การโยกย้ายสถานะของผู้ใช้จะไม่ประสบความสำเร็จในไคลเอนต์ ConfigMgr 2007 SP1 หรือ SP 2 หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 974571 หรือ Windows 7 SP1

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 977203 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
 • คุณติดตั้งไคลเอ็นต์ระบบศูนย์ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก 2007 Service Pack 1 (SP1) หรือไคลเอนต์ระบบศูนย์ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก 2007 เซอร์วิสแพ็ค 2 (SP2)
 • คุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 974571 หรือ Windows 7 Service Pack 1 (SP1) บนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน
 • ลำดับงาน ConfigMgr ทำงานบนไคลเอนต์นี้ ลำดับงานนี้รวมถึงการสถานะของผู้ใช้การจับภาพ ขั้นตอนการลำดับงานและ สถานะของผู้ใช้การคืนค่า ขั้นตอนการลำดับงาน
ในสถานการณ์สมมตินี้ การโยกย้ายสถานะของผู้ใช้ล้มเหลว ในเวลาเดียวกัน ข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ถูกบันทึกไว้ในแฟ้ม Ccmexec.log:
ล้มเหลวในการนำเข้าที่เก็บใบรับรองของไคลเอ็นต์ (0x80092024) OSDSMPClient

สาเหตุ

ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นเนื่องจากมีอักขระ NULL ที่ฝังตัวอยู่ในเครื่อง ชื่อที่จำง่าย คุณสมบัติของใบรับรอง การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 974571 ป้องกันการดำเนินการที่นำเข้าใบรับรองเมื่อนั้น ชื่อที่จำง่าย คุณสมบัติมีอักขระ NULL ฝังตัว ดังนั้น ใบรับรองไม่สามารถนำเข้า

การแก้ไข

สิ่งสำคัญ เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ บนเซิร์ฟเวอร์ไซต์ทั้งหมดของระบบศูนย์ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก 2007 Service Pack 1 (SP1) และ บนเซิร์ฟเวอร์ไซต์ทั้งหมดของระบบศูนย์ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก 2007 เซอร์วิสแพ็ค 2 (SP2) แล้ว ปรับใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปยังไคลเอนต์ทั้งหมด

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ช่วยแก้ปัญหานี้สำหรับใบรับรองไคลเอนต์ใด ๆ ใหม่ที่สร้างขึ้น เมื่อต้องการแก้ไขใบรับรองปัจจุบัน เรียกใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ CCMCertFix ที่อยู่ในแพคเกจนี้ บนไคลเอนต์ SP1 การจัดการการตั้งค่าทั้งหมด จากไคลเอนต์ SP2 ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิกทั้งหมด

หมายเหตุ เมื่อต้องการแยกโปรแกรมอรรถประโยชน์ CCMCertFix ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้บนเซิร์ฟเวอร์สำหรับไซต์
 2. ค้นหาแฟ้ม CCMCertFix.exe โดยค่าเริ่มต้น แฟ้มนี้จะอยู่ในโฟลเดอร์ต่อไปนี้:
  ConfigMgr_2007_Installation_Directory\Logs\KB977203
 3. คัดลอก จากนั้น เรียกใช้แฟ้ม CCMCertFix.exe บนไคลเอนต์ใด ๆ ที่มีอยู่
มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น การนำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลด จะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ส่งการร้องขอเพื่อ Microsoft ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าเพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือการแก้ไขปัญหาใด ๆ เป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะนำไปใช้กับคำถามเพิ่มเติมและเรื่องที่ไม่สามารถจัดหาโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft สนับสนุน หรือเมื่อต้อง การสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" แสดงภาษาโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ ไม่ได้เนื่องจากไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ ระบบศูนย์ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก 2007 Service Pack 1 (SP1) หรือระบบศูนย์ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก 2007 เซอร์วิสแพ็ค 2 (SP2) ต้องถูกติดตั้งไว้

ความต้องการเริ่มระบบใหม่

คุณไม่มีการเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำออกใช้ก่อนหน้านี้

แฟ้มข้อมูล

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) ติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะแสดงอยู่ในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงเป็นเวลาท้องถิ่นของคุณร่วมกับการตั้งค่าปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) ปัจจุบันของคุณ นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม
ข้อมูลเกี่ยวกับแฟ้มของระบบ SP1 2007 การจัดการการตั้งค่าศูนย์
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Ccmcertfix.exe4.0.6221.119317,76801-ธ.ค.-200801:40x 86
Ccmgencert.dll4.0.6221.1193130,40801-ธ.ค.-200801:40x 86
Ccmsetup-sup.cabไม่เกี่ยวข้อง257,83301-ธ.ค.-200801:40ไม่เกี่ยวข้อง
Ccmsetup.exe4.0.6221.1193609,12801-ธ.ค.-200801:40x 86
Ccmsetup.msiไม่เกี่ยวข้อง1,662,46401-ธ.ค.-200801:40ไม่เกี่ยวข้อง
Mcs.msiไม่เกี่ยวข้อง7,312,89601-ธ.ค.-200801:40ไม่เกี่ยวข้อง
Mcsisapip.dll4.0.6221.1193205,67201-ธ.ค.-200801:40x 86
Mp.msiไม่เกี่ยวข้อง9,515,52001-ธ.ค.-200801:40ไม่เกี่ยวข้อง
Sccm2007ac-sp1-kb977203-x86.mspไม่เกี่ยวข้อง3,076,09601-ธ.ค.-200801:40ไม่เกี่ยวข้อง
Smpmgr.dll4.0.6221.119385,86401-ธ.ค.-200801:40x 86
Ccmgencert.dll4.0.6221.1193649,57601-ธ.ค.-200801:40IA-64
Ccmgencert.dll4.0.6221.1193285,03201-ธ.ค.-200801:40x 64
Mcsisapip.dll4.0.6221.1193480,61601-ธ.ค.-200801:40x 64

ข้อมูลเกี่ยวกับแฟ้มของระบบศูนย์ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก 2007 SP2

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Ccmcertfix.exe4.0.6487.211117,76825 2010 ม.ค.06:27x 86
Ccmgencert.dll4.0.6487.2111130,40825 2010 ม.ค.06:27x 86
Ccmsetup-sup.cabไม่เกี่ยวข้อง253,01610 2009 ธ.ค.03:40ไม่เกี่ยวข้อง
Ccmsetup.exe4.0.6487.2111611,68825 2010 ม.ค.06:27x 86
Ccmsetup.msiไม่เกี่ยวข้อง1,662,97625 2010 ม.ค.06:27ไม่เกี่ยวข้อง
Mcs.msiไม่เกี่ยวข้อง7,204,86425 2010 ม.ค.06:28ไม่เกี่ยวข้อง
Mcsisapip.dll4.0.6487.2111206,69625 2010 ม.ค.06:28x 86
Mp.msiไม่เกี่ยวข้อง9,180,67225 2010 ม.ค.06:28ไม่เกี่ยวข้อง
Sccm2007ac-sp2-kb977203-x86.mspไม่เกี่ยวข้อง444,92825 2010 ม.ค.06:28ไม่เกี่ยวข้อง
Smpmgr.dll4.0.6487.211186,37625 2010 ม.ค.06:28x 86
Ccmgencert.dll4.0.6487.2111649,57625 2010 ม.ค.06:28IA-64
Ccmgencert.dll4.0.6487.2111285,03225 2010 ม.ค.06:29x 64
Mcsisapip.dll4.0.6487.2111481,64025 2010 ม.ค.06:29x 64

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสมบัติการติดตั้งไคลเอนต์

ถ้าคุณได้ระบุคุณสมบัติไคลเอนต์กดติดตั้งเมื่อคุณติดตั้งไคลเอ็นต์ SP1 2007 ของตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิกระบบศูนย์หรือไคลเอนต์ระบบศูนย์ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก 2007 SP2 คุณต้องระบุคุณสมบัติอีกครั้งเมื่อคุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน ถ้าคุณไม่ได้ระบุคุณสมบัติอีกครั้งเมื่อคุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน คุณสมบัติจะถูกเอาออกจากการกำหนดค่า ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณปรับเปลี่ยนการติดตั้งเดิม โดยใช้จุดตัวเซิร์ฟเวอร์ (SMSSLP) หรือคุณสมบัติจุด (โหลด FSP) สถานะ fallback คุณต้องระบุคุณสมบัติอีกครั้งเมื่อคุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน

วิธีการใช้อรรถประโยชน์ CCMCertFix.exe

โปรแกรมอรรถประโยชน์การ CCMCertFix เป็นโปรแกรมอรรถประโยชน์พร้อมรับคำสั่งที่ทำงาน โดยไม่มีตัวเลือก (สลับ) อย่างไรก็ตาม คุณต้องเรียกใช้โปรแกรม โดยใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ แฟ้ม CCMCertFix.exe มีการติดตั้งในตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้:
ราก sms\logs\KB977203
หมายเหตุ คุณสามารถเปลี่ยนเส้นทางข้อผิดพลาดลงในแฟ้มบันทึกที่ระบุ ตัวอย่างเช่น สมมติชื่อแฟ้มของแฟ้มบันทึกเป็น CCMCertFix.log ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณสามารถเรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้:
CCMCertFix.exe CCMCertFix.log

ข้อมูลการปรับใช้เกี่ยวกับโปรแกรมอรรถประโยชน์ CCMCertFix.exe

โปรแกรมอรรถประโยชน์การ CCMCertFix สามารถมีการแจกจ่ายโปรแกรมตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก ตัวอย่างเช่น สมมติว่า คุณใช้การตั้งค่าต่อไปนี้เพื่อกระจายโปรแกรมการเข้าถึงโปรแกรมจัดการการตั้งค่า:
 • เรียกใช้: ซ่อน
 • เรียกใช้ไม่ว่าจะเข้าสู่ระบบผู้ใช้หรือไม่
 • รัน ด้วยสิทธิ์ระดับผู้ดูแล
การตั้งค่าโปรแกรมเหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความต้องการทางธุรกิจของคุณ

หมายเหตุ คุณต้องเรียกใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์การ CCMCertFix โดยใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยการปรับปรุง 974571 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
974571 MS09-056: ช่องโหว่ใน CryptoAPI อาจทำให้หลอกลวงด้วย
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของไมโครซอฟท์
โปรแกรมแก้ไขด่วนที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft 997384 แทนที่ และมีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ ดังนั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่สามารถติดตั้งหลังจากที่มีการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ อย่างไรก็ตาม โปรแกรมอรรถประโยชน์การ CCMCertFix.exe ไม่ได้รวมเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ เมื่อต้องการขอรับโปรแกรมอรรถประโยชน์การ CCMCertFix.exe หลัง จากที่คุณได้ติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อธิบายไว้ในโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ แล้ว เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อแยกเนื้อหาของโปรแกรมแก้ไขด่วน:
targetdir การ /qb/a SCCM2007-SP2-KB977203-ENU.msi msiexec.exe =Path_To_Extract_To
บันทึกย่อ
 • ในคำสั่งนี้ ตัวยึด Path_To_Extract_To แสดงตำแหน่งที่ตั้งที่แยกเนื้อหาของโปรแกรมแก้ไขด่วน หลังจากที่มีแยกอรรถประโยชน์ CCMCertFix.exe คุณสามารถค้นหาโปรแกรมอรรถประโยชน์นี้ในตำแหน่งที่ตั้งนี้
 • ชื่อของแฟ้ม.msi ที่อยู่ในคำสั่งนี้อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับรุ่นภาษาท้องถิ่นที่มีดาวน์โหลด ตรวจสอบชื่อของแฟ้ม.msi ที่จะถูกดาวน์โหลด และการเปลี่ยนแปลงบรรทัดคำสั่งอย่างเหมาะสมถ้าจำเป็น

การติดตั้ง KB977203 ระหว่างลำดับงาน


สำหรับการปรับใช้ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมแก้ไขด่วน KB977203 ต้องถูกติดตั้งในระหว่างการลำดับงาน ConfigMgr 2007 OSD ในการ หน้าต่างการเซ็ตอัพและ ConfigMgr งาน มิฉะนั้น ปัญหายังคงเกิดขึ้นในขณะที่ดำเนินการลำดับงาน โปรแกรมแก้ไขด่วนไม่สามารถติดตั้ง โดยใช้การงาน "การติดตั้งซอฟต์แวร์" ทำเช่นนั้นอาจทำให้ ConfigMgr 2007 ไคลเอ็นต์บริการหยุด ซึ่งจะทำให้เกิดการลำดับงานล้มเหลว

Note หากมีการติดตั้งการปรับปรุงไคลเอ็นต์ที่ได้อธิบายไว้ในบทความฐาน Knolwedge 977384 ระหว่างขั้นตอนการงาน ไม่จำเป็นต้องติดตั้งการปรับปรุงไคลเอ็นต์นี้ เนื่องจากการปรับปรุงนี้ถูกรวมเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมปรับปรุง

เมื่อต้องการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน KB977203 ระหว่างลำดับงาน ConfigMgr 2007 OSD ใช้ โปรแกรมปรับปรุง = ตัวเลือกที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
907423 วิธีการรวมการปรับปรุงในการติดตั้งเริ่มต้นของระบบจัดการเซิร์ฟเวอร์ 2003 ขั้นสูงไคล

เมื่อต้องการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน KB977203 ระหว่างลำดับงาน ConfigMgr 2007 OSD ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนบนเซิร์ฟเวอร์สำหรับไซต์
 2. หลังจากที่มีการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนบนเซิร์ฟเวอร์สำหรับไซต์ แฟ้มการติดตั้งไคลเอ็นต์ของ ConfigMgr 2007 จะถูกปรับปรุงการรวมโปรแกรมแก้ไขด่วน KB977203 ใน \i386\hotfix\KB977203\ ไดเรกทอรีของแฟ้มการติดตั้งไคลเอ็นต์ของ ConfigMgr 2007 เนื่องจากมีการปรับปรุงแฟ้มการติดตั้งไคลเอ็นต์ ConfigMgr 2007 ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณปรับปรุงจุดแจกจ่ายที่แพคเกจการติดตั้งไคลเอ็นต์ ConfigMgr 2007 อยู่
 3. คลิกขวาที่ลำดับของงานที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง จากนั้น คลิก แก้ไข.
 4. คลิก หน้าต่างการเซ็ตอัพและ ConfigMgr.
 5. ในการ คุณสมบัติการติดตั้ง กล่อง พิมพ์ต่อไปนี้:

  สำหรับ ConfigMgr 2007 SP1:
  มีโปรแกรมแก้ไข = "C:\_SMSTaskSequence\OSD\<package_id></package_id>\i386\hotfix\KB977203\SCCM2007AC-SP1-KB977203-x86.msp"
  สำหรับ ConfigMgr 2007 SP2:
  มีโปรแกรมแก้ไข = "C:\_SMSTaskSequence\OSD\<package_id></package_id>\i386\hotfix\KB977203\SCCM2007AC-SP2-KB977203-x86.msp"

  บันทึกย่อ
  • ที่ <package_id></package_id> ตัวยึดตำแหน่งคือ รหัสแพคเกจของแพ็คเกจการติดตั้งไคลเอ็นต์ ConfigMgr 2007 ใน ConfigMgr 2007
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณใส่เครื่องหมายอัญประกาศเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทาง อย่างไรก็ตาม ไม่มีเครื่องหมายวงเล็บที่อยู่รอบ ๆ ตัวยึดตำแหน่ง
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีใช้รหัสแพคเกจของแพคเกจการติดตั้งไคลเอ็นต์ ConfigMgr 2007 และ ไม่ หมายเลขแพคเกจของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน KB977203
  • ที่ _SMSTaskSequence โฟลเดอร์แคชจะอยู่บนไดรฟ์ที่มีเนื้อที่ดิสก์ที่ส่วนใหญ่ ถ้าคอมพิวเตอร์มีหลายไดรฟ์หรือพาร์ติชัน _SMSTaskSequence โฟลเดอร์อาจจบการทำบนไดรฟ์อื่นที่ไม่ใช่ไดรฟ์ c ในสถานการณ์สมมตินี้ เปลี่ยนเส้นทางที่จะชี้ไปที่ไดรฟ์ที่ประกอบด้วยการ _SMSTaskSequence โฟลเดอร์ เราไม่แนะนำให้ คุณใช้ตัวแปร _SMSTSMDataPath ในเส้นทางได้เนื่องจากไดรฟ์ตัวอักษรในเส้นทางนี้ สามารถระบุแตกต่างกันใน Windows PE กว่าในระบบปฏิบัติการ Windows เต็มรูปแบบ
  • แทนการใช้พาธเฉพาะที่ชี้ไปยังแฟ้มการติดตั้งไคลเอ็นต์ ConfigMgr 2007 ที่อยู่ในแคชลำดับงานท้องถิ่น คุณสามารถระบุเส้นทาง UNC ที่ชี้ไปยัง ConfigMgr 2007 ไคลเอ็นต์ติดตั้งแฟ้มแหล่งที่มาของแพคเกจต้นฉบับ หรือจุดแจกจ่าย
  • ตรวจสอบชื่อของแฟ้ม.msp ที่อยู่ในไดเรกทอรี \i386\hotfix\KB977203\ ของแฟ้มการติดตั้งไคลเอ็นต์ของ ConfigMgr 2007 ชื่ออาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้ง ถ้าชื่อที่แตกต่างจากชื่อของชื่อแฟ้ม.msp ที่ใช้ในการ โปรแกรมปรับปรุง = บรรทัดคำสั่งในขั้นตอนนี้ ปรับเปลี่ยนชื่อตามลำดับ
 6. คลิก นำไปใช้ หรือ ตกลง เมื่อต้องการบันทึกลำดับงาน

นอกเหนือจากการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน KB977203 ระหว่างขั้นตอนการงาน CCMCertFix.exe ยังมีการทำงานด้วย เมื่อ CCMCertFix.exe การเรียกใช้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การใช้งาน ที่เกิดขึ้น(แทน หรือ ฟื้นฟู หรือ คอมพิวเตอร์เครื่องใหม่). ขั้นตอนต่อไปนี้แสดงวิธีการเรียกใช้ CCMCerFix.exe สำหรับสถานการณ์การปรับใช้ทั้งหมด

 1. ใช้การแจกแจงแบบปกติซอฟต์แวร์เพื่อสร้างแพคเกจและการโปรแกรม โดยใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ CCMCertFix.exe จาก KB977203 โปรแกรมไม่มีการสลับใด ๆ และสามารถเปิด CCMCertFix.exe โดยตรง หลังจากที่คุณสร้างแพคเกจและการโปรแกรม ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้ใส่แพคเกจบนจุดแจกจ่าย
 2. คลิกขวาที่ลำดับงานที่ได้รับผลกระทบ จากนั้น เลือก คุณสมบัติ.
 3. คลิก ขั้นสูง แท็บ
 4. คลิกตัวเลือก เรียกใช้โปรแกรมอื่นก่อนจากนั้น เลือกแพคเกจและการโปรแกรมจากขั้นตอนที่ 1
 5. คลิก ตกลง.
 6. คลิกขวาที่ลำดับงานที่ได้รับผลกระทบ จากนั้น เลือก แก้ไข.
 7. คลิก หน้าต่างการเซ็ตอัพและ ConfigMgr งาน
 8. ด้วยการ หน้าต่างการเซ็ตอัพและ ConfigMgr เลือกงาน คลิก เพิ่ม เมนู และเลือกแล้ว ทั่วไป --> ติดตั้งซอฟต์แวร์.
 9. คลิกงานซอฟต์แวร์การติดตั้งที่สร้างขึ้นใหม่ จากนั้น เลือกแพคเกจและการโปรแกรมจากขั้นตอนที่ 1
 10. มีการสร้างขึ้นใหม่ให้ติดตั้งซอฟต์แวร์งานที่เลือกไว้ คลิก เพิ่ม เมนู และเลือกแล้ว ทั่วไป --> เริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่.
 11. คลิกการทำงานคอมพิวเตอร์เริ่มระบบใหม่ที่สร้างขึ้นใหม่ จากนั้น เลือกตัวเลือก ระบบปฏิบัติการเริ่มต้นการติดตั้งอยู่ในขณะนี้. นอกจากนี้ ยกเลิกเลือกตัวเลือก แจ้งผู้ใช้ก่อนที่จะเริ่มระบบใหม่.
 12. คลิก ตกลง หรือ นำไปใช้ เมื่อต้องการบันทึกลำดับงาน

หมายเหตุ สำหรับ แทน สถานการณ์ คุณเพียงทำตามขั้นตอนที่ 1 ถึง 5 สำหรับลำดับงานที่เก็บข้อมูลบนคอมพิวเตอร์เครื่องเดิม สำหรับลำดับงานที่คืนค่าข้อมูลที่อยู่ในคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ ให้ทำตามขั้นตอนทั้งหมด

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 977203 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 ตุลาคม 2554 - Revision: 6.0
ใช้กับ
 • Microsoft System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1
 • Microsoft System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 2
Keywords: 
kbqfe kbhotfixserver kbsurveynew kbautohotfix kbexpertiseinter kbbug kbfix kbmt KB977203 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:977203

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com