Citrix DNE neveikia su gimtoji Windows 7 Mobile Broadband vairuotojas

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 977999 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Po?ymiai

J?s atnaujinti kompiuter? i? ankstesn?s versijos Windows Windows 7 arba Windows Server 2008 R2. Tada, tre?iosios ?alies programa, kuri naudoja Citrix DNE, neveikia su gimtoji Windows 7 Mobile Broadband vairuotojas.

Pastabos
  • Tre?iosios ?alies pra?ymo pavyzdys virtual? privat? tinkl? (VPN).
  • ?i problema kyla tik tada, kai norite naudoti tinklo tvarkykli? s?sajos specifikacijos (NDIS) tarpini? tvarkykl?, pvz., Citrix DNE, kartu su Windows 7 Mobile Broadband tvarkykles. ?renginiai, naudojantys palikimas NDIS vairuotojai neturi ?takos.

Prie?astis

Dabartin? i?leidimo Citrix DNE yra NDIS tarpinio tvarkykl?, kuri remiasi NDIS 5.0. Ta?iau Windows 7 Mobile Broadband tvarkykles ir suderinamus prietaisus remiasi NDIS 6.2. Anks?iau tarpinis tvarkykles, kurios yra pagr?stos NDIS 4.x arba NDIS 5.x turi ?inom? suderinamumo problem? su gimtoji Windows 7 Mobile Broadband vairuotojas.

Problemos sprendimas

J?s galite atnaujinti savo NDIS tarpinio vairuotojas ? NDIS 6.x pagr?stas ?viesos svorio filtro (LWF). Citrix DNE registruojama atnaujinti savo Citrix DNE Citrix DNE LWF, si?sti el. lai?k? el. pa?to adresu:
support.DNI@Citrix.co

Daugiau informacijos

Citrix DNE

Daugiau informacijos apie Citrix DNE, apsilankykite ?ioje Citrix ?iniatinklio svetain?je:
http://www.Citrix.com/lang/English/LP/lp_1680845.asp

Suderinama VPN klientams

Daugiau informacijos apie tre?iosios ?alies VPN klientams, kad dirbti su Windows 7, apsilankykite ?ioje Microsoft svetain?je:
http://technet.Microsoft.com/en-us/library/dd787668 (WS.10) .aspx

Mobiliojo pla?iajuos?io ry?io

Patikrinti ar j?s? mobiliojo pla?iajuos?io ry?io ?renginio yra suderinama su gimtoji Windows 7 Mobile Broadband tvarkykl?s, apsilankykite ?ioje Microsoft svetain?je:
Windows 7 suderinamumo centras
Patikrinti, ar naudojate gimtoji Windows 7 Mobile Broadband vairuotojas,
spustel?kite Prad?ti
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
prad?ti mygtukas
, tipo ncpa.cpl Ie?kos laukas, ir tada paspauskite ENTER.

Jei naudojate gimtoji Mobile Broadband vairuotojas, kai ?renginys yra prijungtas, matote adapter?, kuris bus rodomas kaip "Judriojo pla?iajuos?io ry?io."
Tre?i?j? ?ali? produkt?, kad ?iame straipsnyje aptariama, gaminami i? ?moni?, kurios nepriklauso nuo Microsoft. Microsoft neduoda joki? garantij?, numanom? ar kitaip, apie veikim? ir patikimum? ?i? produkt?.

Savyb?s

Straipsnio ID: 977999 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. bir?elio 6 d. - Per?i?ra: 1.0
Taikoma:
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Home Basic
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Starter
  • Windows 7 Ultimate
Rakta?od?iai: 
kbtshoot kbexpertiseinter kbsurveynew kbprb kbmt KB977999 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus, bendruomen?s suredaguotus ir ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama daugeliu kalb? suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, klient? patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 977999

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com