ปรับปรุงไคลเอ็นต์ forefront Client Security มัล: 2009 ธันวาคม

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 976668 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทความนี้อธิบายถึงปัญหาความปลอดภัยในไคลเอ็นต์ Forefront Microsoft (FCS) มัลไคลเอนต์ที่ได้รับการแก้ไขในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้สำหรับ Forefront Client Security

บทนำ

ปัญหาที่แก้ไขในแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ฉบับที่ 1

การตั้งค่าไคลเอ็นต์สำหรับ Forefront Client Security ล้มเหลวเมื่อมีการติดตั้งอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008 R2 Core Forefront Client Security พบข้อผิดพลาดต่อไปนี้ในไฟล์ FCSAM.log:
DIFXAPP: ERROR - The operating system you are running on is not supported. Only Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 and Windows codenamed Longhorn are supported.
ข้อผิดพลาดการติดตั้งไคลเอนต์นี้ยังเกิดขึ้นบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 เมื่อความเข้ากันได้ของโปรแกรมประยุกต์ Windows ถูกปิดใช้งาน

This problem occurs because the earlier versions of the anti-malware client used the Driver Install Frameworks (DIFx) for Applications libraries that were not originally designed for use on Windows 7 or for use on Windows Server 2008 R2. การติดตั้ง forefront Client Security บนระบบปฏิบัติการเหล่านี้เป็นผลสำเร็จเนื่องจากการตั้งค่าความเข้ากันได้แอพลิเคชันของระบบปฏิบัติการ ตั้งค่าความเข้ากันได้ของโปรแกรมประยุกต์นี้ไม่มีอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008 R2 หลัก และไม่ใช้ถ้าถูกปิดใช้งานบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2

วิธีแก้ปัญหา
ใน Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 ไม่ใช่แกนนำรุ่น เปิดใช้งานที่เข้ากันได้ของโปรแกรมประยุกต์ Windows
ความละเอียด
แพ็คเกจการติดตั้งสำหรับการปรับปรุงไคลเอ็นต์การป้องกันมัลแวร์นี้ใช้รุ่นที่แก้ไขแล้วของ DIFx ไลบรารีของโปรแกรมประยุกต์ที่มีอยู่เข้ากันได้ กับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2 ดังนั้น แพ็คเกจการติดตั้งสำหรับการปรับปรุงไคลเอ็นต์การป้องกันมัลแวร์นี้ไม่ต้องตั้งค่าความเข้ากันได้ของโปรแกรมประยุกต์

ปัญหาที่ 2

ไม่มีการเริ่มต้นการสแกนตามกำหนดการเป็นครั้งคราวบนไคลเอ็นต์บาง Forefront Client Security ที่กำลังเรียกใช้ Windows 2000 Server
ความละเอียด
ปัญหานี้เกิดจากปัญหาการกำหนดเวลา ปัญหาเกี่ยวกับเวลานี้เกิดขึ้นเมื่อโปรแกรมอรรถประโยชน์ MpCmdRun.exe เรียกว่าสำหรับการสแกนที่กำหนดเวลาไว้บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000 Server โปรแกรมปรับปรุงนี้แก้ไขปัญหาเรื่องการกำหนดเวลาเพื่อให้การสแกนตามกำหนดการจะเริ่มทำงานได้อย่างถูกต้อง

ประเด็นที่ 3

มัลแวร์โดยทั่วไปใน หรือสำนึกพบที่ตรวจพบ โดยการสแกนที่กำหนดเวลาไว้ถูกหยุดไว้ชั่วคราว อย่างไรก็ตาม อาจไม่ได้โดยอัตโนมัติทำการกระทำเมื่อ มีการป้องกันมัลแวร์
ความละเอียด
หลังจากใช้การปรับปรุงนี้ มัลแวร์ทั้งหมดที่พบในการสแกนที่กำหนดเวลาไว้ถูกนำมาดำเนินการเมื่อมีการคำนึงถึงชนิดของการตรวจหา (concrete ทั่วไป หรือแบบศึกษาสำนึก) โดยอัตโนมัติเมื่อมีการปรับใช้ Forefront Client Security นโยบาย

ประเด็นที่ 4

หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงการป้องกันมัล 971026 ไคลบางอย่างได้รับการจัดการ Forefront Client Security เอนต์ บน Windows XP และ Windows Server 2003 ใช้เวลานานในการเข้าสู่ระบบ การหน่วงเวลานี้เกิดขึ้นหลังจากการเริ่มระบบใหม่ถ้ามีการตั้งค่าส่วนอย่าง น้อยหนึ่งแฟ้มหรือโฟลเดอร์เส้นทางขยายที่อยู่บนเครือข่าย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
971026โปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งานเมื่อต้องการแก้ไขปัญหาบางอย่างเกี่ยวกับไคลเอ็นต์การป้องกันมัลแวร์ของ Forefront Client Security
ส่วนขยายเส้นทางแฟ้มหรือโฟลเดอร์ที่อยู่บนเครือข่ายนี้ทั้งหมดสามารถแก้ไขเข้าไปในเส้นทางของอุปกรณ์ก่อนที่มีการเตรียมใช้งานในกระบวนการเริ่มต้นของ Forefront Client Security เธรดตัวทำงานการสแกน การหน่วงเวลาเกิดขึ้นถ้า mini-filter โหมดเคอร์เนลของ Forefront Client Security intercepts แฟ้ม I/O จากกระบวนการเข้าสู่ระบบในขณะที่กำลังถูกแก้ไขแฟ้มบนเครือข่ายหรือเส้นทางโฟลเดอร์
วิธีแก้ปัญหา
ลูกค้าที่ประสบปัญหานี้ และทันทีที่ไม่สามารถใช้การปรับปรุงนี้สามารถรับมือกับปัญหา โดยการเอาส่วนทั้งหมดแฟ้มหรือโฟลเดอร์เส้นทางขยายที่อยู่บนเครือข่าย แล้ว ใช้การตั้งค่านโยบาย DisableScanningNetworkFiles ที่อธิบายไว้ในบทความ Microsoft Knowledge Base (KB) 971026
ความละเอียด
After you apply this update, only the local exclusions are applied before the scanning worker threads are initialized in the Forefront Client Security startup process. หลังจากการเตรียมใช้งาน การกำหนดค่าแบบเต็มกำลังฟื้นฟูเพื่อรวมส่วนขยายเส้นทางแฟ้มหรือโฟลเดอร์ที่อยู่บนเครือข่าย

นอกจากนี้การปรับปรุงนี้ให้กับการตั้งค่านโยบาย DisableScanningNetworkFiles ดังนั้น ลูกค้าที่ใช้การตั้งค่านี้ไม่จำเป็นต้องสร้างส่วนขยายเส้นทางแฟ้มหรือโฟลเดอร์ที่อยู่บนเครือข่ายหลังจากที่ปรับปรุงนี้

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft

หมายเหตุโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้จะพร้อมใช้งาน จากการปรับ ปรุงของ Microsoft และ Windows Server Update Services ถ้าคุณต้องการขอรับแฟ้มสำหรับการปรับใช้ โดยใช้วิธีที่แตกต่างกัน ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. เยี่ยมชมไซต์เว็บแค็ตตาล็อกการปรับปรุงของ Microsoft ต่อไปนี้:
  http://catalog.update.microsoft.com/v7/site/Home.aspx
 2. ชนิด976668ในการค้นหากล่อง จากนั้นคลิกค้นหา.
 3. คลิกเพิ่มเมื่อต้องการเพิ่มโปรแกรมแก้ไขด่วนในตะกร้า
 4. ใกล้กับแถบค้นหาด้านบน คลิกดูตะกร้าการเชื่อมโยง
 5. คลิกดาวน์โหลด.
 6. คลิกเรียกดูระบุโฟลเดอร์ที่คุณต้อง การดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วน แล้ว คลิกตกลง.
 7. คลิกดำเนินการต่อไปแล้ว คลิกฉันยอมรับเมื่อต้องการยอมรับเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้งานซอฟต์แวร์ของ Microsoft
 8. เมื่อการปรับปรุงจะถูกดาวน์โหลดไปยังตำแหน่งที่คุณระบุไว้ คลิกปิด.

ข้อกำหนดเบื้องต้น

ไม่มีสิ่งที่จำเป็นสำหรับการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ความต้องการเริ่มต้นใหม่

คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณนำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้แทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วนดังต่อไปนี้:
971026โปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งานเมื่อต้องการแก้ไขปัญหาบางอย่างเกี่ยวกับไคลเอ็นต์การป้องกันมัลแวร์ของ Forefront Client Security
952265ข้อมูลเสียหายอาจเกิดขึ้นบนคอมพิวเตอร์ที่มี Forefront Client Security การติดตั้ง
938054โปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งานเมื่อต้องการแก้ไขปัญหาบางอย่างเกี่ยวกับไคลเอ็นต์ของ Forefront Client Security
956280Mini-filter โหมดเคอร์เนล Forefront Client Security unloads เมื่อคุณเรียกดูแฟ้มบนเครือข่ายร่วมกันที่ประกอบด้วยแฟ้มที่เป็นอันตรายมาก

แฟ้มข้อมูล

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษมีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะแสดงอยู่ในรูปแบบเวลา (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้มข้อมูล จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC และเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในตัววันและเวลาสินค้าใน'แผงควบคุม'
Forefront Client Security รุ่น 32 บิต
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลา
Amhelp.chmไม่เกี่ยวข้อง65,21628 08 Oct17:55
Mpasbase.vdm1.0.0.0572,72028 08 Oct17:เลข
Mpasdesc.dll1.5.1973.049,0243-0921:07
Mpasdlta.vdm1.0.0.09,00828 08 Oct17:เลข
Mpavbase.vdm1.0.0.0204,62428 08 Oct17:เลข
Mpavdlta.vdm1.0.0.09,04028 08 Oct17:เลข
Mpavrtm.dll1.5.1973.0128,3683-0920:48
Mpclient.dll1.5.1973.0366,4483-0920:48
Mpcmdrun.exe1.5.1973.0349,0643-0919:06
Mpengine.dll1.1.3520.03,308,62428 08 Oct17:57
Mpevmsg.dll1.5.1973.023,4083-0921:07
Mpfilter.sys1.5.1969.069,61615 09 พฤษภาคม17:35
Mpoav.dll1.5.1973.092,0323-0920:48
Mprtmon.dll1.5.1973.0731,0083-0920:48
Mpsigdwn.dll1.5.1973.0129,9043-0920:48
Mpsoftex.dll1.5.1973.0518,0163-0920:48
Mpsvc.dll1.5.1973.0304,4963-0920:48
Mputil.dll1.5.1973.0177,0083-0920:48
Msascui.exe1.5.1973.01,033,5843-0920:48
Msmpcom.dll1.5.1973.0221,0403-0920:48
Msmpeng.exe1.5.1973.016,8803-0919:06
Msmplics.dll1.5.1973.09,0723-0920:48
Msmpres.dll1.5.1973.0766,3203-0921:07
Forefront Client Security รุ่น 64 บิต
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลา
Amhelp.chmไม่เกี่ยวข้อง65,21628 08 Oct17:55
Mpasbase.vdm1.0.0.0572,72028 08 Oct17:เลข
Mpasdesc.dll1.5.1973.049,5364-092:40
Mpasdlta.vdm1.0.0.09,00828 08 Oct17:เลข
Mpavbase.vdm1.0.0.0204,62428 08 Oct17:เลข
Mpavdlta.vdm1.0.0.09,04028 08 Oct17:เลข
Mpavrtm.dll1.5.1973.0154,9924-092:21
Mpclient.dll1.5.1973.0546,6724-092:21
Mpcmdrun.exe1.5.1973.0504,1124-092:18
Mpengine.dll1.1.3520.04,431,95228 08 Oct17:57
Mpevmsg.dll1.5.1973.023,4084-092:40
Mpfilter.sys1.5.1969.088,94415 09 พฤษภาคม17:35
Mpoav.dll1.5.1973.0117,6164-092:21
Mprtmon.dll1.5.1973.01,181,0564-092:21
Mpsigdwn.dll1.5.1973.0179,5684-092:21
Mpsoftex.dll1.5.1973.0791,4084-092:21
Mpsvc.dll1.5.1973.0416,1284-092:21
Mputil.dll1.5.1973.0247,1524-092:21
Msascui.exe1.5.1973.01,636,7204-092:21
Msmpcom.dll1.5.1973.0305,5204-092:21
Msmpeng.exe1.5.1973.016,3684-092:18
Msmplics.dll1.5.1973.09,0884-092:21
Msmpres.dll1.5.1973.0764,2724-092:40

ข้อมูลเพิ่มเติม

โปรแกรมปรับปรุงนี้จะรวมอยู่ในใหม่ slipstream แพ็คเกจการติดตั้งซอฟต์แวร์ไคลเอ็นต์ของ Forefront Client Security สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชุดโปรแกรมติดตั้ง slipstream แวะไปที่บทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
976669แพคเกจการปรับใช้การรักษาความปลอดภัยของไคลเอ็นต์ของ forefront (1.0.1725.0): 2009 ธันวาคม

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งแสดงไว้ในส่วน"ใช้งาน"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 976668 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 มกราคม 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Forefront Client Security
Keywords: 
kbsurveynew kbexpertiseinter kbqfe kbhotfixserver fep2010swept kbmt KB976668 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:976668

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com