หยุดกระบวนการระบบทรัพยากรโฮสต์ย่อย (Rhs.exe) โดยไม่คาดคิดเมื่อคุณเริ่มการทำงานกับทรัพยากรคลัสเตอร์ใน Windows Server 2008 R2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 978527 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

ในขณะที่ bringing ออนไลน์ลจากเป็นของบริษัททรัพยากรคลัสเตอร์กับตัวแปรระบบสภาพแวดล้อมที่ประกอบด้วยอีกซ้อนตัวแปรสภาพแวดล้อมในทรัพยากรของเส้นทางในคอมพิวเตอร์ ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2008 R2 บริการคลัสเตอร์ไม่สามารถเริ่มต้น หรือกระบวนการระบบทรัพยากรโฮสต์ย่อย (Rhs.exe) ของคลัสเตอร์อาจหยุดโดยไม่คาดคิด นอกจากนี้ เหตุการณ์ต่อไปนี้ถูกบันทึกในบันทึกของระบบ:

รหัสเหตุการณ์: 1146
ชื่อการเข้าสู่ระบบ: ระบบ
แหล่งที่มา: Microsoft-Windows-FailoverClustering
ประเภทงาน: ตัวจัดการควบคุมทรัพยากร
ระดับ: ที่สำคัญ
คำอธิบาย:
ระบบย่อยโฮสต์การทรัพยากรคลัสเตอร์ (RHS) หยุดลงโดยไม่คาดคิด ความพยายามที่จะทำการเริ่มการทำงาน นี่คือโดยปกติเนื่องจากการมีปัญหาใน DLL ทรัพยากร กรุณาตรวจสอบทรัพยากรใด DLL เป็นสาเหตุของปัญหา และรายงานปัญหาไปยังผู้ขายทรัพยากร


สาเหตุ

เส้นทางที่กำหนดไว้สำหรับ DLL ทรัพยากรคลัสเตอร์ที่ประกอบด้วยตัวแปรระบบสภาพแวดล้อมในการ เส้นทาง ซึ่งประกอบด้วยตัวแปรสภาพแวดล้อมอื่นในการ เส้นทาง. กระบวนการ RHS.exe เขียนทับหน่วยความจำ heap เกินจากหางอย่างไม่ถูกต้องเมื่อกระบวนการ RHS.exe ขยายตัวแปรสภาพแวดล้อมหลายของระบบ

มีอยู่ไม่มีทรัพยากรคลัสเตอร์ DLL ที่ Microsoft จัดเตรียมไว้ประกอบด้วยตัวแปรสภาพแวดล้อมที่ซ้อนกันที่อยู่ในเส้นทางไปยังทรัพยากร DLL ผล RHS ใด ๆ ที่ล้มเหลวกับทรัพยากร Microsoft DLL จะไม่สามารถแก้ไขได้ ด้วยการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ กรุณาตรวจทาน 1230 ID เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องสำหรับชนิดของทรัพยากรที่จะได้รับผลกระทบ นอกจากนี้ตรวจสอบเส้นทางที่กำหนดไปยังทรัพยากร DLL เพื่อตรวจสอบการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีความเหมาะสม

เป็นส่วนหนึ่งของความสมบูรณ์ของคลัสเตอร์ปกติ ตรวจหา ถ้าทรัพยากรคลัสเตอร์ไม่ตอบสนองการร้องขอในเวลาที่ต้องการบริการคลัสเตอร์อาจพยายามกู้คืน โดยเลิกกระบวนการระบบย่อยการจัดการโฮสต์สำหรับทรัพยากร (RHS) ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรเพื่อให้ทรัพยากรคุณสามารถเริ่มทำงานใหม่ และกู้คืน  1146 ID มีเหตุการณ์ภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ควรพิจารณาการดำเนินงานของคลัสเตอร์ปกติ  เมื่อต้องแก้ไข ทรัพยากร DLL ที่ไม่ตอบสนองการตรวจทานและรายการชี้ไปที่กำลังพยายามจะเรียกไปที่ปุ่มนั้น  นี่คือ IsAlive กันมากที่สุด หรือความสมบูรณ์ของ LooksAlive ตรวจสอบทรัพยากรเพื่อตรวจสอบว่า บริการเกี่ยวข้อง หรือแอพลิเคชันเป็น healthy

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่สนับสนุนได้จาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบที่พบปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงผลกระทบจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏ ติดต่อบริการลูกค้าของ Microsoft และวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาเพิ่มเติม หรือแก้ไขปัญหาใด ๆ ที่ถูกต้อง คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะไปคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนและการบริการลูกค้าของ Microsoft หรือเมื่อ ต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
ฝ่าย
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาซึ่งมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็น เพราะโปรแกรมแก้ไขด่วนจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คอมพิวเตอร์ของคุณต้องเรียกใช้ Windows Server 2008 R2 นอกจากนี้ คุณลักษณะ Failover Clustering ต้องถูกติดตั้ง

ข้อมูลรีจิสทรี

เมื่อต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนในแพคเกจนี้ คุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในรีจิสทรี

ความต้องการเริ่มการทำงาน

คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่หลังจากที่คุณใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หมายเหตุ เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงการเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ หยุดบริการคลัสเตอร์ก่อนที่คุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วน

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนด่วนก่อนหน้านี้

แฟ้มข้อมูล

รุ่นสากลของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้แสดงในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงอยู่ในเวลาท้องถิ่นของคุณร่วมกับการตั้งค่าการฤดูกาล (DST) ของคุณปัจจุบัน นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม
หมายเหตุข้อมูลแฟ้มของ Windows Server 2008 R2

สำหรับรายการทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Rhs.exe6.1.7600.20621665,60019 2010 ม.ค.10:25x 64
Rhs.exe6.1.7600.20621492,03219 2010 ม.ค.11:54x 86
สำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Rhs.exe6.1.7600.20621984,57619 2010 ม.ค.08:55IA 64
Rhs.exe6.1.7600.20621492,03219 2010 ม.ค.11:54x 86

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

ปัญหานี้เกิดขึ้นบน RHS.exe ที่ได้นำออกใช้ใน rtm Windows Server 2008 R2, เท่านั้น ปัญหานี้ไม่เกิดขึ้นบน Windows Server 2008

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้ม

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_a5221560af7fcd739f29e7fcfc0229a7_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20621_none_2173ebc8d15ca2fc.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม711
วัน (UTC)19 2010 ม.ค.
เวลา (UTC)18:57
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_fbef9bc72166f354c28146e94806414e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20621_none_3215ebb08345d3d7.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม711
วัน (UTC)19 2010 ม.ค.
เวลา (UTC)18:57
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-failovercluster-rhs_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20621_none_8f0e5ef90216be5d.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,444
วัน (UTC)19 2010 ม.ค.
เวลา (UTC)13:47
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,887
วัน (UTC)19 2010 ม.ค.
เวลา (UTC)18:57
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-failovercluster-rhs_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20621_none_9963094b36778058.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,437
วัน (UTC)19 2010 ม.ค.
เวลา (UTC)13:28
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้มเพิ่มเติมทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มIa64_310f52fbd3f65b9e22f0555acc4ca171_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20621_none_af625d7b0f12b1d2.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,062
วัน (UTC)19 2010 ม.ค.
เวลา (UTC)18:57
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-failovercluster-rhs_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20621_none_32f1676b49b75623.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,442
วัน (UTC)19 2010 ม.ค.
เวลา (UTC)13:46
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,457
วัน (UTC)19 2010 ม.ค.
เวลา (UTC)18:57
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-failovercluster-rhs_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20621_none_9963094b36778058.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,437
วัน (UTC)19 2010 ม.ค.
เวลา (UTC)13:28
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 978527 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2555 - Revision: 3.0
ใช้กับ
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
Keywords: 
kbclustering kbfix kbautohotfix kbsurveynew kbqfe kbmt KB978527 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:978527

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com