารถใช้งานได้76411-ก.ค.-200921:58
9.0.30729.4148.policyไม่สามารถใช้งานได้77011-ก.ค.-200921:58
atl90.dll9.0.30729.4148159,03212-ก.ค.-20090:02
atl90.dll9.0.30729.4148159,03212-ก.ค.-20090:02
MFC90.dll9.0.30729.41483,765,04812-ก.ค.-20090:02
mfc90chs.dll9.0.30729.414835,64812-ก.ค.-20090:02
mfc90cht.dll9.0.30729.414836,68812-ก.ค.-20090:02
mfc90deu.dll9.0.30729.414863,29612-ก.ค.-20090:02
mfc90enu.dll9.0.30729.414853,56812-ก.ค.-20090:02
mfc90esn.dll9.0.30729.414861,77612-ก.ค.-20090:02
mfc90esp.dll9.0.30729.414861,76012-ก.ค.-20090:02
mfc90fra.dll9.0.30729.414862,80012-ก.ค.-20090:02
mfc90ita.dll9.0.30729.414861,26412-ก.ค.-20090:02
mfc90jpn.dll9.0.30729.414843,34412-ก.ค.-20090:02
mfc90kor.dll9.0.30729.414842,83212-ก.ค.-20090:02
mfc90rus.dll9.0.30729.414859,72812-ก.ค.-20090:02
MFC90u.dll9.0.30729.41483,780,42412-ก.ค.-20090:02
mfcm90.dll9.0.30729.414859,90412-ก.ค.-20090:05
mfcm90u.dll9.0.30729.414859,90412-ก.ค.-20090:05
msdia90.dll9.0.30729.4148670,01612-ก.ค.-200912:11
msvcm90.dll9.0.30729.4148225,28012-ก.ค.-20090:05
msvcp90.dll9.0.30729.4148569,66412-ก.ค.-20090:02
msvcr90.dll9.0.30729.4148653,12012-ก.ค.-20090:02
vcomp90.dll9.0.30729.414851,00812-ก.ค.-20090:02
x86_Microsoft.VC90.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4148_x ww_353599c2.catไม่สามารถใช้งานได้6,50112-ก.ค.-200912:11
x86_Microsoft.VC90.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4148_x ww_353599c2.manifestไม่สามารถใช้งานได้85612-ก.ค.-20090:08
x86_Microsoft.VC90.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4148_x ww_d495ac4e.catไม่สามารถใช้งานได้6,50112-ก.ค.-200912:11
x86_Microsoft.VC90.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4148_x ww_d495ac4e.manifestไม่สามารถใช้งานได้1,86012-ก.ค.-20090:08
x86_Microsoft.VC90.MFC_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4148_x ww_a57c1f53.catไม่สามารถใช้งานได้6,48812-ก.ค.-200912:11
x86_Microsoft.VC90.MFC_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4148_x ww_a57c1f53.manifestไม่สามารถใช้งานได้2,35712-ก.ค.-20090:08
x86_Microsoft.VC90.MFCLOC_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4148_x ww_15fc9313.catไม่สามารถใช้งานได้6,51412-ก.ค.-200912:11
x86_Microsoft.VC90.MFCLOC_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4148_x ww_15fc9313.manifestไม่สามารถใช้งานได้5,88212-ก.ค.-20090:08
x86_Microsoft.VC90.OpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4148_x ww_f0ccd4aa.catไม่สามารถใช้งานได้6,50112-ก.ค.-200912:11
x86_Microsoft.VC90.OpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4148_x ww_f0ccd4aa.manifestไม่สามารถใช้งานได้86112-ก.ค.-20090:08

x รุ่นที่ใช้ x64 ของ Visual c ++ 2008 Service Pack 1 Redistributable ชุด

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลา
9.0.30729.4148.catไม่สามารถใช้งานได้6,55012-ก.ค.-20097:35
9.0.30729.4148.catไม่สามารถใช้งานได้6,53712-ก.ค.-20097:35
9.0.30729.4148.catไม่สามารถใช้งานได้6,56212-ก.ค.-20097:35
9.0.30729.4148.policyไม่สามารถใช้งานได้76811-ก.ค.-200919:46
9.0.30729.4148.policyไม่สามารถใช้งานได้76811-ก.ค.-200919:45
9.0.30729.4148.policyไม่สามารถใช้งานได้76811-ก.ค.-200921:35
9.0.30729.4148.policyไม่สามารถใช้งานได้77411-ก.ค.-200921:35
amd64_Microsoft.VC90.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4148_x ww_673f7fa2.catไม่สามารถใช้งานได้6,50112-ก.ค.-20097:35
amd64_Microsoft.VC90.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4148_x ww_673f7fa2.manifestไม่สามารถใช้งานได้85811-ก.ค.-200922:17
amd64_Microsoft.VC90.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4148_x ww_069f922e.catไม่สามารถใช้งานได้6,50112-ก.ค.-20097:35
amd64_Microsoft.VC90.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4148_x ww_069f922e.manifestไม่สามารถใช้งานได้1,86211-ก.ค.-200922:17
amd64_Microsoft.VC90.MFC_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4148_x ww_d7860533.catไม่สามารถใช้งานได้6,50112-ก.ค.-20097:35
amd64_Microsoft.VC90.MFC_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4148_x ww_d7860533.manifestไม่สามารถใช้งานได้2,35911-ก.ค.-200922:17
amd64_Microsoft.VC90.MFCLOC_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4148_x ww_480678f3.catไม่สามารถใช้งานได้6,50112-ก.ค.-20097:35
amd64_Microsoft.VC90.MFCLOC_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4148_x ww_480678f3.manifestไม่สามารถใช้งานได้5,88411-ก.ค.-200922:17
amd64_Microsoft.VC90.OpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4148_x ww_22d6ba8a.catไม่สามารถใช้งานได้6,51412-ก.ค.-20097:35
amd64_Microsoft.VC90.OpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4148_x ww_22d6ba8a.manifestไม่สามารถใช้งานได้86311-ก.ค.-200922:17
atl90.dll9.0.30729.4148176,45611-ก.ค.-200922:11
atl90.dll9.0.30729.4148176,45611-ก.ค.-200922:11
MFC90.dll9.0.30729.41485,083,44811-ก.ค.-200922:11
mfc90chs.dll9.0.30729.414835,66411-ก.ค.-200922:11
mfc90cht.dll9.0.30729.414836,67211-ก.ค.-200922:11
mfc90deu.dll9.0.30729.414863,31211-ก.ค.-200922:11
mfc90enu.dll9.0.30729.414853,58411-ก.ค.-200922:11
mfc90esn.dll9.0.30729.414861,77611-ก.ค.-200922:11
mfc90esp.dll9.0.30729.414861,77611-ก.ค.-200922:11
mfc90fra.dll9.0.30729.414862,80011-ก.ค.-200922:11
mfc90ita.dll9.0.30729.414861,26411-ก.ค.-200922:11
mfc90jpn.dll9.0.30729.414843,32811-ก.ค.-200922:11
mfc90kor.dll9.0.30729.414842,83211-ก.ค.-200922:11
mfc90rus.dll9.0.30729.414859,72811-ก.ค.-200922:11
MFC90u.dll9.0.30729.41485,102,40011-ก.ค.-200922:11
mfcm90.dll9.0.30729.414867,07211-ก.ค.-200922:14
mfcm90u.dll9.0.30729.414867,07211-ก.ค.-200922:14
msdia90.dll9.0.30729.4148855,37612-ก.ค.-20097:35
msvcm90.dll9.0.30729.4148245,76011-ก.ค.-200922:14
msvcp90.dll9.0.30729.4148853,31211-ก.ค.-200922:11
msvcr90.dll9.0.30729.4148624,44811-ก.ค.-200922:11
vcomp90.dll9.0.30729.414856,65611-ก.ค.-200922:11

IA 64-รุ่น Visual c ++ 2008 Service Pack 1 Redistributable ชุด

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลา
9.0.21022.8.catไม่สามารถใช้งานได้10,7856 2007 พฤศจิกายน22:58
9.0.21022.8.catไม่สามารถใช้งานได้10,7976 2007 พฤศจิกายน22:58
9.0.21022.8.policyไม่สามารถใช้งานได้6646 2007 พฤศจิกายน22:17
9.0.21022.8.policyไม่สามารถใช้งานได้6706 2007 พฤศจิกายน22:17
9.0.30729.4148.catไม่สามารถใช้งานได้6,53712-ก.ค.-200911:58
9.0.30729.4148.catไม่สามารถใช้งานได้6,54912-ก.ค.-200911:58
9.0.30729.4148.policyไม่สามารถใช้งานได้76611-ก.ค.-200921:00
9.0.30729.4148.policyไม่สามารถใช้งานได้76611-ก.ค.-200920:58
9.0.30729.4148.policyไม่สามารถใช้งานได้77212-ก.ค.-20090:33
atl90.dll9.0.30729.4148416,05612-ก.ค.-20091:27
atl90.dll9.0.30729.4148416,05612-ก.ค.-20091:27
ia64_Microsoft.VC90.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4148_x ww_64908062.catไม่สามารถใช้งานได้6,48812-ก.ค.-200911:58
ia64_Microsoft.VC90.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4148_x ww_64908062.manifestไม่สามารถใช้งานได้85712-ก.ค.-20091:33
ia64_Microsoft.VC90.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4148_x ww_03f092ee.catไม่สามารถใช้งานได้6,48812-ก.ค.-200911:58
ia64_Microsoft.VC90.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4148_x ww_03f092ee.manifestไม่สามารถใช้งานได้1,86112-ก.ค.-20091:33
ia64_Microsoft.VC90.MFC_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.21022.8_x ww_d0ce5d1a.catไม่สามารถใช้งานได้10,7366 2007 พฤศจิกายน22:57
ia64_Microsoft.VC90.MFC_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.21022.8_x ww_d0ce5d1a.catไม่สามารถใช้งานได้10,73612-ก.ค.-200911:58
ia64_Microsoft.VC90.MFC_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.21022.8_x ww_d0ce5d1a.manifestไม่สามารถใช้งานได้2,3556 2007 พฤศจิกายน22:57
ia64_Microsoft.VC90.MFCLOC_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.21022.8_x ww_414ed0da.catไม่สามารถใช้งานได้10,7496 2007 พฤศจิกายน22:57
ia64_Microsoft.VC90.MFCLOC_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.21022.8_x ww_414ed0da.catไม่สามารถใช้งานได้6,5016 2007 พฤศจิกายน22:57
ia64_Microsoft.VC90.MFCLOC_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.21022.8_x ww_414ed0da.manifestไม่สามารถใช้งานได้5,3786 2007 พฤศจิกายน22:57
ia64_Microsoft.VC90.OpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4148_x ww_2027bb4a.catไม่สามารถใช้งานได้6,50112-ก.ค.-200911:58
ia64_Microsoft.VC90.OpenMP_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4148_x ww_2027bb4a.manifestไม่สามารถใช้งานได้86212-ก.ค.-20091:33
MFC90.dll9.0.21022.83,624,4406 2007 พฤศจิกายน22:53
mfc90chs.dll9.0.21022.841,4726 2007 พฤศจิกายน22:53
mfc90cht.dll9.0.21022.841,9846 2007 พฤศจิกายน22:53
mfc90deu.dll9.0.21022.860,9286 2007 พฤศจิกายน22:53
mfc90enu.dll9.0.21022.854,2726 2007 พฤศจิกายน22:53
mfc90esn.dll9.0.21022.859,3926 2007 พฤศจิกายน22:53
mfc90esp.dll9.0.21022.859,3926 2007 พฤศจิกายน22:53
mfc90fra.dll9.0.21022.860,4166 2007 พฤศจิกายน22:53
mfc90ita.dll9.0.21022.859,3926 2007 พฤศจิกายน22:53
mfc90jpn.dll9.0.21022.847,1046 2007 พฤศจิกายน22:53
mfc90kor.dll9.0.21022.846,5926 2007 พฤศจิกายน22:53
MFC90u.dll9.0.21022.83,631,0966 2007 พฤศจิกายน22:53
mfcm90.dll9.0.21022.893,1846 2007 พฤศจิกายน22:16
mfcm90u.dll9.0.21022.893,1846 2007 พฤศจิกายน22:16
msdia90.dll9.0.30729.41482,146,62412-ก.ค.-200911:58
msvcm90.dll9.0.30729.4148324,09612-ก.ค.-20091:30
msvcp90.dll9.0.30729.41481,466,19212-ก.ค.-20091:27
msvcr90.dll9.0.30729.41481,505,60012-ก.ค.-20091:27
vcomp90.dll9.0.30729.4148141,64812-ก.ค.-20091:27

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 973552 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
  • Microsoft Visual Studio 2008 Service Pack 1
Keywords: 
kbsurveynew kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbfix kbbug atdownload kbexpertisebeginner kbmt KB973552 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:973552

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com