Ten problem może się pojawić, gdy została uszkodzona rejestracja aktualizacji oprogramowania MSI lub instalacja programu .NET Framework na komputerze.
Aby rozwiązać ten problem, należy wypróbować jedną lub więcej z następujących metod w kolejności, w jakiej są wymienione.

Metoda 1. Rozwiązanie problemów dotyczących uszkodzonej rejestracji aktualizacji oprogramowania MSI

 1. Aby automatycznie rozwiązać problemy dotyczące uszkodzonej rejestracji aktualizacji oprogramowania MSI, kliknij przycisk lub łącze Fix it, a następnie kliknij przycisk Uruchom w oknie dialogowym Wyświetl pobrane pliki. Następnie wykonaj kroki kreatora rozwiązywania problemu.
  Uwaga Ta poprawka automatyczna nie jest odpowiednia dla systemów Windows 8 i Windows RT.

  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  Rozwiąż ten problem
  Microsoft Fix it 50123
  Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
  Uwaga Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim, ale ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows. Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać to rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej na dysku flash lub CD/DVD i uruchomić je na odpowiednim komputerze.

  Aby uzyskać więcej informacji o rozwiązywaniu tego problemu, zobacz Jak rozwiązać problemy dotyczące uszkodzonej rejestracji aktualizacji oprogramowania MSI.
 2. Odwiedź witrynę Windows Update, a następnie ponowienie spróbuj zainstalować aktualizacje. Można też zaktualizować program Microsoft Security Essentials.
 3. Spróbuj ponownie zainstalować aktualizację programu .NET Framework.
Jeśli problem nie został rozwiązany, przejdź do metody 2.

Metoda 2. Naprawienie programu .NET Framework

Należy pobrać narzędzie do naprawy programu Microsoft .NET Framework w celu naprawienia następujących wersji programu .NET Framework, a następnie ponownie zainstalować aktualizację programu .NET Framework:
 • .NET Framework 4
 • .NET Framework 3.5 z dodatkiem SP1
 • .NET Framework 3.0 z dodatkiem SP2
 • .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dostępna jest wersja 2 narzędzia do naprawy programu Microsoft .NET Framework . Jeśli problem nie został rozwiązany lub jest używana inna wersja programu .NET Framework, przejdź do metody 3.

Metoda 3. Odinstalowanie i ponowne zainstalowanie programu .NET Framework

Za pomocą narzędzia .NET Framework Cleanup Tool należy odinstalować wiele wersji programu .NET Framework, a następnie należy ponownie zainstalować te składniki.

W tym celu wykonaj następujące czynności:
 1. Skorzystaj z podręcznika użytkownika narzędzia .NET Framework Cleanup Tool.
 2. Pobierz narzędzie .NET Framework Cleanup Tool.
 3. Po wyświetleniu monitu kliknij przycisk Otwórz, a następnie kliknij przycisk Wyodrębnij teraz.
 4. Na liście wyodrębnionych plików kliknij plik cleanup_tool.exe.
  Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, podaj hasło, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj.
 5. Po wyświetleniu pytania Do you want to run the .NET Framework Setup Cleanup Utility? (Czy chcesz uruchomić program .NET Framework Setup Cleanup Utility?) kliknij przycisk Tak.
 6. Kliknij przycisk Yes (Tak), aby zaakceptować umowę licencyjną.
 7. W oknie Product to cleanup (Produkt do wyczyszczenia) kliknij listę, wybierz pozycję .NET Framework — All Versions (.NET Framework — wszystkie wersje), a następnie kliknij przycisk Cleanup Now (Wyczyść teraz).
  Uwaga To narzędzie czyszczące nie umożliwia usunięcia programu .NET Framework 2.0 w systemie Windows Vista ani w nowszej wersji systemu Windows, ponieważ program .NET Framework jest instalowany jako składnik systemu operacyjnego.
 8. Po usunięciu programu .NET Framework uruchom ponownie komputer.
 9. Pobierz i zainstaluj następujące składniki:
  .NET Framework 1.1

  .NET Framework 1.1 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1)

  .NET Framework 3.5 z dodatkiem Service Pack 1 (spowoduje to także zainstalowanie programu .NET Framework 2.0 z dodatkiem SP2 i programu .NET Framework 3.0 z dodatkiem SP2)
 10. Ponownie uruchom komputer.
 11. Ponownie odwiedź witrynę Windows Update, sprawdź, czy są dostępne aktualizacje, i zainstaluj je.
 12. Spróbuj ponownie zainstalować aktualizację programu .NET Framework.

Aby uzyskać więcej informacji

Inne problemy z instalacją aktualizacji programu .NET Framework

Podczas instalowania aktualizacji programu .NET Framework mogą też wystąpić następujące problemy:
 • Aktualizacja nie jest instalowana.
 • System może nadal przypominać o konieczności zainstalowania tej aktualizacji, mimo że już ją zainstalowano.
 • Może nie zostać wyświetlony pulpit.

Rozwiązanie tych problemów z instalacją

W przypadku napotkania jednego z tych problemów należy spróbować rozwiązań problem, używając następujących metod.

Metoda 1. Zresetowanie składników usługi Windows Update i zaktualizowanie komputera
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek


Aby automatycznie zresetować składniki usługi Windows Update, należy kliknąć przycisk lub łącze Fix it, a następnie kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Wyświetl pobrane pliki. Następnie należy wykonać kroki kreatora rozwiązywania problemu.

Uwaga To rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej ma dwa tryby: domyślny i agresywny. Przed uruchomieniem rozwiązania w postaci poprawki automatycznej w trybie agresywnym należy uruchomić je w trybie domyślnym w celu ustalenia, czy może ono rozwiązać występujący problem z usługą Windows Update.

Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
Rozwiąż ten problem
Microsoft Fix it Microsoft Fix it 50202
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek


Uwaga Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim, ale ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows. Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać to rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej na dysku flash lub CD/DVD i uruchomić je na odpowiednim komputerze.

Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak zresetować składniki usługi Windows Update, zobacz następujący artykuł:
http://support.microsoft.com/kb/971058/pl
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek
Metoda 2. Ręczne pobranie aktualizacji za pomocą łącza pobierania i zainstalowanie jej w trybie czystego rozruchu
Zwiń ten obrazekRozwiń ten obrazek


Zaleca się, aby w celu uniknięcia zakłóceń ze strony programów producentów innych niż Microsoft instalować aktualizacje w trybie czystego rozruchu. Aby przejść do trybu czystego rozruchu na komputerze, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, wpisz tekst msconfig w polu Rozpocznij wyszukiwanie, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli korzystasz z systemu Windows 8 lub Windows 8.1 wpisz tekst msconfig na ekranie startowym, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 2. Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub kliknij przycisk Kontynuuj.
 3. Na karcie Ogólne kliknij pozycję Uruchamianie selektywne.
 4. W obszarze Uruchamianie selektywne wyczyść pole wyboru Załaduj elementy startowe.
 5. Kliknij kartę Usługi, zaznacz kliknięciem pole wyboru Ukryj wszystkie usługi firmy Microsoft, a następnie kliknij przycisk Wyłącz wszystkie.
 6. Kliknij przycisk OK.
 7. Po wyświetleniu monitu kliknij przycisk Uruchom ponownie.
 8. Po ponownym uruchomieniu komputera jeszcze raz spróbuj zaktualizować komputer.
Aby uzyskać więcej informacji na temat tej metody, zobacz następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
331796 Wykonywanie czystego rozruchu w celu ustalenia, czy programy działające w tle zakłócają działanie gry lub programu
Jeśli w chwili wyświetlenia kodu błędu 0x80070643 lub 0x643 nie są instalowane aktualizacje programu .NET Framework, do rozwiązania problemu konieczne może być zebranie dodatkowych informacji rejestrowania. Takie dzienniki będą mogli przejrzeć pracownicy Pomocy technicznej lub informatycy, co pomoże określić przyczynę problemów.

Jeśli ten błąd pojawia się w trakcie instalowania aktualizacji pakietu Office, rozwiązania należy szukać w artykule Błąd 80070643 usługi Windows Update.

Informacje o tym artykule

Numer ID artykułu: 976982
Ostatnia recenzja: 8 marca 2014
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:: Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 R2 Foundation, Windows Server 2012 R2 Standard, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2012 Foundation, Windows Server 2012 Standard, Windows 7 Starter, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Microsoft Windows XP Starter Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional
Czy chcesz przekazać opinię na temat tego artykułu?
 

Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.