คุณไม่สามารถปรับปรุงตำแหน่งที่ตั้งเป้าหมายของแฟ้มออฟไลน์ที่ใช้ร่วมกันในแคฝั่งไคลเอ็นต์แฟ้มแบบออฟไลน์โดยไม่มีสิทธิ์ระดับผู้ดูแล ใน Windows Server 2008 R2 หรือ ใน Windows 7

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 977229 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:

สถานการณ์สมมติที่ 1
 • เปิดใช้งานคุณลักษณะการเปลี่ยนเส้นทางโฟลเดอร์สำหรับผู้ใช้การเปลี่ยนเส้นทางลที่เอกสารไปยังเซิร์ฟเวอร์แฟ้ม
 • คุณเปิดใช้งานคุณลักษณะแฟ้มออฟไลน์บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008 R2 หรือ Windows 7
 • คุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งของเซิร์ฟเวอร์แฟ้มปลายทางสำหรับเอกสารการเปลี่ยนเส้นทางของผู้ใช้ไปยังตำแหน่งใหม่ หรือถ้าตำแหน่งที่ตั้งเซิร์ฟเวอร์แฟ้มใหม่แสดงถึงตำแหน่งที่เก็บข้อมูลทางกายภาพที่แตกต่างกัน คุณย้ายข้อมูลของผู้ใช้จากตำแหน่งที่ตั้งเซิร์ฟเวอร์แฟ้มเก่าไปตำแหน่งที่ตั้งเซิร์ฟเวอร์แฟ้มใหม่

  หมายเหตุ ซึ่งจะเป็นกรณีหากสถานที่เก็บเอกสารที่มีการเปลี่ยนเส้นทางจะเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากเซิร์ฟเวอร์แฟ้มไม่ให้ เข้าถึงชื่อ DFS อื่น
 • เมื่อมีการปรับปรุงนโยบายการเปลี่ยนเส้นทางโฟลเดอร์ใช้กับคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ คุณต้องการให้ข้อมูลที่มีอยู่ในแคชของแฟ้มออฟไลน์ที่ต้องถูกเปลี่ยนชื่อเพื่อแสดงถึงชื่อเซิร์ฟเวอร์แฟ้มใหม่ โดยไม่มีการโอนย้ายข้อมูลจาก นั้น เก่า เซิร์ฟเวอร์ ตำแหน่งที่ตั้งเซิร์ฟเวอร์ใหม่โดยผ่านไคลเอนต์.
ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณไม่สามารถรับประกันลำดับของการปรับปรุงนโยบายการเปลี่ยนเส้นทางโฟลเดอร์และสคริปต์การเรียกใช้การเปลี่ยนชื่อสินค้าในการแคชของแฟ้มออฟไลน์ จะ สามารถรับประกันได้ว่ามีการปรับปรุงการตั้งค่าคอนฟิกของผู้ใช้ได้อย่างถูกต้องโดยไม่มีสร้างเครือข่ายที่ไม่จำเป็น นอกจากนี้ ถ้าผู้ใช้ที่ไม่มีผู้ดูแลระบบ เปลี่ยนชื่อสินค้าในแคชของแฟ้มออฟไลน์ไม่ได้ อย่างไรก็ตาม ใน Windows XP ซึ่งสามารถทำได้สำหรับผู้ใช้โดยไม่มีข้อมูลประจำตัวสำหรับผู้ดูแล

สถานการณ์สมมติ 2
 • คุณสามารถตรึงบางเซิร์ฟเวอร์เนื้อหาของแฟ้มลงในแคชของแฟ้มออฟไลน์สำหรับผู้ใช้ผ่านสคริปต์การเข้าสู่ระบบหรือแบบออฟไลน์แฟ้มนโยบายกลุ่มได้บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008 R2 หรือ Windows 7
 • เนื้อหาจะย้ายเซิร์ฟเวอร์แฟ้มอื่นหรือตำแหน่ง DFS อื่นดังนั้น เนื้อหาจะพร้อมใช้งาน โดยใช้ชื่อใหม่
 • คุณต้องการให้ผู้ใช้ไปยังแคข้อมูลโดยข้อมูลจะ re-แคจากตำแหน่งที่ตั้งเซิร์ฟเวอร์ใหม่
ในสถานการณ์สมมตินี้ คุณไม่สามารถเขียนสคริปต์เปลี่ยนชื่อเนื้อหาในแคชของแฟ้มออฟไลน์ถ้าผู้ใช้ที่มีข้อมูลประจำตัวสำหรับผู้ดูแลบนคอมพิวเตอร์ และการดำเนินการนี้จะต้องเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ที่มีผลบังคับใช้ อย่างไรก็ตาม ใน Windows XP เป็นสคริปต์ที่ทำงานอยู่ในที่ไม่ใช่เป็น-ผู้ดูแลสามารถทำเช่นนี้โดยการรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์

การแก้ไข

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนดังต่อไปนี้บนคอมพิวเตอร์ที่ได้รับผลกระทบ หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน คุณสามารถปรับปรุงระเบียนโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันในแค CSC โดยผู้ดูแลระบบ

หมายเหตุ: แม้ว่าโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้จะรวมอยู่ใน Windows Server 2008 R2 และ Windows 7 SP1 คุณอาจต้องเพิ่มรีจิสทรีเพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันการทำงาน เพิ่มเติม คุณอาจต้องติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนเพิ่มเติมเพื่อให้วิธีการ RenameItemEx มีอยู่ใน SP1 ที่ด้านล่าง:
 
2610379 นโยบายการเปลี่ยนเส้นทางโฟลเดอร์ไม่ได้หากผู้ใช้ก่อนหน้านี้ตั้งค่าโฟลเดอร์ที่เปลี่ยนเส้นทางเป็นโหมดออฟไลน์ ใน Windows 7 หรือ ใน Windows Server 2008 R2

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้กับระบบที่พบปัญหาดังอธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้นถ้าคุณได้รับผลกระทบไม่รุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์รุ่นถัดไปที่รวมโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไว้ด้วย

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด จะมีข้อความ "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมให้ดาวน์โหลด" อยู่ด้านบนของบทความ Knowledge Base นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อบริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุนเพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือต้องทำการแก้ไขปัญหาใด ๆ คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะคำถามเพิ่มเติมและปัญหาที่ไม่สามารถจัดโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้บริการลูกค้าของ Microsoft และการสนับสนุน หรือ เพื่อสร้างการร้องขอการบริการแยกต่างหาก แวะไปเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ ไม่ได้เนื่องจากโปรแกรมแก้ไขด่วนไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องเรียกใช้ Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2

ข้อมูลรีจิสทรี

บันทึกย่อ
 • ถ้าคุณใช้คุณลักษณะการเปลี่ยนเส้นทางโฟลเดอร์ คุณจะต้องสร้างคีย์รีจิสทรีต่อไปนี้สำหรับโปรแกรมแก้ไขด่วนมีผลบังคับใช้
 • สำหรับโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันแบบดั้งเดิม คุณสามารถใช้สคริปต์การเข้าสู่ระบบ สคริปต์การเข้าสู่ระบบใช้เมธอด RenameItemEx ของคลา Win32_OfflineFilesCache สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคลาส Win32_OfflineFilesCache แวะไปเว็บไซต์ต่อไปนี้:http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb309182 (VS.85) .aspx
สิ่งสำคัญ นี้ส่วน วิธีการ หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น ให้แน่ใจว่า คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม สำรองรีจิสทรีก่อนที่คุณปรับเปลี่ยน จากนั้น คุณสามารถคืนค่ารีจิสทรีหากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรี คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
การใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในแพคเกจนี้ คุณต้องสร้างคีย์รีจิสทรี ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. ในตัวแก้ไขรีจิสทรี ค้นหาคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer
 2. ภายใต้การ Explorer คลิก คีย์ย่อยของรีจิสทรี แก้ไขคลิก ใหม่คลิก ค่า DWORDชนิด FolderRedirectionEnableCacheRenameแล้ว กด ENTER
 3. กำหนดค่าทศนิยมของรายการรีจิสทรี FolderRedirectionEnableCacheRename เป็น 1
 4. ออกจาก Registry Editor

ความต้องการสำหรับการเริ่มระบบใหม่

คุณต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำออกใช้ก่อนหน้านี้

แฟ้มข้อมูล

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้รุ่นสากลติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงในเวลาท้องถิ่นของคุณร่วมกับความโน้มเอียงของเวลาตามฤดูกาล (DST) ปัจจุบันของคุณ นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม
บันทึกข้อมูลแฟ้ม Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
สิ่งสำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows 7 และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 R2 จะรวมอยู่ในแพ็คเกจเดียวกัน อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนบนเพจที่ร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วนจะแสดงรายการภายใต้ระบบปฏิบัติการทั้งสอง การร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้ "Windows 7/Windows Server 2008 R2" บนหน้า อ้างอิงถึงในส่วน "ใช้กับ" ในบทความเพื่อกำหนดระบบปฏิบัติการเกิดขึ้นจริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับเสมอ
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม MUM (.mum) ที่ติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อม แสดงรายการแยกต่างหาก ในส่วน "แฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows Server 2008 R2 และ สำหรับ Windows 7 ข้อมูล" แฟ้ม MUM และแฟ้ม MANIFEST และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญอย่างมากในการรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกความปลอดภัย ที่แอตทริบิวต์ไม่อยู่ จะมีการเซ็นชื่อ ด้วยลายเซ็นดิจิทัลของ Microsoft
สำหรับแฟ้มทั้งหมดที่สนับสนุนรุ่นที่เป็น x86 ของ Windows 7
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Cscapi.dll6.1.7600.2064134,81611 2010 กุมภาพันธ์06:54x 86
Cscdll.dll6.1.7600.2064123,04011 2010 กุมภาพันธ์06:54x 86
Cscobj.dll6.1.7600.20641138,75211 2010 กุมภาพันธ์06:54x 86
Offlinefileswmiprovider.mofไม่เกี่ยวข้อง14,56810 2010 กุมภาพันธ์23:45ไม่เกี่ยวข้อง
Offlinefileswmiprovider_uninstall.mofไม่เกี่ยวข้อง14,56810 2010 กุมภาพันธ์23:45ไม่เกี่ยวข้อง
Csc.sys6.1.7600.20641387,58411 2010 กุมภาพันธ์03:17x 86
Cscmig.dll6.1.7600.20641109,56811 2010 กุมภาพันธ์06:54x 86
Microsoft-windows-offlinefiles-core-ppdlic.xrm-msไม่เกี่ยวข้อง3,14411 2010 กุมภาพันธ์07:04ไม่เกี่ยวข้อง
Cscsvc.dll6.1.7600.20641546,30411 2010 กุมภาพันธ์06:54x 86
Microsoft windows offlinefiles.mofไม่เกี่ยวข้อง1,77613 2009 ก.ค.20:25ไม่เกี่ยวข้อง
Apps.infไม่เกี่ยวข้อง62,33411 2010 กุมภาพันธ์03:10ไม่เกี่ยวข้อง
Shell32.dll6.1.7600.2064112,868,09611 2010 กุมภาพันธ์06:54x 86
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนแบบ x64 เวอร์ชั่น ของ Windows 7 และ Windows Server 2008 r2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Cscapi.dll6.1.7600.2064146,08011 2010 กุมภาพันธ์07:35x 64
Cscdll.dll6.1.7600.2064130,20811 2010 กุมภาพันธ์07:35x 64
Cscobj.dll6.1.7600.20641240,12811 2010 กุมภาพันธ์07:35x 64
Offlinefileswmiprovider.mofไม่เกี่ยวข้อง14,56810 2010 กุมภาพันธ์23:45ไม่เกี่ยวข้อง
Offlinefileswmiprovider_uninstall.mofไม่เกี่ยวข้อง14,56810 2010 กุมภาพันธ์23:45ไม่เกี่ยวข้อง
Csc.sys6.1.7600.20641514,04811 2010 กุมภาพันธ์03:29x 64
Cscmig.dll6.1.7600.20641137,21611 2010 กุมภาพันธ์07:35x 64
Microsoft-windows-offlinefiles-core-ppdlic.xrm-msไม่เกี่ยวข้อง3,14411 2010 กุมภาพันธ์07:49ไม่เกี่ยวข้อง
Cscsvc.dll6.1.7600.20641692,22411 2010 กุมภาพันธ์07:35x 64
Microsoft windows offlinefiles.mofไม่เกี่ยวข้อง1,77613 2009 ก.ค.20:20ไม่เกี่ยวข้อง
Apps.infไม่เกี่ยวข้อง62,33411 2010 กุมภาพันธ์03:20ไม่เกี่ยวข้อง
Shell32.dll6.1.7600.2064114,164,99211 2010 กุมภาพันธ์07:41x 64
Cscobj.dll6.1.7600.20641138,75211 2010 กุมภาพันธ์06:54x 86
Offlinefileswmiprovider.mofไม่เกี่ยวข้อง14,56810 2010 กุมภาพันธ์23:45ไม่เกี่ยวข้อง
Offlinefileswmiprovider_uninstall.mofไม่เกี่ยวข้อง14,56810 2010 กุมภาพันธ์23:45ไม่เกี่ยวข้อง
Shell32.dll6.1.7600.2064112,868,09611 2010 กุมภาพันธ์06:54x 86
Cscapi.dll6.1.7600.2064134,81611 2010 กุมภาพันธ์06:54x 86
Cscdll.dll6.1.7600.2064123,04011 2010 กุมภาพันธ์06:54x 86
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันที่เวลาแพลตฟอร์ม
Cscapi.dll6.1.7600.2063691,13605 2010 กุมภาพันธ์06:18IA-64
Cscdll.dll6.1.7600.2063668,60805 2010 กุมภาพันธ์06:18IA-64
Apps.infไม่เกี่ยวข้อง62,33405 2010 กุมภาพันธ์02:45ไม่เกี่ยวข้อง
Shell32.dll6.1.7600.2063621,173,76005 2010 กุมภาพันธ์06:24IA-64
Shell32.dll6.1.7600.2063612,868,09605 2010 กุมภาพันธ์07:04x 86
Cscapi.dll6.1.7600.2063634,81605 2010 กุมภาพันธ์07:04x 86
Cscdll.dll6.1.7600.2063623,04005 2010 กุมภาพันธ์07:04x 86

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำหนดค่าคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อให้ได้ลักษณะการทำงานที่ต้องการที่อธิบายไว้ข้างต้น โดยสถานการณ์สมมติที่ 1:
 1. การตั้งค่าคีย์รีจิสทรีที่อธิบายไว้ในส่วน "ข้อมูลรีจิสทรี" ของส่วนการแก้ปัญหา

  หมายเหตุ รายการรีจิสทรีนี้ถูกตั้งค่าสำหรับแต่ละผู้ใช้ ดังนั้น ถ้าผู้ใช้หลายคนใช้คอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ที่กำหนด การตั้งค่ารีจิสทรีนี้ควรถูกตั้งค่าสำหรับผู้ใช้ใด ๆ ที่มีเนื้อหาที่เก็บไว้ในแคจะถูกย้าย
 2. เข้าสู่ระบบออกจากคอมพิวเตอร์ที่เข้าถึงโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันที่กำลังจะถูกย้าย หรือลบโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันจากเซิร์ฟเวอร์ต้นทาง ซึ่งช่วยให้มั่นใจว่า ไม่สามารถเข้าถึงโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน ขั้นตอนนี้ยังแน่ใจว่า เนื้อหาบนเซิร์ฟเวอร์สามารถถูกย้ายเรียบร้อยแล้ว โดยไม่มีข้อผิดพลาดที่แฟ้มกำลังถูกใช้
 3. เนื้อหาจากเซิร์ฟเวอร์ต้นทางของการสำรองข้อมูล และคืนค่าเนื้อหาไปยังเซิร์ฟเวอร์เป้าหมาย ต้องมีย้ายข้อมูลในรูปแบบที่จะเก็บแอตทริบิวต์ของแฟ้ม ประทับเวลาและความปลอดภัยการเข้าถึง ถ้าเป็นไปได้ โฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันเป้าหมายเก่าควรจะใช้งานร่วมบนเซิร์ฟเวอร์เพื่อป้องกันผู้ใช้จากการซิงโครไนส์การเปลี่ยนแปลงข้อมูลกลับไปยังตำแหน่งเดิมหลังจากที่มีการย้ายข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์แฟ้มใหม่

  หมายเหตุ การย้ายข้อมูล โดยใช้โปรแกรมประยุกต์การสำรองข้อมูลควรจะเพียงพอที่จะรักษาสถานะของแฟ้มนี้ อย่างไรก็ตาม โดยใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ คัดลอกแบบง่ายเช่น xcopy จะไม่รักษาสถานะของแฟ้มได้อย่างถูกต้อง
 4. ปรับปรุงการตั้งค่าคอนฟิกการเปลี่ยนเส้นทางโฟลเดอร์เพื่อสะท้อนถึงเซิร์ฟเวอร์เป้าหมาย ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเปลี่ยนเส้นทางไปภายในบ้านของผู้ใช้ได เซิร์ฟเวอร์เป้าหมายควรเป็นรูปแบบ% HOMESHARE % % HOMEPATH % ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้มีการกำหนดค่าการเปลี่ยนเส้นทางโฟลเดอร์การตรวจสอบตัวเลือก "ย้ายเนื้อหาของเอกสารไปยังตำแหน่งใหม่"

  หมายเหตุ คุณสามารถทำการกำหนดค่าของการตั้งค่านโยบายกลุ่มสำหรับการเปลี่ยนเส้นทางโฟลเดอร์โดยใช้เส้นทางดังต่อไปนี้:

  ผู้ใช้ Configuration\Policies\Windows Settings\Folder Redirection\Documents\Properties
 5. เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการตั้งค่า'นโยบายกลุ่ม'มีการปรับปรุง ซึ่งอาจทำให้คุณต้องเข้าสู่ระบบ ออก และล็อกอออีกครั้งเนื่องจากสามารถใช้การตั้งค่า'นโยบายกลุ่ม'แบบอะซิงโครนัสกับเข้าสู่ระบบของผู้ใช้
เมื่อผู้ใช้ที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนเส้นทางโฟลเดอร์กลุ่มนโยบายจะใช้การตั้งค่า เนื้อหาที่เหมาะสมจะยังถูกเปลี่ยนชื่อในแคชของแฟ้มออฟไลน์ การปรับเปลี่ยนที่อยู่ในแคชของไคลเอ็นต์เท่านั้นจะถูกรักษาไว้ และให้ตรงกันกับตำแหน่งที่ตั้งเซิร์ฟเวอร์ใหม่เมื่อไคลเอ็นต์ดำเนินการซิงโครไนส์แรก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำหนดค่าคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อให้ได้ลักษณะการทำงานที่ต้องการที่อธิบายไว้ข้างต้น โดยสถานการณ์สมมติที่ 2:
 1. เข้าสู่ระบบออกจากคอมพิวเตอร์ที่เข้าถึงโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันที่กำลังจะถูกย้าย หรือลบโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันจากเซิร์ฟเวอร์ต้นทาง ซึ่งช่วยให้มั่นใจว่า ไม่สามารถเข้าถึงโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน ขั้นตอนนี้ยังแน่ใจว่า เนื้อหาบนเซิร์ฟเวอร์สามารถถูกย้ายเรียบร้อยแล้ว โดยไม่มีข้อผิดพลาดที่แฟ้มกำลังถูกใช้
 2. เนื้อหาจากเซิร์ฟเวอร์ต้นทางของการสำรองข้อมูล และคืนค่าเนื้อหาไปยังเซิร์ฟเวอร์เป้าหมาย ต้องมีย้ายข้อมูลในรูปแบบที่จะเก็บแอตทริบิวต์ของแฟ้ม ประทับเวลาและความปลอดภัยการเข้าถึง ถ้าเป็นไปได้ โฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกันเป้าหมายเก่าควรจะใช้งานร่วมบนเซิร์ฟเวอร์เพื่อป้องกันผู้ใช้จากการซิงโครไนส์การเปลี่ยนแปลงข้อมูลกลับไปยังตำแหน่งเดิมหลังจากที่มีการย้ายข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์แฟ้มใหม่

  หมายเหตุ การย้ายข้อมูล โดยใช้โปรแกรมประยุกต์การสำรองข้อมูลควรจะเพียงพอที่จะรักษาสถานะของแฟ้มนี้ อย่างไรก็ตาม โดยใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ คัดลอกแบบง่ายเช่น xcopy จะไม่รักษาสถานะของแฟ้มได้อย่างถูกต้อง
 3. เรียกใช้สคริปต์ที่เรียกใช้เมธอด RenameItemEx ของคลา Win32_OfflineFilesCache เพื่อเปลี่ยนชื่อเนื้อหาแคชจากชื่อเก่ากับชื่อใหม่ ถ้าการเรียกนี้ล้มเหลว เนื้อหาบางอย่างใช้อยู่ในแคชจึงไม่สามารถเปลี่ยนชื่อในเวลานี้ สคริปต์สามารถเรียกเมธอดของคลา Win32_OfflineFilesCache การกำหนดตารางเวลาการเปลี่ยนชื่อเนื้อหาในแคติด RenameItem แล้ว
ถ้าคุณกำลังจะย้ายไดเรกทอรีภายในบ้านของผู้ใช้ ด้วยวิธีนี้ โปรดดูตัวอย่างสคริปต์ต่อไปนี้ให้ไว้เพื่อให้แน่ใจว่า เนื้อหาทั้งหมดถูกเปลี่ยนชื่ออย่างถูกต้อง:
'
' THIS CODE AND INFORMATION IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF
' ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO
' THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND/OR FITNESS FOR A
' PARTICULAR PURPOSE.
'
' Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
'
'
' Usage: CscRename.vbs /OldItemPath:<path> /NewItemPath:<path> [/Machine:value] [/User:value] [/Password:value]
'
' 
' Demonstrates how to rename an item in the Ofline Files cache.
'
'  OldItemPath - UNC path of the current path to be renamed.
'
'  NewItemPath - UNC path of the new path to replace the old path.
'
'  If NewItemPath already exists, the operation is not performed.
'  This operation simply schedules a rename to be performed on the next restart
'  of the system.
'
const cComputerName = "LocalHost"
const cWMINamespace = "root\cimv2"
const cWMIClass   = "Win32_OfflineFilesCache"
Const wbemFlagReturnImmediately = &h10

nRenameItemExFailureCount = 0
nRenameItemFailureCount = 0

'
' Process commandline arguments
'
strOldItemPath = WScript.Arguments.Named("OldItemPath")'
if Len(strOldItemPath) = 0 Then
	Wscript.Echo "OldItemPath parameter required"
	Err.Raise 449 ' "argument not optional" error
End if

strNewItemPath = WScript.Arguments.Named("NewItemPath")
if Len(strNewItemPath) = 0 Then
	Wscript.Echo "NewItemPath parameter required"
	Err.Raise 449 ' "argument not optional" error
End if

strComputerName = WScript.Arguments.Named("Machine")
If Len(strComputerName) = 0 Then strComputerName = cComputerName

strUserID = WScript.Arguments.Named("User")
If Len(strUserID) = 0 Then strUserID = ""

strPassword = WScript.Arguments.Named("Password")
If Len(strPassword) = 0 Then strPassword = ""

set objWMILocator = WScript.CreateObject("WbemScripting.SWbemLocator")

Set objWMIServices = objWMILocator.ConnectServer(strComputerName, _
cWMINameSpace, _
strUserID, _
strPassword)

'
' Note that Win32_OfflineFilesCache is a singleton. 
'

strTempOldItemPath = Replace(strOldItemPath,"\","\\") 

Set objWMIService = GetObject("winmgmts:\\" & cComputerName & "\root\CIMV2")
Set objCache = objWMIServices.Get("Win32_OfflineFilesCache=@")

'
'Find the path of the item to be renamed in the cache
'  
Set colItems = objWMIService.ExecQuery("SELECT * FROM Win32_OfflineFilesItem WHERE ItemPath ='" &strTempOldItemPath&"'", "WQL", _
					wbemFlagReturnImmediately + wbemFlagForwardOnly)

For Each objItem In colItems

	'
	'If folder is pinned we need to rename all the directory items underneath this
	' 
	If (objItem.PinInfo.Pinned = True) Then
		'
		'Find all the directories underneath the folder in the cache
		'      
		Set childItems = objWMIService.ExecQuery("SELECT * FROM Win32_OfflineFilesItem WHERE ParentItemPath = '" &strTempOldItemPath&"'", "WQL", _
							 wbemFlagForwardOnly + wbemFlagReturnImmediately )

		For Each childItem In childItems

			strOldPath = childItem.ItemPath
			'
			'Item to be renamed in the cache
			' 
			strTempNewItemPath = strNewItemPath & "\" & childItem.ItemName

			On Error Resume Next
            '
			' Note that while we pass "False" for the bReplace parameter, that 
			' parameter is ignored. Existing destinations are never replaced, regardless
			' of what we pass for the 3rd parameter.
			'
			objCache.RenameItemEx strOldPath, strTempNewItemPath, False
			hr = Hex(Err.Number)
			If Err.Number <> 0 Then
				WScript.Echo "RenameItem Failed with error:" &hr
                WScript.Echo "While renaming:" & strOldPath & " to:" &strTempNewItemPath
				Err.Clear
				nRenameItemExFailureCount = nRenameItemExFailureCount + 1
				On Error Resume Next
				'
				'We got the error in renaming this may happen due to item in use, try to renaname after reboot
				' 
				objCache.RenameItem strOldPath, strNewItemPath, False
				hr = Hex(Err.Number)
				If Err.Number <> 0 Then
					WScript.Echo "RenameItem Failed with error:" &hr
					WScript.Echo " While renaming:" & strOldPath & " to:" &strTempNewItemPath
					Err.Clear
					nRenameItemFailureCount = nRenameItemFailureCount + 1
				Else
					WScript.Echo "item rename scheduled. A restart of the system is necessary to apply the change."
				End If
			Else 
					WScript.Echo "Renamed:" &strOldPath & " to:" &strTempNewItemPath & " SUCCESSFULLY"
						 
			End If
		Next
	Else
		'
		'Find all the directory items underneath the folder in the cache
		'
		Set childItems = objWMIService.ExecQuery("SELECT * FROM Win32_OfflineFilesItem WHERE ParentItemPath = '" &strTempOldItemPath&"'", "WQL", _
							 wbemFlagForwardOnly + wbemFlagReturnImmediately )

		For Each childItem In childItems

			'
			'If this item is pinned and a directory, rename it
			'
			If (childItem.PinInfo.Pinned = True) Then
				strOldPath = childItem.ItemPath
				strTempNewItemPath = strNewItemPath & "\" &childItem.ItemName
				On Error Resume Next
				' Note that while we pass "False" for the bReplace parameter, that 
				' parameter is ignored. Existing destinations are never replaced, regardless
				' of what we pass for the 3rd parameter.
				'
				objCache.RenameItemEx strOldPath, strTempNewItemPath, False
				hr = Hex(Err.Number)
				If Err.Number <> 0 Then
                    On Error Resume Next
					
					WScript.Echo "RenameItemEx Failed with error:" &hr
                    WScript.Echo "While renaming:" & strOldPath & " to:" &strTempNewItemPath
					Err.Clear
					nRenameItemExFailureCount = nRenameItemExFailureCount + 1
					On Error Resume Next
					'
					'We got the error in renaming this may happen due to item in use, try to renaname after reboot
					'
					objCache.RenameItem strOldPath, strTempNewItemPath, False
					hr = Hex(Err.Number)
					If Err.Number <> 0 Then
                        On Error Resume Next
						WScript.Echo "RenameItem Failed with error:" &hr
						WScript.Echo "While renaming:" & strOldPath & " to:" &strTempNewItemPath
						Err.Clear
						nRenameItemFailureCount = nRenameItemExFailureCount + 1
					Else
						WScript.Echo "item rename scheduled. A restart of the system is necessary to apply the change."
					End If

				Else 
					WScript.Echo "Renamed:" &strOldPath & " to:" &strTempNewItemPath & " SUCCESSFULLY"
				End If 
			End If
		Next
	End If
    If (nRenameItemExFailureCount > 0 & (nRenameItemExFailureCount - nRenameItemFailureCount) > 0) Then 
		WScript.Echo "item rename scheduled. A restart of the system is necessary to apply the change."
	ElseIf (nRenameItemExFailureCount = 0) Then
		WScript.Echo "Items Renamed SUCCESSFULLY"
    Else 
		WScript.Echo "ItemsRenamed FAILED"
	End If
Next
ถ้าแฟ้มหรือไดเรกทอรีไดเรกทอรีที่ยึดหมุดไว้ซ้อนกัน (เช่นทอรีภายในบ้านผู้ใช้) โดยที่ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนชื่อ สคริปต์ต่อไปนี้สามารถใช้
'
' THIS CODE AND INFORMATION IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF
' ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO
' THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND/OR FITNESS FOR A
' PARTICULAR PURPOSE.
'
' Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
'
'
' Usage: CscRenameItemEx.vbs /OldItemPath:<path> /NewItemPath:<path> [/Machine:value] [/User:value] [/Password:value]
'
' 
' Demonstrates how to rename an item in the Ofline Files cache.
'
'  OldItemPath - UNC path of the current path to be renamed.
'
'  NewItemPath - UNC path of the new path to replace the old path.
'
'  If NewItemPath already exists, the operation is not performed.
'  If OldItemPath is currently in use,this operation simply schedules
'  a rename to be performed on the next restart.
'
'
On Error Resume Next
const cComputerName = "LocalHost"
const cWMINamespace = "root\cimv2"
const cWMIClass   = "Win32_OfflineFilesCache"

'
' Process commandline arguments
'
strOldItemPath = WScript.Arguments.Named("OldItemPath")'
if Len(strOldItemPath) = 0 Then
  Wscript.Echo "OldItemPath parameter required"
  Err.Raise 449 ' "argument not optional" error
End if

strNewItemPath = WScript.Arguments.Named("NewItemPath")'
if Len(strNewItemPath) = 0 Then
  Wscript.Echo "NewItemPath parameter required"
  Err.Raise 449 ' "argument not optional" error
End if

strComputerName = WScript.Arguments.Named("Machine")
If Len(strComputerName) = 0 Then strComputerName = cComputerName

strUserID = WScript.Arguments.Named("User")
If Len(strUserID) = 0 Then strUserID = ""

strPassword = WScript.Arguments.Named("Password")
If Len(strPassword) = 0 Then strPassword = ""

set objWMILocator = WScript.CreateObject("WbemScripting.SWbemLocator")

Set objWMIServices = objWMILocator.ConnectServer(strComputerName, _
                         cWMINameSpace, _
                         strUserID, _
                         strPassword)

'
' Note that Win32_OfflineFilesCache is a singleton. 
'
' Also note that while we pass "False" for the bReplace parameter, that 
' parameter is ignored. Existing destinations are never replaced, regardless
' of what we pass for the 3rd parameter.
'
Set objCache = objWMIServices.Get("Win32_OfflineFilesCache=@")
objCache.RenameItemEx strOldItemPath, strNewItemPath, False
If Err.Number <> 0 Then
	WScript.Echo " RenameItemEx Failed:" &Err.Description
	Err.Clear
	On Error Resume Next
	objCache.RenameItem strOldItemPath, strNewItemPath, False
	If Err.Number <> 0 Then
		WScript.Echo "RenameItem Failed:" &Err.Description
		Err.Clear
	Else 
		WScript.Echo "item rename scheduled. A restart of the system is necessary to apply the change."
    End If

Else
	WScript.Echo "item renamed."
End If

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
976698คุณไม่สามารถปรับปรุงตำแหน่งที่ตั้งเป้าหมายของแฟ้มออฟไลน์ที่ใช้ร่วมกันในแคฝั่งไคลเอ็นต์แฟ้มแบบออฟไลน์โดยไม่มีสิทธิ์ระดับผู้ดูแล
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft
824684คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายชุดปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทุกรุ่นของ Windows 7 ที่ใช้งานบนเครื่อง x86 ทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม17,111
วัน (UTC)12 2010 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)05:03
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-oinefiles win32 apis_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20641_none_abf22f1373799459.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,017
วัน (UTC)11 2010 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)07:17
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-onefiles-ขยาย-apis_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20641_none_8d79f279aea00fda.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม60,347
วัน (UTC)11 2010 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)07:27
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-offlinefiles-core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20641_none_9ecf7e29d63ba47f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม11,592
วัน (UTC)11 2010 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)07:17
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-offlinefiles-service_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20641_none_0a5ac74cdbb49ee3.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม56,703
วัน (UTC)11 2010 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)07:24
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft windows shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20641_none_6cb060208c504828.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,059,457
วัน (UTC)11 2010 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)07:16
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับคอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่รองรับโปรแกรม Windows 7 และ Windows Server 2008 r2 เวอร์ชั่น x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-oinefiles win32 apis_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20641_none_0810ca972bd7058f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,019
วัน (UTC)11 2010 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)19:25
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-onefiles-ขยาย-apis_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20641_none_e9988dfd66fd8110.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม60,351
วัน (UTC)11 2010 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)19:32
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-offlinefiles-core_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20641_none_faee19ad8e9915b5.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม11,596
วัน (UTC)11 2010 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)19:25
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-offlinefiles-service_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20641_none_667962d094121019.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม56,710
วัน (UTC)11 2010 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)19:30
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft windows shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20641_none_c8cefba444adb95e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,058,443
วัน (UTC)11 2010 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)19:25
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม25,908
วัน (UTC)12 2010 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)05:03
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-onefiles-ขยาย-apis_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20641_none_f3ed384f9b5e430b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม60,349
วัน (UTC)11 2010 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)07:10
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft windows shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20641_none_d323a5f6790e7b59.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,054,916
วัน (UTC)11 2010 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)07:09
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-oinefiles win32 apis_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20641_none_abf22f1373799459.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,017
วัน (UTC)11 2010 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)07:17
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้ม
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA 64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-oinefiles win32 apis_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20636_none_ac03a467736b0017.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,018
วัน (UTC)05 2010 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)08:00
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft windows shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20636_none_6cc1d5748c41b3e6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,058,441
วัน (UTC)05 2010 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)08:01
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม4,856
วัน (UTC)06 2010 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)01:13
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft windows shell32_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20636_none_d33377547901de1b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,054,916
วัน (UTC)05 2010 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)07:19
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-oinefiles win32 apis_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20636_none_ac020071736cf71b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,017
วัน (UTC)05 2010 กุมภาพันธ์
เวลา (UTC)07:24
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้ม

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 977229 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 19 พฤศจิกายน 2555 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
Keywords: 
kbprb kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbhotfixserver kbautohotfix kbqfe kbfix kbmt KB977229 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:977229

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com