Atlikus nauj? ?Windows 7? diegim? ir nusta?ius parametro I?jungti monitori? maitinimo parinkt? kaip Niekada, po 15 minu?i? ekranas vis tiek i?jungiamas

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 974681 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

PO?YMIAI

Naujai ?diegus ?Windows 7?, kompiuterio monitorius gali b?ti i?jungiamas netgi tuo atveju, jei parametras Maitinimo parinktis yra nustatytas kaip Niekada.

PRIE?ASTIS

?i problema gali kilti susidarius toliau nurodytoms s?lygoms:
 • ?Windows? paleid?iama pirm? kart? ?diegus ?Windows 7?.
 • ?WinSAT? rezultatas nenustatytas.
?Windows? toliau skai?iuoja laukimo b?senos laik? neatsi?velgiant ? aktyv?j? maitinimo plan?. Po 15 minu?i? laukimo b?senos ?WinSAT? suaktyvinama kaip laukimo b?senos suplanuotos u?duoties dalis. ?WinSAT? pakei?ia aktyv?j? maitinimo plan? ? Didelis efektyvumas. Suaktyvinus ?? plan?, nustatomas 15 minu?i? monitoriaus laukimo b?senos laikas. Kadangi suaktyvintas planas Didelis efektyvumas ir prab?ga 15 minu?i? laukimo b?senos laiko, monitorius i?jungiamas.

SPRENDIMAS

Kadangi tai yra vienkartinis ?vykis, priklausantis nuo ?WinSAT? rezultato apskai?iavimo, turite i? naujo nustatyti parinkt? I?jungti monitori?. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Valdymo skydas.
 2. Spustel?kite Aparat?ra ir garsas, tada spustel?kite Maitinimo parinktys.
 3. Kairiojoje srityje spustel?kite Pasirinkite, kada i?jungti monitori?.
 4. Lange Redaguoti plano parametrus pakeiskite parinkt? I?jungti monitori? ? Niekada.

Savyb?s

Straipsnio ID: 974681 - Paskutin? per?i?ra: 2010 m. baland?io 29 d. - Per?i?ra: 2.1
TAIKOMA:
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Starter
Rakta?od?iai: 
kbtshoot kbexpertisebeginner kbsurveynew kbprb KB974681

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com