การแก้ไข: ไดรฟ์ดีวีดีไม่รู้จักหลังจากที่คุณติดตั้ง Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 976187 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

หลังจากที่คุณติดตั้ง หรือปรับรุ่น Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 ไดรฟ์ดีวีดีบนคอมพิวเตอร์ของคุณไม่รู้จัก

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากโปรแกรมควบคุม SATA (Msahci.sys) ใช้ฟังก์ชันการจัดการพลังงานใหม่ที่เป็นที่รู้จักเป็นแบบอะแดปทีฟเชื่อมโยงพลังงานจัดการ (ALPM) บางไดรฟ์ปติคัลทำงานได้อย่างถูกต้องกับ ALPM ที่เปิดใช้งาน และดังนั้น ไดรฟ์เหล่านี้อาจไม่ได้รับการรับรองคอมพิวเตอร์

ต่อไปนี้คือ รายการของแบบจำลองบางไดรฟ์ดีวีดีที่ทราบว่านอกจากนี้ปัญหานี้:
 • TS TSST-L633B
 • DS PLDS-8A3S

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

สามารถโหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนจาก Microsoft ได้แล้ว อย่างไรก็ตาม มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้ ใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงได้รับผลกระทบจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอ service pack ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ทันที ติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน สำหรับรายชื่อทั้งหมดของหมายเลขโทรศัพท์ของบริการการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft และข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายสนับสนุน แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ ในบางกรณี ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนอาจสามารถยกเลิกได้ถ้า Microsoft Support Professional พบว่าการปรับปรุงเฉพาะจะสามารถแก้ปัญหาของคุณได้ ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะมีผลกับคำถามการสนับสนุนเพิ่มเติมและปัญหาที่ไม่สามารถจัดเฉพาะเจาะจงในการปรับปรุง

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมี Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 ติดตั้ง

ข้อมูลการเริ่มระบบใหม่

คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลแฟ้ม

เวอร์ชันภาษาอังกฤษของ hotfix นี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้แท็บ โซนเวลา ในรายการ วันและเวลา ใน'แผงควบคุม
สำหรับ Windows 7 ทุกรุ่นที่รองรับ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Cdrom.sys6.1.7600.20575108,54414 2009 พฤศจิกายน03:35x 86
สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 ทุกรุ่นที่รองรับ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Cdrom.sys6.1.7600.20575147,45614 2009 พฤศจิกายน03:50x 64
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ Itanium
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Cdrom.sys6.1.7600.20575310,27214 2009 พฤศจิกายน03:17IA-64
ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows 7 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มPackage_1_for_kb976187 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,830
วันที่ (UTC)15 2009 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)01:14
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มPackage_2_for_kb976187 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,830
วันที่ (UTC)15 2009 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)01:14
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มPackage_for_kb976187_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,714
วันที่ (UTC)15 2009 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)01:14
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มX86_cdrom.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20575_none_601420a31e3080bb.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,075
วันที่ (UTC)14 2009 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)07:41
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนใช้ x64 เวอร์ชั่น ของ Windows 7 และ Windows Server 2008 r2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มAmd64_cdrom.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20575_none_bc32bc26d68df1f1.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,079
วันที่ (UTC)14 2009 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)23:08
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มPackage_1_for_kb976187 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,840
วันที่ (UTC)15 2009 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)01:14
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มPackage_2_for_kb976187 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,840
วันที่ (UTC)15 2009 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)01:14
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มPackage_for_kb976187_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,724
วันที่ (UTC)15 2009 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)01:14
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ Itanium
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
$$$$ ชื่อแฟ้มIa64_cdrom.inf_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20575_none_6015c4991e2e89b7.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,077
วันที่ (UTC)14 2009 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)08:05
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มPackage_1_for_kb976187 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,835
วันที่ (UTC)15 2009 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)01:14
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
$$$$ ชื่อแฟ้มPackage_for_kb976187_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,444
วันที่ (UTC)15 2009 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)01:14
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ปิดใช้งานแผนการใช้พลังงาน ALPM ที่ใช้งานอยู่บนคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง สร้างแผนการใช้พลังงานใหม่แล้ว

ตารางต่อไปนี้แสดงแผนการใช้พลังงานที่อาจมีอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ:
Existing Power Schemes (* Active)
---------------------------------
Power Scheme GUID: 381b4222-f694-41f0-9685-ff5bb260df2e (Balanced)
Power Scheme GUID: 447b0505-da3e-40ba-a1af-bc140cbd12c5 (Custom Plan)* 
Power Scheme GUID: 8c5e7fda-e8bf-4a96-9a85-a6e23a8c635c (High performance)
Power Scheme GUID: a1841308-3541-4fab-bc81-f71556f20b4a (Power saver)
การกำหนดแบบแผนการใช้พลังงานบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ที่พร้อมท์คำสั่ง จากนั้น กด ENTER:
powercfg /l
เมื่อต้องการปิดการใช้งานแผนการใช้พลังงาน ALPM ที่มีอยู่บนคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ที่พรอมต์คำสั่ง และจากนั้น กด ENTER หลังจากแต่ละคำสั่ง:
การ DAB60367-53FE-4fbc-825E-521D069D2456 0012ee47-9041-4b5d-9b77-535fba8b1442 8c5e7fda-e8bf-4a96-9a85-a6e23a8c635c - setacvalueindex powercfg.exe 0

การ DAB60367-53FE-4fbc-825E-521D069D2456 0012ee47-9041-4b5d-9b77-535fba8b1442 8c5e7fda-e8bf-4a96-9a85-a6e23a8c635c - setdcvalueindex Powercfg.exe 0

การ DAB60367-53FE-4fbc-825E-521D069D2456 0012ee47-9041-4b5d-9b77-535fba8b1442 381b4222-f694-41f0-9685-ff5bb260df2e - setacvalueindex Powercfg.exe 0

การ DAB60367-53FE-4fbc-825E-521D069D2456 0012ee47-9041-4b5d-9b77-535fba8b1442 381b4222-f694-41f0-9685-ff5bb260df2e - setdcvalueindex Powercfg.exe 0

การ DAB60367-53FE-4fbc-825E-521D069D2456 0012ee47-9041-4b5d-9b77-535fba8b1442 a1841308-3541-4fab-bc81-f71556f20b4a - setacvalueindex Powercfg.exe 0

การ DAB60367-53FE-4fbc-825E-521D069D2456 0012ee47-9041-4b5d-9b77-535fba8b1442 a1841308-3541-4fab-bc81-f71556f20b4a - setdcvalueindex Powercfg.exe 0
เมื่อต้องการสร้างแผนการใช้พลังงานใหม่ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเริ่มและจากนั้น คลิก'แผงควบคุม'
 2. คลิก'ตัวเลือกการใช้พลังงาน'
 3. ในบานหน้าต่างนำทางคลิสร้างแผนการใช้พลังงาน
 4. เลือกชนิดของแผนการใช้พลังงานที่คุณต้องการ
 5. ในกล่องชื่อแผนให้พิมพ์ชื่อสำหรับแผนการใช้พลังงานใหม่ และจากนั้น คลิกถัดไป
 6. ในกล่องปิดจอแสดงผลและกล่องที่ทำให้คอมพิวเตอร์เข้าสู่โหมดสลีเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ และคลิกสร้าง

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า นี่เป็นปัญหาในไดรฟ์ดีวีดีแบบจำลองที่แสดงไว้ในส่วน "สาเหตุ"

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในบทความนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ไม่รับประกันไม่ว่าโดยนัยหรือรูปแบบอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 976187 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 24 มิถุนายน 2557 - Revision: 6.0
ใช้กับ
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Enterprise N
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Premium N
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Professional N
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Starter N
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Ultimate N
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Standard without Hyper-V
Keywords: 
kbfix kbbug kbexpertiseinter kbsurveynew kbqfe kbautohotfix kbmt KB976187 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:976187

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com