คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออยู่กับเครือ IEEE 802.1 x-การพิสูจน์ตัวจริงข่ายผ่าน 802.1 x อุปกรณ์ที่เปิดใช้งานที่อื่น ไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่ายที่ถูกต้อง

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 976373 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
การสนับสนุนสำหรับ Windows Vista Service Pack 1 (SP1) สิ้นสุดลงในวันที่ 12 กรกฎาคม 2011 เมื่อต้องการทำต่อไปได้รับการปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับ Windows ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณกำลังเรียกใช้ Windows Vista ด้วย Service Pack 2 (SP2) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม อ้างอิงถึงเว็บไซต์นี้ของ Microsoft: มีการสิ้นสุดการสนับสนุนสำหรับ Windows บางรุ่น.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับเครือข่ายรับรองความถูกต้องแบบ IEEE 802.1 X ผ่านการ 802.1 x เปิดใช้งานอุปกรณ์ เช่นเสียงผ่านทางโทรศัพท์ IP (VOIP)
 • คุณได้นำคอมพิวเตอร์เข้าไป ในโหมดไฮเบอร์เนต (สถานะพลังงานของระบบ S4) หรือ เข้าสู่โหมดสลี (สถานะพลังงานของระบบ S3)
 • คุณเรียกคืนคอมพิวเตอร์
ในสถานการณ์สมมตินี้ คอมพิวเตอร์ที่ไม่เชื่อมกับเหมือนกับรับรองความถูกต้องเสมือนเครือข่ายท้องถิ่น (VLAN) แทน คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายหนึ่ง ๆ

หมายเหตุ ปัญหานี้เกิดขึ้นถ้าคุณได้โดยตรงเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ให้กับการสลับการเปิดการใช้งาน X 802.1

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่สนับสนุนได้จาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้นั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบต่าง ๆ ที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงผลกระทบจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อบริการลูกค้าของ Microsoft และวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาเพิ่มเติม หรือแก้ไข คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะไปคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนและการบริการลูกค้าของ Microsoft หรือเมื่อ ต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
ฝ่าย
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาที่ซึ่งมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็น เพราะโปรแกรมแก้ไขด่วนจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คอมพิวเตอร์ของคุณต้องใช้หนึ่งในระบบปฏิบัติการต่อไปนี้:
 • Windows Vista Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Vista Service Pack 2 (SP2)
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)
 • Windows 7
 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
หมายเหตุ นอกจากนี้ปัญหานี้เกิดขึ้นใน Windows XP อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนจะไม่สามารถทำได้เนื่องจากปัญหาที่พบอยู่ภายนอกของวงจรชีวิตของ Windows XP สนับสนุน mainstream
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ Windows Vista service pack ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
935791วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของ Windows Vista
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ service pack ของ Windows Server 2008 ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
968849วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2008
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ service pack Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
976932ข้อมูลเกี่ยวกับ Service Pack 1 สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในแพคเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในรีจิสทรี

ความต้องการเริ่มการทำงาน

คุณต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนด่วนก่อนหน้านี้

แฟ้มข้อมูล

รุ่นสากลของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้แสดงในรูปแบบการเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงอยู่ในเวลาท้องถิ่นของคุณพร้อมมีฤดูกาล (DST) นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม
Windows Vista และ Windows Server 2008 บันทึกข้อมูลแฟ้ม
สิ่งสำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Vista และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 รวมอยู่ในแพคเกจที่เดียวกัน อย่างไรก็ตาม เท่านั้น "Windows Vista" จะแสดงอยู่บนหน้าการร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วน การร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการเหล่านี้ทั้งสองอย่างหนึ่ง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้ "Windows Vista" ในหน้า อ้างอิงเสมอไปส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความการตรวจสอบระบบปฏิบัติการที่แท้จริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับ
 • แฟ้มที่นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์หนึ่ง ๆ SR_Level (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์SR_Levelสาขาเซอร์วิส
  6.0.600 1.22xxxWindows Vista และ Windows Server 2008SP1LDR
  6.0.600 2.22xxxWindows Vista และ Windows Server 2008SP2LDR
 • Service Pack 1 ถูกรวมไว้ใน Windows Server 2008 รุ่นวางจำหน่าย ดังนั้น แฟ้มการกำหนดเวลาของ RTM ใช้เฉพาะกับ Windows Vista แฟ้มการกำหนดเวลาของ RTM มี 6.0.0000xxxxxx หมายเลขรุ่น
สำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x รุ่นที่ใช้ x86 ของ Windows Server 2008 และ Windows Vista
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Ndisuio.sys6.0.6001.2256316,89612 2009 พฤศจิกายน15:50x 86
Ndisuio.sys6.0.6002.2226716,89612 2009 พฤศจิกายน15:37x 86
Ndis.sys6.0.6001.22563526,42412 2009 พฤศจิกายน18:29x 86
Ndismigplugin.dll6.0.6001.22563129,02412 2009 พฤศจิกายน17:51x 86
Ndistrace.mof4,54801 2009 เมษายน19:00ไม่เกี่ยวข้อง
Ndis.sys6.0.6002.22267526,40812 2009 พฤศจิกายน18:18x 86
Ndismigplugin.dll6.0.6002.22267129,02412 2009 พฤศจิกายน17:38x 86
Ndistrace.mof4,54803 2009 เมษายน21:01ไม่เกี่ยวข้อง
สำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x การปรับรุ่น ของ Windows Server 2008 และ Windows Vista
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Ndisuio.sys6.0.6001.2256322,01612 2009 พฤศจิกายน16:16x 64
Ndisuio.sys6.0.6002.2226722,01612 2009 พฤศจิกายน15:55x 64
Ndis.sys6.0.6001.22563733,25612 2009 พฤศจิกายน19:05x 64
Ndismigplugin.dll6.0.6001.22563137,21612 2009 พฤศจิกายน18:23x 64
Ndistrace.mof4,54801 2009 เมษายน16:10ไม่เกี่ยวข้อง
Ndis.sys6.0.6002.22267737,33612 2009 พฤศจิกายน18:24x 64
Ndismigplugin.dll6.0.6002.22267137,21612 2009 พฤศจิกายน17:43x 64
Ndistrace.mof4,54803 2009 เมษายน20:48ไม่เกี่ยวข้อง
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Ndisuio.sys6.0.6001.2256351,71212 2009 พฤศจิกายน16:10IA-64
Ndis.sys6.0.6001.225631,644,61612 2009 พฤศจิกายน18:51IA-64
Ndismigplugin.dll6.0.6001.22563314,36812 2009 พฤศจิกายน18:09IA-64
Ndistrace.mof4,54801 2009 เมษายน16:10ไม่เกี่ยวข้อง
Ndis.sys6.0.6002.222671,645,12815 2009 พฤศจิกายน19:49IA-64
Ndismigplugin.dll6.0.6002.22267314,36815 2009 พฤศจิกายน19:12IA-64
Ndistrace.mof4,54803 2009 เมษายน20:48ไม่เกี่ยวข้อง
Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 บันทึกข้อมูลแฟ้ม
สิ่งสำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows 7 และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 R2 จะรวมอยู่ในแพคเกจที่เดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนบนเพจที่ร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนจะแสดงรายการภายใต้ระบบปฏิบัติการทั้งสอง การร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้ "Windows 7/Windows Server 2008 R2" ในหน้า อ้างอิงเสมอไปส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความการตรวจสอบระบบปฏิบัติการที่แท้จริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับ
 • แฟ้มที่ใช้กับผลิตภัณฑ์เฉพาะ การกำหนดเวลา (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้:
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์กำหนดเวลาสาขาเซอร์วิส
  6.1.760 0.21xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1.21xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม MUM (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อม แสดงรายการแยกต่างหาก ในส่วนของ "แฟ้มเพิ่มเติมข้อมูล สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2" MUM และแฟ้ม MANIFEST และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญต่อการรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกความปลอดภัย ที่แอตทริบิวต์ไม่อยู่ ถูกเซ็นชื่อ ด้วยลายเซ็นดิจิทัลของ Microsoft
สำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows 7 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Ndisuio.sys6.1.7600.2108346,08002 2011 พฤศจิกายน19:37x 86
Ndisuio.sys6.1.7601.2185346,08002 2011 พฤศจิกายน20:51x 86
สำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x การปรับรุ่น ของ Windows 7 และ Windows Server 2008 r2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Ndisuio.sys6.1.7600.2108356,83202 2011 พฤศจิกายน20:09x 64
Ndisuio.sys6.1.7601.2185356,83202 2011 พฤศจิกายน22:08x 64

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 • รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
 • การตั้งค่าการ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายใหม่ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ เริ่มต้นชนิด พร้อมต์คำสั่งของผู้ดูแลได้ netsh เชื่อมต่อ lanแล้ว กด Enter
 • ถอดสาย และการเชื่อมต่อสายเคเบิลเครือข่ายแล้ว
 • ใช้โปรแกรมควบคุมเครือข่ายของบริษัทอื่น เช่น Cisco DNE ถ้ามีการติดตั้งโปรแกรมควบคุมของบริษัทอื่น โปรแกรมควบคุมนี้เปลี่ยนลักษณะการทำงานของเครือข่าย และเปิดใช้งานการรับรองความถูกต้องโดยอัตโนมัติ

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้ม

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้ม สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows 7 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,498
วัน (UTC)03-พฤศจิกายน-2011
เวลา (UTC)16:58
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_8ecc0987e56452955a6db808386096ef_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21083_none_8b03736e56c91786.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม695
วัน (UTC)03-พฤศจิกายน-2011
เวลา (UTC)16:58
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_bb36b4c7571e4a5fc1ade1cf386e23b1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21853_none_88a31246d3089d70.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม695
วัน (UTC)03-พฤศจิกายน-2011
เวลา (UTC)16:58
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft windows ndisuio_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21083_none_6c4edbbe61514573.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม6,731
วัน (UTC)02 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)21:38
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft windows ndisuio_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21853_none_6e55d24c5e5f2771.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม6,731
วัน (UTC)02 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)23:16
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้มทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติม x การปรับรุ่น ของ Windows 7 และ Windows Server 2008 r2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_40d282093b8e01f98d18e37359dc586a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21083_none_cd80eba66e718ba6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม699
วัน (UTC)03-พฤศจิกายน-2011
เวลา (UTC)16:58
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_a6a03f9044a86305890536970921bfdd_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21853_none_10be07632487bc51.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม699
วัน (UTC)03-พฤศจิกายน-2011
เวลา (UTC)16:58
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft windows ndisuio_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21083_none_c86d774219aeb6a9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม6,735
วัน (UTC)02 2011 พฤศจิกายน
เวลา (UTC)22:27
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft windows ndisuio_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21853_none_ca746dd016bc98a7.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม6,735
วัน (UTC)03-พฤศจิกายน-2011
เวลา (UTC)01:07
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,516
วัน (UTC)03-พฤศจิกายน-2011
เวลา (UTC)16:58
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 976373 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 กุมภาพันธ์ 2555 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Windows Vista Service Pack 1
 • Windows Vista Service Pack 2
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
 • Windows Server 2008 Service Pack 2
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1
 • Windows 7 Service Pack 1
Keywords: 
kbexpertiseinter kbfix kbqfe kbhotfixserver kbautohotfix kbsurveynew kbprb kbmt KB976373 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:976373

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com