คำอธิบายของโปรแกรมแก้ไขด่วนที่กำหนดเบื้องต้นสำหรับระบบศูนย์ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก 2007 R3

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 977384 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

บทความนี้อธิบายโปรแกรมแก้ไขด่วนที่กำหนดเบื้องต้นสำหรับระบบศูนย์ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก 2007 R3

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ระบบศูนย์ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก 2007 Service Pack 2 (SP2) ต่อไปนี้:
 • เซิร์ฟเวอร์ไซต์หลัก และรอง
 • เซิร์ฟเวอร์คอนโซลการดูแลระยะไกล
 • เซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการระยะไกล
 • คอมพิวเตอร์ไคลเอนต์

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณต้องติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ก่อนที่คุณติดตั้งระบบศูนย์ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก 2007 R3 บนเครื่องคอมพิวเตอร์ ถ้าไม่ได้ติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณได้รับข้อความต่อไปนี้ในระหว่างกระบวนการติดตั้ง:
Microsoft ระบบศูนย์ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก 2007 R3 จำเป็นต้องใช้ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก 2007 QFE KB977384
ปัญหานี้เกิดขึ้นบนคอมพิวเตอร์ที่มีการทำงานในหน้าที่ต่อไปนี้:
 • เซิร์ฟเวอร์ไซต์ระบบศูนย์ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก 2007 Service Pack 2 (SP2)
 • ระบบจัดการการตั้งค่าศูนย์ 2007 SP2 คอนโซลการดูแลระบบระยะไกล
 • ไคลเอนต์ระบบศูนย์ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก 2007 SP2
หมายเหตุ ฟังก์ชันการจัดการพลังงานของระบบศูนย์ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก 2007 R3 ไม่ทำงานในคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ของระบบจัดการการตั้งค่าศูนย์ 2007 SP2 หากไม่มีการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

ติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้บนเซิร์ฟเวอร์ของไซต์ที่ได้รับผลกระทบ ระบบไคลเอ็นต์ หรือคอนโซลการดูแลระบบระยะไกลก่อนที่คุณติดตั้งระบบศูนย์ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก 2007 R3

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่สนับสนุนได้จาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบต่าง ๆ ที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงผลกระทบจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏ ติดต่อบริการลูกค้าของ Microsoft และวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาเพิ่มเติม หรือแก้ไขปัญหาใด ๆ ที่ถูกต้อง คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะไปคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนและการบริการลูกค้าของ Microsoft หรือเมื่อ ต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
ฝ่าย
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาซึ่งมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็น เพราะโปรแกรมแก้ไขด่วนจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องมีระบบศูนย์ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก 2007 Service Pack 2 (SP2) ติดตั้งอยู่

ความต้องการเริ่มการทำงาน

คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนด่วนก่อนหน้านี้

แฟ้มข้อมูล

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) ติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้แสดงในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงอยู่ในเวลาท้องถิ่นของคุณร่วมกับการตั้งค่าการฤดูกาล (DST) ของคุณปัจจุบัน นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม
หมายเหตุข้อมูลแฟ้มศูนย์ 2007 การจัดการการตั้งค่าระบบ
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Adminui.collectionproperty.dll4.0.6487.2157599,91201 2010 กุมภาพันธ์13:40x 86
Adminui.powermanagement.dll4.0.6487.215755,14401 2010 กุมภาพันธ์13:40x 86
Adminui.tasksequencemediawizard.dll4.0.6487.2157333,67201 2010 กุมภาพันธ์13:40x 86
Adminui.transfersitesettingswizard.dll4.0.6487.2157448,36001 2010 กุมภาพันธ์13:40x 86
Adminui.uiresources.dll4.0.6487.21574,274,02401 2010 กุมภาพันธ์13:40x 86
Adsource.dll4.0.6487.2157126,82401 2010 กุมภาพันธ์13:40x 86
Baseobj.dll4.0.6487.21571,012,07201 2010 กุมภาพันธ์13:40x 86
Climsgs.dll4.0.6487.2157264,04001 2010 กุมภาพันธ์13:40x 86
Collectionsettings.mofไม่เกี่ยวข้อง2,12301 2010 กุมภาพันธ์13:40ไม่เกี่ยวข้อง
Managementclassdescriptions.xmlไม่เกี่ยวข้อง887,88301 2010 กุมภาพันธ์13:40ไม่เกี่ยวข้อง
Osd_tasksequencemediawizard.xmlไม่เกี่ยวข้อง5,32501 2010 กุมภาพันธ์13:40ไม่เกี่ยวข้อง
Policypv.dll4.0.6487.2157478,05601 2010 กุมภาพันธ์13:40x 86
Pwragentendpoint.dll4.0.6487.2157352,60001 2010 กุมภาพันธ์13:40x 86
Pwreventtask.dll4.0.6487.215798,13601 2010 กุมภาพันธ์13:40x 86
Pwrhinvprov.dll4.0.6487.215798,15201 2010 กุมภาพันธ์13:40x 86
Pwrmgmtschema.mofไม่เกี่ยวข้อง4,99101 2010 กุมภาพันธ์13:40ไม่เกี่ยวข้อง
Pwr_res.dll4.0.6487.21573,07221-ก.ค.-201003:26x 86
Replstcfg.exe4.0.6487.215742,85601 2010 กุมภาพันธ์13:40x 86
Rolesetup.exe4.0.6487.2157342,88801 2010 กุมภาพันธ์13:40x 86
Enu.msp-Sccm2007ac-sp2-kb977384-x 86ไม่เกี่ยวข้อง1,011,20001 2010 กุมภาพันธ์13:40ไม่เกี่ยวข้อง
Sitecomp.exe4.0.6487.2157508,77601 2010 กุมภาพันธ์13:40x 86
Smsprov.dll4.0.6487.21573,888,48801 2010 กุมภาพันธ์13:40x 86
Tsspropertieslist.xmlไม่เกี่ยวข้อง73,12901 2010 กุมภาพันธ์13:40ไม่เกี่ยวข้อง
โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ประกอบด้วยส่วนของไคลเอ็นต์ของโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft 977203 อย่างไรก็ตาม 977203 ยังประกอบด้วยไซต์เซิร์ฟเวอร์เปลี่ยน ซึ่งไม่ได้รวมอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ ไม่มีการเหลื่อมกันระหว่างส่วนของเซิร์ฟเวอร์ของการแก้ไขปัญหาเหล่านี้สอง และสามารถถูกติดตั้งในลำดับใดก็ โปรดสังเกตคือโปรแกรมอรรถประโยชน์ CCMCertFix.exe การเผยแพร่พร้อมกับ 977203 ไม่ถูกรวมเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ เมื่อต้องการขอรับโปรแกรมอรรถประโยชน์การ CCMCertFix.exe ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อธิบายไว้ในบทความ Knowledge Base 977203 แล้ว เรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อแยกเนื้อหาของโปรแกรมแก้ไขด่วน:
msiexec.exe /a SCCM2007-SP2-KB977203-ENU.msi /qb targetdir =Path_To_Extract_To

บันทึกย่อ
 • ในคำสั่งนี้ ตัวยึดPath_To_Extract_To แสดงถึงตำแหน่งที่ตั้งที่แยกเนื้อหาของโปรแกรมแก้ไขด่วน หลังจากที่ถูกแยกอรรถประโยชน์ CCMCertFix.exe คุณสามารถค้นหาโปรแกรมอรรถประโยชน์นี้ในตำแหน่งที่ตั้งนี้
 • ชื่อของแฟ้ม.msi ในคำสั่งนี้อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับรุ่นภาษาท้องถิ่นที่มีดาวน์โหลด ตรวจสอบชื่อของแฟ้ม.msi ที่ถูกดาวน์โหลด และเปลี่ยนบรรทัดคำสั่งอย่างเหมาะสมถ้าจำเป็น

การติดตั้ง KB977384 ระหว่างลำดับงาน

สำหรับการปรับใช้ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมแก้ไขด่วน KB977384 ต้องติดตั้งระหว่างขั้นตอนการตั้งค่า ConfigMgr 2007 OSD งานในการ โปรแกรมติดตั้ง Windows และ ConfigMgr งาน มิฉะนั้น ปัญหาจะทำต่อไปจะเกิดขึ้นในขณะที่ปฏิบัติการลำดับงาน นอกจากนี้ การ ติดตั้งซอฟต์แวร์ ไม่สามารถใช้งานได้เมื่อต้องการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน ความพยายามที่ทำเช่นนี้จะทำให้เกิดการ ConfigMgr 2007 บริการไคลเอ็นต์หยุด ซึ่งจะทำให้เกิดการลำดับงานล้มเหลว

หมายเหตุถ้าคุณกำลังติดตั้งการปรับปรุงไคลเอ็นต์ที่อธิบายไว้ในบทความนี้ระหว่างขั้นตอนของงาน ก็ไม่จำเป็นต้องติดตั้งการปรับปรุงไคลเอ็นต์ที่อธิบายไว้ในบทความ Knowledge Base 977203 นอกจากนี้ เนื่องจากการปรับปรุงไคลเอ็นต์ถูกรวมเป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงนี้

เมื่อต้องการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน KB977384 ระหว่างลำดับงาน ConfigMgr 2007 OSD ใช้ โปรแกรมแก้ไข = ตัวเลือกที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
907423 วิธีการรวมการปรับปรุงในการติดตั้งเริ่มต้นของระบบการจัดการ Server 2003 ขั้นสูงไคล
เมื่อต้องการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน KB977384 ระหว่างลำดับงาน ConfigMgr 2007 OSD ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนบนเซิร์ฟเวอร์ของไซต์
 2. เมื่อมีการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนบนเซิร์ฟเวอร์สำหรับไซต์ แฟ้มการติดตั้งไคลเอ็นต์ ConfigMgr 2007 จะถูกปรับปรุงการรวมโปรแกรมแก้ไขด่วน KB977384 ใน \i386\hotfix\KB977384\ ไดเรกทอรีของแฟ้มการติดตั้งไคลเอ็นต์ ConfigMgr 2007 เนื่องจากได้ถูกปรับปรุงแฟ้มการติดตั้งไคลเอ็นต์ ConfigMgr 2007 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการปรับปรุงจุดแจกจ่ายที่แพคเกจการติดตั้งไคลเอ็นต์ ConfigMgr 2007 ตั้งอยู่
 3. คลิกขวาลำดับของงานที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง และจากนั้น คลิก แก้ไข.
 4. คลิก โปรแกรมติดตั้ง windows และ ConfigMgr.
 5. ในการ คุณสมบัติของการติดตั้ง กล่อง พิมพ์ต่อไปนี้:
  มีโปรแกรมแก้ไข = "C:\_SMSTaskSequence\OSD\<Package_ID></Package_ID>\i386\hotfix\KB977384\SCCM2007AC-SP2-KB977384-x86-enu.msp"

  หมายเหตุ
  • ที่ <Package_ID></Package_ID> ตัวยึดตำแหน่งเป็นแพคเกจ ID ของชุดโปรแกรมติดตั้งไคลเอ็นต์ ConfigMgr 2007 ใน ConfigMgr 2007
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีเครื่องหมายอัญประกาศเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทาง อย่างไรก็ตาม รวมเครื่องหมายวงเล็บที่อยู่รอบ ๆ ตัวยึด
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีใช้ ID แพคเกจของแพคเกจการติดตั้งไคลเอ็นต์ ConfigMgr 2007 และ ไม่ ID ของแพคเกจของแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน KB977384
  • ที่ _SMSTaskSequence โฟลเดอร์แคชจะไปอยู่บนไดรฟ์ที่มีเนื้อที่ว่างบนดิสก์โดยส่วนใหญ่ ถ้าคอมพิวเตอร์มีหลายไดรฟ์หรือพาร์ติชัน การ _SMSTaskSequence โฟลเดอร์อาจจบบนไดรฟ์อื่นที่ไม่ใช่ไดรฟ์ c ในสถานการณ์สมมตินี้ เปลี่ยนเส้นทางให้ชี้ไปไดรฟ์ที่ประกอบด้วยการ _SMSTaskSequence โฟลเดอร์ เราไม่แนะนำให้ คุณใช้ตัวแปร _SMSTSMDataPath ในเส้นทางได้เนื่องจากไดรฟ์ตัวอักษรในเส้นทางนี้ สามารถระบุแตกต่างกันใน Windows PE ที่ไม่ใช่ในระบบปฏิบัติ Windows ทั้งหมด
  • แทนการใช้เส้นทางภายในเครื่องที่ชี้ไปยังแฟ้มการติดตั้งไคลเอ็นต์ ConfigMgr 2007 ที่อยู่ในแคชลำดับงานท้องถิ่น คุณสามารถระบุเส้นทาง UNC ที่ชี้ไปยัง ConfigMgr 2007 ไคลเอนต์ไฟล์การติดตั้งแหล่งต้นฉบับของแพคเกจ หรือจุดแจกจ่าย
  • ตรวจสอบชื่อของแฟ้ม.msp จัดที่เก็บอยู่ใน \i386\hotfix\KB977384\ ไดเรกทอรีของแฟ้มการติดตั้งไคลเอ็นต์ ConfigMgr 2007 ชื่ออาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้ง ถ้าชื่อแตกต่างจากชื่อของชื่อแฟ้ม.msp ที่ใช้ในโปรแกรมแก้ไข =บรรทัดคำสั่งในขั้นตอนนี้ ปรับชื่อตามลำดับ
 6. คลิก นำไปใช้ หรือ ตกลง เมื่อต้องบันทึกลำดับงาน

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบศูนย์ตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก 2007 R3 โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้:สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับระบบ 2007 การจัดการการตั้งค่าศูนย์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2477182คำแนะนำในการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนตัวจัดการการตั้งค่าคอนฟิก 2007 system Center
 

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 977384 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 10 มกราคม 2555 - Revision: 6.0
ใช้กับ
 • Microsoft System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 2
Keywords: 
kbfix kbautohotfix kbhotfixserver kbsurveynew kbexpertiseinter kbqfe kbmt KB977384 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:977384

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com