sql Server 2008 R2 สะสม Update 2, SQL Server 2008 SP1 สะสม Update 7 และ SQL Server 2005 SP3 สะสม Update 9 ปรากฏสถานะการสืบค้นกลับ 4136 ที่สามารถใช้เพื่อปิดการใช้กระบวนการ "sniffing พารามิเตอร์"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 980653 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
Microsoft กระจาย Microsoft SQL Server 2008 แก้ไขเป็นแฟ้มเดียวที่สามารถดาวน์โหลดได้ เนื่องจากการแก้ไขสะสม แต่ละรุ่นที่ใหม่ที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่มาพร้อมกับ SQL Server 2008 ก่อนหน้าออก
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

Microsoft SQL Server 2008 R2 สะสม Update 2 การปรับปรุงสะสม SQL Server 2008 Service Pack 1 (SP1) 7 และปรับปรุงสะสม Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 3 (SP3) 9 ปรากฏสถานะการสืบค้นกลับ 4136 ซึ่งสามารถใช้เพื่อควบคุมกระบวนการ "sniffing พารามิเตอร์" ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพารามิเตอร์ sniffing สามารถพบได้ในการลงรายการบัญชีการบล็อกต่อไปนี้:http://blogs.msdn.com/b/queryoptteam/archive/2006/03/31/565991.aspxปิดใช้ค่าสถานะการสืบค้นกลับ 4136 การเปิดใช้งานพารามิเตอร์ sniffing ซึ่งจะเท่ากับการเพิ่มคำแนะนำการปรับให้เหมาะสม FOR รู้จักกับแต่ละแบบสอบถามซึ่งอ้างอิงพารามิเตอร์

แบบสอบถามที่เป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้ใด ๆ ยังคง undergo พารามิเตอร์ sniffing แม้ว่ามีตั้งค่าสถานะการสืบค้นกลับ
 • พารามิเตอร์ระบุไว้โดย "ปรับให้เหมาะสม (@ p = <value>) " แบบสอบถามคำแนะนำ</value>
 • แบบสอบถามใช้คำแนะนำการสอบถาม "option(recompile)"
 • แบบสอบถามเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนงานที่เก็บไว้ที่ใช้ตัวเลือก "with recompile"

ข้อมูลเพิ่มเติม

sql Server 2005

ลักษณะการทำงานนี้ถูกนำออกใช้ก่อนใน Update 9 สะสมสำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 3 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
980176แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 9 สำหรับ SQL Server 2005 Service Pack 3
หมายเหตุ:เนื่องจาก builds สะสม แต่ละรุ่นใหม่ของโปรแกรมแก้ไขด่วนประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่มาพร้อมกับ SQL Server 2005 ก่อนหน้าออก เราขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
960598สร้าง SQL Server 2005 ที่หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2005 Service Pack 3
Microsoft SQL Server 2005 โปรแกรมแก้ไขด่วนถูกสร้างสำหรับการระบุของ sql server เซอร์วิสแพ็ค คุณต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL Server 2005 Service Pack 3 กับการติดตั้ง SQL Server 2005 Service Pack 3 โดยค่าเริ่มต้น hotfix ที่ให้ไว้ใน service pack ของ SQL Server จะรวมอยู่ใน service pack ถัดไปของ SQL Server

sql Server 2008

ลักษณะการทำงานนี้ถูกยังออกใน 7 ปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 1 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมนี้ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
979065แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 7 สำหรับ SQL Server 2008 Service Pack 1
หมายเหตุ:เนื่องจาก builds สะสม แต่ละรุ่นใหม่ของโปรแกรมแก้ไขด่วนประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่มาพร้อมกับ SQL Server 2008 ก่อนหน้าออก เราขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
970365สร้าง SQL Server 2008 ที่หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2008 Service Pack 1
Microsoft SQL Server 2008 โปรแกรมแก้ไขด่วนถูกสร้างสำหรับการระบุของ sql server เซอร์วิสแพ็ค คุณต้องใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนของ SQL Server 2008 Service Pack 1 ไปยังการติดตั้ง SQL Server 2008 Service Pack 1 โดยค่าเริ่มต้น hotfix ที่ให้ไว้ใน service pack ของ SQL Server จะรวมอยู่ใน service pack ถัดไปของ SQL Server

sql Server 2008 R2

ลักษณะการทำงานนี้ถูกยังออกใน 2 ปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL Server 2008 R2 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับนี้แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสมสำหรับ SQL Server 2008 R2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
2072493แพคเกจโปรแกรมปรับปรุงที่สะสม 2 สำหรับ SQL Server 2008 R2
หมายเหตุ:เนื่องจาก builds สะสม แต่ละรุ่นใหม่ของโปรแกรมแก้ไขด่วนประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนทั้งหมด และแก้ไขการรักษาความปลอดภัยทั้งหมดที่มาพร้อมกับการก่อนหน้า SQL Server 2008 R2 รุ่นที่แก้ไข เราขอแนะนำว่า คุณควรพิจารณาถึงการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นล่าสุดที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
981356สร้าง SQL Server 2008 R2 ที่หลังจากที่มีการนำออกใช้ SQL Server 2008 R2

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการ "sniffing พารามิเตอร์" ดูส่วน "Compilations, recompilations และพารามิเตอร์ sniffing" ของ Microsoft TechNet เว็บไซต์ต่อไปนี้:สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับรุ่นให้บริการแบบเพิ่มหน่วยสำหรับ SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
935897มีแบบจำลองให้บริการแบบเพิ่มหน่วยจะพร้อมใช้งานจากทีม SQL Server จะจัดส่งโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับการรายงานปัญหา
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเค้าร่างตั้งชื่อสำหรับการปรับปรุงใน SQL Server คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
822499แบบแผนการตั้งชื่อใหม่สำหรับแพคเกจโปรแกรมปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft SQL Server


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 980653 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 10 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 Workgroup
 • Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 3
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Datacenter
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 R2 Workgroup
Keywords: 
kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbqfe kbfix kbmt KB980653 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:980653

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com