คำอธิบาย MS10-013: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Quartz: 9 กุมภาพันธ์ 2010

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 975560 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

Microsoft ได้นำออกใช้บูเลทีนการรักษาความปลอดภัย MS10-013 เมื่อต้องการดูกระดานข่าวความปลอดภัยทั้งหมด ให้แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::

วิธีการขอรับความช่วยเหลือและสนับสนุนสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

สำหรับผู้ใช้ภายในบ้าน ค่าธรรมเนียมไม่สนับสนุนจะพร้อมใช้งาน โดยเรียก 1-866-PCSAFETY ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา หรือติดต่อบริษัทในเครือ Microsoft ในเครื่องของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดต่อบริษัทในเครือ Microsoft ในเครื่องของคุณสำหรับปัญหาการสนับสนุนโดยโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย แวะไปที่สากลบริการเว็บไซต์ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
อเมริกาเหนือลูกค้าสามารถยังรับโต้ตอบแบบทันทีเข้าถึงอีเมลที่ไม่จำกัดของค่าธรรมเนียมไม่สนับสนุน หรือ การสนทนาไม่จำกัดที่แต่ละการสนับสนุน โดยการเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
สำหรับลูกค้าระดับองค์กร สนับสนุนสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยไม่พร้อมใช้งาน โดยผู้ติดต่อของคุณสนับสนุนปกติ

ปัญหาที่ทราบ

หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP คุณไม่สามารถเล่นแฟ้ม AVI โดยใช้โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ DirectShow API เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน 2282612 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
2282612คุณไม่สามารถเล่นแฟ้ม AVI ใน Windows XP ได้หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 975560

ข้อมูลแฟ้ม

แฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ การติดตั้งการปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้รุ่นภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้ในคอมพิวเตอร์จะปรากฏตามเวลาท้องถิ่น โดยมีการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) นอกจากนี้ วันที่และเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม

ข้อมูลแฟ้มของ windows 2000

สำหรับ Quartz ใน 9.0 DirectX ในรุ่นที่สนับสนุนทั้งหมดของ Microsoft Windows 2000 Service Pack 4

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Msyuv.dll5.3.0.90116,89625 2009 พฤศจิกายน01:24x86
Quartz.dll6.5.1.9131,227,77603 2009 พฤศจิกายน12:48x86

สำหรับ Quartz ในรุ่นที่สนับสนุนทั้งหมดของ Microsoft Windows 2000 Service Pack 4

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Quartz.dll6.1.9.738797,45624 2009 พฤศจิกายน19:54x86

ข้อมูลของแฟ้ม Windows XP และ Windows Server 2003

 • แฟ้มที่นำไปใช้กับ milestone เฉพาะ (RTM, SPn) และบริการสาขา (QFE, GDR) กำลังจดบันทึกไว้ใน "ข้อกำหนด SP" และ "บริการสาขา" คอลัมน์
 • สาขาบริการของ GDR จะมีเพียงการแก้ไขเหล่านั้นเท่านั้น ซึ่งจะออกในวงกว้างเพื่อแก้ไขปัญหาที่แพร่หลายและมีความสำคัญ สาขาเซอร์วิสของ QFE จะมีโปรแกรมแก้ไขด่วนนอกจากการแก้ไขที่ออกในวงกว้าง
 • ติดเหนือไปจากแฟ้มที่ระบุไว้ในตารางเหล่านี้ การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้จะตั้งเป็นแฟ้มแค็ตตาล็อกความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง (กิโลไบต์ตัวเลข.cat) ที่ถูกเซ็นชื่อ ด้วยลายเซ็นดิจิทัล Microsoft

สำหรับ Windows XP รุ่นที่ใช้ x86 ที่รองรับทั้งหมด

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาบริการ
Msyuv.dll5.3.2600.364917,92027 2009 พฤศจิกายน17:33x86SP2SP2GDR
Quartz.dll6.5.2600.36491,291,26427 2009 พฤศจิกายน17:33x86SP2SP2GDR
Msyuv.dll5.3.2600.364917,92027 2009 พฤศจิกายน17:04x86SP2SP2QFE
Quartz.dll6.5.2600.36491,291,77627 2009 พฤศจิกายน17:04x86SP2SP2QFE
Msyuv.dll5.3.2600.590817,92027 2009 พฤศจิกายน17:11x86SP3SP3GDR
Quartz.dll6.5.2600.59081,291,77627 2009 พฤศจิกายน17:11x86SP3SP3GDR
Msyuv.dll5.3.2600.590817,92027 2009 พฤศจิกายน17:23x86SP3SP3QFE
Quartz.dll6.5.2600.59081,291,77627 2009 พฤศจิกายน17:23x86SP3SP3QFE

สำหรับ Windows Server 2003 และ Windows XP Professional x64 Edition รุ่นที่ใช้ x64 ที่รองรับทั้งหมด

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาบริการ
Msyuv.dll5.2.3790.462522,52827 2009 พฤศจิกายน00:13x64SP2SP2GDR
Quartz.dll6.5.3790.46252,182,14427 2009 พฤศจิกายน00:13x64SP2SP2GDR
Wmsyuv.dll5.2.3790.462518,43227 2009 พฤศจิกายน00:13x86SP2SP2GDR\WOW
Wquartz.dll6.5.3790.46251,278,46427 2009 พฤศจิกายน00:13x86SP2SP2GDR\WOW
Msyuv.dll5.2.3790.462522,52827 2009 พฤศจิกายน00:10x64SP2SP2QFE
Quartz.dll6.5.3790.46252,182,14427 2009 พฤศจิกายน00:10x64SP2SP2QFE
Wmsyuv.dll5.2.3790.462518,43227 2009 พฤศจิกายน00:10x86SP2SP2QFE\WOW
Wquartz.dll6.5.3790.46251,278,46427 2009 พฤศจิกายน00:10x86SP2SP2QFE\WOW

สำหรับ Windows Server 2003 รุ่น x86 ที่รองรับทั้งหมด

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาบริการ
Msyuv.dll5.2.3790.462518,43226 2009 พฤศจิกายน10:18x86SP2SP2GDR
Quartz.dll6.5.3790.46251,278,46426 2009 พฤศจิกายน10:18x86SP2SP2GDR
Msyuv.dll5.2.3790.462518,43226 2009 พฤศจิกายน10:26x86SP2SP2QFE
Quartz.dll6.5.3790.46251,278,46426 2009 พฤศจิกายน10:26x86SP2SP2QFE

สำหรับ Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ IA-64 ที่รองรับทั้งหมด

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาบริการ
Quartz.dll6.5.3790.46253,996,67227 2009 พฤศจิกายน00:13IA-64SP2SP2GDR
Wmsyuv.dll5.2.3790.462518,43227 2009 พฤศจิกายน00:13x86SP2SP2GDR\WOW
Wquartz.dll6.5.3790.46251,278,46427 2009 พฤศจิกายน00:13x86SP2SP2GDR\WOW
Quartz.dll6.5.3790.46253,997,18427 2009 พฤศจิกายน00:10IA-64SP2SP2QFE
Wmsyuv.dll5.2.3790.462518,43227 2009 พฤศจิกายน00:10x86SP2SP2QFE\WOW
Wquartz.dll6.5.3790.46251,278,46427 2009 พฤศจิกายน00:10x86SP2SP2QFE\WOW

ข้อมูลของแฟ้ม Windows Vista และ Windows Server 2008

 • แฟ้มที่นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ระบุ milestone (RTM, SPn), และสามารถระบุสาขาบริการ (LDR, GDR) โดยตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มตามที่แสดงในตารางต่อไปนี้:
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์กำหนดเวลาสาขาบริการ
  6.0.6000.16xxxWindows Vista:RTMGDR
  6.0.6000.20xxxWindows Vista:RTMLDR
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 และ Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 และ Windows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 และ Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 และ Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • service Pack 1 ถูกรวมเข้าไว้ใน Windows Server 2008 รุ่นวางจำหน่าย ดังนั้น ไฟล์ milestone RTM ประยุกต์ใช้กับ Windows Vista เท่านั้น แฟ้ม milestone rtm ได้แบบ 6.0.0000xxxxxxหมายเลขรุ่น
 • สาขาบริการของ GDR จะมีเพียงการแก้ไขเหล่านั้นเท่านั้น ซึ่งจะออกในวงกว้างเพื่อแก้ไขปัญหาที่แพร่หลายและมีความสำคัญ สาขาบริการของ LDR จะมีโปรแกรมแก้ไขด่วนนอกจากการแก้ไขที่ออกในวงกว้าง
 • แฟ้มรายการ (.manifest) และ MUM แฟ้ม (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมแสดงรายการแยกต่างหาก. แฟ้ม MUM และ MANIFEST และแฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยที่เชื่อมโยง (.cat) เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการรักษาสถานะขององค์ประกอบที่ปรับปรุง แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัย (ไม่แสดงแอตทริบิวต์) จะลงชื่อด้วยลายเซ็นดิจิตัลของ Microsoft

สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่น Windows Vista และ Windows Server 2008

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Iyuv_32.dll6.0.6000.1698650,17628 2009 ธ.ค.12:32x86
Msyuv.dll6.0.6000.1698622,52828 2009 ธ.ค.12:34x86
Tsbyuv.dll6.0.6000.1698611,77628 2009 ธ.ค.12:36x86
Iyuv_32.dll6.0.6000.2118850,17628 2009 ธ.ค.12:28x86
Msyuv.dll6.0.6000.2118822,52828 2009 ธ.ค.12:30x86
Tsbyuv.dll6.0.6000.2118811,77628 2009 ธ.ค.12:31x86
Iyuv_32.dll6.0.6001.1838950,17628 2009 ธ.ค.12:31x86
Msyuv.dll6.0.6001.1838922,52828 2009 ธ.ค.12:32x86
Tsbyuv.dll6.0.6001.1838911,77628 2009 ธ.ค.12:35x86
Iyuv_32.dll6.0.6001.2259050,17628 2009 ธ.ค.13:40x86
Msyuv.dll6.0.6001.2259022,52828 2009 ธ.ค.13:40x86
Tsbyuv.dll6.0.6001.2259011,77628 2009 ธ.ค.13:41x86
Iyuv_32.dll6.0.6002.1815850,17604 2009 ธ.ค.18:28x86
Msyuv.dll6.0.6002.1815822,52804 2009 ธ.ค.18:28x86
Tsbyuv.dll6.0.6002.1815812,28804 2009 ธ.ค.18:30x86
Iyuv_32.dll6.0.6002.2229550,17628 2009 ธ.ค.12:04x86
Msyuv.dll6.0.6002.2229522,52828 2009 ธ.ค.12:05x86
Tsbyuv.dll6.0.6002.2229512,28828 2009 ธ.ค.12:07x86
Quartz.dll6.6.6000.169861,327,61628 2009 ธ.ค.12:35x86
Quartz.dll6.6.6000.211881,327,61628 2009 ธ.ค.12:31x86
Quartz.dll6.6.6001.183891,314,81628 2009 ธ.ค.12:35x86
Quartz.dll6.6.6001.225901,314,81628 2009 ธ.ค.13:41x86
Quartz.dll6.6.6002.181581,314,81604 2009 ธ.ค.18:29x86
Quartz.dll6.6.6002.222951,314,30428 2009 ธ.ค.12:06x86
Avicap32.dll6.0.6000.1698665,02428 2009 ธ.ค.12:30x86
Avifil32.dll6.0.6000.1698688,57628 2009 ธ.ค.12:30x86
Mciavi32.dll6.0.6000.1698682,94428 2009 ธ.ค.12:33x86
Msrle32.dll6.0.6000.1698613,31228 2009 ธ.ค.12:34x86
Msvfw32.dll6.0.6000.16986123,90428 2009 ธ.ค.12:34x86
Msvidc32.dll6.0.6000.1698631,23228 2009 ธ.ค.12:34x86
Avicap32.dll6.0.6000.2118865,02428 2009 ธ.ค.12:26x86
Avifil32.dll6.0.6000.2118888,57628 2009 ธ.ค.12:26x86
Mciavi32.dll6.0.6000.2118882,94428 2009 ธ.ค.12:29x86
Msrle32.dll6.0.6000.2118813,31228 2009 ธ.ค.12:29x86
Msvfw32.dll6.0.6000.21188123,90428 2009 ธ.ค.12:29x86
Msvidc32.dll6.0.6000.2118831,23228 2009 ธ.ค.12:29x86
Avicap32.dll6.0.6001.1838965,02428 2009 ธ.ค.12:28x86
Avifil32.dll6.0.6001.1838991,13628 2009 ธ.ค.12:28x86
Mciavi32.dll6.0.6001.1838982,94428 2009 ธ.ค.12:31x86
Msrle32.dll6.0.6001.1838913,31228 2009 ธ.ค.12:32x86
Msvfw32.dll6.0.6001.18389123,90428 2009 ธ.ค.12:32x86
Msvidc32.dll6.0.6001.1838931,74428 2009 ธ.ค.12:32x86
Avicap32.dll6.0.6001.2259065,02428 2009 ธ.ค.13:38x86
Avifil32.dll6.0.6001.2259091,13628 2009 ธ.ค.13:38x86
Mciavi32.dll6.0.6001.2259082,94428 2009 ธ.ค.13:40x86
Msrle32.dll6.0.6001.2259013,31228 2009 ธ.ค.13:40x86
Msvfw32.dll6.0.6001.22590123,90428 2009 ธ.ค.13:40x86
Msvidc32.dll6.0.6001.2259031,74428 2009 ธ.ค.13:40x86
Avicap32.dll6.0.6000.1638665,02402 พ.ย. 254909:46x86
Avifil32.dll6.0.6002.1815891,13604 2009 ธ.ค.18:27x86
Mciavi32.dll6.0.6002.1815882,94404 2009 ธ.ค.18:28x86
Msrle32.dll6.0.6002.1815813,31204 2009 ธ.ค.18:28x86
Msvfw32.dll6.0.6002.18158123,90404 2009 ธ.ค.18:28x86
Msvidc32.dll6.0.6002.1815831,74404 2009 ธ.ค.18:28x86
Avicap32.dll6.0.6002.2229565,02428 2009 ธ.ค.12:02x86
Avifil32.dll6.0.6002.2229591,13628 2009 ธ.ค.12:02x86
Mciavi32.dll6.0.6002.2229582,94428 2009 ธ.ค.12:04x86
Msrle32.dll6.0.6002.2229513,31228 2009 ธ.ค.12:04x86
Msvfw32.dll6.0.6002.22295123,90428 2009 ธ.ค.12:05x86
Msvidc32.dll6.0.6002.2229531,74428 2009 ธ.ค.12:05x86

สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Vista และ Windows Server 2008

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Iyuv_32.dll6.0.6000.1698654,27228 2009 ธ.ค.12:43x64
Msyuv.dll6.0.6000.1698625,60028 2009 ธ.ค.12:45x64
Tsbyuv.dll6.0.6000.1698613,82428 2009 ธ.ค.12:สีกันx64
Iyuv_32.dll6.0.6000.2118854,27228 2009 ธ.ค.13:07x64
Msyuv.dll6.0.6000.2118825,60028 2009 ธ.ค.13:09x64
Tsbyuv.dll6.0.6000.2118813,82428 2009 ธ.ค.13:11x64
Iyuv_32.dll6.0.6001.1838954,27228 2009 ธ.ค.12:41x64
Msyuv.dll6.0.6001.1838925,60028 2009 ธ.ค.12:42x64
Tsbyuv.dll6.0.6001.1838913,82428 2009 ธ.ค.12:45x64
Iyuv_32.dll6.0.6001.2259054,27228 2009 ธ.ค.12:40x64
Msyuv.dll6.0.6001.2259025,60028 2009 ธ.ค.12:42x64
Tsbyuv.dll6.0.6001.2259013,82428 2009 ธ.ค.12:44x64
Iyuv_32.dll6.0.6002.1815854,27204 2009 ธ.ค.18:49x64
Msyuv.dll6.0.6002.1815825,60004 2009 ธ.ค.18:50x64
Tsbyuv.dll6.0.6002.1815814,84804 2009 ธ.ค.18:52x64
Iyuv_32.dll6.0.6002.2229554,27228 2009 ธ.ค.11:59x64
Msyuv.dll6.0.6002.2229525,60028 2009 ธ.ค.12:00x64
Tsbyuv.dll6.0.6002.2229514,84828 2009 ธ.ค.12:02x64
Quartz.dll6.6.6000.169861,587,20028 2009 ธ.ค.12:46x64
Quartz.dll6.6.6000.211881,586,68828 2009 ธ.ค.13:11x64
Quartz.dll6.6.6001.183891,570,81628 2009 ธ.ค.12:44x64
Quartz.dll6.6.6001.225901,570,81628 2009 ธ.ค.12:43x64
Quartz.dll6.6.6002.181581,570,81604 2009 ธ.ค.18:51x64
Quartz.dll6.6.6002.222951,569,79228 2009 ธ.ค.12:01x64
Avicap32.dll6.0.6000.1698676,80028 2009 ธ.ค.12:41x64
Avifil32.dll6.0.6000.16986106,49628 2009 ธ.ค.12:41x64
Mciavi32.dll6.0.6000.1698693,18428 2009 ธ.ค.12:43x64
Msrle32.dll6.0.6000.1698615,87228 2009 ธ.ค.12:44x64
Msvfw32.dll6.0.6000.16986143,36028 2009 ธ.ค.12:45x64
Msvidc32.dll6.0.6000.1698638,40028 2009 ธ.ค.12:45x64
Avicap32.dll6.0.6000.2118876,80028 2009 ธ.ค.13:05x64
Avifil32.dll6.0.6000.21188106,49628 2009 ธ.ค.13:05x64
Mciavi32.dll6.0.6000.2118893,18428 2009 ธ.ค.13:07x64
Msrle32.dll6.0.6000.2118815,87228 2009 ธ.ค.13:08x64
Msvfw32.dll6.0.6000.21188143,36028 2009 ธ.ค.13:09x64
Msvidc32.dll6.0.6000.2118838,40028 2009 ธ.ค.13:09x64
Avicap32.dll6.0.6001.1838976,80028 2009 ธ.ค.12:39x64
Avifil32.dll6.0.6001.18389108,54428 2009 ธ.ค.12:39x64
Mciavi32.dll6.0.6001.1838993,18428 2009 ธ.ค.12:41x64
Msrle32.dll6.0.6001.1838915,87228 2009 ธ.ค.12:42x64
Msvfw32.dll6.0.6001.18389143,36028 2009 ธ.ค.12:42x64
Msvidc32.dll6.0.6001.1838938,40028 2009 ธ.ค.12:42x64
Avicap32.dll6.0.6001.2259076,80028 2009 ธ.ค.12:37x64
Avifil32.dll6.0.6001.22590108,54428 2009 ธ.ค.12:37x64
Mciavi32.dll6.0.6001.2259093,18428 2009 ธ.ค.12:40x64
Msrle32.dll6.0.6001.2259015,87228 2009 ธ.ค.12:42x64
Msvfw32.dll6.0.6001.22590143,36028 2009 ธ.ค.12:42x64
Msvidc32.dll6.0.6001.2259038,40028 2009 ธ.ค.12:42x64
Avicap32.dll6.0.6002.1804976,80010 2009 Jun11:49x64
Avifil32.dll6.0.6002.18049108,54410 2009 Jun11:49x64
Mciavi32.dll6.0.6002.1804993,18410 2009 Jun11:51x64
Msrle32.dll6.0.6002.1815815,87204 2009 ธ.ค.18:50x64
Msvfw32.dll6.0.6001.18000143,36019 2008 แจ08:02x64
Msvidc32.dll6.0.6002.1815838,40004 2009 ธ.ค.18:50x64
Avicap32.dll6.0.6002.2229576,80028 2009 ธ.ค.11:58x64
Avifil32.dll6.0.6002.22295108,54428 2009 ธ.ค.11:58x64
Mciavi32.dll6.0.6002.2229593,18428 2009 ธ.ค.11:59x64
Msrle32.dll6.0.6002.2229515,87228 2009 ธ.ค.12:00x64
Msvfw32.dll6.0.6002.22295143,36028 2009 ธ.ค.12:00x64
Msvidc32.dll6.0.6002.2229538,40028 2009 ธ.ค.12:00x64
Iyuv_32.dll6.0.6000.1698650,17628 2009 ธ.ค.12:32x86
Msyuv.dll6.0.6000.1698622,52828 2009 ธ.ค.12:34x86
Tsbyuv.dll6.0.6000.1698611,77628 2009 ธ.ค.12:36x86
Iyuv_32.dll6.0.6000.2118850,17628 2009 ธ.ค.12:28x86
Msyuv.dll6.0.6000.2118822,52828 2009 ธ.ค.12:30x86
Tsbyuv.dll6.0.6000.2118811,77628 2009 ธ.ค.12:31x86
Iyuv_32.dll6.0.6001.1838950,17628 2009 ธ.ค.12:31x86
Msyuv.dll6.0.6001.1838922,52828 2009 ธ.ค.12:32x86
Tsbyuv.dll6.0.6001.1838911,77628 2009 ธ.ค.12:35x86
Iyuv_32.dll6.0.6001.2259050,17628 2009 ธ.ค.13:40x86
Msyuv.dll6.0.6001.2259022,52828 2009 ธ.ค.13:40x86
Tsbyuv.dll6.0.6001.2259011,77628 2009 ธ.ค.13:41x86
Iyuv_32.dll6.0.6002.1815850,17604 2009 ธ.ค.18:28x86
Msyuv.dll6.0.6002.1815822,52804 2009 ธ.ค.18:28x86
Tsbyuv.dll6.0.6002.1815812,28804 2009 ธ.ค.18:30x86
Iyuv_32.dll6.0.6002.2229550,17628 2009 ธ.ค.12:04x86
Msyuv.dll6.0.6002.2229522,52828 2009 ธ.ค.12:05x86
Tsbyuv.dll6.0.6002.2229512,28828 2009 ธ.ค.12:07x86
Quartz.dll6.6.6000.169861,327,61628 2009 ธ.ค.12:35x86
Quartz.dll6.6.6000.211881,327,61628 2009 ธ.ค.12:31x86
Quartz.dll6.6.6001.183891,314,81628 2009 ธ.ค.12:35x86
Quartz.dll6.6.6001.225901,314,81628 2009 ธ.ค.13:41x86
Quartz.dll6.6.6002.181581,314,81604 2009 ธ.ค.18:29x86
Quartz.dll6.6.6002.222951,314,30428 2009 ธ.ค.12:06x86
Avicap32.dll6.0.6000.1698665,02428 2009 ธ.ค.12:30x86
Avifil32.dll6.0.6000.1698688,57628 2009 ธ.ค.12:30x86
Mciavi32.dll6.0.6000.1698682,94428 2009 ธ.ค.12:33x86
Msrle32.dll6.0.6000.1698613,31228 2009 ธ.ค.12:34x86
Msvfw32.dll6.0.6000.16986123,90428 2009 ธ.ค.12:34x86
Msvidc32.dll6.0.6000.1698631,23228 2009 ธ.ค.12:34x86
Avicap32.dll6.0.6000.2118865,02428 2009 ธ.ค.12:26x86
Avifil32.dll6.0.6000.2118888,57628 2009 ธ.ค.12:26x86
Mciavi32.dll6.0.6000.2118882,94428 2009 ธ.ค.12:29x86
Msrle32.dll6.0.6000.2118813,31228 2009 ธ.ค.12:29x86
Msvfw32.dll6.0.6000.21188123,90428 2009 ธ.ค.12:29x86
Msvidc32.dll6.0.6000.2118831,23228 2009 ธ.ค.12:29x86
Avicap32.dll6.0.6001.1838965,02428 2009 ธ.ค.12:28x86
Avifil32.dll6.0.6001.1838991,13628 2009 ธ.ค.12:28x86
Mciavi32.dll6.0.6001.1838982,94428 2009 ธ.ค.12:31x86
Msrle32.dll6.0.6001.1838913,31228 2009 ธ.ค.12:32x86
Msvfw32.dll6.0.6001.18389123,90428 2009 ธ.ค.12:32x86
Msvidc32.dll6.0.6001.1838931,74428 2009 ธ.ค.12:32x86
Avicap32.dll6.0.6001.2259065,02428 2009 ธ.ค.13:38x86
Avifil32.dll6.0.6001.2259091,13628 2009 ธ.ค.13:38x86
Mciavi32.dll6.0.6001.2259082,94428 2009 ธ.ค.13:40x86
Msrle32.dll6.0.6001.2259013,31228 2009 ธ.ค.13:40x86
Msvfw32.dll6.0.6001.22590123,90428 2009 ธ.ค.13:40x86
Msvidc32.dll6.0.6001.2259031,74428 2009 ธ.ค.13:40x86
Avicap32.dll6.0.6000.1638665,02402 พ.ย. 254909:46x86
Avifil32.dll6.0.6002.1815891,13604 2009 ธ.ค.18:27x86
Mciavi32.dll6.0.6002.1815882,94404 2009 ธ.ค.18:28x86
Msrle32.dll6.0.6002.1815813,31204 2009 ธ.ค.18:28x86
Msvfw32.dll6.0.6002.18158123,90404 2009 ธ.ค.18:28x86
Msvidc32.dll6.0.6002.1815831,74404 2009 ธ.ค.18:28x86
Avicap32.dll6.0.6002.2229565,02428 2009 ธ.ค.12:02x86
Avifil32.dll6.0.6002.2229591,13628 2009 ธ.ค.12:02x86
Mciavi32.dll6.0.6002.2229582,94428 2009 ธ.ค.12:04x86
Msrle32.dll6.0.6002.2229513,31228 2009 ธ.ค.12:04x86
Msvfw32.dll6.0.6002.22295123,90428 2009 ธ.ค.12:05x86
Msvidc32.dll6.0.6002.2229531,74428 2009 ธ.ค.12:05x86

สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Msyuv.dll6.0.6001.1838944,54428 2009 ธ.ค.12:22IA-64
Tsbyuv.dll6.0.6001.1838927,13628 2009 ธ.ค.12:24IA-64
Msyuv.dll6.0.6001.2259044,54428 2009 ธ.ค.12:19IA-64
Tsbyuv.dll6.0.6001.2259027,13628 2009 ธ.ค.12:21IA-64
Msyuv.dll6.0.6002.1815244,54424 2009 พฤศจิกายน12:11IA-64
Tsbyuv.dll6.0.6002.1815228,67224 2009 พฤศจิกายน12:13IA-64
Msyuv.dll6.0.6002.2229544,54428 2009 ธ.ค.11:46IA-64
Tsbyuv.dll6.0.6002.2229528,67228 2009 ธ.ค.11:49IA-64
Quartz.dll6.6.6001.183893,865,08828 2009 ธ.ค.12:23IA-64
Quartz.dll6.6.6001.225903,865,08828 2009 ธ.ค.12:20IA-64
Quartz.dll6.6.6002.181583,865,60004 2009 ธ.ค.18:26IA-64
Quartz.dll6.6.6002.222953,865,08828 2009 ธ.ค.11:48IA-64
Avicap32.dll6.0.6001.18389279,55228 2009 ธ.ค.12:18IA-64
Avifil32.dll6.0.6001.18389304,64028 2009 ธ.ค.12:18IA-64
Mciavi32.dll6.0.6001.18389252,41628 2009 ธ.ค.12:21IA-64
Msrle32.dll6.0.6001.1838939,42428 2009 ธ.ค.12:21IA-64
Msvfw32.dll6.0.6001.18389321,02428 2009 ธ.ค.12:21IA-64
Msvidc32.dll6.0.6001.1838984,48028 2009 ธ.ค.12:21IA-64
Avicap32.dll6.0.6001.22590279,55228 2009 ธ.ค.12:15IA-64
Avifil32.dll6.0.6001.22590304,64028 2009 ธ.ค.12:15IA-64
Mciavi32.dll6.0.6001.22590252,41628 2009 ธ.ค.12:18IA-64
Msrle32.dll6.0.6001.2259039,42428 2009 ธ.ค.12:19IA-64
Msvfw32.dll6.0.6001.22590321,02428 2009 ธ.ค.12:19IA-64
Msvidc32.dll6.0.6001.2259084,48028 2009 ธ.ค.12:19IA-64
Avicap32.dll6.0.6001.18000279,55219 2008 แจ08:24IA-64
Avifil32.dll6.0.6002.18158304,64004 2009 ธ.ค.18:22IA-64
Mciavi32.dll6.0.6001.18000252,41619 2008 แจ08:28IA-64
Msrle32.dll6.0.6002.1815839,42404 2009 ธ.ค.18:25IA-64
Msvfw32.dll6.0.6001.18000321,02419 2008 แจ08:28IA-64
Msvidc32.dll6.0.6002.1815884,48004 2009 ธ.ค.18:25IA-64
Avicap32.dll6.0.6002.22295279,55228 2009 ธ.ค.11:43IA-64
Avifil32.dll6.0.6002.22295304,64028 2009 ธ.ค.11:43IA-64
Mciavi32.dll6.0.6002.22295252,41628 2009 ธ.ค.11:45IA-64
Msrle32.dll6.0.6002.2229539,42428 2009 ธ.ค.11:46IA-64
Msvfw32.dll6.0.6002.22295321,02428 2009 ธ.ค.11:46IA-64
Msvidc32.dll6.0.6002.2229584,48028 2009 ธ.ค.11:46IA-64
Iyuv_32.dll6.0.6001.1838950,17628 2009 ธ.ค.12:31x86
Msyuv.dll6.0.6001.1838922,52828 2009 ธ.ค.12:32x86
Tsbyuv.dll6.0.6001.1838911,77628 2009 ธ.ค.12:35x86
Iyuv_32.dll6.0.6001.2259050,17628 2009 ธ.ค.13:40x86
Msyuv.dll6.0.6001.2259022,52828 2009 ธ.ค.13:40x86
Tsbyuv.dll6.0.6001.2259011,77628 2009 ธ.ค.13:41x86
Iyuv_32.dll6.0.6002.1815250,17624 2009 พฤศจิกายน12:17x86
Msyuv.dll6.0.6002.1815222,52824 2009 พฤศจิกายน12:17x86
Tsbyuv.dll6.0.6002.1815212,28824 2009 พฤศจิกายน12:18x86
Iyuv_32.dll6.0.6002.2229550,17628 2009 ธ.ค.12:04x86
Msyuv.dll6.0.6002.2229522,52828 2009 ธ.ค.12:05x86
Tsbyuv.dll6.0.6002.2229512,28828 2009 ธ.ค.12:07x86
Quartz.dll6.6.6001.183891,314,81628 2009 ธ.ค.12:35x86
Quartz.dll6.6.6001.225901,314,81628 2009 ธ.ค.13:41x86
Quartz.dll6.6.6002.181581,314,81604 2009 ธ.ค.18:29x86
Quartz.dll6.6.6002.222951,314,30428 2009 ธ.ค.12:06x86
Avicap32.dll6.0.6001.1838965,02428 2009 ธ.ค.12:28x86
Avifil32.dll6.0.6001.1838991,13628 2009 ธ.ค.12:28x86
Mciavi32.dll6.0.6001.1838982,94428 2009 ธ.ค.12:31x86
Msrle32.dll6.0.6001.1838913,31228 2009 ธ.ค.12:32x86
Msvfw32.dll6.0.6001.18389123,90428 2009 ธ.ค.12:32x86
Msvidc32.dll6.0.6001.1838931,74428 2009 ธ.ค.12:32x86
Avicap32.dll6.0.6001.2259065,02428 2009 ธ.ค.13:38x86
Avifil32.dll6.0.6001.2259091,13628 2009 ธ.ค.13:38x86
Mciavi32.dll6.0.6001.2259082,94428 2009 ธ.ค.13:40x86
Msrle32.dll6.0.6001.2259013,31228 2009 ธ.ค.13:40x86
Msvfw32.dll6.0.6001.22590123,90428 2009 ธ.ค.13:40x86
Msvidc32.dll6.0.6001.2259031,74428 2009 ธ.ค.13:40x86
Avicap32.dll6.0.6000.1638665,02402 พ.ย. 254909:46x86
Avifil32.dll6.0.6002.1815891,13604 2009 ธ.ค.18:27x86
Mciavi32.dll6.0.6002.1815882,94404 2009 ธ.ค.18:28x86
Msrle32.dll6.0.6002.1815813,31204 2009 ธ.ค.18:28x86
Msvfw32.dll6.0.6002.18158123,90404 2009 ธ.ค.18:28x86
Msvidc32.dll6.0.6002.1815831,74404 2009 ธ.ค.18:28x86
Avicap32.dll6.0.6002.2229565,02428 2009 ธ.ค.12:02x86
Avifil32.dll6.0.6002.2229591,13628 2009 ธ.ค.12:02x86
Mciavi32.dll6.0.6002.2229582,94428 2009 ธ.ค.12:04x86
Msrle32.dll6.0.6002.2229513,31228 2009 ธ.ค.12:04x86
Msvfw32.dll6.0.6002.22295123,90428 2009 ธ.ค.12:05x86
Msvidc32.dll6.0.6002.2229531,74428 2009 ธ.ค.12:05x86

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Vista และ Windows Server 2008

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่น Windows Vista และ Windows Server 2008

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มPackage_10_for_kb975560_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,057
วันที่ (UTC)29-ธ.ค.-2009
เวลา (UTC)16:10
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_10_for_kb975560 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม5,191
วันที่ (UTC)29-ธ.ค.-2009
เวลา (UTC)16:09
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_1_for_kb975560_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,771
วันที่ (UTC)29-ธ.ค.-2009
เวลา (UTC)16:10
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_1_for_kb975560 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,500
วันที่ (UTC)29-ธ.ค.-2009
เวลา (UTC)16:09
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_2_for_kb975560_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,555
วันที่ (UTC)29-ธ.ค.-2009
เวลา (UTC)16:10
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_2_for_kb975560 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,972
วันที่ (UTC)29-ธ.ค.-2009
เวลา (UTC)16:09
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_3_for_kb975560_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,053
วันที่ (UTC)29-ธ.ค.-2009
เวลา (UTC)16:10
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_3_for_kb975560 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม5,189
วันที่ (UTC)29-ธ.ค.-2009
เวลา (UTC)16:09
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_4_for_kb975560_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,089
วันที่ (UTC)29-ธ.ค.-2009
เวลา (UTC)16:10
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_4_for_kb975560 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,823
วันที่ (UTC)29-ธ.ค.-2009
เวลา (UTC)16:09
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_5_for_kb975560_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,231
วันที่ (UTC)29-ธ.ค.-2009
เวลา (UTC)16:10
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_5_for_kb975560 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,953
วันที่ (UTC)29-ธ.ค.-2009
เวลา (UTC)16:09
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_6_for_kb975560_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,916
วันที่ (UTC)29-ธ.ค.-2009
เวลา (UTC)16:10
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_6_for_kb975560 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,636
วันที่ (UTC)29-ธ.ค.-2009
เวลา (UTC)16:09
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_7_for_kb975560_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,758
วันที่ (UTC)29-ธ.ค.-2009
เวลา (UTC)16:10
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_7_for_kb975560 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,474
วันที่ (UTC)29-ธ.ค.-2009
เวลา (UTC)16:09
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_8_for_kb975560_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,089
วันที่ (UTC)29-ธ.ค.-2009
เวลา (UTC)16:10
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_8_for_kb975560 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,823
วันที่ (UTC)29-ธ.ค.-2009
เวลา (UTC)16:09
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_9_for_kb975560_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,073
วันที่ (UTC)29-ธ.ค.-2009
เวลา (UTC)16:10
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_9_for_kb975560 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,791
วันที่ (UTC)29-ธ.ค.-2009
เวลา (UTC)16:09
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb975560_client_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,417
วันที่ (UTC)29-ธ.ค.-2009
เวลา (UTC)16:10
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb975560_client_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,436
วันที่ (UTC)29-ธ.ค.-2009
เวลา (UTC)16:09
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb975560_client_1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,619
วันที่ (UTC)29-ธ.ค.-2009
เวลา (UTC)16:10
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb975560_client_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,650
วันที่ (UTC)29-ธ.ค.-2009
เวลา (UTC)16:09
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb975560_client_2_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,201
วันที่ (UTC)29-ธ.ค.-2009
เวลา (UTC)16:10
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb975560_client_2 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,252
วันที่ (UTC)29-ธ.ค.-2009
เวลา (UTC)16:09
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb975560_client_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,961
วันที่ (UTC)29-ธ.ค.-2009
เวลา (UTC)16:10
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb975560_client ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,004
วันที่ (UTC)29-ธ.ค.-2009
เวลา (UTC)16:09
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb975560_server_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,415
วันที่ (UTC)29-ธ.ค.-2009
เวลา (UTC)16:10
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb975560_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,435
วันที่ (UTC)29-ธ.ค.-2009
เวลา (UTC)16:09
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb975560_server_1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,201
วันที่ (UTC)29-ธ.ค.-2009
เวลา (UTC)16:10
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb975560_server_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,252
วันที่ (UTC)29-ธ.ค.-2009
เวลา (UTC)16:09
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb975560_server_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,691
วันที่ (UTC)29-ธ.ค.-2009
เวลา (UTC)16:10
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb975560_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,722
วันที่ (UTC)29-ธ.ค.-2009
เวลา (UTC)16:09
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มUpdate-bf.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,529
วันที่ (UTC)29-ธ.ค.-2009
เวลา (UTC)16:10
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_1530bf73e4730218dfc56faffbdd6c5f_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18389_none_111cddd8c459c28f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม705
วันที่ (UTC)29-ธ.ค.-2009
เวลา (UTC)16:09
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_1fb801ba0b59fbba0d4ab65a875e985e_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22295_none_c90d0f1d690cb25a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม719
วันที่ (UTC)29-ธ.ค.-2009
เวลา (UTC)16:09
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_2a5b6f71756cf00a1a6e07a7be1784f8_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22590_none_555c03a4ff287a4b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม703
วันที่ (UTC)29-ธ.ค.-2009
เวลา (UTC)16:09
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_2d4c65b37007fd8200d125824fae1f44_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18389_none_2d9ac4ae82b8de25.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม719
วันที่ (UTC)29-ธ.ค.-2009
เวลา (UTC)16:09
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_2e0e33d3355249f966b16bb535551cc3_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21188_none_cce35ac520231c23.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม703
วันที่ (UTC)29-ธ.ค.-2009
เวลา (UTC)16:09
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_365d5cad7de3c8b9e79b2d2c2abdcfcc_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16986_none_7701480336fea3f3.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม705
วันที่ (UTC)29-ธ.ค.-2009
เวลา (UTC)16:09
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_4ab347ef102407de37a2a61c257ed0be_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18389_none_9e0d537fa536510c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม703
วันที่ (UTC)29-ธ.ค.-2009
เวลา (UTC)16:09
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_4f398f98931fa2682eea575f5ad210fe_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18158_none_cd3844d329dc5ef9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม719
วันที่ (UTC)29-ธ.ค.-2009
เวลา (UTC)16:09
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_6082c1ff1edd8f9079ff808487b89cc5_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22295_none_aafeae4a84430465.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม705
วันที่ (UTC)29-ธ.ค.-2009
เวลา (UTC)16:09
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_6fc1e7db6b8c5c66f60b13f47011470b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18158_none_34f182bcefe951ab.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม703
วันที่ (UTC)29-ธ.ค.-2009
เวลา (UTC)16:09
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_77bb9ed77349325f4749965cb572af0f_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22590_none_48ebe3c7a40486d0.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม719
วันที่ (UTC)29-ธ.ค.-2009
เวลา (UTC)16:09
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_7ff74f6312b2468e2fecee2863e3caf3_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21188_none_4cc4a57b8ca6e5bc.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม719
วันที่ (UTC)29-ธ.ค.-2009
เวลา (UTC)16:09
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_9fbb40e82d616f2d4c74ed487b6d91c4_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21188_none_c02082dee5c1b671.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม705
วันที่ (UTC)29-ธ.ค.-2009
เวลา (UTC)16:09
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_ab73a95b7346855437545a16269ca34f_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16986_none_81bc9a892c7b38bb.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม719
วันที่ (UTC)29-ธ.ค.-2009
เวลา (UTC)16:09
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_e286223092ab26cbe93d7273432bd1ed_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18158_none_4b6901f69b8b4bc2.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม705
วันที่ (UTC)29-ธ.ค.-2009
เวลา (UTC)16:09
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_e61ea15e83eb63241b24774a9bb810fb_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16986_none_d8b69bf92503e2f1.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม703
วันที่ (UTC)29-ธ.ค.-2009
เวลา (UTC)16:09
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_ef56af4abb4b9c2cb266b795ab280811_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22590_none_f3eb2dd48a0aba31.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม705
วันที่ (UTC)29-ธ.ค.-2009
เวลา (UTC)16:09
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_f26bbff73ab81bcc88114c55f4dae74f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22295_none_831744fad0c55173.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม703
วันที่ (UTC)29-ธ.ค.-2009
เวลา (UTC)16:09
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-d ..olorspaceconverters_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16986_none_634e56bab10f0b49.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม7,969
วันที่ (UTC)28 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)17:12
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มx 86_microsoft หน้าต่าง d ..olorspaceconverters_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21188_none_63d9cc3bca2b1103.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม7,969
วันที่ (UTC)28 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)17:13
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-d ..olorspaceconverters_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18389_none_6537963eae32e83f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม7,969
วันที่ (UTC)28 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)17:23
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-d ..olorspaceconverters_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22590_none_65ad6269c760bd12.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม7,969
วันที่ (UTC)28 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)17:26
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-d ..olorspaceconverters_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18158_none_673d7986ab41cd60.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม7,969
วันที่ (UTC)04 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)20:07
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-d ..olorspaceconverters_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22295_none_6798d5c3c48290e9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม7,969
วันที่ (UTC)28 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)17:25
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16986_none_a4398148f0fb09a2.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม122,931
วันที่ (UTC)28 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)17:16
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21188_none_a4c4f6ca0a170f5c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม122,931
วันที่ (UTC)28 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)17:18
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18389_none_a622c0ccee1ee698.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม122,931
วันที่ (UTC)28 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)17:28
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22590_none_a6988cf8074cbb6b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม122,931
วันที่ (UTC)28 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)17:30
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18158_none_a828a414eb2dcbb9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม122,931
วันที่ (UTC)04 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)20:10
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22295_none_a8840052046e8f42.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม122,931
วันที่ (UTC)28 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)17:28
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่างวิดีโอสำหรับ-windows_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16986_none_8ffb3a138bd6f1ff.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม34,037
วันที่ (UTC)28 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)17:11
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่างวิดีโอสำหรับ-windows_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21188_none_9086af94a4f2f7b9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม34,037
วันที่ (UTC)28 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)17:12
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่างวิดีโอสำหรับ-windows_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18389_none_91e4799788facef5.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม34,037
วันที่ (UTC)28 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)17:23
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่างวิดีโอสำหรับ-windows_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22590_none_925a45c2a228a3c8.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม34,037
วันที่ (UTC)28 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)17:26
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่างวิดีโอสำหรับ-windows_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18158_none_93ea5cdf8609b416.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม36,516
วันที่ (UTC)07 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)21:33
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่างวิดีโอสำหรับ-windows_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22295_none_9445b91c9f4a779f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม34,037
วันที่ (UTC)28 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)17:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Vista และ Windows Server 2008

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_0a8bbb34442f5b9a0762452407d3a66b_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22590_none_fe8033e5b9db7c02.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,086
วันที่ (UTC)29-ธ.ค.-2009
เวลา (UTC)16:09
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_1d83ccfbae7cc54cf1e373637e9855a5_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22590_none_84a1ff70b11dbd5e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,054
วันที่ (UTC)29-ธ.ค.-2009
เวลา (UTC)16:09
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_37acff70a7696aa6f5e85037bc2ebba6_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16986_none_cb83c636eee4ed77.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,086
วันที่ (UTC)29-ธ.ค.-2009
เวลา (UTC)16:09
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_3a6d7c930427c3f3473616698831876e_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18389_none_527e11a74627e735.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,086
วันที่ (UTC)29-ธ.ค.-2009
เวลา (UTC)16:09
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_3abdfe7b1f7ab36352e2dd9697a110db_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18158_none_e1243383dcfe7ba9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,058
วันที่ (UTC)29-ธ.ค.-2009
เวลา (UTC)16:09
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_594659e8cd81279377861d7260922db2_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22295_none_3a68f07ba4ade754.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,058
วันที่ (UTC)29-ธ.ค.-2009
เวลา (UTC)16:09
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_625a73673ccb50ef09092dfadfe62616_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18389_none_d611d3a01e4978f0.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,058
วันที่ (UTC)29-ธ.ค.-2009
เวลา (UTC)16:09
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_68a63d52480299061d4a2e52f4e2befe_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22295_none_14fcb3aee4be5ccd.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,086
วันที่ (UTC)29-ธ.ค.-2009
เวลา (UTC)16:09
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_958adc0ee019f4cf8512c4d93e8cd653_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16986_none_634f64d5f81240ff.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,054
วันที่ (UTC)29-ธ.ค.-2009
เวลา (UTC)16:09
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_a2182b0c0f389dc138558834ba4f96ab_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21188_none_acd2a46830721ee3.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,058
วันที่ (UTC)29-ธ.ค.-2009
เวลา (UTC)16:09
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_b0baa7618964595baa8a30e4f1ad22f6_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21188_none_23b314f7e1f3a254.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,086
วันที่ (UTC)29-ธ.ค.-2009
เวลา (UTC)16:09
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_b959be7a100c2a069fa70e3aaccb7ca5_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18158_none_861fabf60f04d372.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,054
วันที่ (UTC)29-ธ.ค.-2009
เวลา (UTC)16:09
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_e69a7b7e29bc1a356b5c9e37172069c0_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18389_none_06ac74f3a01414b1.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,054
วันที่ (UTC)29-ธ.ค.-2009
เวลา (UTC)16:09
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_eae3c8b8160ad89709bedca1a72268a3_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21188_none_126c726b9a676d6f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,054
วันที่ (UTC)29-ธ.ค.-2009
เวลา (UTC)16:09
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_eb6da72a841b5eafdff4e58fabfb117e_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22590_none_433bd777bdb807c9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,058
วันที่ (UTC)29-ธ.ค.-2009
เวลา (UTC)16:09
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_ebbb257e587e9e1f99f457008688d7c8_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16986_none_02d26362a7aed801.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,058
วันที่ (UTC)29-ธ.ค.-2009
เวลา (UTC)16:09
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_ef81e31c34613a02fde94e6a8baf9036_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22295_none_beea2f5ba985e04e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,054
วันที่ (UTC)29-ธ.ค.-2009
เวลา (UTC)16:09
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_f9ff8565cc06f8a5e6f0eb7674a380c8_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18158_none_f626b1a13db67e26.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,086
วันที่ (UTC)29-ธ.ค.-2009
เวลา (UTC)16:09
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่าง-d ..olorspaceconverters_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16986_none_bf6cf23e696c7c7f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม7,983
วันที่ (UTC)28 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)17:11
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่าง-d ..olorspaceconverters_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21188_none_bff867bf82888239.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม7,983
วันที่ (UTC)28 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)17:15
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่าง-d ..olorspaceconverters_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18389_none_c15631c266905975.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม7,983
วันที่ (UTC)29-ธ.ค.-2009
เวลา (UTC)00:42
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่าง-d ..olorspaceconverters_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22590_none_c1cbfded7fbe2e48.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม7,983
วันที่ (UTC)28 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)17:21
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่าง-d ..olorspaceconverters_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18158_none_c35c150a639f3e96.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม7,983
วันที่ (UTC)04 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)21:22
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่าง-d ..olorspaceconverters_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22295_none_c3b771477ce0021f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม7,983
วันที่ (UTC)28 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)17:02
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่าง-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16986_none_00581ccca9587ad8.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม120,117
วันที่ (UTC)28 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)17:16
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่าง-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21188_none_00e3924dc2748092.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม120,117
วันที่ (UTC)28 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)17:20
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่าง-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18389_none_02415c50a67c57ce.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม120,117
วันที่ (UTC)29-ธ.ค.-2009
เวลา (UTC)00:สีกัน
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่าง-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22590_none_02b7287bbfaa2ca1.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม120,117
วันที่ (UTC)28 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)17:25
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่าง-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18158_none_04473f98a38b3cef.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม120,117
วันที่ (UTC)04 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)21:26
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่าง-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22295_none_04a29bd5bccc0078.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม120,117
วันที่ (UTC)28 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)17:06
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่างวิดีโอสำหรับ-windows_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16986_none_ec19d59744346335.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม34,065
วันที่ (UTC)28 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)17:11
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่างวิดีโอสำหรับ-windows_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21188_none_eca54b185d5068ef.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม34,065
วันที่ (UTC)28 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)17:14
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่างวิดีโอสำหรับ-windows_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18389_none_ee03151b4158402b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม34,065
วันที่ (UTC)29-ธ.ค.-2009
เวลา (UTC)00:41
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่างวิดีโอสำหรับ-windows_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22590_none_ee78e1465a8614fe.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม34,065
วันที่ (UTC)28 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)17:21
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่างวิดีโอสำหรับ-windows_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18158_none_f008f8633e67254c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม36,544
วันที่ (UTC)07 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)21:34
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่างวิดีโอสำหรับ-windows_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22295_none_f06454a057a7e8d5.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม34,065
วันที่ (UTC)28 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)17:02
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_10_for_kb975560_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,738
วันที่ (UTC)29-ธ.ค.-2009
เวลา (UTC)16:10
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_10_for_kb975560 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม6,583
วันที่ (UTC)29-ธ.ค.-2009
เวลา (UTC)16:09
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_1_for_kb975560_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,012
วันที่ (UTC)29-ธ.ค.-2009
เวลา (UTC)16:10
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_1_for_kb975560 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,988
วันที่ (UTC)29-ธ.ค.-2009
เวลา (UTC)16:09
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_2_for_kb975560_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,003
วันที่ (UTC)29-ธ.ค.-2009
เวลา (UTC)16:10
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_2_for_kb975560 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,884
วันที่ (UTC)29-ธ.ค.-2009
เวลา (UTC)16:09
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_3_for_kb975560_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,734
วันที่ (UTC)29-ธ.ค.-2009
เวลา (UTC)16:10
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_3_for_kb975560 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม6,581
วันที่ (UTC)29-ธ.ค.-2009
เวลา (UTC)16:09
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_4_for_kb975560_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,334
วันที่ (UTC)29-ธ.ค.-2009
เวลา (UTC)16:10
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_4_for_kb975560 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,315
วันที่ (UTC)29-ธ.ค.-2009
เวลา (UTC)16:09
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_5_for_kb975560_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,462
วันที่ (UTC)29-ธ.ค.-2009
เวลา (UTC)16:10
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_5_for_kb975560 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,415
วันที่ (UTC)29-ธ.ค.-2009
เวลา (UTC)16:09
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_6_for_kb975560_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,145
วันที่ (UTC)29-ธ.ค.-2009
เวลา (UTC)16:10
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_6_for_kb975560 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,098
วันที่ (UTC)29-ธ.ค.-2009
เวลา (UTC)16:09
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_7_for_kb975560_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,985
วันที่ (UTC)29-ธ.ค.-2009
เวลา (UTC)16:10
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_7_for_kb975560 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,934
วันที่ (UTC)29-ธ.ค.-2009
เวลา (UTC)16:09
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_8_for_kb975560_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,334
วันที่ (UTC)29-ธ.ค.-2009
เวลา (UTC)16:10
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_8_for_kb975560 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,315
วันที่ (UTC)29-ธ.ค.-2009
เวลา (UTC)16:09
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_9_for_kb975560_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,302
วันที่ (UTC)29-ธ.ค.-2009
เวลา (UTC)16:10
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_9_for_kb975560 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,251
วันที่ (UTC)29-ธ.ค.-2009
เวลา (UTC)16:09
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb975560_client_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,425
วันที่ (UTC)29-ธ.ค.-2009
เวลา (UTC)16:10
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb975560_client_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,444
วันที่ (UTC)29-ธ.ค.-2009
เวลา (UTC)16:09
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb975560_client_1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,629
วันที่ (UTC)29-ธ.ค.-2009
เวลา (UTC)16:10
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb975560_client_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,660
วันที่ (UTC)29-ธ.ค.-2009
เวลา (UTC)16:09
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb975560_client_2_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,217
วันที่ (UTC)29-ธ.ค.-2009
เวลา (UTC)16:10
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb975560_client_2 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,268
วันที่ (UTC)29-ธ.ค.-2009
เวลา (UTC)16:09
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb975560_client_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,973
วันที่ (UTC)29-ธ.ค.-2009
เวลา (UTC)16:10
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb975560_client ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,016
วันที่ (UTC)29-ธ.ค.-2009
เวลา (UTC)16:09
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb975560_server_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,423
วันที่ (UTC)29-ธ.ค.-2009
เวลา (UTC)16:10
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb975560_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,443
วันที่ (UTC)29-ธ.ค.-2009
เวลา (UTC)16:09
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb975560_server_1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,217
วันที่ (UTC)29-ธ.ค.-2009
เวลา (UTC)16:10
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb975560_server_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,268
วันที่ (UTC)29-ธ.ค.-2009
เวลา (UTC)16:09
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb975560_server_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,701
วันที่ (UTC)29-ธ.ค.-2009
เวลา (UTC)16:10
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb975560_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,732
วันที่ (UTC)29-ธ.ค.-2009
เวลา (UTC)16:09
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มUpdate-bf.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,549
วันที่ (UTC)29-ธ.ค.-2009
เวลา (UTC)16:10
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-d ..olorspaceconverters_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16986_none_634e56bab10f0b49.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม7,969
วันที่ (UTC)28 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)17:12
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-d ..olorspaceconverters_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21188_none_63d9cc3bca2b1103.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม7,969
วันที่ (UTC)28 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)17:13
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-d ..olorspaceconverters_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18389_none_6537963eae32e83f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม7,969
วันที่ (UTC)28 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)17:23
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-d ..olorspaceconverters_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22590_none_65ad6269c760bd12.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม7,969
วันที่ (UTC)28 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)17:26
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-d ..olorspaceconverters_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18158_none_673d7986ab41cd60.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม7,969
วันที่ (UTC)04 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)20:07
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-d ..olorspaceconverters_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22295_none_6798d5c3c48290e9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม7,969
วันที่ (UTC)28 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)17:25
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16986_none_a4398148f0fb09a2.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม122,931
วันที่ (UTC)28 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)17:16
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21188_none_a4c4f6ca0a170f5c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม122,931
วันที่ (UTC)28 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)17:18
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18389_none_a622c0ccee1ee698.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม122,931
วันที่ (UTC)28 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)17:28
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22590_none_a6988cf8074cbb6b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม122,931
วันที่ (UTC)28 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)17:30
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18158_none_a828a414eb2dcbb9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม122,931
วันที่ (UTC)04 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)20:10
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22295_none_a8840052046e8f42.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม122,931
วันที่ (UTC)28 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)17:28
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่างวิดีโอสำหรับ-windows_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16986_none_8ffb3a138bd6f1ff.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม34,037
วันที่ (UTC)28 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)17:11
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่างวิดีโอสำหรับ-windows_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21188_none_9086af94a4f2f7b9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม34,037
วันที่ (UTC)28 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)17:12
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่างวิดีโอสำหรับ-windows_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18389_none_91e4799788facef5.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม34,037
วันที่ (UTC)28 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)17:23
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่างวิดีโอสำหรับ-windows_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22590_none_925a45c2a228a3c8.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม34,037
วันที่ (UTC)28 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)17:26
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่างวิดีโอสำหรับ-windows_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18158_none_93ea5cdf8609b416.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม36,516
วันที่ (UTC)07 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)21:34
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มx 86_microsoft-หน้าต่างวิดีโอสำหรับ-windows_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22295_none_9445b91c9f4a779f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม34,037
วันที่ (UTC)28 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)17:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มIa64_10f76c291c31cc507da1b94e306a4862_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18158_none_6eb18aa1a10b27e6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,056
วันที่ (UTC)29-ธ.ค.-2009
เวลา (UTC)16:09
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_271b3afde7a2228cfaf1bc50891ad714_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18152_none_c8be9bf719e5ca7b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,084
วันที่ (UTC)29-ธ.ค.-2009
เวลา (UTC)16:09
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_339d84f49d5fbef70cbb2f911f6c6a5c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18158_none_bdc5d4efaa378c73.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,052
วันที่ (UTC)29-ธ.ค.-2009
เวลา (UTC)16:09
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_36b74a6e5e3cc1ecc4de8a1ef4d52711_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22590_none_c7d98be13b3c6a07.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,052
วันที่ (UTC)29-ธ.ค.-2009
เวลา (UTC)16:09
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_3fdc0de1080feecfe1b15472e1952bc4_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18389_none_f343aceeca639cfe.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,084
วันที่ (UTC)29-ธ.ค.-2009
เวลา (UTC)16:09
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_446e56d1fd74e0267c737d351ddeeaa7_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22295_none_8181cf19ac307955.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,056
วันที่ (UTC)29-ธ.ค.-2009
เวลา (UTC)16:09
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_5da9d80fb306a97762263eb3163ae562_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22590_none_ab186e9ab1069346.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,056
วันที่ (UTC)29-ธ.ค.-2009
เวลา (UTC)16:09
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_6ac31df255fe3a210b1836effbf3ee47_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18389_none_77be69e8cab03eea.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,052
วันที่ (UTC)29-ธ.ค.-2009
เวลา (UTC)16:09
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_79303e7e23eb7c1e20ffb97add138c03_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22295_none_8e182e12f4fc8067.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,052
วันที่ (UTC)29-ธ.ค.-2009
เวลา (UTC)16:09
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_a5a70b07f6bbdf519091b145484d1cad_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22295_none_81688e0270e614a4.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,084
วันที่ (UTC)29-ธ.ค.-2009
เวลา (UTC)16:09
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_a69ab58d4a32122fb4e7b1d500ea69fa_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18389_none_b7da5d8ec98500bc.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,056
วันที่ (UTC)29-ธ.ค.-2009
เวลา (UTC)16:09
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_c229cf251e5c9843e301114f2554e379_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22590_none_6ce5b8f0e19bedd3.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,084
วันที่ (UTC)29-ธ.ค.-2009
เวลา (UTC)16:09
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-หน้าต่าง-d ..olorspaceconverters_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18389_none_65393a34ae30f13b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม7,100
วันที่ (UTC)28 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)16:56
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-หน้าต่าง-d ..olorspaceconverters_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22590_none_65af065fc75ec60e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม7,100
วันที่ (UTC)28 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)16:46
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-หน้าต่าง-d ..olorspaceconverters_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18152_none_67391bc0ab453e52.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม7,100
วันที่ (UTC)24 2009 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)20:00
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-หน้าต่าง-d ..olorspaceconverters_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22295_none_679a79b9c48099e5.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม7,100
วันที่ (UTC)28 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)16:26
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-หน้าต่าง-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18389_none_a62464c2ee1cef94.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม118,180
วันที่ (UTC)28 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)17:02
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-หน้าต่าง-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22590_none_a69a30ee074ac467.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม118,180
วันที่ (UTC)28 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)16:50
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-หน้าต่าง-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18158_none_a82a480aeb2bd4b5.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม118,180
วันที่ (UTC)04 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)20:01
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-หน้าต่าง-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22295_none_a885a448046c983e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม118,180
วันที่ (UTC)28 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)16:30
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-หน้าต่างวิดีโอสำหรับ-windows_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18389_none_91e61d8d88f8d7f1.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม34,051
วันที่ (UTC)28 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)16:55
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-หน้าต่างวิดีโอสำหรับ-windows_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22590_none_925be9b8a226acc4.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม34,051
วันที่ (UTC)28 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)16:46
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-หน้าต่างวิดีโอสำหรับ-windows_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18158_none_93ec00d58607bd12.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม36,530
วันที่ (UTC)07 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)21:33
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-หน้าต่างวิดีโอสำหรับ-windows_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22295_none_94475d129f48809b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม34,051
วันที่ (UTC)28 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)16:26
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_1_for_kb975560_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,725
วันที่ (UTC)29-ธ.ค.-2009
เวลา (UTC)16:10
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_1_for_kb975560 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม6,561
วันที่ (UTC)29-ธ.ค.-2009
เวลา (UTC)16:09
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_2_for_kb975560_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,979
วันที่ (UTC)29-ธ.ค.-2009
เวลา (UTC)16:10
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_2_for_kb975560 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,925
วันที่ (UTC)29-ธ.ค.-2009
เวลา (UTC)16:09
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_3_for_kb975560_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,022
วันที่ (UTC)29-ธ.ค.-2009
เวลา (UTC)16:10
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_3_for_kb975560 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,931
วันที่ (UTC)29-ธ.ค.-2009
เวลา (UTC)16:09
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb975560_server_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,419
วันที่ (UTC)29-ธ.ค.-2009
เวลา (UTC)16:10
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb975560_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,438
วันที่ (UTC)29-ธ.ค.-2009
เวลา (UTC)16:09
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb975560_server_1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,623
วันที่ (UTC)29-ธ.ค.-2009
เวลา (UTC)16:10
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb975560_server_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,656
วันที่ (UTC)29-ธ.ค.-2009
เวลา (UTC)16:09
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb975560_server_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,696
วันที่ (UTC)29-ธ.ค.-2009
เวลา (UTC)16:10
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb975560_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.5.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,727
วันที่ (UTC)29-ธ.ค.-2009
เวลา (UTC)16:09
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มUpdate-bf.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,574
วันที่ (UTC)29-ธ.ค.-2009
เวลา (UTC)16:10
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-d ..olorspaceconverters_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18389_none_6537963eae32e83f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม7,969
วันที่ (UTC)28 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)17:23
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-d ..olorspaceconverters_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22590_none_65ad6269c760bd12.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม7,969
วันที่ (UTC)28 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)17:26
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-d ..olorspaceconverters_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18152_none_673777caab473556.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม7,969
วันที่ (UTC)24 2009 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)13:42
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-d ..olorspaceconverters_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22295_none_6798d5c3c48290e9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม7,969
วันที่ (UTC)28 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)17:25
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18389_none_a622c0ccee1ee698.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม122,931
วันที่ (UTC)28 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)17:28
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22590_none_a6988cf8074cbb6b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม122,931
วันที่ (UTC)28 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)17:30
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18158_none_a828a414eb2dcbb9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม122,931
วันที่ (UTC)04 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)20:10
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22295_none_a8840052046e8f42.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม122,931
วันที่ (UTC)28 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)17:28
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่างวิดีโอสำหรับ-windows_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18389_none_91e4799788facef5.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม34,037
วันที่ (UTC)28 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)17:23
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่างวิดีโอสำหรับ-windows_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22590_none_925a45c2a228a3c8.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม34,037
วันที่ (UTC)28 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)17:26
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่างวิดีโอสำหรับ-windows_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18158_none_93ea5cdf8609b416.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม36,516
วันที่ (UTC)07 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)21:33
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่างวิดีโอสำหรับ-windows_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22295_none_9445b91c9f4a779f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม34,037
วันที่ (UTC)28 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)17:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้

ข้อมูลแฟ้ม windows 7 และ Windows Server 2008 R2

 • แฟ้มที่นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ระบุ milestone (RTM, SPn), และสามารถระบุสาขาบริการ (LDR, GDR) โดยตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มตามที่แสดงในตารางต่อไปนี้:
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์กำหนดเวลาสาขาบริการ
  6.1.7600.16xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.7600.20xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2RTMLDR
 • สาขาบริการของ GDR จะมีเพียงการแก้ไขเหล่านั้นเท่านั้น ซึ่งจะออกในวงกว้างเพื่อแก้ไขปัญหาที่แพร่หลายและมีความสำคัญ สาขาบริการของ LDR จะมีโปรแกรมแก้ไขด่วนนอกจากการแก้ไขที่ออกในวงกว้าง
 • แฟ้มรายการ (.manifest) และ MUM แฟ้ม (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมแสดงรายการแยกต่างหากในส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติมแฟ้มสำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2" แฟ้ม MUM และ MANIFEST และแฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยที่เชื่อมโยง (.cat) เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการรักษาสถานะขององค์ประกอบที่ปรับปรุง แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยซึ่งไม่แสดงแอตทริบิวต์ จะลงชื่อด้วยลายเซ็นดิจิตัลของ Microsoft

สำหรับ Windows 7 รุ่น x86 ที่รองรับทั้งหมด

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Iyuv_32.dll6.1.7600.1649050,17619 2009 ธ.ค.09:02x86
Msyuv.dll6.1.7600.1649022,01619 2009 ธ.ค.09:02x86
Tsbyuv.dll6.1.7600.1649012,28819 2009 ธ.ค.09:02x86
Iyuv_32.dll6.1.7600.2060050,17619 2009 ธ.ค.09:10x86
Msyuv.dll6.1.7600.2060022,01619 2009 ธ.ค.09:10x86
Tsbyuv.dll6.1.7600.2060012,28819 2009 ธ.ค.09:10x86
Quartz.dll6.6.7600.164901,328,64019 2009 ธ.ค.09:02x86
Quartz.dll6.6.7600.206001,328,64019 2009 ธ.ค.09:10x86
Avicap32.dll6.1.7600.1638565,02414.07.5201:14x86
Avifil32.dll6.1.7600.1649091,64819 2009 ธ.ค.09:02x86
Mciavi32.dll6.1.7600.1649084,48019 2009 ธ.ค.09:02x86
Msrle32.dll6.1.7600.1649013,31219 2009 ธ.ค.09:02x86
Msvfw32.dll6.1.7600.16385120,32014.07.5201:15x86
Msvidc32.dll6.1.7600.1649031,74419 2009 ธ.ค.09:02x86
Avicap32.dll6.1.7600.1638565,02414.07.5201:14x86
Avifil32.dll6.1.7600.2060091,64819 2009 ธ.ค.09:09x86
Mciavi32.dll6.1.7600.2060084,48019 2009 ธ.ค.09:10x86
Msrle32.dll6.1.7600.2060013,31219 2009 ธ.ค.09:10x86
Msvfw32.dll6.1.7600.16385120,32014.07.5201:15x86
Msvidc32.dll6.1.7600.2060031,74419 2009 ธ.ค.09:10x86

สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Iyuv_32.dll6.1.7600.1649054,27219 2009 ธ.ค.09:46x64
Msyuv.dll6.1.7600.1649025,08819 2009 ธ.ค.09:สีกันx64
Tsbyuv.dll6.1.7600.1649014,84819 2009 ธ.ค.09:50x64
Iyuv_32.dll6.1.7600.2060054,27219 2009 ธ.ค.10:08x64
Msyuv.dll6.1.7600.2060025,08819 2009 ธ.ค.10:09x64
Tsbyuv.dll6.1.7600.2060014,84819 2009 ธ.ค.10:12x64
Quartz.dll6.6.7600.164901,572,35219 2009 ธ.ค.09:49x64
Quartz.dll6.6.7600.206001,572,35219 2009 ธ.ค.10:11x64
Avicap32.dll6.1.7600.1638576,80014.07.5201:40x64
Avifil32.dll6.1.7600.16385108,54414.07.5201:40x64
Mciavi32.dll6.1.7600.1638596,25614.07.5201:41x64
Msrle32.dll6.1.7600.1649016,38419 2009 ธ.ค.09:สีกันx64
Msvfw32.dll6.1.7600.16385144,38414.07.5201:41x64
Msvidc32.dll6.1.7600.1649038,91219 2009 ธ.ค.09:สีกันx64
Avicap32.dll6.1.7600.1638576,80014.07.5201:40x64
Avifil32.dll6.1.7600.16385108,54414.07.5201:40x64
Mciavi32.dll6.1.7600.1638596,25614.07.5201:41x64
Msrle32.dll6.1.7600.2060016,38419 2009 ธ.ค.10:09x64
Msvfw32.dll6.1.7600.16385144,38414.07.5201:41x64
Msvidc32.dll6.1.7600.2060038,91219 2009 ธ.ค.10:09x64
Quartz.dll6.6.7600.164901,328,64019 2009 ธ.ค.09:02x86
Quartz.dll6.6.7600.206001,328,64019 2009 ธ.ค.09:10x86
Iyuv_32.dll6.1.7600.1649050,17619 2009 ธ.ค.09:02x86
Msyuv.dll6.1.7600.1649022,01619 2009 ธ.ค.09:02x86
Tsbyuv.dll6.1.7600.1649012,28819 2009 ธ.ค.09:02x86
Iyuv_32.dll6.1.7600.2060050,17619 2009 ธ.ค.09:10x86
Msyuv.dll6.1.7600.2060022,01619 2009 ธ.ค.09:10x86
Tsbyuv.dll6.1.7600.2060012,28819 2009 ธ.ค.09:10x86
Avicap32.dll6.1.7600.1638565,02414.07.5201:14x86
Avifil32.dll6.1.7600.1649091,64819 2009 ธ.ค.09:02x86
Mciavi32.dll6.1.7600.1649084,48019 2009 ธ.ค.09:02x86
Msrle32.dll6.1.7600.1649013,31219 2009 ธ.ค.09:02x86
Msvfw32.dll6.1.7600.16385120,32014.07.5201:15x86
Msvidc32.dll6.1.7600.1649031,74419 2009 ธ.ค.09:02x86
Avicap32.dll6.1.7600.1638565,02414.07.5201:14x86
Avifil32.dll6.1.7600.2060091,64819 2009 ธ.ค.09:09x86
Mciavi32.dll6.1.7600.2060084,48019 2009 ธ.ค.09:10x86
Msrle32.dll6.1.7600.2060013,31219 2009 ธ.ค.09:10x86
Msvfw32.dll6.1.7600.16385120,32014.07.5201:15x86
Msvidc32.dll6.1.7600.2060031,74419 2009 ธ.ค.09:10x86

สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 R2

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Msyuv.dll6.1.7600.1649047,61619 2009 ธ.ค.08:20IA-64
Tsbyuv.dll6.1.7600.1649031,74419 2009 ธ.ค.08:24IA-64
Msyuv.dll6.1.7600.2060047,61619 2009 ธ.ค.08:13IA-64
Tsbyuv.dll6.1.7600.2060031,74419 2009 ธ.ค.08:16IA-64
Quartz.dll6.6.7600.164903,870,20819 2009 ธ.ค.08:22IA-64
Quartz.dll6.6.7600.206003,870,20819 2009 ธ.ค.08:14IA-64
Avicap32.dll6.1.7600.16385279,55214.07.5201:45IA-64
Avifil32.dll6.1.7600.16490305,66419 2009 ธ.ค.08:17IA-64
Mciavi32.dll6.1.7600.16385258,04814.07.5201:46IA-64
Msrle32.dll6.1.7600.1649039,42419 2009 ธ.ค.08:20IA-64
Msvfw32.dll6.1.7600.16385321,02414.07.5201:สีกันIA-64
Msvidc32.dll6.1.7600.1649084,48019 2009 ธ.ค.08:20IA-64
Avicap32.dll6.1.7600.16385279,55214.07.5201:45IA-64
Avifil32.dll6.1.7600.20600305,66419 2009 ธ.ค.08:09IA-64
Mciavi32.dll6.1.7600.16385258,04814.07.5201:46IA-64
Msrle32.dll6.1.7600.2060039,42419 2009 ธ.ค.08:12IA-64
Msvfw32.dll6.1.7600.16385321,02414.07.5201:สีกันIA-64
Msvidc32.dll6.1.7600.2060084,48019 2009 ธ.ค.08:12IA-64
Quartz.dll6.6.7600.164901,328,64019 2009 ธ.ค.09:02x86
Quartz.dll6.6.7600.206001,328,64019 2009 ธ.ค.09:10x86
Iyuv_32.dll6.1.7600.1649050,17619 2009 ธ.ค.09:02x86
Msyuv.dll6.1.7600.1649022,01619 2009 ธ.ค.09:02x86
Tsbyuv.dll6.1.7600.1649012,28819 2009 ธ.ค.09:02x86
Iyuv_32.dll6.1.7600.2060050,17619 2009 ธ.ค.09:10x86
Msyuv.dll6.1.7600.2060022,01619 2009 ธ.ค.09:10x86
Tsbyuv.dll6.1.7600.2060012,28819 2009 ธ.ค.09:10x86
Avicap32.dll6.1.7600.1638565,02414.07.5201:14x86
Avifil32.dll6.1.7600.1649091,64819 2009 ธ.ค.09:02x86
Mciavi32.dll6.1.7600.1649084,48019 2009 ธ.ค.09:02x86
Msrle32.dll6.1.7600.1649013,31219 2009 ธ.ค.09:02x86
Msvfw32.dll6.1.7600.16385120,32014.07.5201:15x86
Msvidc32.dll6.1.7600.1649031,74419 2009 ธ.ค.09:02x86
Avicap32.dll6.1.7600.1638565,02414.07.5201:14x86
Avifil32.dll6.1.7600.2060091,64819 2009 ธ.ค.09:09x86
Mciavi32.dll6.1.7600.2060084,48019 2009 ธ.ค.09:10x86
Msrle32.dll6.1.7600.2060013,31219 2009 ธ.ค.09:10x86
Msvfw32.dll6.1.7600.16385120,32014.07.5201:15x86
Msvidc32.dll6.1.7600.2060031,74419 2009 ธ.ค.09:10x86

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่นของ Windows 7

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มPackage_1_for_kb975560_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,091
วันที่ (UTC)19 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)12:50
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_1_for_kb975560 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม5,222
วันที่ (UTC)19 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)12:50
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb975560_rtm_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,448
วันที่ (UTC)19 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)12:50
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb975560_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,467
วันที่ (UTC)19 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)12:50
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มUpdate-bf.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,446
วันที่ (UTC)19 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)12:50
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_1fdd2686efe030a8ef75fce3dc259c73_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16490_none_23926c66beaeb4d6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม719
วันที่ (UTC)19 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)12:50
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_3f4f629c574a55b9f3c0d97483ddad34_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16490_none_6ee2da76d4d22ceb.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม705
วันที่ (UTC)19 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)12:50
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_abe99e67e28edeb34f0686798032fe87_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20600_none_d85782779e0b5208.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม719
วันที่ (UTC)19 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)12:50
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_be5efe0ac90d6b469d9bcdb7510fc202_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16490_none_a985d26aae24140b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม703
วันที่ (UTC)19 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)12:50
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_d51c4b512e0e94df2159baa0ca51530a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20600_none_00d06eab95489715.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม703
วันที่ (UTC)19 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)12:50
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_deba5f7bd45f2b82b849c1702922f83c_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20600_none_2acf58e382a3c9a5.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม705
วันที่ (UTC)19 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)12:50
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-d ..olorspaceconverters_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16490_none_654b93fe0f5a5d09.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,857
วันที่ (UTC)19 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)10:11
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-d ..olorspaceconverters_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20600_none_663681fb282efe81.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,857
วันที่ (UTC)19 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)09:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16490_none_a636be8c4f465b62.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม111,234
วันที่ (UTC)19 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)10:17
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20600_none_a721ac89681afcda.manifest หน้าต่าง - directshow -
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม111,234
วันที่ (UTC)19 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)09:49
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่างวิดีโอสำหรับ-windows_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16490_none_91f87756ea2243bf.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม19,196
วันที่ (UTC)19 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)12:57
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่างวิดีโอสำหรับ-windows_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20600_none_92e3655402f6e537.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม19,196
วันที่ (UTC)19 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)12:57
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_2f0d5b7a264b8baa05e592a089cca266_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16490_none_f3dff1765b5348b1.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,058
วันที่ (UTC)19 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)12:50
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_4c76276f0e2cc3e86d4a96ad89bc77a5_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16490_none_0d5f1b62a22e7aca.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,086
วันที่ (UTC)19 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)12:50
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_7849b0bb0548811c659a536902faa742_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20600_none_453476e5025bf8f2.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,056
วันที่ (UTC)19 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)12:50
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_7f7d77da93980aad29baac7face5c1d0_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20600_none_5e5cecdfed7c0956.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,058
วันที่ (UTC)19 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)12:50
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_a3312c08e442b3e0804faf3d1993d480_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20600_none_fe80da87064b6df9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,086
วันที่ (UTC)19 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)12:50
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_b3e864019631994dabd8fbb31c27f6cf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16490_none_bfc033e00fef4db3.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,056
วันที่ (UTC)19 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)12:50
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่าง-d ..olorspaceconverters_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16490_none_c16a2f81c7b7ce3f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,861
วันที่ (UTC)19 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)10:16
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่าง-d ..olorspaceconverters_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20600_none_c2551d7ee08c6fb7.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,861
วันที่ (UTC)19 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)10:41
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่าง-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16490_none_02555a1007a3cc98.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม108,821
วันที่ (UTC)19 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)10:28
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่าง-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20600_none_0340480d20786e10.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม108,821
วันที่ (UTC)19 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)10:55
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่างวิดีโอสำหรับ-windows_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16490_none_ee1712daa27fb4f5.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม19,200
วันที่ (UTC)19 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)13:01
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่างวิดีโอสำหรับ-windows_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20600_none_ef0200d7bb54566d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม19,200
วันที่ (UTC)19 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)13:01
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_1_for_kb975560_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,774
วันที่ (UTC)19 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)12:50
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_1_for_kb975560 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม6,618
วันที่ (UTC)19 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)12:50
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb975560_rtm_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,456
วันที่ (UTC)19 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)12:50
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb975560_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,475
วันที่ (UTC)19 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)12:50
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มUpdate-bf.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,454
วันที่ (UTC)19 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)12:50
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-หน้าต่าง-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16490_none_0caa04623c048e93.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม108,857
วันที่ (UTC)19 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)10:00
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-หน้าต่าง-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20600_none_0d94f25f54d9300b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม108,857
วันที่ (UTC)19 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)09:26
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-d ..olorspaceconverters_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16490_none_654b93fe0f5a5d09.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,857
วันที่ (UTC)19 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)10:11
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-d ..olorspaceconverters_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20600_none_663681fb282efe81.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,857
วันที่ (UTC)19 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)09:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่างวิดีโอสำหรับ-windows_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16490_none_91f87756ea2243bf.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม19,196
วันที่ (UTC)19 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)13:01
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่างวิดีโอสำหรับ-windows_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20600_none_92e3655402f6e537.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม19,196
วันที่ (UTC)19 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)13:01
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 R2

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มIa64_010349e9337ae454ccdfa670199536ad_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20600_none_62d907d30026137c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,054
วันที่ (UTC)19 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)12:50
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_4c1a6957014cbc6df74597338c243188_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20600_none_1d21048c0001babf.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,084
วันที่ (UTC)19 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)12:50
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_759c0009da0781f2b488b36795c1bd72_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16490_none_daefd104dece93ca.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,054
วันที่ (UTC)19 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)12:50
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_bb7fd02123715fbc21aef24801216339_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16490_none_e1153fa9e6c4d898.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,084
วันที่ (UTC)19 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)12:50
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_c4d3ecb11d46979f94ab2539c526ba2a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20600_none_85264bf45e5fb725.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,056
วันที่ (UTC)19 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)12:50
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_c86da5ee8385703d1f94b709146ff608_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16490_none_6fad87f61c6916d3.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,056
วันที่ (UTC)19 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)12:50
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-หน้าต่าง-d ..olorspaceconverters_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16490_none_654d37f40f586605.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,112
วันที่ (UTC)19 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)10:14
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-หน้าต่าง-d ..olorspaceconverters_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20600_none_663825f1282d077d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,112
วันที่ (UTC)19 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)10:07
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-หน้าต่าง-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16490_none_a63862824f44645e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม107,321
วันที่ (UTC)19 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)10:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-หน้าต่าง-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20600_none_a723507f681905d6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม107,321
วันที่ (UTC)19 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)10:12
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-หน้าต่างวิดีโอสำหรับ-windows_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16490_none_91fa1b4cea204cbb.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม19,198
วันที่ (UTC)19 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)12:50
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-หน้าต่างวิดีโอสำหรับ-windows_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20600_none_92e5094a02f4ee33.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม19,198
วันที่ (UTC)19 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)12:50
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_1_for_kb975560_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,765
วันที่ (UTC)19 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)12:50
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_1_for_kb975560 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม6,603
วันที่ (UTC)19 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)12:50
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb975560_rtm_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,452
วันที่ (UTC)19 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)12:50
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb975560_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,471
วันที่ (UTC)19 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)12:50
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มUpdate-bf.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,450
วันที่ (UTC)19 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)12:50
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-หน้าต่าง-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16490_none_0caa04623c048e93.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม108,857
วันที่ (UTC)19 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)10:00
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-หน้าต่าง-directshow-core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20600_none_0d94f25f54d9300b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม108,857
วันที่ (UTC)19 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)09:26
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-d ..olorspaceconverters_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16490_none_654b93fe0f5a5d09.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,857
วันที่ (UTC)19 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)10:11
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-d ..olorspaceconverters_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20600_none_663681fb282efe81.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,857
วันที่ (UTC)19 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)09:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่างวิดีโอสำหรับ-windows_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16490_none_91f87756ea2243bf.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม19,196
วันที่ (UTC)19 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)12:50
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่างวิดีโอสำหรับ-windows_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20600_none_92e3655402f6e537.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม19,196
วันที่ (UTC)19 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)12:50
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 975560 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 3 ตุลาคม 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Web Server 2008
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
 • Windows Vista Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Service Pack 1 เมื่อใช้กับ:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
Keywords: 
kbsurveynew kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbfix kbbug kbexpertiseinter atdownload kbmt KB975560 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:975560

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com