หมายเลขบทความ (Article ID): 979611 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

Microsoft ได้ออกการปรับปรุงสะสม 2 สำหรับ Microsoft Exchange Server 2010 โปรแกรมปรับปรุงถูกนำออกใช้บน 18 กุมภาพันธ์ 2010 บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมปรับปรุงต่อไปนี้:
  • ปัญหาที่โปรแกรมปรับปรุงแก้ไข
  • วิธีการขอรับโปรแกรมยกเลิกการปรับปรุง
  • ข้อกำหนดเบื้องต้นในการติดตั้งโปรแกรมยกเลิกการปรับปรุง

คำแนะนำ

การตัดสินค้าจากคลังที่แก้ไขโปรแกรมปรับปรุง


Update Rollup 2 สำหรับ Exchange Server 2010 ช่วยแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความ Microsoft Knowledge Base (KB) ต่อไปนี้:
977633 เครื่องไคลเอนต์ IMAP4 บางอย่างของบริษัทอื่นไม่สามารถเชื่อมต่อกับกล่องจดหมาย Exchange Server 2003 ผ่านเซิร์ฟเวอร์ CAS 2010 ของเซิร์ฟเวอร์ Exchange ที่
979431 บริการ POP3 ล้มเหลวเมื่อผู้ใช้เชื่อมต่อกับกล่องจดหมายที่ถูกโยกย้ายจากเซิร์ฟเวอร์ Exchange Server 2003 ไปยังเซิร์ฟเวอร์ Exchange Server 2010 ผ่านโพรโทคอล POP3
979480 ผู้ใช้ไม่สามารถได้รับข้อความใหม่ถ้าพวกเขาเข้าถึงกล่องจดหมายที่ถูกย้ายไปยังเซิร์ฟเวอร์ RU1 2010 เซิร์ฟเวอร์ Exchange อื่น โดยใช้ไคลเอนต์ IMAP4
979563 แจ้งเตือนดันของ Exchange Server 2010 ไม่ทำงาน
979566 มีข้อผิดพลาด 0x85010014 จะถูกสร้างขึ้นเมื่อกล่องจดหมายที่มีการเชื่อมโยงผู้ใช้ที่พยายามที่จะซิงโครไนส์กล่องจดหมายของพวกเขากับอุปกรณ์โมบายในสถานการณ์สมมติ proxying CAS CAS ใน Exchange Server 2010
980261 การแก้ไขนี้ทำให้เกิดการสนับสนุนสำหรับ Exchange Server 2010 หน้าแก้ไขเมื่อมีข้อผิดพลาด I/O ของดิสก์ "-1022" จะถูกสร้างขึ้น
980262 รหัสเหตุการณ์ 2156 เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Exchange Server 2010

ข้อมูลเพิ่มเติม

ปรับปรุงข้อมูลค่าสะสม


เมื่อต้องการดาวน์โหลด และติดตั้งการปรับปรุงสะสม 2 สำหรับ Exchange Server 2010 แวะไปที่ Microsoft Update เว็บไซต์ต่อไปนี้:
หมายเหตุ Microsoft Update ตรวจไม่พบการปรับปรุงเปลี่นบนเซิร์ฟเวอร์กล่องจดหมาย Exchange Server 2010 ที่เป็นส่วนหนึ่งของฐานข้อมูลพร้อมใช้งาน (DAG)

คุณอาจวาง 2 ยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Exchange Server 2010 กับคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่องที่เรียกใช้ Exchange Server 2010 ขึ้น คุณอาจปรับใช้ 2 ยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Exchange Server 2010 ไปยังเซิร์ฟเวอร์กล่องจดหมายที่เป็นส่วนหนึ่งของฐานข้อมูลพร้อมใช้งาน (DAG)

แฟ้มต่อไปนี้จะพร้อมให้ดาวน์โหลดได้จากศูนย์ดาวน์โหลดของ Microsoft:


ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดแพคเกจ Exchange2010-KB979611-สั้น - x 64

ข้อมูลที่สำคัญสำหรับลูกค้าที่ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงบนคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

เมื่อคุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงบนคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต คุณอาจพบความยาวทำงาน นอกจากนี้ คุณอาจได้รับข้อความต่อไปนี้:
"สร้างอิมเมจดั้งเดิมสำหรับแอสเซมบลี.Net"
ลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้น โดยการร้องขอของเครือข่ายที่เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของ http://crl.microsoft.com/pki/crl/products/CodeSigPCA.crl การร้องขอของเครือข่ายที่ค้นหารายการเพิกถอนใบรับรองสำหรับแต่ละแอสเซมบลีที่สร้างอิมเมจดั้งเดิม (NGen) คอมไพล์รหัสท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม Exchange Server ไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ดังนั้น คำขอแต่ละต้องรอให้หมดเวลาก่อนที่เคลื่อนย้ายอยู่บน เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ปิดตัวเลือกความปลอดภัย "ตรวจสอบการเพิกถอนใบรับรองของผู้เผยแพร่" บนเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังปรับรุ่น ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. เลือกInternet Optionsandthen คลิกที่แท็บขั้นสูงใน Internet Explorer เลือกเครื่องมือ
  2. ในส่วนของการรักษาความปลอดภัยคลิกกล่องกาเครื่องหมายตรวจสอบการเพิกถอนใบรับรองของผู้เผยแพร่clearthe
  3. คลิกตกลงเพื่อปิดกล่องโต้ตอบInternetOptions

เราขอแนะนำว่า คุณควรล้างตัวเลือกการรักษาความปลอดภัยนี้ใน Internet Explorer ถ้าคอมพิวเตอร์ในสภาพแวดล้อมการควบคุมอย่างเข้มงวด เมื่อติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ ตรวจสอบกล่องกาเครื่องหมาย "ตรวจสอบการเพิกถอนใบรับรองของผู้เผยแพร่" ใหม่

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการกำหนดเองสำหรับผู้ใช้ Outlook Web App Outlook Web App


เมื่อคุณใช้แพ็คเกจการยกเลิกการปรับปรุง กระบวนการปรับปรุงเขียนทับแฟ้มแอพลิเคชันเว็บ Outlook ของ Microsoft (OWA) ถ้าจำเป็น ถ้าคุณเปลี่ยนแปลงแฟ้ม Logon.aspx หรือคุณทำการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ แฟ้ม OWA กำหนดเองจะถูกเขียนทับ จากนั้น OWA ถูกปรับปรุงอย่างถูกต้อง หลังจากที่คุณใช้แพ็คเกจการยกเลิกการปรับปรุง คุณต้องสร้างการกำหนดเองในแฟ้ม Logon.aspx OWA ใหม่ เราขอแนะนำให้ คุณทำสำเนาสำรองของแฟ้ม OWA ที่กำหนดเองก่อนที่จะใช้โปรแกรมปรับปรุง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดเอง OWA แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

ถ้าคุณเป็นลูกค้าคำแนะนำในการปรับใช้พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ Client Access และถ้าคุณได้ปรับใช้เซิร์ฟเวอร์การเข้าถึงไคลเอนต์การเข้าถึงไคลเอ็นต์เซิร์ฟเวอร์ (CAS CAS) proxying คุณต้องใช้โปรแกรมปรับปรุงไปยังเซิร์ฟเวอร์การเข้าถึงไคลเอนต์เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

หมายเหตุ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณใช้โปรแกรมปรับปรุงไปยังเซิร์ฟเวอร์การเข้าถึงไคลเอนต์เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตก่อนที่จะใช้โปรแกรมปรับปรุงไปยังเซิร์ฟเวอร์การเข้าถึงไคลเอนต์ที่ไม่ใช่อินเทอร์เน็ต

สำหรับการตั้งค่าคอนฟิกอื่น ๆ Exchange Server 2010 ใบสั่งที่คุณต้องใช้โปรแกรมปรับปรุงไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่ใช่สิ่งสำคัญ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ proxying CAS CAS แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

ข้อกำหนดเบื้องต้น


รายการต่อไปนี้ประกอบด้วยข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับ 2 ยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Exchange Server 2010:
  • ติดตั้ง Exchange Server 2010 บนคอมพิวเตอร์ youapply ก่อนที่จะยกเลิกการปรับปรุงนี้
  • เอาการปรับปรุงชั่วคราวทั้งหมดสำหรับ Exchange Server 2010 beforeyou ใช้ยกเลิกการปรับปรุงนี้

ความต้องการสำหัรับการเริ่มระบบใหม่


บริการจำเป็นจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ และเริ่มระบบใหม่เมื่อคุณใช้การยกเลิกการปรับปรุงนี้แล้ว

ข้อมูลการลบ

เมื่อต้องการเอาออก 2 ยกเลิกโปรแกรมปรับปรุงสำหรับ Exchange Server 2010 คลิกเพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก'ใน'แผงควบคุม' แล้ว เอาออกโปรแกรมปรับปรุง

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางที่ Microsoft ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
824684 คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายชุดปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 979611 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 19 พฤศจิกายน 2556 - Revision: 3.0
ใช้กับ
  • Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise
  • Microsoft Exchange Server 2010 Standard
Keywords: 
atdownload kbfix kbqfe kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB979611 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:979611

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com