ปรับคำอธิบายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยปรุงสำหรับ Microsoft Visual Studio 2005 Service Pack เครื่อง 1 64 บิตอยู่ Visual c ++มือ: 28 กรกฎาคม 2009

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 973830 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

Microsoft ได้นำออกใช้บูเลทีนการรักษาความปลอดภัย MS09 035 เมื่อต้องการดูกระดานข่าวความปลอดภัยทั้งหมด ให้แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::

วิธีการขอรับความช่วยเหลือและสนับสนุนสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

สำหรับผู้ใช้ภายในบ้าน ค่าธรรมเนียมไม่สนับสนุนจะพร้อมใช้งาน โดยเรียก 1-866-PCSAFETY ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา หรือติดต่อบริษัทในเครือ Microsoft ในเครื่องของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดต่อบริษัทในเครือ Microsoft ในเครื่องของคุณสำหรับปัญหาการสนับสนุนโดยโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย แวะไปที่สากลบริการเว็บไซต์ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
อเมริกาเหนือลูกค้าสามารถยังรับโต้ตอบแบบทันทีเข้าถึงอีเมลที่ไม่จำกัดของค่าธรรมเนียมไม่สนับสนุน หรือ การสนทนาไม่จำกัดที่แต่ละการสนับสนุน โดยการเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
สำหรับลูกค้าระดับองค์กร สนับสนุนสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยไม่พร้อมใช้งาน โดยผู้ติดต่อของคุณสนับสนุนปกติ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

นอกเหนือจากการรุ่นผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้กับ" การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ meant ไปใช้กับเครื่องมือ Microsoft Visual Studio 2005 Service c Pack 1 64 บิต Hosted Visual ++

หมายเหตุ:
คุณไม่สามารถใช้การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้รุ่นอื่นใด ๆ ของ Microsoft Visual Studio 2005 Service Pack 1

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อกำหนดเบื้องต้นเพื่อติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

การติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ คุณต้องมี Windows Installer 3.1 หรือรุ่นที่ใหม่กว่าที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ การขอรับรุ่นล่าสุดของ Windows Installer สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=5A58B56F-60B6-4412-95B9-54D056D6F9F4&displaylang=en

ข้อมูลการแทนที่การปรับปรุงความปลอดภัย

การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ไม่ได้แทนใด ๆ ทการรักษาความปลอดภัยอื่น ๆ

ปรับปรุงข้อมูลการเอาออก

ถอนการติดหลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ คุณสามารถตั้ง โดยใช้การเพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออกรายการใน'แผงควบคุม'

สวิตช์บรรทัดคำสั่งสำหรับการปรับปรุงนี้

คุณสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสวิตช์บรรทัดคำสั่งต่าง ๆ ที่รองรับการปรับปรุงนี้ในบูเลทีนการรักษาความปลอดภัยms09 035และไซต์บนเว็บของ MSDN ต่อไปนี้:
.aspx http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa367988 (VS.85)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Windows Installer ไปที่ MSDN เว็บไซต์ต่อไปนี้:
.aspx http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa367449 (VS.85)

ปัญหาที่ทราบ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาการติดตั้งโดยโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Microsoft Visual Studio 2005 Service Pack เครื่อง 1 64 บิตอยู่ Visual c ++มือ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  • 974654สัญลักษณ์ (PDBs) จะลบแฟ้มจากโฟลเดอร์ระบบ Windows หลังจากถอนการติดคุณตั้งการปรับปรุง 971090 หรือการปรับปรุง 973830 สำหรับ Visual Studio 2005 Service Pack 1
  • 939043แฟ้มที่ใช้ร่วมกันถูกโรกลับเมื่อคุณถอนการติดตั้งการปรับปรุงที่ติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้สำหรับรุ่น หรือ SKU บนคอมพิวเตอร์ที่มีมากกว่าหนึ่งรุ่น หนึ่ง SKU ของการติดตั้ง Visual Studio รุ่นใด ๆ
  • 925336ข้อความแสดงข้อผิดพลาดการแก้ไข: เมื่อคุณพยายามติดตั้งแพคเกจของ Windows Installer ขนาดใหญ่หรือเป็นแพคเกจโปรแกรมปรับปรุง Windows Installer ที่ใหญ่ ใน Windows Server 2003 หรือ ใน Windows XP: "ข้อผิดพลาด 1718 แฟ้มถูกปฏิเสธจากนโยบายลายเซ็นดิจิทัล"
  • 973825เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามติดตั้งแพคเกจของ Windows Installer ขนาดใหญ่หรือเป็นแพคเกจโปรแกรมปรับปรุง Windows Installer ที่ใหญ่ใน Windows Server 2003 Service Pack 2: "ข้อผิดพลาด 1718 แฟ้มถูกปฏิเสธ โดยนโยบายลายเซ็นดิจิทัล"
  • 974054แฟ้มสัญลักษณ์ (PDBs) จะไม่ได้รับการปรับปรุงหลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงที่ 971090 หรือ 973830 สำหรับ Visual Studio 2005 Service Pack 1 หรือการปรับปรุง 971089 สำหรับ Visual Studio .NET 2003 Service Pack 1

ข้อมูลแฟ้ม

รุ่นของโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยภาษาอังกฤษ (แบบสหรัฐอเมริกา) มีคุณลักษณะแฟ้ม (หรือคุณลักษณะแฟ้มหลังจากนั้น) ที่อยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลา
ATL80.dll8.0.50727.4053278,52811-ก.ค.-200919:23
atl80.IA64.pdb2,789,37611-ก.ค.-200919:23
ia64_Microsoft.VC80.DebugMFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x ww_d05619cd.cat7,49411-ก.ค.-200922:35
8.0.50727.4053.cat7,50511-ก.ค.-200922:35
8.0.50727.4053.cat7,49511-ก.ค.-200922:35
8.0.50727.4053.cat7,49511-ก.ค.-200922:35
ia64_Microsoft.VC80.MFCLOC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x ww_3c26ec2c.cat7,48611-ก.ค.-200922:35
ia64_Microsoft.VC80.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x ww_76914d9d.cat7,47311-ก.ค.-200922:35
ia64_Microsoft.VC80.MFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x ww_e6d7d32e.cat7,47311-ก.ค.-200922:35
8.0.50727.4053.cat7,51611-ก.ค.-200922:35
Atl.lib18,59411-ก.ค.-200919:23
atl80.dll8.0.50727.4053278,52811-ก.ค.-200918:15
atlassem.h1,84111-ก.ค.-200919:23
atlcom.h172,94911-ก.ค.-200919:23
atlcomcli.h67,95611-ก.ค.-200919:23
atldload.lib485,76211-ก.ค.-200919:23
atlhost.h77,74011-ก.ค.-200919:23
bardock.cpp24,75611-ก.ค.-200920:26
dlgcore.cpp25,96311-ก.ค.-200920:26
eafxis.lib613,68411-ก.ค.-200920:26
eafxis.pdb1,069,05611-ก.ค.-200920:26
eafxisd.lib675,60011-ก.ค.-200920:26
eafxisd.pdb880,64011-ก.ค.-200920:26
mfc80.lib3,370,88611-ก.ค.-200920:26
mfc80d.lib4,392,62611-ก.ค.-200920:26
mfc80u.lib4,421,40811-ก.ค.-200920:26
mfc80ud.lib5,716,15411-ก.ค.-200920:26
mfc80.dll8.0.50727.40533,522,56011-ก.ค.-200920:31
MFC80CHS.dll8.0.50727.405333,28011-ก.ค.-200920:31
MFC80CHT.dll8.0.50727.405333,79211-ก.ค.-200920:31
mfc80d.dll8.0.50727.40539,244,67211-ก.ค.-200920:31
MFC80DEU.dll8.0.50727.405354,27211-ก.ค.-200920:31
MFC80ENU.dll8.0.50727.405347,10411-ก.ค.-200920:31
MFC80ESP.dll8.0.50727.405351,71211-ก.ค.-200920:31
MFC80FRA.dll8.0.50727.405352,73611-ก.ค.-200920:31
MFC80ITA.dll8.0.50727.405352,22411-ก.ค.-200920:31
MFC80JPN.dll8.0.50727.405338,91211-ก.ค.-200920:31
MFC80KOR.dll8.0.50727.405338,40011-ก.ค.-200920:31
mfc80u.dll8.0.50727.40533,514,36811-ก.ค.-200920:31
mfc80ud.dll8.0.50727.40539,224,19211-ก.ค.-200920:31
MFCassem.h3,05511-ก.ค.-200920:27
mfcdload.lib851,86411-ก.ค.-200920:26
mfcm80.dll8.0.50727.4053114,68811-ก.ค.-200922:32
mfcm80.lib51,93211-ก.ค.-200920:28
mfcm80d.dll8.0.50727.4053258,04811-ก.ค.-200922:36
mfcm80d.lib51,95211-ก.ค.-200920:28
mfcm80u.dll8.0.50727.4053114,68811-ก.ค.-200922:34
mfcm80u.lib53,94611-ก.ค.-200920:28
mfcm80ud.dll8.0.50727.4053258,04811-ก.ค.-200922:38
mfcm80ud.lib53,96211-ก.ค.-200920:28
mfcmifc80.dll8.0.50727.40537,68011-ก.ค.-200922:31
mfcs80.lib934,50411-ก.ค.-200920:26
mfcs80.pdb2,248,70411-ก.ค.-200920:26
mfcs80d.lib1,047,97611-ก.ค.-200920:26
mfcs80d.pdb2,256,89611-ก.ค.-200920:26
mfcs80u.lib693,38611-ก.ค.-200920:26
mfcs80u.pdb2,256,89611-ก.ค.-200920:26
mfcs80ud.lib742,33611-ก.ค.-200920:26
mfcs80ud.pdb2,256,89611-ก.ค.-200920:26
Microsoft.VC80.ATL.manifest46711-ก.ค.-200918:15
Microsoft.VC80.DebugMFC.manifest2,38211-ก.ค.-200920:31
Microsoft.VC80.MFC.manifest2,37311-ก.ค.-200920:31
Microsoft.VC80.MFCLOC.manifest1,24111-ก.ค.-200920:31
nafxcw.lib32,185,21211-ก.ค.-200920:26
nafxcw.pdb2,510,84811-ก.ค.-200920:26
nafxcwd.lib36,334,94611-ก.ค.-200920:26
nafxcwd.pdb2,535,42411-ก.ค.-200920:26
nafxis.lib285,39811-ก.ค.-200920:26
nafxis.pdb135,16811-ก.ค.-200920:26
nafxisd.lib346,25611-ก.ค.-200920:26
nafxisd.pdb135,16811-ก.ค.-200920:26
uafxcw.lib32,427,37811-ก.ค.-200920:26
uafxcw.pdb2,510,84811-ก.ค.-200920:26
uafxcwd.lib36,812,18411-ก.ค.-200920:26
uafxcwd.pdb2,527,23211-ก.ค.-200920:26
ia64_Microsoft.VC80.DebugMFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x ww_d05619cd.manifest2,38211-ก.ค.-200922:38
8.0.50727.4053.policy81611-ก.ค.-200920:31
8.0.50727.4053.policy80611-ก.ค.-200919:24
8.0.50727.4053.policy80611-ก.ค.-200920:31
ia64_Microsoft.VC80.MFCLOC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x ww_3c26ec2c.manifest1,24111-ก.ค.-200920:31
ia64_Microsoft.VC80.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x ww_76914d9d.manifest46711-ก.ค.-200919:24
ia64_Microsoft.VC80.MFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x ww_e6d7d32e.manifest2,37311-ก.ค.-200922:38
8.0.50727.4053.policy81211-ก.ค.-200920:31
mfc80.dll8.0.50727.40533,522,56011-ก.ค.-200920:23
mfc80.IA64.pdb12,980,22411-ก.ค.-200920:23
mfc80CHS.dll8.0.50727.405333,28011-ก.ค.-200920:25
mfc80CHT.dll8.0.50727.405333,79211-ก.ค.-200920:25
mfc80d.dll8.0.50727.40539,244,67211-ก.ค.-200920:23
mfc80d.IA64.pdb15,192,06411-ก.ค.-200920:23
mfc80DEU.dll8.0.50727.405354,27211-ก.ค.-200920:25
mfc80ENU.dll8.0.50727.405347,10411-ก.ค.-200920:25
mfc80ESP.dll8.0.50727.405351,71211-ก.ค.-200920:25
mfc80FRA.dll8.0.50727.405352,73611-ก.ค.-200920:25
mfc80ITA.dll8.0.50727.405352,22411-ก.ค.-200920:25
mfc80JPN.dll8.0.50727.405338,91211-ก.ค.-200920:25
mfc80KOR.dll8.0.50727.405338,40011-ก.ค.-200920:25
mfc80u.dll8.0.50727.40533,514,36811-ก.ค.-200920:25
mfc80u.IA64.pdb12,963,84011-ก.ค.-200920:25
mfc80ud.dll8.0.50727.40539,224,19211-ก.ค.-200920:24
mfc80ud.IA64.pdb15,224,83211-ก.ค.-200920:24
mfcm80.dll8.0.50727.4053114,68811-ก.ค.-200922:24
mfcm80.IA64.pdb3,207,16811-ก.ค.-200920:28
mfcm80d.dll8.0.50727.4053258,04811-ก.ค.-200922:25
mfcm80d.IA64.pdb3,411,96811-ก.ค.-200920:27
mfcm80u.dll8.0.50727.4053114,68811-ก.ค.-200922:25
mfcm80u.IA64.pdb3,166,20811-ก.ค.-200920:28
mfcm80ud.dll8.0.50727.4053258,04811-ก.ค.-200922:25
mfcm80ud.IA64.pdb3,477,50411-ก.ค.-200920:28
ATL80.dll8.0.50727.4053278,52811-ก.ค.-200919:23
ia64_Microsoft.VC80.DebugMFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x ww_d05619cd.cat7,49411-ก.ค.-200922:35
8.0.50727.4053.cat7,50511-ก.ค.-200922:35
8.0.50727.4053.cat7,49511-ก.ค.-200922:35
8.0.50727.4053.cat7,49511-ก.ค.-200922:35
ia64_Microsoft.VC80.MFCLOC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x ww_3c26ec2c.cat7,48611-ก.ค.-200922:35
ia64_Microsoft.VC80.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x ww_76914d9d.cat7,47311-ก.ค.-200922:35
ia64_Microsoft.VC80.MFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x ww_e6d7d32e.cat7,47311-ก.ค.-200922:35
8.0.50727.4053.cat7,51611-ก.ค.-200922:35
ia64_Microsoft.VC80.DebugMFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x ww_d05619cd.manifest2,38211-ก.ค.-200922:38
8.0.50727.4053.policy81611-ก.ค.-200920:31
8.0.50727.4053.policy80611-ก.ค.-200919:24
8.0.50727.4053.policy80611-ก.ค.-200920:31
ia64_Microsoft.VC80.MFCLOC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x ww_3c26ec2c.manifest1,24111-ก.ค.-200920:31
ia64_Microsoft.VC80.ATL_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x ww_76914d9d.manifest46711-ก.ค.-200919:24
ia64_Microsoft.VC80.MFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x ww_e6d7d32e.manifest2,37311-ก.ค.-200922:38
8.0.50727.4053.policy81211-ก.ค.-200920:31
mfc80.dll8.0.50727.40533,522,56011-ก.ค.-200920:23
mfc80CHS.dll8.0.50727.405333,28011-ก.ค.-200920:25
mfc80CHT.dll8.0.50727.405333,79211-ก.ค.-200920:25
mfc80d.dll8.0.50727.40539,244,67211-ก.ค.-200920:23
mfc80DEU.dll8.0.50727.405354,27211-ก.ค.-200920:25
mfc80ENU.dll8.0.50727.405347,10411-ก.ค.-200920:25
mfc80ESP.dll8.0.50727.405351,71211-ก.ค.-200920:25
mfc80FRA.dll8.0.50727.405352,73611-ก.ค.-200920:25
mfc80ITA.dll8.0.50727.405352,22411-ก.ค.-200920:25
mfc80JPN.dll8.0.50727.405338,91211-ก.ค.-200920:25
mfc80KOR.dll8.0.50727.405338,40011-ก.ค.-200920:25
mfc80u.dll8.0.50727.40533,514,36811-ก.ค.-200920:25
mfc80ud.dll8.0.50727.40539,224,19211-ก.ค.-200920:24
mfcm80.dll8.0.50727.4053114,68811-ก.ค.-200922:24
mfcm80d.dll8.0.50727.4053258,04811-ก.ค.-200922:25
mfcm80u.dll8.0.50727.4053114,68811-ก.ค.-200922:25
mfcm80ud.dll8.0.50727.4053258,04811-ก.ค.-200922:25
vcomp.IA64.pdb101,37611-ก.ค.-200920:33
vcompd.IA64.pdb183,29611-ก.ค.-200920:33

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 973830 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft Visual Studio 2005 Service Pack 1
Keywords: 
kbsurveynew kbsecurity kbsecvulnerability kbsecbulletin kbexpertisebeginner kbfix kbbug atdownload kbmt KB973830 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:973830

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com