โปรแกรมประยุกต์หรือบริการที่ queries รายละเอียดเกี่ยวกับคลัสเตอร์ failover โดยใช้ตัวให้บริการ WMI อาจพบประสิทธิภาพต่ำหรือข้อยกเว้นของการหมดเวลา

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 974930 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
  • โปรแกรมประยุกต์หรือบริการการใช้อินเทอร์เฟซของ Windows จัดการ Instrumentation (WMI) failover คลัสเตอร์สำหรับการตั้งค่าคอนฟิกและข้อมูลสถานะการสอบถาม
  • มีทรัพยากรและกลุ่มในคลัสเตอร์ failover จำนวนมาก
ในสถานการณ์สมมตินี้ โปรแกรมประยุกต์หรือบริการอาจประสิทธิภาพต่ำหรือข้อยกเว้นของการหมดเวลา

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณใช้ System ศูนย์เครื่องจักรเสมือน Manager เพื่อจัดการเครื่องเสมือนในคลัสเตอร์ failover คุณอาจพบปัญหานี้

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากผู้ให้บริการ WMI ตอบสนองการร้องขอการสอบถามช้ามาก เวลาที่ผู้ให้บริการ WMI ใช้เวลาในการดำเนินการร้องขอการสอบถาม มีผลกับการวัดประสิทธิภาพการทำงานต่อไปนี้:
  • ความสามารถและความน่าเชื่อถือของการบริการหรือโปรแกรมประยุกต์
  • ความเร็วในการสร้างรายงานสถานะที่เกี่ยวกับ failover คลัสเตอร์
ดังนั้น การตอบสนองช้าของผู้ให้บริการ WMI อาจทำให้โปรแกรมประยุกต์หรือบริการเพื่อทำงานอย่างผิดปกติ

การแก้ไข

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เพิ่มแบบสอบถาม WMI เป็นเป้าหมายการให้บริการ WMI ของคลัสเตอร์ failover ดำเนินการนี้ปรับให้เหมาะสมเพื่อให้แบบสอบถามที่พบโดยทั่วไปทำ quicker เมื่อหลายทรัพยากรและกลุ่มถูกกำหนดค่าไว้ในคลัสเตอร์ failover

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คอมพิวเตอร์ต้องใช้งาน Windows Server 2008 R2 ร่วมกับลักษณะ Failover Clustering การเปิดใช้งาน

หมายเหตุ:โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีให้บริการ WMI ของคลัสเตอร์ failover และบริการเท่านั้น คุณไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ บนคอมพิวเตอร์อื่นที่เชื่อมต่อกับคลัสเตอร์ Windows Server 2008 R2 failover หรืออื่น ๆ ไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ระยะไกล Server จัดการเครื่องมือ (RSAT)

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณไม่ต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หากคุณได้หยุดการบริการคลัสเตอร์ก่อนที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนอื่น

ข้อมูลแฟ้ม

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์แฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์แฟ้มหลังจากนี้) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
หมายเหตุข้อมูลแฟ้มของ windows Server 2008 R2

แฟ้มรายการ (.manifest) และ MUM แฟ้ม (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมแสดงรายการแยกต่างหาก. แฟ้ม MUM และ MANIFEST และแฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยที่เชื่อมโยง (.cat) เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการรักษาสถานะขององค์ประกอบที่ปรับปรุง แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัย (ไม่แสดงแอตทริบิวต์) จะลงชื่อด้วยลายเซ็นดิจิตัลของ Microsoft
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 R2

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Clussvc.exe6.1.7600.205174,579,84028 2009 Aug11:21x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Cluswmi.dll6.1.7600.20517540,16028 2009 Aug11:23x64
Cluswmi.mofไม่สามารถใช้งานได้76,54028 2009 Aug03:31ไม่สามารถใช้งานได้
Cluswmiuninstall.mofไม่สามารถใช้งานได้17613-ก.ค.-200920:22ไม่สามารถใช้งานได้
สำหรับ Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ Itanium ที่รองรับทั้งหมด

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Clussvc.exe6.1.7600.205177,699,45628 2009 Aug09:36IA-64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Cluswmi.dll6.1.7600.20517884,22428 2009 Aug09:38IA-64
Cluswmi.mofไม่สามารถใช้งานได้76,54028 2009 Aug03:25ไม่สามารถใช้งานได้
Cluswmiuninstall.mofไม่สามารถใช้งานได้17613-ก.ค.-200920:22ไม่สามารถใช้งานได้

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
หมายเหตุ:โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เพิ่มแบบสอบถามต่อไปนี้เมื่อต้องการให้บริการ WMI ของคลัสเตอร์ failover เมื่อหลายทรัพยากรและกลุ่มถูกกำหนดค่าไว้ในคลัสเตอร์ failover:
Select * from MSCluster_Resource WHERE Type=’<resource type name>’ [OR Type=’<resource type name 2>’]
Select * from MSCluster_Resource WHERE Type='Generic Service' AND PrivateProperties.ServiceName='tssdis'
Select * from MSCluster_ResourceToDisk where GroupComponent='MSCluster_Resource.Name="<resource name>"'
Select * from MSCluster_ResourceToDisk where PartComponent='MSCluster_Disk.ID="<disk id>"'
Select * from MSCluster_DiskToDiskPartition where GroupComponent='MSCluster_Disk.ID="<disk id>"'
Select * from MSCluster_NodeToActiveGroup where PartComponent='MSCluster_ResourceGroup.Name="<group name>"'
Select * from MSCluster_NodeToActiveResource where PartComponent='MSCluster_Resource.Name="<resource name>"'
Select * from MSCluster_ResourceGroupToResource where GroupComponent='MSCluster_ResourceGroup.Name="<group name>"'
Select * from MSCluster_ResourceGroupToResource where PartComponent='MSCluster_Resource.Name="<resource name>"'
Select * from MSCluster_Resource where Type='Virtual Machine' and PrivateProperties.VmID='<vm id>'
Select * from MSCluster_Resource where Type='Virtual Machine Configuration' and PrivateProperties.VmID='<vm id>'
Select * from MSCluster_ResourceToDependentResource where Dependent='MSCluster_Resource.Name="<resource name>"'
Select * from MSCluster_ResourceToDependentResource where Antecedent='MSCluster_Resource.Name="<resource name>"'
Select * from MSCluster_ClusterSharedVolumeToPartition where GroupComponent='MSCluster_ClusterSharedVolume.Name="<CSV name>"'
Select * from MSCluster_ClusterSharedVolumeToResource where GroupComponent='MSCluster_ClusterSharedVolume.Name="<CSV name>"'
Select * from MSCluster_ClusterSharedVolumeToNode where GroupComponent='MSCluster_ClusterSharedVolume.Name="<CSV name>"'
Select * from MSCluster_AvailableDisk where ID='<disk id>'
Select * from MSCluster_Resource where ResourceClass='<resource class>'
Select * from MSCluster_Resource where Name = '<resource name>'
Select * from MSCluster_Node where Name = '<node name>'
Select * from MSCluster_Group where Name = '<group name>'
Select * from MSCluster_Network where Name = '<network name>'
Select * from MSCluster_NetworkInterface where Name = '<network interface>' and SystemName = '<node name>'
Select * from MSCluster_ResourceType where Name = '<resource type>'
select * from MSCluster_Disk
select * from MSCluster_Disk where ID='< disk id>'

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Server 2008 R2

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 R2


ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Amd64_microsoft-หน้าต่าง-f ..overcluster clussvc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20517_none_168de9add41fe04f.manifestไม่สามารถใช้งานได้7,43828 2009 Aug17:35ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_microsoft-หน้าต่าง-f ..overcluster cluswmi_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20517_none_193be2f1d2657a2c.manifestไม่สามารถใช้งานได้6,66828 2009 Aug17:33ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb974930_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้2,16228 2009 Aug22:43ไม่สามารถใช้งานได้
Wow64_microsoft-หน้าต่าง-f ..overcluster-clussvc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20517_none_20e294000880a24a.manifestไม่สามารถใช้งานได้4,60428 2009 Aug16:08ไม่สามารถใช้งานได้

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชันที่ใช้ Itanium ของ Windows Server 2008 R2


ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Ia64_microsoft-หน้าต่าง-f ..overcluster clussvc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20517_none_ba70f2201bc07815.manifestไม่สามารถใช้งานได้7,43628 2009 Aug16:50ไม่สามารถใช้งานได้
Ia64_microsoft-หน้าต่าง-f ..overcluster cluswmi_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20517_none_bd1eeb641a0611f2.manifestไม่สามารถใช้งานได้6,66628 2009 Aug16:49ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb974930_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,45628 2009 Aug22:43ไม่สามารถใช้งานได้
Wow64_microsoft-หน้าต่าง-f ..overcluster-clussvc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20517_none_20e294000880a24a.manifestไม่สามารถใช้งานได้4,60428 2009 Aug16:08ไม่สามารถใช้งานได้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 974930 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 21 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
Keywords: 
kbqfe kbHotfixServer kbsurveynew kbautohotfix kbexpertiseinter kbbug kbfix kbmt KB974930 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:974930

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com