MS10-029: ช่องโหว่ในคอมโพเนนต์ ISATAP ของ Windows อาจทำให้ spoofing

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 978338 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

Microsoft ได้นำออกใช้บูเลทีนการรักษาความปลอดภัย MS10 029 เมื่อต้องการดูกระดานข่าวความปลอดภัยทั้งหมด ให้แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::

วิธีการขอรับความช่วยเหลือและสนับสนุนสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

สำหรับผู้ใช้ภายในบ้าน ค่าธรรมเนียมไม่สนับสนุนจะพร้อมใช้งาน โดยเรียก 1-866-PCSAFETY ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา หรือติดต่อบริษัทในเครือ Microsoft ในเครื่องของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดต่อบริษัทในเครือ Microsoft ในเครื่องของคุณสำหรับปัญหาการสนับสนุนโดยโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย แวะไปที่สากลบริการเว็บไซต์ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
อเมริกาเหนือลูกค้าสามารถยังรับโต้ตอบแบบทันทีเข้าถึงอีเมลที่ไม่จำกัดของค่าธรรมเนียมไม่สนับสนุน หรือ การสนทนาไม่จำกัดที่แต่ละการสนับสนุน โดยการเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
สำหรับลูกค้าระดับองค์กร สนับสนุนสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยไม่พร้อมใช้งาน โดยผู้ติดต่อของคุณสนับสนุนปกติ

ข้อมูลเพิ่มเติม

คำอธิบายของการเปลี่ยนแปลงฟังก์ชันการทำงานในบูเลทีนการรักษาความปลอดภัยนี้

ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ใช้ลักษณะการทำงานที่สองใน IPv6 ไซต์ Intra อัตโนมัติทันเนลจัดการกับโพรโทคอล (ISATAP):
 • รายการเราเตอร์อาจเกิดขึ้น (PRL):PRL ช่วยให้เครื่องไคลเอนต์ ISATAP เพื่อทำการตรวจสอบบนแพคเก็ต ISATAP ขาเข้าที่อยู่ของแหล่งที่มา PRL จะได้รับการบันทึกไว้ในอินเทอร์เน็ตมาตรฐาน RFC 5214 หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ บังคับเพิ่มเติมจะเกิดขึ้นอยู่กับข้อมูลในแบบ PRL ซึ่งช่วยปกป้องลูกค้าสำหรับช่องโหว่ที่ได้อธิบายไว้ในบูเลทีนการรักษาความปลอดภัย MS10 029
 • ตรวจหา Unreachability การด (NUD):NUD ถูกใช้ โดยเราเตอร์ ISATAP เพื่อตรวจสอบว่า บ้านสามารถเข้าถึง หรือไม่ NUD จะได้รับการบันทึกไว้ในอินเทอร์เน็ตมาตรฐาน RFC 4861 เนื่องจากของความต้องการความเข้ากันได้สูง NUD ถูกปิด โดยค่าเริ่มต้นหลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ ดังนั้น NUD ต้องการกำหนดค่าด้วยตนเอง

วิธีหรือไม่ทำงานอาจเกิดขึ้นจากเราเตอร์รายการ (PRL)

รายการของเราเตอร์อาจเกิดขึ้นคือ คุณลักษณะที่เก็บรักษารายการบนไคลเอนต์แต่ละ ISATAP ของเราเตอร์ของ ISATAP ที่อยู่เหล่านี้จะได้รับจากการจำแนก DNS บนเราเตอร์ ISATAP หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ Windows จะทำการตรวจสอบเพิ่มเติม โดยใช้ข้อมูลที่อยู่ใน PRL

เมื่อได้รับแพคเก็ต แพคเก็ตที่จะประมวลผลเฉพาะเมื่อเงื่อนไขที่สองต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งคือพอ:
 • ที่อยู่ ipv4 ของแหล่งที่มาที่ตรงกับรูปแบบ 32 บิตสุดท้ายของที่อยู่ IPv6 แหล่งที่มา
 • ที่อยู่ IPv4 ต้นทางที่ตรงกับอยู่ในรายชื่อของเราเตอร์อาจเกิดขึ้น บ่งชี้ว่า มีแพคเก็ตถูก tunneled โดยเราเตอร์ ISATAP ของไคลเอ็นต์
ตัวอย่างเช่น พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้:
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
โฮสต์ที่อยู่ ipv4ที่อยู่ ipv6
a1.1.1.13ffe::5efe:1.1.1.1
b2.2.2.22ffe::5efe:2.2.2.2
ในสถานการณ์สมมตินี้ ส่ง A โฮสต์ ISATAP ข้อ tunneled แพคเก็ตใช้ในการโฮสต์ B มีที่อยู่ IPv4 ของแหล่งที่มาของ 1.1.1.1 อยู่ IPv6 แหล่งปลอมอยู่ในแพคเก็ต tunneled ตัวอย่างเช่น 2ffe::5efe:3.3.3.3 ไม่ มี PRL โฮสต์ B จะตอบสนองต่อการ 3.3.3.3 แทนการ 1.1.1.1

อย่างไรก็ตาม เมื่อมีใช้ PRL, PRL ตรวจพบความพยายาม spoofing และจะไม่ประมวลผลแพคเก็ต

อย่างไรบ้างไม่สามารถตรวจหา Unreachability ด (NUD)

ตรวจหา Unreachability ด (NUD) คือ คุณลักษณะใหม่ที่มีการปรับใช้ ด้วยการปรับปรุงนี้บนเราเตอร์ ISATAP NUD จะตรวจสอบว่าสามารถเข้าถึงบ้าน หรือไม่ ก่อนการส่งต่อแพคเก็ต ซึ่งช่วยให้แน่ใจว่าการดำเนินงานที่ถูกต้องของเครือข่าย และป้องกันเฉพาะชนิด loops สายงานการผลิต

ก่อนที่จะส่งต่อแพคเก็ต เมื่อเปิดใช้งานคุณลักษณะนี้ เราเตอร์จะส่ง Solicitation บ้าน (NS) ไปยังโหน ISATAP ปลายทาง โหนดนี้จะได้รับการ solicitation และถ้าไม่มีอยู่ IPv6 สงสัย โหน ISATAP จะไม่ได้มีการตอบสนองการ NS นั้น และจะทิ้งแพคเก็ต ถ้าที่อยู่กำหนดให้กับโหน ISATAP รับ โหน ISATAP จะตอบสนองกับคำดโฆษณา (NA) ส่งเมื่อรับ NA นี้ โหนต้นทางจะต่อแพคเก็ต

ปรับความควรฉันใช้ NUD ในเครือข่ายของฉันหรือไม่

ลูกค้าควรระวังเมื่อพวกเขาสามารถปรับใช้ NUD หาก ไม่ทั้งหมด ISATAP โหนบนสนับสนุนเครือข่าย NUD การเปิดใช้งาน NUD อาจส่งผลปัญหาการเชื่อมต่อ มีเราเตอร์ ISATAP ที่ส่ง Solicitation ที่บ้านกับอุปกรณ์ที่ไม่สนับสนุน NUD จะไม่ได้รับข้อความตอบกลับ ดังนั้น เราเตอร์ ISATAP จะ conclude ว่า กระบวนการผลิตไม่พร้อมใช้งาน

NUD ได้รับการสนับสนุนใน Windows 7 และระบบที่ใช้ Windows Server 2008 R2 อย่างไรก็ตาม จะต้องได้ด้วยตนเองเปิดใช้งาน

ใน Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista และระบบที่ใช้ Windows Server 2008 คุณต้องติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 978338 และจากนั้น ด้วยตนเองเปิด NUD

เราขอแนะนำให้ คุณตรวจสอบกับใด ๆ ซัพพลายเออร์อื่น ๆ ของเราเตอร์ที่มีการเปิดใช้งาน ISATAP เพื่อตรวจสอบว่า อุปกรณ์ของพวกเขาใช้ NUD หรือไม่ และสนับสนุนการประมวลผลแพคเก็ต NS และ NA

วิธีทำฉันเปิดใช้งานการตรวจหา Unreachability ดหรือไม่

เปิดการใช้งาน NUD บน Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 และระบบที่ใช้ Windows Server 2008 R2

เมื่อต้องการเปิดใช้งานการตรวจหา Unreachability ด ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ที่พร้อมท์รับคำสั่ง แล้วกด ENTER::
  การตั้งค่า netsh int ipv6 อินเทอร์เฟซชื่ออินเทอร์เฟซ-isatapnud =เปิดใช้งาน
 2. เริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่
เมื่อต้องการปิดใช้งานการตรวจหา Unreachability ด ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ที่พร้อมท์รับคำสั่ง แล้วกด ENTER::
  การตั้งค่า netsh int ipv6 อินเทอร์เฟซชื่ออินเทอร์เฟซ-isatapnud =เก็บ di =ปัจจุบัน
 2. เริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่
เปิดการใช้งาน NUD บนระบบที่ใช้ Windows Server 2003 และ Windows XP

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
เมื่อต้องการเปิดใช้งาน NUD เพิ่มค่า DWORD ชื่อNUDEnabledOnISATAPที่มีค่าเป็น 1 ถึงคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters\GlobalParams
เมื่อต้องการปิดการใช้งานการแก้ไข เปลี่ยนNUDEnabledOnISATAPรายการ dword จะใช้ค่าเป็น 0 (ศูนย์)

เมื่อต้องการเพิ่มค่ารีจิสทรีเหล่านี้ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:regeditในการOPENกล่อง แล้วคลิกตกลง.
 2. หาและคลิกคีย์ย่อยต่อไปนี้ในรีจิสทรี::
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip6\Parameters\
 3. ในการแก้ไขเมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกคีย์:.
 4. ประเภท:GlobalParamsสำหรับชื่อของคีย์ แล้วกด ENTER
 5. คลิกสองครั้งGlobalParamsคีย์การเปิด
 6. ในการแก้ไขเมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกค่า DWORD.
 7. ประเภท:NUDEnabledOnISATAPสำหรับชื่อของ DWORD แล้วกด ENTER
 8. คลิกขวาNUDEnabledOnISATAPแล้ว คลิกปรับเปลี่ยน.
 9. ในการข้อมูลค่า:กล่อง ชนิด1to enable NUD, and then clickตกลง.

  หมายเหตุ:To disable NUD, type 0 (zero), and then clickตกลง.
 10. ออกจาก Registry Editor แล้วเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่

ข้อมูลแฟ้ม

แฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ การติดตั้งการปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้รุ่นภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้ในคอมพิวเตอร์จะปรากฏตามเวลาท้องถิ่น โดยมีการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) นอกจากนี้ วันที่และเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม

ข้อมูลของแฟ้ม Windows XP และ Windows Server 2003

 • แฟ้มที่นำไปใช้กับ milestone เฉพาะ (RTM, SPn) และบริการสาขา (QFE, GDR) กำลังจดบันทึกไว้ใน "ข้อกำหนด SP" และ "บริการสาขา" คอลัมน์
 • สาขาบริการของ GDR จะมีเพียงการแก้ไขเหล่านั้นเท่านั้น ซึ่งจะออกในวงกว้างเพื่อแก้ไขปัญหาที่แพร่หลายและมีความสำคัญ สาขาเซอร์วิสของ QFE จะมีโปรแกรมแก้ไขด่วนนอกจากการแก้ไขที่ออกในวงกว้าง
 • ติดเหนือไปจากแฟ้มที่ระบุไว้ในตารางเหล่านี้ การปรับปรุงซอฟต์แวร์นี้จะตั้งเป็นแฟ้มแค็ตตาล็อกความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง (กิโลไบต์ตัวเลข.cat) ที่ถูกเซ็นชื่อ ด้วยลายเซ็นดิจิทัล Microsoft

สำหรับ Windows XP รุ่นที่ใช้ x86 ที่รองรับทั้งหมด

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาบริการ
6to4svc.dll5.1.2600.3667100,86412 2010 Feb04:สีกันx86SP2SP2GDR
Tcpip6.sys5.1.2600.3667226,88011 2010 Feb12:01x86SP2SP2GDR
6to4svc.dll5.1.2600.3667100,86412 2010 Feb04:36x86SP2SP2QFE
Tcpip6.sys5.1.2600.3667226,88011 2010 Feb11:08x86SP2SP2QFE
6to4svc.dll5.1.2600.5935100,86412 2010 Feb04:33x86SP3SP3GDR
Tcpip6.sys5.1.2600.5935226,88011 2010 Feb12:02x86SP3SP3GDR
6to4svc.dll5.1.2600.5935100,86412 2010 Feb04:27x86SP3SP3QFE
Tcpip6.sys5.1.2600.5935226,88011 2010 Feb11:36x86SP3SP3QFE

สำหรับ Windows Server 2003 และ Windows XP Professional x64 Edition รุ่นที่ใช้ x64 ที่รองรับทั้งหมด

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาบริการ
6to4svc.dll5.2.3790.4662124,92812 2010 Feb17:29x64SP2SP2GDR
Tcpip6.sys5.2.3790.4662394,11212 2010 Feb17:29x64SP2SP2GDR
W03a3409.dll5.2.3790.459044,03212 2010 Feb17:29x64SP2SP2GDR
W6to4svc.dll5.2.3790.4662100,35212 2010 Feb17:29x86SP2SP2GDR\WOW
Ww03a3409.dll5.2.3790.459043,52012 2010 Feb17:29x86SP2SP2GDR\WOW
6to4svc.dll5.2.3790.4662124,92812 2010 Feb17:25x64SP2SP2QFE
Tcpip6.sys5.2.3790.4662396,03212 2010 Feb17:25x64SP2SP2QFE
W03a3409.dll5.2.3790.459044,03212 2010 Feb17:25x64SP2SP2QFE
W6to4svc.dll5.2.3790.4662100,35212 2010 Feb17:25x86SP2SP2QFE\WOW
Ww03a3409.dll5.2.3790.459043,52012 2010 Feb17:25x86SP2SP2QFE\WOW

สำหรับ Windows Server 2003 รุ่น x86 ที่รองรับทั้งหมด

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาบริการ
6to4svc.dll5.2.3790.4662100,35212 2010 Feb04:36x86SP2SP2GDR
Tcpip6.sys5.2.3790.4662247,36010 2010 Feb12:48ไม่สามารถใช้งานได้SP2SP2GDR
W03a3409.dll5.2.3790.459043,52016 Sep 200912:16x86SP2SP2GDR
6to4svc.dll5.2.3790.4662100,35212 2010 Feb04:44x86SP2SP2QFE
Tcpip6.sys5.2.3790.4662248,64010 2010 Feb15:51ไม่สามารถใช้งานได้SP2SP2QFE
W03a3409.dll5.2.3790.459043,52016 Sep 200912:16x86SP2SP2QFE

สำหรับ Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ IA-64 ที่รองรับทั้งหมด

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาบริการ
6to4svc.dll5.2.3790.4662363,52012 2010 Feb17:28IA-64SP2SP2GDR
Tcpip6.sys5.2.3790.4662798,97612 2010 Feb17:28ไม่สามารถใช้งานได้SP2SP2GDR
W03a3409.dll5.2.3790.459042,49612 2010 Feb17:28IA-64SP2SP2GDR
W6to4svc.dll5.2.3790.4662100,35212 2010 Feb17:28x86SP2SP2GDR\WOW
Ww03a3409.dll5.2.3790.459043,52012 2010 Feb17:28x86SP2SP2GDR\WOW
6to4svc.dll5.2.3790.4662363,52012 2010 Feb17:25IA-64SP2SP2QFE
Tcpip6.sys5.2.3790.4662802,68812 2010 Feb17:25ไม่สามารถใช้งานได้SP2SP2QFE
W03a3409.dll5.2.3790.459042,49612 2010 Feb17:25IA-64SP2SP2QFE
W6to4svc.dll5.2.3790.4662100,35212 2010 Feb17:25x86SP2SP2QFE\WOW
Ww03a3409.dll5.2.3790.459043,52012 2010 Feb17:25x86SP2SP2QFE\WOW

ข้อมูลของแฟ้ม Windows Vista และ Windows Server 2008

 • แฟ้มที่นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ระบุ milestone (RTM, SPn), และสามารถระบุสาขาบริการ (LDR, GDR) โดยตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มตามที่แสดงในตารางต่อไปนี้:
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์กำหนดเวลาสาขาบริการ
  6.0.6000.16xxxWindows Vista:RTMGDR
  6.0.6000.20xxxWindows Vista:RTMLDR
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 และ Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 และ Windows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 และ Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 และ Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • service Pack 1 ถูกรวมเข้าไว้ใน Windows Server 2008 รุ่นวางจำหน่าย ดังนั้น ไฟล์ milestone RTM ประยุกต์ใช้กับ Windows Vista เท่านั้น แฟ้ม milestone rtm ได้แบบ 6.0.0000xxxxxxหมายเลขรุ่น
 • สาขาบริการของ GDR จะมีเพียงการแก้ไขเหล่านั้นเท่านั้น ซึ่งจะออกในวงกว้างเพื่อแก้ไขปัญหาที่แพร่หลายและมีความสำคัญ สาขาบริการของ LDR จะมีโปรแกรมแก้ไขด่วนนอกจากการแก้ไขที่ออกในวงกว้าง
 • แฟ้มรายการ (.manifest) และ MUM แฟ้ม (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมแสดงรายการแยกต่างหาก. แฟ้ม MUM และ MANIFEST และแฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยที่เชื่อมโยง (.cat) เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการรักษาสถานะขององค์ประกอบที่ปรับปรุง แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัย (ไม่แสดงแอตทริบิวต์) จะลงชื่อด้วยลายเซ็นดิจิตัลของ Microsoft

สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่น Windows Vista และ Windows Server 2008

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Iphlpsvc.dll6.0.6000.17021179,71218 2010 Feb14:19x86
Tunmp.sys6.0.6000.1702115,36018 2010 Feb12:04x86
Tunnel.sys6.0.6000.1702125,08818 2010 Feb12:04x86
Iphlpsvc.dll6.0.6000.21226179,71218 2010 Feb13:57x86
Tunmp.sys6.0.6000.2122615,36018 2010 Feb11:50x86
Tunnel.sys6.0.6000.2122625,08818 2010 Feb11:50x86
Iphlpsvc.dll6.0.6001.18427190,46418 2010 Feb14:11x86
Tunmp.sys6.0.6001.1800015,36019 2008 แจ05:55x86
Tunnel.sys6.0.6001.1842725,08818 2010 Feb11:52x86
Iphlpsvc.dll6.0.6001.22636201,21618 2010 Febวันที่ 14:00x86
Tunmp.sys6.0.6001.2263615,36018 2010 Feb12:00x86
Tunnel.sys6.0.6001.2263625,08818 2010 Feb12:00x86
Iphlpsvc.dll6.0.6002.18209200,70418 2010 Feb13:30x86
Tunmp.sys6.0.6001.1800015,36019 2008 แจ05:55x86
Tunnel.sys6.0.6002.1820925,08818 2010 Feb11:28x86
Iphlpsvc.dll6.0.6002.22341211,45618 2010 Feb13:42x86
Tunmp.sys6.0.6002.2234115,36018 2010 Feb11:42x86
Tunnel.sys6.0.6002.2234125,08818 2010 Feb11:42x86
Tcpipreg.sys6.0.6002.1816030,72008 2009 ธ.ค.17:26x86
Tcpipreg.sys6.0.6002.2234131,23218 2010 Feb11:43x86
Netio.sys6.0.6000.16908213,59214 2009 Aug17:16x86
Netio.sys6.0.6000.21226213,89618 2010 Feb14:34x86
Netio.sys6.0.6001.22636220,04018 2010 Feb17:36x86
Bfe.dll6.0.6000.21226317,44018 2010 Feb13:55x86
Fwpkclnt.sys6.0.6000.2122685,50418 2010 Feb11:50x86
Fwpuclnt.dll6.0.6000.21226543,23218 2010 Feb13:56x86
Ikeext.dll6.0.6000.21226416,76818 2010 Feb13:56x86
Wfp.mofไม่สามารถใช้งานได้81601 2009 Apr16:13ไม่สามารถใช้งานได้
Wfp.tmfไม่สามารถใช้งานได้115,17318 2010 Feb11:51ไม่สามารถใช้งานได้
Bfe.dll6.0.6001.22636328,70418 2010 Feb13:57x86
Fwpkclnt.sys6.0.6001.2263698,19218 2010 Feb17:36x86
Fwpuclnt.dll6.0.6001.22636595,45618 2010 Feb13:59x86
Ikeext.dll6.0.6001.22636438,27218 2010 Feb13:59x86
Wfp.mofไม่สามารถใช้งานได้81401 2009 Apr19:02ไม่สามารถใช้งานได้
Wfp.tmfไม่สามารถใช้งานได้208,96618 2010 Feb12:01ไม่สามารถใช้งานได้
Tcpip.sys6.0.6001.18427898,95218 2010 Feb14:49x86
Tcpip.sys6.0.6001.22636902,02418 2010 Feb17:36x86
Tcpip.sys6.0.6002.18209904,57618 2010 Feb14:07x86
Tcpip.sys6.0.6002.22341910,21618 2010 Feb14:22x86
Netiomig.dll6.0.6000.1702149,15218 2010 Feb14:21x86
Netiougc.exe6.0.6000.1702122,01618 2010 Feb12:04x86
Tcpip.sys6.0.6000.17021815,10418 2010 Feb12:05x86
Tcpipcfg.dll6.0.6000.17021167,42418 2010 Feb14:22x86
Netiomig.dll6.0.6000.2122649,15218 2010 Febวันที่ 14:00x86
Netiougc.exe6.0.6000.2122622,01618 2010 Feb11:51x86
Tcpip.sys6.0.6000.21226818,68818 2010 Feb11:51x86
Tcpipcfg.dll6.0.6000.21226167,42418 2010 Feb14:01x86

สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Vista และ Windows Server 2008

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Iphlpsvc.dll6.0.6000.17021199,16818 2010 Feb14:29x64
Tunmp.sys6.0.6000.1702118,43218 2010 Feb12:23x64
Tunnel.sys6.0.6000.1702129,69618 2010 Feb12:24x64
Iphlpsvc.dll6.0.6000.21226199,16818 2010 Feb14:34x64
Tunmp.sys6.0.6000.2122618,43218 2010 Feb12:26x64
Tunnel.sys6.0.6000.2122629,69618 2010 Feb12:26x64
Iphlpsvc.dll6.0.6001.18427224,25618 2010 Feb14:21x64
Tunmp.sys6.0.6001.1800018,43219 2008 แจ06:36x64
Tunnel.sys6.0.6001.1842729,69618 2010 Feb12:15x64
Iphlpsvc.dll6.0.6001.22636238,08018 2010 Feb14:25x64
Tunmp.sys6.0.6001.2263618,43218 2010 Feb12:24x64
Tunnel.sys6.0.6001.2263629,69618 2010 Feb12:24x64
Iphlpsvc.dll6.0.6002.18209225,28018 2010 Feb13:49x64
Tunmp.sys6.0.6001.1800018,43219 2008 แจ06:36x64
Tunnel.sys6.0.6002.1820929,69618 2010 Feb11:59x64
Iphlpsvc.dll6.0.6002.22341238,59218 2010 Feb13:43x64
Tunmp.sys6.0.6002.2234118,43218 2010 Feb12:01x64
Tunnel.sys6.0.6002.2234129,69618 2010 Feb12:01x64
Tcpipreg.sys6.0.6002.1816040,44808 2009 ธ.ค.17:55x64
Tcpipreg.sys6.0.6002.2234140,44818 2010 Feb12:02x64
Netio.sys6.0.6000.16908321,11214 2009 Aug17:39x64
Netio.sys6.0.6000.21226320,90418 2010 Feb15:10x64
Netio.sys6.0.6001.22636342,41618 2010 Feb15:04x64
Bfe.dll6.0.6000.21226439,80818 2010 Feb14:32x64
Fwpkclnt.sys6.0.6000.21226147,45618 2010 Feb12:26x64
Fwpuclnt.dll6.0.6000.21226712,19218 2010 Feb14:33x64
Ikeext.dll6.0.6000.21226419,32818 2010 Feb14:34x64
Wfp.mofไม่สามารถใช้งานได้81601 2009 Apr16:13ไม่สามารถใช้งานได้
Wfp.tmfไม่สามารถใช้งานได้115,07318 2010 Feb12:26ไม่สามารถใช้งานได้
Bfe.dll6.0.6001.22636458,24018 2010 Feb14:23x64
Fwpkclnt.sys6.0.6001.22636165,26418 2010 Feb15:03x64
Fwpuclnt.dll6.0.6001.22636779,77618 2010 Feb14:24x64
Ikeext.dll6.0.6001.22636454,65618 2010 Feb14:25x64
Wfp.mofไม่สามารถใช้งานได้81401 2009 Apr16:13ไม่สามารถใช้งานได้
Wfp.tmfไม่สามารถใช้งานได้207,86318 2010 Feb12:24ไม่สามารถใช้งานได้
Tcpip.sys6.0.6001.184271,420,68818 2010 Feb15:01x64
Tcpip.sys6.0.6001.226361,414,03218 2010 Feb15:04x64
Tcpip.sys6.0.6002.182091,427,33618 2010 Feb14:28x64
Tcpip.sys6.0.6002.223411,423,75218 2010 Feb14:22x64
Netiomig.dll6.0.6000.1702159,90418 2010 Feb14:31x64
Netiougc.exe6.0.6000.1702125,60018 2010 Feb12:24x64
Tcpip.sys6.0.6000.170211,200,64018 2010 Feb12:25x64
Tcpipcfg.dll6.0.6000.17021232,96018 2010 Feb14:32x64
Netiomig.dll6.0.6000.2122659,90418 2010 Feb14:36x64
Netiougc.exe6.0.6000.2122625,60018 2010 Feb12:26x64
Tcpip.sys6.0.6000.212261,198,08018 2010 Feb12:27x64
Tcpipcfg.dll6.0.6000.21226232,96018 2010 Feb14:37x64
Fwpuclnt.dll6.0.6000.21226543,23218 2010 Feb13:56x86
Wfp.mofไม่สามารถใช้งานได้81601 2009 Apr16:13ไม่สามารถใช้งานได้
Fwpuclnt.dll6.0.6001.22636595,45618 2010 Feb13:59x86
Wfp.mofไม่สามารถใช้งานได้81401 2009 Apr19:02ไม่สามารถใช้งานได้
Netiomig.dll6.0.6000.1702149,15218 2010 Feb14:21x86
Netiougc.exe6.0.6000.1702122,01618 2010 Feb12:04x86
Tcpipcfg.dll6.0.6000.17021167,42418 2010 Feb14:22x86
Netiomig.dll6.0.6000.2122649,15218 2010 Febวันที่ 14:00x86
Netiougc.exe6.0.6000.2122622,01618 2010 Feb11:51x86
Tcpipcfg.dll6.0.6000.21226167,42418 2010 Feb14:01x86

สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Iphlpsvc.dll6.0.6001.18427407,04018 2010 Feb14:08IA-64
Tunmp.sys6.0.6001.1800042,49619 2008 แจ06:50IA-64
Tunnel.sys6.0.6001.1842769,12018 2010 Feb12:16IA-64
Iphlpsvc.dll6.0.6001.22636427,00818 2010 Feb14:59IA-64
Tunmp.sys6.0.6001.2263642,49618 2010 Feb13:17IA-64
Tunnel.sys6.0.6001.2263669,12018 2010 Feb13:17IA-64
Iphlpsvc.dll6.0.6002.18209408,57618 2010 Feb13:14IA-64
Tunmp.sys6.0.6001.1800042,49619 2008 แจ06:50IA-64
Tunnel.sys6.0.6002.1820969,12018 2010 Feb11:44IA-64
Iphlpsvc.dll6.0.6002.22341428,54418 2010 Feb13:27IA-64
Tunmp.sys6.0.6002.2234142,49618 2010 Feb11:53IA-64
Tunnel.sys6.0.6002.2234169,12018 2010 Feb11:53IA-64
Tcpipreg.sys6.0.6002.1816079,36008 2009 ธ.ค.17:51IA-64
Tcpipreg.sys6.0.6002.2234180,89618 2010 Feb11:54IA-64
Netio.sys6.0.6001.22636638,35218 2010 Feb15:40IA-64
Bfe.dll6.0.6001.22636781,31218 2010 Feb14:57IA-64
Fwpkclnt.sys6.0.6001.22636261,00818 2010 Feb15:39IA-64
Fwpuclnt.dll6.0.6001.226361,122,30418 2010 Feb14:59IA-64
Ikeext.dll6.0.6001.22636925,69618 2010 Feb14:59IA-64
Wfp.mofไม่สามารถใช้งานได้81401 2009 Apr16:14ไม่สามารถใช้งานได้
Wfp.tmfไม่สามารถใช้งานได้207,76918 2010 Feb13:17ไม่สามารถใช้งานได้
Tcpip.sys6.0.6001.184272,940,80818 2010 Feb14:49IA-64
Tcpip.sys6.0.6001.226362,941,32818 2010 Feb15:40IA-64
Tcpip.sys6.0.6002.182092,951,55218 2010 Febวันที่ 14:00IA-64
Tcpip.sys6.0.6002.223412,956,67218 2010 Feb14:13IA-64
Fwpuclnt.dll6.0.6001.22636595,45618 2010 Feb13:59x86
Wfp.mofไม่สามารถใช้งานได้81401 2009 Apr19:02ไม่สามารถใช้งานได้

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows Vista และ Windows Server 2008

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่น Windows Vista และ Windows Server 2008

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มPackage_10_for_kb978338_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,901
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:23
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_10_for_kb978338 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม5,533
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_11_for_kb978338_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,232
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:23
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_11_for_kb978338 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,133
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_12_for_kb978338_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,837
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:23
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_12_for_kb978338 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,491
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_13_for_kb978338_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,178
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:23
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_13_for_kb978338 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,116
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_1_for_kb978338_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,185
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:23
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_1_for_kb978338 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,905
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_2_for_kb978338_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,787
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:23
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_2_for_kb978338 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,942
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_3_for_kb978338_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,696
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:23
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_3_for_kb978338 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,797
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_4_for_kb978338_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,843
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:23
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_4_for_kb978338 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,282
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_5_for_kb978338_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,845
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:23
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_5_for_kb978338 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,282
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_6_for_kb978338_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,058
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:23
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_6_for_kb978338 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม5,694
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_7_for_kb978338_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,173
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:23
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_7_for_kb978338 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,074
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_8_for_kb978338_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,900
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:23
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_8_for_kb978338 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม5,532
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_9_for_kb978338_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,231
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:23
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_9_for_kb978338 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,132
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb978338_client_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,417
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:23
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb978338_client_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,436
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb978338_client_1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,619
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:23
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb978338_client_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,652
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb978338_client_2_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,097
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:23
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb978338_client_2 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,140
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb978338_client_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,961
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:23
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb978338_client ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,004
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb978338_sc_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,412
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:23
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb978338_sc_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,431
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb978338_sc_1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,095
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:23
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb978338_sc_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,138
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb978338_sc_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,679
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:23
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb978338_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,710
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb978338_server_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,416
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:23
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb978338_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,435
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb978338_server_1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,097
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:23
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb978338_server_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,140
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb978338_server_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,691
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:23
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb978338_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,722
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb978338_winpesrv_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,412
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:23
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb978338_winpesrv_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,431
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb978338_winpesrv_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,420
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:23
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb978338_winpesrv ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,439
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb978338_winpe_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,411
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:23
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb978338_winpe_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,430
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb978338_winpe_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,414
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:23
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb978338_winpe ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,433
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มUpdate-bf.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,127
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:23
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_191c408fb7365383c60c8c5860d2bb17_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_a1a4581045d010c4.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,402
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_1ed18a6c1bd9940c7b2765548626084b_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_f54bcee64a328a0c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม702
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_22b12f2914c5f668d970283904e1a4c7_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18160_none_b7b2a3f892f96027.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม717
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_4468947691a491693c2ba3e06ce34c70_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21226_none_71503c99885a9600.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม716
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_572cfef8f76b889ac6c00d9b8fcf99af_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18427_none_3b566e7f1aae4ac4.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม716
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_6b42cb539a2ed039540ef15e09b9e826_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22341_none_9711991bece63ab7.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม717
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_7496b48767a78df4a3378df086652e35_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16908_none_bb01dd1836eb1ea9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,045
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_96d3fdf0aa9b9ed3e965de612e5c31d7_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22341_none_c823d07a753f9996.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม716
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_a95cada2e869d484ed3996eb993afa56_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18209_none_5ec6c260e376d398.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม716
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_b0a08a0b969c890e4a25fb32d780c94a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18427_none_138d528857289632.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม702
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_b71be7784c7d3fe2cf342f86c445997f_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_546801d698cbe759.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,056
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_b8cfc3a8724c7a046b55d25e8a746a11_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18209_none_0a3a582b280d4642.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม702
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_c8cd5062bb00183b108e3e07f3cfef20_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21226_none_cefe8114490fbf19.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,393
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_c93bfc508b4ee2c44d631633bd8edcc9_31bf3856ad364e35_6.0.6000.17021_none_c2787feeb36de2ee.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม716
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_cfd9a77b79a6bb58f0630270e4e7814b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22341_none_efb4a27eaf74efbe.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม702
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_e8b5be863c24aa91979e93ca380b2c15_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_99475da412366362.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม716
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:19
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-i ..oexistencemigration_31bf3856ad364e35_6.0.6000.17021_none_0fe812727f4356a5.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม17,110
วันที่ (UTC)18 2010 Feb
เวลา (UTC)15:54
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-i ..oexistencemigration_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21226_none_1076b295985c7249.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม17,110
วันที่ (UTC)18 2010 Feb
เวลา (UTC)15:43
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-i ..oexistencemigration_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18427_none_11d47c987c644985.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม19,132
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:25
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-i ..oexistencemigration_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_12524b13958ae910.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม18,383
วันที่ (UTC)18 2010 Feb
เวลา (UTC)18:01
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-i ..oexistencemigration_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18209_none_13d290d27978969c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม19,132
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:25
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-i ..oexistencemigration_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22341_none_1428eb9d92bddb72.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม18,383
วันที่ (UTC)18 2010 Feb
เวลา (UTC)15:35
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-l ..istry สนับสนุน tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18160_none_87c2cfff02c3ebf2.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,845
วันที่ (UTC)08 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)21:22
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-l ..istry สนับสนุน tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22341_none_88630ed21bd06a58.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,845
วันที่ (UTC)18 2010 Feb
เวลา (UTC)15:36
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16908_none_54bd3631b81fb89b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,908
วันที่ (UTC)14 2009 Aug
เวลา (UTC)18:13
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21226_none_552f0c98d14f8e02.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,908
วันที่ (UTC)18 2010 Feb
เวลา (UTC)15:42
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_570aa516ce7e04c9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,908
วันที่ (UTC)18 2010 Feb
เวลา (UTC)18:01
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่างเครือข่าย-security_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21226_none_cbb80fac468cdeac.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม126,920
วันที่ (UTC)18 2010 Feb
เวลา (UTC)15:44
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่างเครือข่าย-security_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_cd93a82a43bb5573.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม127,634
วันที่ (UTC)18 2010 Feb
เวลา (UTC)18:03
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18427_none_b30f7c1866701ed5.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม6,254
วันที่ (UTC)18 2010 Feb
เวลา (UTC)16:12
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_b38d4a937f96be60.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม6,254
วันที่ (UTC)18 2010 Feb
เวลา (UTC)18:04
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18209_none_b50d905263846bec.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม6,400
วันที่ (UTC)18 2010 Feb
เวลา (UTC)15:05
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่าง-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22341_none_b563eb1d7cc9b0c2.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม6,400
วันที่ (UTC)18 2010 Feb
เวลา (UTC)15:37
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft หน้าต่าง tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6000.17021_none_5f8a957c924295b7.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม28,871
วันที่ (UTC)18 2010 Feb
เวลา (UTC)15:52
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft หน้าต่าง tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21226_none_6019359fab5bb15b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม28,871
วันที่ (UTC)18 2010 Feb
เวลา (UTC)15:40
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows Vista และ Windows Server 2008

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_02114e820d036a1213b20655951324e8_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16908_none_61e9115adf1c41ae.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,744
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:21
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_0d26f0e1d5b1378f63e696f582935773_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22341_none_b62284b18f63e01d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม720
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:21
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_1802998639d46f90ed07d761205609fe_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18209_none_9349bd828a9f181e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม720
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:21
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_19738cf1798a0636ab3a13d4dddcbdf8_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18427_none_0f9cc5aa1c2d4220.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,082
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:21
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_22fa9a2664d09ffa51ce25e97d1d5540_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_c1bb8f428642e22f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,082
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:21
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_281fad714ea612178090a7272ffc0182_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18160_none_81f4775e1d91bf90.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม721
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:21
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_5b5377d13d6a958554702a25ea63ecaa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22341_none_2aefdc6f9edec21b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม721
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:21
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_62466105d2231fed125a745c98e8d29b_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21226_none_b5ce4d5641326826.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,082
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:21
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_6e01796dbb62c81cba5230f0f6e65d51_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16908_none_335e3ab2ecccd43d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,051
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:21
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_6e5e8690d7ca07f54db2f2294340412d_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21226_none_0c3196fee37d7b9e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,401
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:21
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_8a901f3e433ad8f67377acae85806660_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_738712be9ec61a38.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,766
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:21
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_9ca2cdb7980da7855065557178cdfb8e_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21226_none_5ee86ba36c5343d6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,444
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:21
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_a5230537331cb9b310737ac17704a54c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18209_none_291c6aefa993437d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม720
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:21
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_b3341eb2a700b377540f7f6bf6851248_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18209_none_616f22d568a1a9da.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม706
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:21
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_b9d455f01ee0498bad3f47576beb3ef6_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18427_none_ed95901d2164ef7b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม706
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:21
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_b9ddb2178c6ffd2056458bedd8dffb13_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_58e19a0c8636646a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม706
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:21
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_be4e4d7f92d07f806e8f31aaacb680a8_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_910664820b0876ca.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,410
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:21
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_c0e4b43c960c07828a5484f5d26d28c1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22341_none_4efa1dcdbbbb530f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม720
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:21
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_c2a0926d2159f99fbe9612ee21130b92_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22341_none_751f8dc0cfb36f1e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม706
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:21
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_ccfb1e9b50557f82f9808afbcd9b052d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18427_none_eb2c815d77fa5246.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม720
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:21
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_dfdc666d3afd6a4e97266e8e93d5a40d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_d0cb07a50f80f7de.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม720
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:21
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_e674afc39f253473d9c8a8a483763f29_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_1ac98fe52912a94f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,114
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:21
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_feee4a3d1a1fb7b7dd6e8131ed6d88a7_31bf3856ad364e35_6.0.6000.17021_none_3c4ca97952c9dbcd.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,082
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:21
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่าง-i ..oexistencemigration_31bf3856ad364e35_6.0.6000.17021_none_6c06adf637a0c7db.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม17,162
วันที่ (UTC)18 2010 Feb
เวลา (UTC)18:42
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่าง-i ..oexistencemigration_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21226_none_6c954e1950b9e37f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม17,162
วันที่ (UTC)18 2010 Feb
เวลา (UTC)16:20
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่าง-i ..oexistencemigration_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18427_none_6df3181c34c1babb.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม19,190
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:25
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่าง-i ..oexistencemigration_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_6e70e6974de85a46.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม18,443
วันที่ (UTC)18 2010 Feb
เวลา (UTC)16:24
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่าง-i ..oexistencemigration_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18209_none_6ff12c5631d607d2.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม19,190
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:25
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่าง-i ..oexistencemigration_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22341_none_704787214b1b4ca8.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม18,443
วันที่ (UTC)18 2010 Feb
เวลา (UTC)15:31
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่าง-l ..istry สนับสนุน tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18160_none_e3e16b82bb215d28.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม5,122
วันที่ (UTC)08 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)21:42
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่าง-l ..istry สนับสนุน tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22341_none_e481aa55d42ddb8e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม5,122
วันที่ (UTC)18 2010 Feb
เวลา (UTC)15:33
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่าง-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16908_none_b0dbd1b5707d29d1.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,916
วันที่ (UTC)14 2009 Aug
เวลา (UTC)18:36
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่าง-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21226_none_b14da81c89acff38.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,916
วันที่ (UTC)18 2010 Feb
เวลา (UTC)16:20
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่าง-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_b329409a86db75ff.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,916
วันที่ (UTC)18 2010 Feb
เวลา (UTC)16:23
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่างเครือข่าย-security_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21226_none_27d6ab2ffeea4fe2.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม126,964
วันที่ (UTC)18 2010 Feb
เวลา (UTC)16:22
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่างเครือข่าย-security_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_29b243adfc18c6a9.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม127,680
วันที่ (UTC)18 2010 Feb
เวลา (UTC)16:26
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่าง-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18427_none_0f2e179c1ecd900b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม6,276
วันที่ (UTC)18 2010 Feb
เวลา (UTC)17:38
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่าง-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_0fabe61737f42f96.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม6,276
วันที่ (UTC)18 2010 Feb
เวลา (UTC)16:27
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่าง-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18209_none_112c2bd61be1dd22.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม6,422
วันที่ (UTC)18 2010 Feb
เวลา (UTC)17:31
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่าง-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22341_none_118286a1352721f8.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม6,422
วันที่ (UTC)18 2010 Feb
เวลา (UTC)15:33
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft หน้าต่าง tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6000.17021_none_bba931004aa006ed.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม28,941
วันที่ (UTC)18 2010 Feb
เวลา (UTC)18:40
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft หน้าต่าง tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21226_none_bc37d12363b92291.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม28,941
วันที่ (UTC)18 2010 Feb
เวลา (UTC)16:17
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_10_for_kb978338_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,248
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:25
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_10_for_kb978338 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,159
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:21
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_11_for_kb978338_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,101
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:25
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_11_for_kb978338 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,035
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:21
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_12_for_kb978338_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,921
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:25
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_12_for_kb978338 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม6,766
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:21
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_13_for_kb978338_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,248
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:25
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_13_for_kb978338 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,159
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:21
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_14_for_kb978338_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,883
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:25
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_14_for_kb978338 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,813
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:21
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_15_for_kb978338_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,732
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:25
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_15_for_kb978338 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม6,097
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:21
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_16_for_kb978338_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,192
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:25
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_16_for_kb978338 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,136
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:21
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_1_for_kb978338_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,199
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:25
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_1_for_kb978338 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,923
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:21
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_2_for_kb978338_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,475
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:25
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_2_for_kb978338 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม6,348
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:21
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_3_for_kb978338_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,706
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:25
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_3_for_kb978338 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,271
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:21
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_4_for_kb978338_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,531
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:25
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_4_for_kb978338 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม5,232
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:21
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_5_for_kb978338_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,303
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:25
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_5_for_kb978338 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,760
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:21
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_6_for_kb978338_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,080
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:25
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_6_for_kb978338 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม6,929
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:21
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_7_for_kb978338_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,260
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:25
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_7_for_kb978338 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,198
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:21
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_8_for_kb978338_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,189
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:25
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_8_for_kb978338 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,100
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:21
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_9_for_kb978338_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,920
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:25
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_9_for_kb978338 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม6,765
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:21
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb978338_client_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,425
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:25
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb978338_client_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,444
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:21
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb978338_client_1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,629
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:25
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb978338_client_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,662
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:21
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb978338_client_2_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,378
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:25
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb978338_client_2 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,433
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:21
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb978338_client_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,973
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:25
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb978338_client ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,016
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:21
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb978338_sc_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,420
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:25
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb978338_sc_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,439
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:21
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb978338_sc_1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,377
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:25
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb978338_sc_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,432
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:21
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb978338_sc_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,689
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:25
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb978338_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,720
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:21
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb978338_server_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,424
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:25
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb978338_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,443
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:21
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb978338_server_1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,380
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:25
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb978338_server_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,435
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:21
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb978338_server_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,701
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:25
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb978338_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,732
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:21
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb978338_winpesrv_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,420
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:25
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb978338_winpesrv_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,439
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:21
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb978338_winpesrv_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,428
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:25
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb978338_winpesrv ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,447
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:21
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb978338_winpe_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,419
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:25
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb978338_winpe_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,438
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:21
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb978338_winpe_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,422
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:25
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb978338_winpe ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,441
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:21
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มUpdate-bf.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,161
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:25
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-หน้าต่าง-i ..oexistencemigration_31bf3856ad364e35_6.0.6000.17021_none_765b58486c0189d6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม5,465
วันที่ (UTC)18 2010 Feb
เวลา (UTC)15:สีกัน
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-หน้าต่าง-i ..oexistencemigration_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21226_none_76e9f86b851aa57a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม5,465
วันที่ (UTC)18 2010 Feb
เวลา (UTC)15:36
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-หน้าต่าง-i ..oexistencemigration_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18427_none_7847c26e69227cb6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม5,465
วันที่ (UTC)18 2010 Feb
เวลา (UTC)16:03
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-หน้าต่าง-i ..oexistencemigration_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_78c590e982491c41.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม5,465
วันที่ (UTC)18 2010 Feb
เวลา (UTC)17:54
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-หน้าต่าง-i ..oexistencemigration_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18209_none_7a45d6a86636c9cd.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม5,465
วันที่ (UTC)18 2010 Feb
เวลา (UTC)14:57
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-หน้าต่าง-i ..oexistencemigration_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22341_none_7a9c31737f7c0ea3.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม5,465
วันที่ (UTC)18 2010 Feb
เวลา (UTC)15:29
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-หน้าต่าง-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6000.16908_none_bb307c07a4ddebcc.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,730
วันที่ (UTC)14 2009 Aug
เวลา (UTC)18:06
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-หน้าต่าง-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21226_none_bba2526ebe0dc133.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,730
วันที่ (UTC)18 2010 Feb
เวลา (UTC)15:36
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_bd7deaecbb3c37fa.manifest หน้าต่าง - netio -
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,730
วันที่ (UTC)18 2010 Feb
เวลา (UTC)17:54
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-หน้าต่างเครือข่าย-security_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21226_none_322b5582334b11dd.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม71,115
วันที่ (UTC)18 2010 Feb
เวลา (UTC)15:36
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-หน้าต่างเครือข่าย-security_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_3406ee00307988a4.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม71,155
วันที่ (UTC)18 2010 Feb
เวลา (UTC)17:54
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft หน้าต่าง tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6000.17021_none_c5fddb527f00c8e8.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม22,999
วันที่ (UTC)18 2010 Feb
เวลา (UTC)15:สีกัน
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft หน้าต่าง tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6000.21226_none_c68c7b759819e48c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม22,999
วันที่ (UTC)18 2010 Feb
เวลา (UTC)15:36
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2008

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มIa64_1802998639d46f90ed07d761205609fe_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18209_none_372cc5f4d23fafe4.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม719
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:18
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_31bb7aac73546ad60ccc2cf59545ee71_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18427_none_cdd3438bf20d0e78.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม704
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:18
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_5d2628677a34b612f6ef1f0b4f9c9cd2_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_3386c4132f2541f1.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,080
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:18
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_6c9ca6bb1e334b1d522e1d8d146af18a_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18427_none_491cdc85bc103186.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม718
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:18
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_72e19075c573f048283338625f91d492_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18427_none_922f67f73ccc85e7.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,080
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:18
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_7c2db0eaa9744d31397e86fea2aefdb6_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18209_none_90b661464116fe90.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม718
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:18
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_81b5f3299f9a1dd6af50b14f4ee6345d_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22341_none_dd3d04c240d52e4a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,066
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:18
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_982011f98005185515c98e1b81fdf3fa_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18160_none_46de7cd74eecdf5a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,066
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:18
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_aba1e47fde263164ea2d44ae4b181a89_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_3fe77e704775f66f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม718
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:18
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_b90c0c9f42112e56d85066811466af5d_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_2bcb67d44242a430.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,406
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:18
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_bd719ab98000636e5477fa273d66d480_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22341_none_d024efe002b3bb6a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม718
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:18
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_c0e4b43c960c07828a5484f5d26d28c1_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22341_none_f2dd2640035bead5.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม719
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:18
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_c55dbe69fd807370ab9f7585587471e0_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_21d8d716b74ab17f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,110
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:18
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-หน้าต่าง-i ..oexistencemigration_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18427_none_11d6208e7c625281.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม19,161
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:25
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-หน้าต่าง-i ..oexistencemigration_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_1253ef099588f20c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม18,413
วันที่ (UTC)18 2010 Feb
เวลา (UTC)19:10
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-หน้าต่าง-i ..oexistencemigration_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18209_none_13d434c879769f98.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม19,161
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:25
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-หน้าต่าง-i ..oexistencemigration_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22341_none_142a8f9392bbe46e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม18,413
วันที่ (UTC)18 2010 Feb
เวลา (UTC)15:03
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-หน้าต่าง-l ..istry สนับสนุน tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18160_none_87c473f502c1f4ee.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม5,118
วันที่ (UTC)08 2009 ธ.ค.
เวลา (UTC)21:15
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-หน้าต่าง-l ..istry สนับสนุน tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22341_none_8864b2c81bce7354.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม5,118
วันที่ (UTC)18 2010 Feb
เวลา (UTC)15:04
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-หน้าต่าง-netio-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_570c490cce7c0dc5.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,912
วันที่ (UTC)18 2010 Feb
เวลา (UTC)19:10
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-หน้าต่างเครือข่าย-security_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_cd954c2043b95e6f.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม127,657
วันที่ (UTC)18 2010 Feb
เวลา (UTC)19:11
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-หน้าต่าง-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18427_none_b311200e666e27d1.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม6,265
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)05:46
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-หน้าต่าง-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_b38eee897f94c75c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม6,265
วันที่ (UTC)18 2010 Feb
เวลา (UTC)19:12
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-หน้าต่าง-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18209_none_b50f3448638274e8.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม6,411
วันที่ (UTC)18 2010 Feb
เวลา (UTC)14:53
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-หน้าต่าง-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22341_none_b5658f137cc7b9be.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม6,411
วันที่ (UTC)18 2010 Feb
เวลา (UTC)15:05
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_1_for_kb978338_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,192
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:22
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_1_for_kb978338 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,914
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:18
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_2_for_kb978338_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,522
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:22
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_2_for_kb978338 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม5,215
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:18
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_3_for_kb978338_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,292
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:22
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_3_for_kb978338 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม4,746
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:18
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_4_for_kb978338_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,962
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:22
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_4_for_kb978338 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม5,839
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:18
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_5_for_kb978338_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,933
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:22
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_5_for_kb978338 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,860
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:18
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_6_for_kb978338_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,963
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:22
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_6_for_kb978338 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม5,839
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:18
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_7_for_kb978338_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,716
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:22
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_7_for_kb978338 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,639
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:18
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb978338_sc_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,415
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:22
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb978338_sc_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,435
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:18
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb978338_sc_1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,780
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:22
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb978338_sc_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,815
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:18
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb978338_sc_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,684
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:22
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb978338_sc ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,715
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:18
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb978338_server_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,419
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:22
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb978338_server_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,438
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:18
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb978338_server_1_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,784
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:22
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb978338_server_1 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,819
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:18
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb978338_server_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,696
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:22
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb978338_server ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,727
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:18
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb978338_winpesrv_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,416
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:22
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb978338_winpesrv_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,435
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:18
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb978338_winpesrv_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,424
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:22
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb978338_winpesrv ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.0.1.2.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,443
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:18
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มUpdate-bf.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,698
วันที่ (UTC)19 2010 Feb
เวลา (UTC)08:22
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-หน้าต่าง-i ..oexistencemigration_31bf3856ad364e35_6.0.6001.18427_none_7847c26e69227cb6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม5,465
วันที่ (UTC)18 2010 Feb
เวลา (UTC)16:03
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-หน้าต่าง-i ..oexistencemigration_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_78c590e982491c41.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม5,465
วันที่ (UTC)18 2010 Feb
เวลา (UTC)17:54
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-หน้าต่าง-i ..oexistencemigration_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18209_none_7a45d6a86636c9cd.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม5,465
วันที่ (UTC)18 2010 Feb
เวลา (UTC)14:57
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-หน้าต่าง-i ..oexistencemigration_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22341_none_7a9c31737f7c0ea3.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม5,465
วันที่ (UTC)18 2010 Feb
เวลา (UTC)15:29
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-infrastructure_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_bd7deaecbb3c37fa.manifest หน้าต่าง - netio -
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,730
วันที่ (UTC)18 2010 Feb
เวลา (UTC)17:54
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-หน้าต่างเครือข่าย-security_31bf3856ad364e35_6.0.6001.22636_none_3406ee00307988a4.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม71,155
วันที่ (UTC)18 2010 Feb
เวลา (UTC)17:54
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 978338 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Web Server 2008
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Web Server 2008
 • Windows Vista Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Service Pack 1 เมื่อใช้กับ:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbregistry atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbsurveynew kbmt KB978338 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:978338

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com