Exchange Server 2007 neo?ekivano prelazi u probni re?im nakon ponovne instalacije ili popravke trenutne instalacije sistema Exchange Server 2007 na serveru koji radi pod operativnim sistemom Windows Small Business Server 2008

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 975263 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

REZIME

Ovaj ?lanak opisuje alatku za aktivaciju za Microsoft Exchange Server 2007 na ra?unaru koji radi pod operativnim sistemom Windows Small Business Server 2008.

SIMPTOMI

Imate server koji radi pod operativnim sistemom Windows Small Business Server 2008. Ponovo instalirate ili popravljate trenutnu instalaciju sistema Exchange Server 2007 na serveru. Exchange Server 2007 zatim neo?ekivano prelazi u probni re?im i primate poruku upozorenja koja od vas tra?i da aktivirate Exchange Server 2007.

RE?ENJE

Informacije o hitnoj ispravci

Podr?ana hitna ispravka dostupna je od korporacije Microsoft. Me?utim, ta hitna ispravka je namenjena isklju?ivo re?avanju problema opisanog u ovom ?lanku. Primenite je samo na sisteme na kojima dolazi do ovog problema.

Ako je hitna ispravka dostupna za preuzimanje, na vrhu ovog ?lanka baze znanja postoji odeljak ?Dostupno je preuzimanje hitne ispravke?. Ako taj odeljak nije prikazan, prosledite zahtev Microsoft korisni?koj slu?bi i podr?ci da biste dobili hitnu ispravku.

Napomena Ako do?e do dodatnih problema ili bude potrebno re?avanje problema, mo?da ?ete morati da kreirate poseban zahtev za uslugu. Uobi?ajeni tro?kovi podr?ke va?i?e za dodatna pitanja u vezi sa podr?kom i probleme koji nisu direktno povezani sa ovom hitnom ispravkom. Da biste dobili kompletnu listu brojeva telefona Microsoft korisni?ke slu?be i podr?ke ili da biste kreirali poseban zahtev za uslugu, posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Napomena U obrascu ?Dostupno je preuzimanje hitne ispravke? prikazani su jezici na kojima je dostupna hitna ispravka. Ako ne vidite svoj jezik, to je zato ?to hitna ispravka nije dostupna na tom jeziku.

Poznati problemi u ovoj hitnoj ispravci

Ova alatka je dostupna samo u verziji na engleskom jeziku. Kada pokrenete ovu alatku, ona vas mo?e obavestiti o tome da datoteku evidencije mo?ete prona?i na slede?oj putanji:
C:\Program Files\Windows Small Business Server\Logs\KB975263.LOG
Napomena Ako server radi pod lokalizovanom jezi?kom verzijom operativnog sistema Windows Server 2008, ime fascikle ?Program Files? mo?e biti lokalizovano. U tom slu?aju morate otvoriti fasciklu ?Program Files? ?ije ime je lokalizovano da biste pristupili datoteci evidencije.

Preduslovi

Da biste primenili ovu hitnu ispravku, ra?unar mora da radi pod operativnim sistemom Windows Small Business Server 2008.

Informacije o registratoru

Da biste koristili hitnu ispravku iz ovog paketa, ne morate da unosite bilo kakve promene u registrator.

Zahtev za ponovnim pokretanjem

Nakon primene ove hitne ispravke ne morate ponovo da pokrenete ra?unar.

Informacije o zameni hitne ispravke

Ova hitna ispravka ne zamenjuje prethodno objavljenu hitnu ispravku.

Informacije o datoteci

Verzija ove hitne ispravke na engleskom jeziku (SAD) instalira datoteke koje imaju atribute koji su navedeni u slede?im tabelama. Datumi i vremena ovih datoteka navedeni su u UTC vremenu (Coordinated Universal Time). Datumi i vremena za ove datoteke na lokalnom ra?unaru prikazuju se po lokalnom vremenu zajedno sa odstupanjem za trenutno letnje/zimsko ra?unanje vremena (DST). Pored toga, datumi i vremena mogu se promeniti kada izvr?ite odre?ene operacije na datotekama.
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Sbs2008-kb975263-x64-enu.exe6.0.5601.8512321,44020-Nov-200907:59x86
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 975263 - Poslednji pregled: 2. februar 2011. - Revizija: 1.0
ODNOSI SE NA:
  • Windows Small Business Server 2008 Premium
  • Windows Small Business Server 2008 Standard
Klju?ne re?i: 
kbautohotfix kbfix kbqfe kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbhotfixserver KB975263

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com