Straipsnio ID: 976932 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

??ANGA

Jau i?leistas ?Windows 7? ir ?Windows Server 2008 R2? 1 pakeitim? paketas (SP1). ?is pakeitim? paketas yra ?Windows 7? ir ?Windows Server 2008 R2? naujinimas, sukurtas pagal klient? ir partneri? atsiliepimus. 

?Windows 7? ir ?Windows Server 2008 R2? SP1 yra rekomenduojamas ?Windows? naujinim? ir patobulinim? rinkinys, ?diegiamas vienu kartu. 

?Windows 7? SP1 padeda geriau apsaugoti j?s? kompiuter? ir padaryti j? patikimesn?. ?Windows Server 2008 R2? SP1 suteikia visapusi?k? ?mon?ms skirto virtualizavimo naujovi? rinkin?. J? turint galima naudotis naujomis virtualizavimo galimyb?mis per dinamin? atmint? ir ?Microsoft RemoteFX?. 

Galutiniai vartotojai bendrosios informacijos apie ?Windows 7? SP1 gali ie?koti ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
http://windows.microsoft.com/lt-lt/windows7sp1

Daugiau informacijos

Kaip gauti 1 pakeitim? paket?

?Windows 7? 1 pakeitim? paketas

Nor?dami gauti ?Windows 7? SP1, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
http://windows.microsoft.com/lt-lt/installwindows7sp1

?Windows 2008 R2? 1 pakeitim? paketas

Nor?dami gauti ?Windows 2008 R2? SP1, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
http://www.microsoft.com/lt-lt/download/details.aspx?id=5842

Kaip gauti 1 pakeitim? paketo palaikym?

?Windows 7? 1 pakeitim? paketo palaikymas

Galutiniai vartotojai su?Microsoft? bendruomene gali aptarti ?Windows 7? SP1 problemas. Nor?dami tai padaryti, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
http://answers.microsoft.com/lt-lt/windows/default.aspx
IT specialistai naudodamiesi ?Windows 7? IT specialistams skirtu forumu gali aptarti r?pimus klausimus apie ?Windows 7? SP1. Nor?dami tai padaryti, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? svetain?je: 
http://social.technet.microsoft.com/Forums/en-US/category/w7itpro
Nor?dami kreiptis pagalbos d?l ?Windows 7? SP1, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? svetain?je: 
?Windows 7? SP1 palaikymas
Pastaba Jei pagalbos spr?sdami SP1 diegimo problemas ie?kote internete, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
?Windows 7? arba ?Windows Server 2008 R2? pakeitim? paketo diegimo problem? sprendimas

?Windows Server 2008 R2? 1 pakeitim? paketo palaikymo galimyb?s

IT specialistai ?Windows 7? IT specialistams skirtame forume gali aptarti r?pimus klausimus apie ?Windows Server 2008 R2? SP1. Nor?dami tai padaryti, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? svetain?je: 
http://social.technet.microsoft.com/Forums/en-US/category/w7itpro
Nor?dami kreiptis pagalbos d?l ? Windows Server 2008 R2? SP1, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
?Windows Server 2008 R2? SP1 palaikymas

Kaip gauti informacijos apie kar?t?sias pataisas ir saugos naujinimus, kurie ?traukti ? 1 pakeitim? paket?

Nor?dami per?i?r?ti ? SP1 ?traukt? kar?t?j? patais? ir saugos naujinim? s?ra??, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
?Windows 7? ir ?Windows Server 2008 R2? SP1 kar?tosios pataisos ir saugos naujinimai

Pastaba ?iuo metu kar?t?j? patais? ir saugos naujinim? s?ra?as pateikiamas tik angl? kalba. 

Daugiau informacijos apie 1 pakeitim? paket?

Galutiniai vartotojai informacijos apie tai, kas ?traukta ? ?Windows 7? SP1, gali ie?koti apsilank? ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
Kas ?traukta ? ?Windows 7? SP1
IT specialistai ir patyr? vartotojai daugiau informacijos, pavyzd?iui, laidos pastab? ir SP1 visuotinio diegimo vadovo, gali ie?koti ?iose ?Microsoft TechNet? svetain?se:
?Windows 7? SP1 puslapis ?TechNet? svetain?je

?Windows Server 2008 R2? SP1 puslapis svetain?je ?TechNet?
Pastaba Kai pritaikote 1 pakeitim? paket?, DHCP kliento tarnybos paleisties parametras pasikei?ia i? i?jungto ? automatin?. Nor?dami to i?vengti, taikykite kar?t?j? patais?, kuri apra?yta ?Microsoft? ?ini? baz?s (KB) straipsnyje 2684965. Nor?dami gauti daugiau informacijos apie KB 2684965, spustel?kite ?? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
2684965 Paleisties tipo ypatyb? DHCP kliento tarnyboje pakei?iama ? Automatin? operacin?je sistemoje ?Windows 7? arba ?Windows Server 2008 R2? (gali b?ti angl? k.)


Savyb?s

Straipsnio ID: 976932 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. gegu??s 29 d. - Per?i?ra: 4.0
Taikoma:
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Home Basic
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Ultimate
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Foundation
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Web Server 2008 R2
Rakta?od?iai: 
kbinfo kbhowto kbexpertisebeginner atdownload kbgraphxlink KB976932

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com