ปัญหาที่ทราบและข้อจำกัดของ Netflix ใน Windows Media Center สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 7

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 977116 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

บทความนี้อธิบายถึงปัญหาที่พบและข้อจำกัด ของ Netflix ใน Windows Media Center บทความนี้ยังอธิบายถึงขั้นตอนที่ คุณสามารถทำตามการแก้ไขปัญหาเหล่านี้รู้จัก Netflix ใน Windows Media Center พร้อมใช้งานสำหรับลูกค้าในสหรัฐอเมริกาสำหรับคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้อยู่ Windows 7 องค์กร Windows 7 บ้านพิเศษ Windows 7 Professional และ Ultimate Windows 7

ข้อมูลเพิ่มเติม

ปัญหาที่ทราบ

การติดตั้ง

Netflix ในรุ่นของ Windows Media Center ที่ได้รับการสนับสนุนโดย Microsoft มีการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows 7 Ultimate Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise และ Windows 7 บ้านพิเศษ ที่Netflixแสดงตัวเลือกในการภาพยนตร์ส่วนของ Windows Media Center นอกจากนี้คุณยังอาจพบตัวเลือกนี้จะปรากฏขึ้น ทางด้านซ้ายของเครื่องไลบรารีของภาพยนตร์.
 • ฉันอยู่ในสหรัฐอเมริกา แต่ไม่เห็นตัวNetflixตัวเลือกใน Windows Media Center

  เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณใช้ Windows Media Center ในการ คอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows 7
  2. ใน Windows Media Center คลิกดาวน์โหลด ขณะนี้ใน Windows Media Center ดาวน์โหลด Netflix ล่าสุดใน Windows แพ็คเกจการติดตั้ง Media Center เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
   1. ใน Windows Media Center คลิกงานคลิกการตั้งค่าคลิกทั่วไปแล้ว คลิกการดาวน์โหลดอัตโนมัติ ตัวเลือก.
   2. คลิกดาวน์โหลดเดี๋ยวนี้. ถ้า Windows Media Center พร้อมท์ให้คุณตั้งค่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ขั้นตอนการทำให้เสร็จสมบูรณ์ ที่อยู่บนหน้าจอ แล้ว เมื่อคุณกลับไปตัวเลือกการดาวน์โหลดอัตโนมัติหน้า คลิกดาวน์โหลด ขณะนี้อีกครั้ง
   3. ในการเริ่มการดาวน์โหลดกล่องโต้ตอบ คลิกตกลง. กระบวนการดาวน์โหลดอาจใช้เวลาหลายนาทีในการ เสร็จสิ้น
   4. เมื่อการดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์ การรีสตาร์ท Windows Media Center จาก นั้นNetflixตัวเลือกทางด้านซ้ายของไลบรารีของภาพยนตร์ในการภาพยนตร์แถวที่อยู่ แสดง
  3. ถ้าNetflixตัวเลือกในขั้นตอนที่สองมิติคือ ไม่ได้แสดง ตรวจสอบให้แน่ใจว่า การตั้งค่าภูมิภาคและตัวเลือกภาษา การตั้งค่าเป็นสหรัฐอเมริกา. เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
   1. คลิกเริ่มการทำงาน
    ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
    เริ่มการทำงาน

						 ปุ่ม
    แล้ว คลิก'แผงควบคุม'.
   2. คลิกนาฬิกา ภาษา และ ภูมิภาค.
   3. คลิกภูมิภาค และภาษา.
   4. บนเครื่องรูปแบบแท็บ การตรวจสอบให้แน่ใจว่า ที่ภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา)เลือกในการรูปแบบกล่อง
   5. บนเครื่องตำแหน่งที่ตั้งแท็บ การตรวจสอบให้แน่ใจว่า ที่สหรัฐอเมริกาเลือกในการปัจจุบัน ตำแหน่งที่ตั้งกล่อง
   6. บนเครื่องในการดูแลแท็บ คลิกการคัดลอกการตั้งค่า.
    ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
    หมายเหตุ
    หากคุณถูกถามให้ ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแล หรือ การยืนยัน พิมพ์รหัสผ่าน หรือทำการยืนยัน
   7. ในการหน้าจอต้อนรับและผู้ใช้ใหม่ การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้โต้ตอบกล่อง การตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวน้อยต้อนรับสู่หน้าจอและบัญชีระบบเลือกกล่องกาเครื่องหมาย และ แล้ว คลิกตกลง.
   8. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ จากนั้น ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 การ ดาวน์โหลด Netflix ล่าสุดในการติดตั้ง Windows Media Center แพคเกจ
  4. ถ้าขั้นตอนก่อนหน้านี้ไม่สามารถแก้ปัญหา ลอง ขั้นตอนต่อไปนี้:
   1. ออกจาก Windows Media Center
   2. เปิดพร้อมท์คำสั่งของผู้ดูแล เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกเริ่มการทำงาน
    ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
    เริ่มการทำงานของปุ่ม
    คลิกโปรแกรมทั้งหมดคลิกเบ็ดเตล็ดคลิกขวาหน้าจอพร้อมรับคำสั่งแล้ว คลิกเรียกใช้ในฐานะ ผู้ดูแล.
    ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
    หมายเหตุ
    หากคุณถูกถามให้ ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแล หรือ การยืนยัน พิมพ์รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ หรือทำการยืนยัน
   3. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ที่พรอมต์คำสั่ง แล้ว กด ENTER หลังจากแต่ละคำสั่ง:
    %WINDIR%\ehome /d ซีดี

    เริ่มการทำงานของมิวเท็กซ์ mcupdate /wait - uf
   4. ชนิดจบการทำงานจากนั้น กด ใส่เพื่อออกจากหน้าต่างพร้อมรับคำสั่ง
   5. เริ่ม Windows Media Center ที่Netflixควรจะแสดงตัวเลือกทางด้านซ้ายของไลบรารีของภาพยนตร์บนเครื่องภาพยนตร์แถว
  5. เริ่ม Windows Media Center ที่Netflixควรจะแสดงตัวเลือกทางด้านซ้ายของไลบรารีของภาพยนตร์บนเครื่องภาพยนตร์แถว
  6. ถ้าขั้นตอนก่อนหน้านี้ไม่สามารถแก้ปัญหา การ ปัญหาที่อาจเกิดจากบางเมนู Windows Media Center ของบริษัทอื่นที่ไม่สนับสนุน การแก้ไขโปรแกรมอรรถประโยชน์


  หมายเหตุการถอนการติดตั้งโปรแกรมอรรถประโยชน์ของบริษัทอื่นอาจไม่เสมอแก้ ปัญหา
 • ฉันไม่ในสหรัฐอเมริกา แต่เห็นNetflixตัวเลือกใน Windows Media Center

  ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นถ้าภูมิภาคและภาษา ตัวเลือกถูกตั้งค่าอย่างไม่ถูกต้องสำหรับตำแหน่งที่ตั้งของคุณ เพื่อแก้ไขปัญหานี้ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. คลิกเริ่มการทำงาน
   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   เริ่มการทำงานของปุ่ม
   จากนั้น คลิก'แผงควบคุม'.
  2. คลิกนาฬิกา ภาษา และ ภูมิภาค.
  3. คลิกภูมิภาค และภาษา.
  4. บนเครื่องรูปแบบแท็บ การตรวจสอบให้แน่ใจว่า เลือกรูปแบบที่ถูกต้องสำหรับภาษาของคุณในการรูปแบบกล่อง
  5. บนเครื่องตำแหน่งที่ตั้งแท็บ การตรวจสอบให้แน่ใจว่า เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณถูกต้องในการตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันกล่อง
  6. บนเครื่องในการดูแลแท็บ คลิกการคัดลอกการตั้งค่า.
   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   หมายเหตุ
   หากคุณถูกถามให้ ใส่รหัสผ่านของผู้ดูแล หรือ การยืนยัน พิมพ์รหัสผ่าน หรือทำการยืนยัน
  7. ในการหน้าจอต้อนรับและบัญชีผู้ใช้ใหม่ การตั้งค่าโต้ตอบกล่อง การตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวน้อยยินดีต้อนรับ หน้าจอและระบบบัญชีกล่องกาเครื่องหมายเลือก จากนั้น คลิกตกลง.
  8. เริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่
  9. คลิกดาวน์โหลดเดี๋ยวนี้ใน Windows Media ศูนย์ดาวน์โหลด Netflix ล่าสุดในการติดตั้ง Windows Media Center แพคเกจ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
   1. ใน Windows Media Center คลิกงานคลิกการตั้งค่าคลิกทั่วไปแล้ว คลิกการดาวน์โหลดอัตโนมัติ ตัวเลือก.
   2. คลิกดาวน์โหลดเดี๋ยวนี้. ถ้า Windows Media Center พร้อมท์ให้คุณตั้งค่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ขั้นตอนการทำให้เสร็จสมบูรณ์ ที่อยู่บนหน้าจอ แล้ว เมื่อคุณกลับไปตัวเลือกการดาวน์โหลดอัตโนมัติหน้า คลิกดาวน์โหลด ขณะนี้อีกครั้ง
   3. ในการเริ่มการดาวน์โหลดกล่องโต้ตอบ คลิกตกลง. การดาวน์โหลดอาจใช้เวลาหลายนาทีกว่าจะเสร็จสิ้น
   4. เมื่อการดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์ การรีสตาร์ท Windows Media Center แล้ว ค้นหาNetflixตัวเลือกทางด้านซ้าย ด้านข้างของไลบรารีของภาพยนตร์ในการภาพยนตร์แถว

รายการภาพยนตร์

 • ต้องการที่มีชุดรายการภาพยนตร์ที่แตกต่างกัน

  รายการภาพยนตร์จะถูกสร้างขึ้นโดยยึดตามการเลือกของคุณ การกำหนดลักษณะ หลักสี่รายการที่คุณอัตราเป็นการเฝ้าดู "ความถี่"จะปรากฏขึ้น ในรายการใน Windows Media Center เมื่อต้องการปรับเปลี่ยนตัวเลือกเหล่านี้ของรายการหลัก เยี่ยมชมไซต์ Netflix เว็บต่อไปนี้:
  http://www.netflix.com/TastePreferences

สมาชิกเข้าสู่ระบบใน

 • ฉันชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านของคุณไม่ได้ผลใน Windows Media Center อย่างไรก็ตาม มันทำงานบนเครื่องNetflix.comเว็บไซต์

  ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นได้ถ้าชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านของคุณได้ อักขระแบบขยาย เช่น "ปี" เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ เปลี่ยนผู้ใช้ของคุณ ชื่อหรือรหัสผ่านNetflix.comเว็บไซต์

ข้อจำกัด

 • Netflix ใน Windows Media Center ไม่ได้รับการสนับสนุนบน Windows อุปกรณ์ extender
 • การกำหนดค่าฮาร์ดแวร์บางอย่างอาจส่งผลให้คุณภาพต่ำลง วิดีโอเมื่อเปรียบเทียบกับวิดีโอแบบเต็มหน้าจอบนเครื่องNetflix.comเว็บ ไซต์

Netflix สนับสนุน

สำหรับการสนับสนุนของบริการ Netflix กรุณาติดต่อ Netflix การสนับสนุน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการติดต่อฝ่ายสนับสนุน Netflix โปรดเยี่ยมชม Netflix เว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://www.netflix.com/help

ข้อมูลอ้างอิง

Netflix ใน Windows Media Center จะมีอยู่ใน Windows Vistaสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ Netflix ใน Windows Vista Media Center คลิกต่อไปนี้ หมายเลขบทความเพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
972151สนับสนุนขอบเขตสำหรับ Netflix ใน Windows Vista Media Center
Microsoft ให้ข้อมูลการติดต่อของบริษัทอื่นเพื่อช่วยให้คุณ การค้นหาการสนับสนุนด้านเทคนิค ข้อมูลการติดต่อนี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า Microsoft ไม่รับประกันความถูกต้องของผู้ติดต่อของบริษัทอื่นนี้ ข้อมูล

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นที่กล่าวถึงในบทความนี้ได้ ผลิต โดยบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ Microsoft Microsoft ทำให้ไม่มี การรับประกัน หรือโดยนัย เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของเหล่านี้ ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 977116 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 26 กันยายน 2554 - Revision: 6.0
ใช้กับ
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
Keywords: 
kbexpertisebeginner kbtshoot kbinfo kbsurveynew kbmt KB977116 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:977116

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com