หน่วงเวลาการทำงานเป็นเวลานานเกิดขึ้นเมื่อคุณเชื่อมต่อใหม่การเชื่อมต่อของ IPSec จากคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 980915 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์สมมติต่อไปนี้

สถานการณ์สมมติที่ 1
 • คุณมี Windows Server ที่ใช้คลัสเตอร์ที่ใช้ Windows เครือข่าย Load Balancing ล้มเหลว Clustering, balancer โหลดแบบฮาร์ดแวร์ หรือผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์คลัสเตอร์
 • คุณสร้างการเชื่อมต่อ Internet Protocol Security (IPsec) ไปยัง IP เสมือนของคลัสเตอร์จากคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ระบบปฏิบัติการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
  • Windows Server 2003
  • Windows Vista
  • Windows Server 2008
  • Windows 7
  • Windows Server 2008 R2
 • โหนดเดียวล้มเหลวในคลัสเตอร์ หรือเริ่มต้นใหม่โหนด้วยตนเอง หรือคุณล้มเหลวโหนว่าโหนดอื่นขี่การเชื่อมต่อของไคลเอ็นต์
สถานการณ์สมมติที่ 2
 • ไม่ใช่คลัสเตอร์ Windows Server 2003 ใช้ระบบปฏิบัติการเริ่มต้นระบบใหม่ใน 6 นาทีน้อยกว่า (ตัวอย่างเช่นเครื่องเสมือน), หรือรีสตาร์ทโดยอัตโนมัติภายใน 6 นาทีหลังจากเกิดข้อผิดพลาดในการทำให้หยุดชะงัก
 • คุณสร้างการเชื่อมต่อ (IPsec) การรักษาความปลอดภัยของ IP กับระบบปฏิบัติการจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่เรียกใช้ระบบปฏิบัติการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
  • Windows Server 2003
  • Windows Vista
  • Windows Server 2008
  • Windows 7
  • Windows Server 2008 R2
ในสถานการณ์เหล่านี้ คุณพบการหน่วงเวลานาน (เกี่ยวกับสอง หรือสามนาที) เมื่อไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์ reestablishes เชื่อมต่อกับ IPsec คลัสเตอร์ในสถานการณ์สมมติที่ 1 และคอมพิวเตอร์คลัสเตอร์ไม่ใช่ที่อยู่ในสถานการณ์ที่ 2

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นได้เนื่องจากการออกแบบ IPsec ไม่เหมาะสมที่สุดมาสำหรับสถานการณ์สมมติของการเชื่อมต่ออีก ค่าหมดเวลาขนาดใหญ่ถูกเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง IPSec รักษาความปลอดภัย (SA) ที่ปัจจุบัน นอกจากนี้เราลองการเจรจาเพิ่มเติมซึ่งมีการหมดเวลา

การแก้ไข

หลังจากที่คุณติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน คุณต้องสร้างคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้ในคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ที่ใช้ Windows Server 2003:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\IPSec\NlbsIdleTime

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\PolicyAgent\Oakley\NlbsIdle
หรือ สร้างคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้บนไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\IKEEXT\Parameters\NlbsIdleTime

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\IKEEXT\Parameters\NlbsQMRetransmitDuration
เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ในส่วนของข้อมูลรีจิสทรี

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

มีโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบที่พบปัญหาอธิบายไว้ในบทความนี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงผลจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับการดาวน์โหลด จะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อ Microsoft ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าเพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ ถ้าปัญหาอื่น ๆ เกิดขึ้น หรือการแก้ไขปัญหาใด ๆ จำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะใช้คำถามเพิ่มเติมและเรื่องที่ไม่สามารถจัดหาโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft สนับสนุน หรือเมื่อต้อง การสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" แบบฟอร์มแสดงภาษาโปรแกรมแก้ไขด่วนจะพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ ไม่ได้เนื่องจากไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องเรียกใช้ระบบปฏิบัติการต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
 • Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2)
 • Windows Vista Service Pack 2 (SP2)
 • Windows Server 2008 เซอร์วิสแพ็ค 2 (SP2)
 • Windows 7
 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ Windows Server 2003 service pack คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
889100วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2003
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ Windows Vista service pack คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
935791วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของ Windows Vista
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ service pack ของ Windows Server 2008 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
968849วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Windows Server 2008
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ service pack Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
976932ข้อมูลเกี่ยวกับ Service Pack 1 สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

ข้อมูลรีจิสทรี

สิ่งสำคัญ นี้ส่วน วิธีการ หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น ให้แน่ใจว่า คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม สำรองรีจิสทรีก่อนที่จะแก้ไข แล้ว คุณสามารถคืนค่ารีจิสทรีหากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรี คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
322756 วิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
หลังจากที่คุณติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน คุณต้องสร้างคีย์ย่อยของรีจิสทรีที่สองต่อไปนี้ในคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ที่ใช้ Windows Server 2003:
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\IPSec\NlbsIdleTime
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\PolicyAgent\Oakley\NlbsIdle
เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิก เริ่มการทำงานคลิก เรียกใช้ชนิด Regeditแล้ว คลิก ตกลง.
 2. ค้นหา และคลิ กที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\IPSec
 3. บนเครื่อง แก้ไข เมนู การชี้ไปที่ ใหม่แล้ว คลิก ค่า DWORD.
 4. ชนิด NlbsIdleTimeแล้ว กด ENTER
 5. คลิกขวาที่ NlbsIdleTimeแล้ว คลิก การปรับเปลี่ยน.
 6. ในการ ข้อมูลค่า กล่อง ชนิด 5แล้ว คลิก ตกลง.

  หมายเหตุ
  ช่วงของค่าที่ได้จาก 5 ถึง 60
 7. ค้นหา และคลิ กที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\PolicyAgent\Oakley
 8. บนเครื่อง แก้ไข เมนู การชี้ไปที่ ใหม่แล้ว คลิก ค่า DWORD.
 9. ชนิด NlbsIdleแล้ว กด ENTER
 10. คลิกขวาที่ NlbsIdleแล้ว คลิก การปรับเปลี่ยน.
 11. ในการ ข้อมูลค่า กล่อง ชนิด 1แล้ว คลิก ตกลง.
 12. ออกจากตัวแก้ไขรีจิสทรี
หลังจากที่คุณติดตั้งแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วน คุณต้องสร้างคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้บนไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 หรือ Windows Server 2008 R2:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\IKEEXT\Parameters\NlbsIdleTime
เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิก เริ่มการทำงานคลิก เรียกใช้ชนิด Regeditแล้ว คลิก ตกลง.
 2. ค้นหา และคลิ กที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\IKEEXT\Parameters\
 3. ในการ แก้ไข เมนู การชี้ไปที่ ใหม่แล้ว คลิก ค่า DWORD.
 4. ชนิด NlbsIdleTimeแล้ว กด ENTER
 5. คลิกขวาที่ NlbsIdleTimeแล้ว คลิก การปรับเปลี่ยน.
 6. ในการ ข้อมูลค่า กล่อง พิมพ์ค่าระหว่าง 5 ถึง 60 จากนั้น คลิก ตกลง.


หมายเหตุ ค่านี้ควบคุมวงเงินการหมดเวลาที่ไม่ได้ใช้งานของ sa ของโหมดรวดเร็วสำหรับ sa ที่ถูกสร้างเพื่อ peers คลัสเตอร์ที่จะระบุ โดยรหัสผู้จัดจำหน่ายเครือข่าย Load Balancing (NLB) นอกจากนี้ค่านี้กำหนดว่า โปรแกรมแก้ไขด่วนถูกเปิดใช้งาน หรือไม่ โดยไม่ต้องตั้งค่ารายการรีจิสทรีนี้ การเปลี่ยนแปลงในโปรแกรมแก้ไขด่วนจะไม่เปิดใช้งาน

หลังจากโหมดรวดเร็ว SA มาร์ค คอมพิวเตอร์ไคลเอนต์พยายามเจรจาของโหมดรวดเร็วอีกครั้งที่สองในรอบระยะเวลาเป็นวินาทีที่สาม หากการเจรจาของโหมดรวดเร็วที่ล้มเหลว คือพยายามเจรจากับโหมดหลัก ลักษณะการทำงานนี้ทำงานสำหรับสถานการณ์การโยกย้ายโหนดคลัสเตอร์ปกติ และเวลาล้มเหลวคือประมาณ 15 วินาที อย่างไรก็ตาม โหนเซิร์ฟเวอร์อาจไม่มีจริง ๆ แล้วปัญหา ตัวอย่างเช่น โหนเซิร์ฟเวอร์อาจไม่ว่าง หรืออาจจะมีปริมาณการใช้งานเครือข่ายหนา ดังนั้น โหนเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถตอบ ในสถานการณ์เหล่านี้ การเจรจาของโหมดหลักที่ใหม่มีค่าใช้จ่ายในการเพิ่มเติม ถ้าคุณพบปัญหานี้ คุณอาจเพิ่มระยะเวลาของค่าสูงกว่าค่าเริ่มต้นพยายามเจรจาโหมดรวดเร็ววินาทีที่สาม เมื่อต้องการทำเช่นนี้ กำหนดค่ารายการรีจิสทรีต่อไปนี้ ไม่ มีรายการรีจิสทรีต่อไปนี้ มีใช้ค่าเริ่มต้นของวินาทีที่สาม

เมื่อต้องการสร้างรายการรีจิสทรีต่อไปนี้ถ้าคุณต้องเพิ่มระยะเวลาการ retransmission QM ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิก เริ่มการทำงานคลิก เรียกใช้ชนิด Regeditแล้ว คลิก ตกลง.
 2. ค้นหา และคลิ กที่คีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\IKEEXT\Parameters\
 3. บนเครื่อง แก้ไข เมนู การชี้ไปที่ ใหม่แล้ว คลิก ค่า DWORD.
 4. ชนิด NlbsQMRetransmitDurationแล้ว กด ENTER
 5. คลิกขวาที่ NlbsQMRetransmitDurationแล้ว คลิก การปรับเปลี่ยน.
 6. ในการ ค่า ข้อมูลกล่อง พิมพ์ค่าระหว่างสามถึง 60 วินาที จากนั้น คลิก ตกลง.


หมายเหตุ คุณต้องแน่ใจว่า มีคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้อยู่บนโหนดคลัสเตอร์ของ Windows Server ที่ใช้ทั้งหมด และค่าของคีย์ย่อยของรีจิสทรีได้ 1 เมื่อคุณสร้างการเชื่อมต่อของ IPSec การโหนดคลัสเตอร์ ซึ่งช่วยให้คอมพิวเตอร์แบบไคลเอ็นต์ในการระบุการเชื่อมต่อกับทรัพยากรคลัสเตอร์

สำหรับ Windows Server 2003 ใช้ cสีสันให้ โหนดกระบวนการหรือเซิร์ฟเวอร์คลัสเตอร์ไม่ใช่:

ตำแหน่งที่ตั้ง: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\PolicyAgent\Oakley\

ชื่อ: nlbsflags

ชนิด: REG_DWORD

ค่า: 1

สำหรับ Windows Server 2008-ใช้ หรือ Windows Server 2008 R2-ขึ้นอยู่กับ cสีสันให้ โหนดกระบวนการหรือเซิร์ฟเวอร์คลัสเตอร์ไม่ใช่:

ตำแหน่งที่ตั้ง: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\IKEEXT\Parameters\

ชื่อ: nlbsflags

ชนิด: REG_DWORD

ค่า: 1

ความต้องการเริ่มต้นใหม่

คุณต้องเริ่มระบบคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณนำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการแทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นำออกใช้แล้วก่อนหน้านี้

แฟ้มข้อมูล

รุ่นสากลของโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ติดตั้งแฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะแสดงรายการในรูปแบบเวลา (UTC) วันและเวลาของแฟ้มเหล่านี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงเวลาท้องถิ่นร่วมกับของคุณตั้งค่าการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) ปัจจุบัน นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณดำเนินการบางอย่างในแฟ้ม
หมายเหตุข้อมูลแฟ้มของ Windows Server 2003
 • นอกเหนือจากการแฟ้มที่มีอยู่ในตารางเหล่านี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้จะติดตั้งแฟ้มแค็ตตาล็อกความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง (KBตัวเลข.cat) ที่ได้รับการรับรอง ด้วยลายเซ็นดิจิทัลที่เชื่อมต่อกับ Microsoft
สำหรับข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาการบริการ
Ipsec.sys5.2.3790.479882,94412 2010 พฤศจิกายน14:57x 86ติดตั้ง SP2SP2QFE ไป
Oakley.dll5.2.3790.4798352,76815 2010 พฤศจิกายน08:55x 86SPSP2QFE ไป
สำหรับข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows Server 2003 รุ่นที่ใช้ x64
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาการบริการ
Ipsec.sys5.2.3790.4798157,18415 2010 พฤศจิกายน06:41x 64ติดตั้ง SP2SP2QFE ไป
Oakley.dll5.2.3790.4798394,75215 2010 พฤศจิกายน06:41x 64SPSP2QFE ไป
Woakley.dll5.2.3790.4798352,76815 2010 พฤศจิกายน06:41x 86ติดตั้ง SP2SP2QFE\WOW
ตัวอย่างทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-64-รุ่นที่ใช้ Windows Server 2003
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาการบริการ
Ipsec.sys5.2.3790.4798259,58415 2010 พฤศจิกายน06:41IA-64ติดตั้ง SP2SP2QFE ไป
Oakley.dll5.2.3790.4798550,40015 2010 พฤศจิกายน06:41IA-64SPSP2QFE ไป
Woakley.dll5.2.3790.4798352,76815 2010 พฤศจิกายน06:41x 86ติดตั้ง SP2SP2QFE\WOW
แฟ้มบันทึกย่อข้อมูล Windows Vista และ Windows Server 2008
สิ่งสำคัญ โปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Vista และโปรแกรมแก้ไขด่วนของ Windows Server 2008 จะรวมอยู่ในแพคเกจที่เดียวกัน อย่างไรก็ตาม เท่านั้น "Windows Vista" จะแสดงอยู่บนหน้าการร้องขอโปรแกรมแก้ไขด่วน การร้องขอการแพคเกจโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับระบบปฏิบัติการหนึ่ง หรือทั้งสอง เลือกโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อยู่ภายใต้หัวข้อ "Windows Vista" ในหน้า อ้างอิงไปยังส่วน "นำไปใช้กับ" ในบทความการตรวจสอบระบบปฏิบัติการแท้จริงที่แต่ละโปรแกรมแก้ไขด่วนที่ใช้กับเสมอ
 • แฟ้มที่นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์หนึ่ง ๆ SR_Level (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์SR_Levelสาขาการบริการ
  6.0.600 2. 22xxxWindows Vista และ Windows Server 2008ติดตั้ง SP2LDR
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม MUM (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อม แสดงรายการแยกต่างหาก ในส่วนของ "ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows Server 2008 และ Windows Vista" แฟ้ม MUM และแฟ้ม MANIFEST และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง เป็นสิ่งที่สำคัญมากเมื่อต้องการรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกความปลอดภัย ที่แอตทริบิวต์ไม่มีอยู่ จะมีการเซ็นชื่อ ด้วยลายเซ็นดิจิทัล Microsoft
สำหรับข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x รุ่นที่ใช้ x86 ของ Windows Server 2008 และ Windows Vista
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Bfe.dll6.0.6002.22643334,84816 2011 พฤษภาคม14:55x 86
Fwpkclnt.sys6.0.6002.2264398,19216 2011 พฤษภาคม20:20x 86
Fwpuclnt.dll6.0.6002.22643596,48016 2011 พฤษภาคม14:57x 86
Ikeext.dll6.0.6002.22643439,29616 2011 พฤษภาคม14:57x 86
Wfp.mofไม่เกี่ยวข้อง81415-มีนาคม-201106:00ไม่เกี่ยวข้อง
Wfp.tmfไม่เกี่ยวข้อง208,96616 2011 พฤษภาคม13:14ไม่เกี่ยวข้อง
สำหรับข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2008 และ Windows Vista
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Bfe.dll6.0.6002.22643458,24016 2011 พฤษภาคม15:27x 64
Fwpkclnt.sys6.0.6002.22643165,26416 2011 พฤษภาคม20:17x 64
Fwpuclnt.dll6.0.6002.22643781,82416 2011 พฤษภาคม15:28x 64
Ikeext.dll6.0.6002.22643455,68016 2011 พฤษภาคม15:28x 64
Wfp.mofไม่เกี่ยวข้อง81415-มีนาคม-201105:02ไม่เกี่ยวข้อง
Wfp.tmfไม่เกี่ยวข้อง207,58316 2011 พฤษภาคม13:52ไม่เกี่ยวข้อง
Fwpuclnt.dll6.0.6002.22643596,48016 2011 พฤษภาคม14:57x 86
Wfp.mofไม่เกี่ยวข้อง81415-มีนาคม-201106:00ไม่เกี่ยวข้อง
ตัวอย่างทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Bfe.dll6.0.6002.22643781,31216 2011 พฤษภาคม15:24IA-64
Fwpkclnt.sys6.0.6002.22643261,00816 2011 พฤษภาคม20:17IA-64
Fwpuclnt.dll6.0.6002.226431,124,35216 2011 พฤษภาคม15:26IA-64
Ikeext.dll6.0.6002.22643927,74416 2011 พฤษภาคม15:26IA-64
Wfp.mofไม่เกี่ยวข้อง81415-มีนาคม-201105:52ไม่เกี่ยวข้อง
Wfp.tmfไม่เกี่ยวข้อง207,99716 2011 พฤษภาคม14:04ไม่เกี่ยวข้อง
Fwpuclnt.dll6.0.6002.22643596,48016 2011 พฤษภาคม14:57x 86
Wfp.mofไม่เกี่ยวข้อง81415-มีนาคม-201106:00ไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้มบันทึกย่อข้อมูล Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
 • แฟ้มที่นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์หนึ่ง ๆ กำหนดเวลาโดยเฉพาะ (RTM, SPn), และสาขาเซอร์วิส (LDR, GDR) สามารถระบุได้ ด้วยการตรวจสอบหมายเลขรุ่นของแฟ้มดังที่แสดงในตารางต่อไปนี้:
  ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
  รุ่นผลิตภัณฑ์กำหนดเวลาสาขาการบริการ
  6.1.760 0.16xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.760 0.20xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1.17xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.760 1.21xxxWindows 7 และ Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • สาขาบริการของ GDR ประกอบด้วยเพียงแก้ไขที่มีออกมาอยู่ในวงกว้างเพื่อ มีความสำคัญอย่างมากปัญหาเกี่ยวกับความเข้ากันอย่างกว้างขวาง สาขาบริการของ LDR ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนที่นอกเหนือจากการแก้ไขที่เปิดจำหน่ายทั่วไป
 • แฟ้ม MANIFEST (.manifest) และแฟ้ม MUM (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อม แสดงรายการแยกต่างหาก ในส่วนของ "ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows Server 2008 R2 และ สำหรับ Windows 7" MUM และแฟ้ม MANIFEST และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง เป็นสิ่งที่สำคัญมากในการรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุงแล้ว แฟ้มแค็ตตาล็อกความปลอดภัย ที่แอตทริบิวต์ไม่มีอยู่ จะมีการเซ็นชื่อ ด้วยลายเซ็นดิจิทัล Microsoft
สำหรับข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน Windows 7 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Bfe.dll6.1.7600.20967495,61614 2011 พฤษภาคม06:31x 86
Fwpuclnt.dll6.1.7600.16385216,57614 2009 ก.ค.01:15x 86
Ikeext.dll6.1.7600.20967670,20814 2011 พฤษภาคม06:32x 86
Networksecurity ppdlic.xrm msไม่เกี่ยวข้อง3,02814 2011 พฤษภาคม06:40ไม่เกี่ยวข้อง
Nshwfp.dll6.1.7600.20967657,92014 2011 พฤษภาคม06:32x 86
Wfp.mofไม่เกี่ยวข้อง82210 2009 Jun21:32ไม่เกี่ยวข้อง
Bfe.dll6.1.7601.21728496,12814 2011 พฤษภาคม07:38x 86
Fwpuclnt.dll6.1.7601.17514216,57620 2010 พฤศจิกายน12:19x 86
Ikeext.dll6.1.7601.21728674,81614 2011 พฤษภาคม07:40x 86
Networksecurity ppdlic.xrm msไม่เกี่ยวข้อง3,02814 2011 พฤษภาคม07:54ไม่เกี่ยวข้อง
Nshwfp.dll6.1.7601.21728657,92014 2011 พฤษภาคม07:43x 86
Wfp.mofไม่เกี่ยวข้อง82210 2009 Jun21:32ไม่เกี่ยวข้อง
สำหรับข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows 7 และ Windows Server 2008 r2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Bfe.dll6.1.7600.20967705,02414 2011 พฤษภาคม07:32x 64
Fwpuclnt.dll6.1.7600.16385324,09614 2009 ก.ค.01:40x 64
Ikeext.dll6.1.7600.20967848,89614 2011 พฤษภาคม07:34x 64
Networksecurity ppdlic.xrm msไม่เกี่ยวข้อง3,02814 2011 พฤษภาคม07:54ไม่เกี่ยวข้อง
Nshwfp.dll6.1.7600.20967832,00014 2011 พฤษภาคม07:37x 64
Wfp.mofไม่เกี่ยวข้อง82210 2009 Jun20:51ไม่เกี่ยวข้อง
Bfe.dll6.1.7601.21728706,56014 2011 พฤษภาคม07:11x 64
Fwpuclnt.dll6.1.7601.21728324,09614 2011 พฤษภาคม07:11x 64
Ikeext.dll6.1.7601.21728854,01614 2011 พฤษภาคม07:11x 64
Networksecurity ppdlic.xrm msไม่เกี่ยวข้อง3,02814 2011 พฤษภาคม07:20ไม่เกี่ยวข้อง
Nshwfp.dll6.1.7601.21728832,00014 2011 พฤษภาคม07:11x 64
Wfp.mofไม่เกี่ยวข้อง82210 2009 Jun20:51ไม่เกี่ยวข้อง
Fwpuclnt.dll6.1.7600.20967216,57614 2011 พฤษภาคม06:31x 86
Nshwfp.dll6.1.7600.20967657,92014 2011 พฤษภาคม06:32x 86
Wfp.mofไม่เกี่ยวข้อง82222 2009 ก.ค.23:17ไม่เกี่ยวข้อง
Fwpuclnt.dll6.1.7601.21728216,57614 2011 พฤษภาคม07:40x 86
Nshwfp.dll6.1.7601.21728657,92014 2011 พฤษภาคม07:43x 86
Wfp.mofไม่เกี่ยวข้อง82212 2010 พฤศจิกายน23:57ไม่เกี่ยวข้อง
ตัวอย่างทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดของแฟ้มวันเวลาแพลตฟอร์ม
Bfe.dll6.1.7600.209671,074,17614 2011 พฤษภาคม06:19IA-64
Fwpuclnt.dll6.1.7600.20967566,27214 2011 พฤษภาคม06:19IA-64
Ikeext.dll6.1.7600.209671,475,07214 2011 พฤษภาคม06:19IA-64
Networksecurity ppdlic.xrm msไม่เกี่ยวข้อง3,02814 2011 พฤษภาคม06:28ไม่เกี่ยวข้อง
Nshwfp.dll6.1.7600.209671,114,11214 2011 พฤษภาคม06:19IA-64
Wfp.mofไม่เกี่ยวข้อง82210 2009 Jun20:57ไม่เกี่ยวข้อง
Bfe.dll6.1.7601.217281,074,17614 2011 พฤษภาคม06:14IA-64
Fwpuclnt.dll6.1.7601.21728566,27214 2011 พฤษภาคม06:14IA-64
Ikeext.dll6.1.7601.217281,485,31214 2011 พฤษภาคม06:14IA-64
Networksecurity ppdlic.xrm msไม่เกี่ยวข้อง3,02814 2011 พฤษภาคม06:23ไม่เกี่ยวข้อง
Nshwfp.dll6.1.7601.217281,114,11214 2011 พฤษภาคม06:14IA-64
Wfp.mofไม่เกี่ยวข้อง82210 2009 Jun20:57ไม่เกี่ยวข้อง
Fwpuclnt.dll6.1.7600.20967216,57614 2011 พฤษภาคม06:31x 86
Nshwfp.dll6.1.7600.20967657,92014 2011 พฤษภาคม06:32x 86
Wfp.mofไม่เกี่ยวข้อง82222 2009 ก.ค.23:17ไม่เกี่ยวข้อง
Fwpuclnt.dll6.1.7601.21728216,57614 2011 พฤษภาคม07:40x 86
Nshwfp.dll6.1.7601.21728657,92014 2011 พฤษภาคม07:43x 86
Wfp.mofไม่เกี่ยวข้อง82212 2010 พฤศจิกายน23:57ไม่เกี่ยวข้อง

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน"ใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
824684คำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์เฉพาะทางมาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
306677 ล้มเหลวของ IPsec สามารถใช้เวลาถึงหกนาทีใน Windows 2000

รายละเอียดเพิ่มเติมของแฟ้ม

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows Vista และ Windows Server 2008

แฟ้มทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติม x รุ่นที่ใช้ x86 ของ Windows Vista และ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,068
วัน(มาตรฐานสากล UTC)16 2011 พฤษภาคม
เวลา(มาตรฐานสากล UTC)20:32
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_9def770d6cb4d8fccd502f7ad77f2bf2_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22643_none_4bed0c4d82185f58.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม704
วัน(มาตรฐานสากล UTC)16 2011 พฤษภาคม
เวลา(มาตรฐานสากล UTC)20:32
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-เครือข่าย-security_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22643_none_cf6c4efa40ec71f8.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม131,815
วัน(มาตรฐานสากล UTC)16 2011 พฤษภาคม
เวลา(มาตรฐานสากล UTC)20:33
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้มทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติม x รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Vista และ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_43a65a9765004b8dbf7b2c684e0fd221_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22643_none_870c77295a061cfb.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,058
วัน(มาตรฐานสากล UTC)16 2011 พฤษภาคม
เวลา(มาตรฐานสากล UTC)20:32
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-เครือข่าย-security_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22643_none_2b8aea7df949e32e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม131,861
วัน(มาตรฐานสากล UTC)16 2011 พฤษภาคม
เวลา(มาตรฐานสากล UTC)20:33
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,092
วัน(มาตรฐานสากล UTC)16 2011 พฤษภาคม
เวลา(มาตรฐานสากล UTC)20:32
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-เครือข่าย-security_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22643_none_35df94d02daaa529.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม71,155
วัน(มาตรฐานสากล UTC)16 2011 พฤษภาคม
เวลา(มาตรฐานสากล UTC)15:04
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2008
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มIa64_e4c1dfe5783f649a50627cfde2802502_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22643_none_4572d09ea0e75408.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,056
วัน(มาตรฐานสากล UTC)16 2011 พฤษภาคม
เวลา(มาตรฐานสากล UTC)20:32
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-เครือข่าย-security_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22643_none_cf6df2f040ea7af4.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม131,838
วัน(มาตรฐานสากล UTC)16 2011 พฤษภาคม
เวลา(มาตรฐานสากล UTC)20:33
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,247
วัน(มาตรฐานสากล UTC)16 2011 พฤษภาคม
เวลา(มาตรฐานสากล UTC)20:32
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-เครือข่าย-security_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22643_none_35df94d02daaa529.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม71,155
วัน(มาตรฐานสากล UTC)16 2011 พฤษภาคม
เวลา(มาตรฐานสากล UTC)15:04
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติม สำหรับ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2

แฟ้มทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติม x Windows 7 รุ่นที่ใช้ x86
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,765
วัน(มาตรฐานสากล UTC)14 2011 พฤษภาคม
เวลา(มาตรฐานสากล UTC)10:39
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_1d330d07311cda794e4e6886774aeb14_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21728_none_54cb5f0afa722f8c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม704
วัน(มาตรฐานสากล UTC)14 2011 พฤษภาคม
เวลา(มาตรฐานสากล UTC)10:39
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_b061f1001e89e7bfcab23756ab805ad4_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20967_none_ef3318e16a28558a.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม704
วัน(มาตรฐานสากล UTC)14 2011 พฤษภาคม
เวลา(มาตรฐานสากล UTC)10:39
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-เครือข่าย-security_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20967_none_cd9c0cc1a4e9f9d3.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม158,590
วัน(มาตรฐานสากล UTC)14 2011 พฤษภาคม
เวลา(มาตรฐานสากล UTC)10:47
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-windows-เครือข่าย-security_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21728_none_cfaea9c1a1ef0f52.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม158,590
วัน(มาตรฐานสากล UTC)14 2011 พฤษภาคม
เวลา(มาตรฐานสากล UTC)10:47
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้มทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติม x รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows 7 และ Windows Server 2008 r2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_19ffb0dc65bc45e2ca60ab390e6f1dc3_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21728_none_bf5de1bd4f36e042.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,058
วัน(มาตรฐานสากล UTC)14 2011 พฤษภาคม
เวลา(มาตรฐานสากล UTC)10:39
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_2a318c26d6d7b8ab96ed82d6f8436a0e_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20967_none_e54a60f733b6887e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,058
วัน(มาตรฐานสากล UTC)14 2011 พฤษภาคม
เวลา(มาตรฐานสากล UTC)10:39
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_7d09f24a0a247e10b8702b8cadec128d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20967_none_5092f0f978bf8868.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม708
วัน(มาตรฐานสากล UTC)14 2011 พฤษภาคม
เวลา(มาตรฐานสากล UTC)10:39
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_86f0c9fa804db97bfdedba81c2a7976f_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21728_none_d923e6a7a003e821.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม708
วัน(มาตรฐานสากล UTC)14 2011 พฤษภาคม
เวลา(มาตรฐานสากล UTC)10:39
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-เครือข่าย-security_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20967_none_29baa8455d476b09.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม158,596
วัน(มาตรฐานสากล UTC)14 2011 พฤษภาคม
เวลา(มาตรฐานสากล UTC)10:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-windows-เครือข่าย-security_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21728_none_2bcd45455a4c8088.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม154,588
วัน(มาตรฐานสากล UTC)14 2011 พฤษภาคม
เวลา(มาตรฐานสากล UTC)08:45
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม3,207
วัน(มาตรฐานสากล UTC)14 2011 พฤษภาคม
เวลา(มาตรฐานสากล UTC)10:39
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-เครือข่าย-security_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20967_none_340f529791a82d04.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม94,348
วัน(มาตรฐานสากล UTC)14 2011 พฤษภาคม
เวลา(มาตรฐานสากล UTC)06:49
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-เครือข่าย-security_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21728_none_3621ef978ead4283.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม94,348
วัน(มาตรฐานสากล UTC)14 2011 พฤษภาคม
เวลา(มาตรฐานสากล UTC)08:03
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุน IA-รุ่นที่ใช้ x64 ของ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มIa64_54f613158183e569de3e08468add89c0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21728_none_c16b8bdc86263972.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,056
วัน(มาตรฐานสากล UTC)14 2011 พฤษภาคม
เวลา(มาตรฐานสากล UTC)10:39
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_d600ab5e3f649d26bae79b6e37d10311_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20967_none_1bc281fd28b20ae7.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม1,056
วัน(มาตรฐานสากล UTC)14 2011 พฤษภาคม
เวลา(มาตรฐานสากล UTC)10:39
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-เครือข่าย-security_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20967_none_cd9db0b7a4e802cf.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม154,585
วัน(มาตรฐานสากล UTC)14 2011 พฤษภาคม
เวลา(มาตรฐานสากล UTC)07:56
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-windows-เครือข่าย-security_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21728_none_cfb04db7a1ed184e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม154,585
วัน(มาตรฐานสากล UTC)14 2011 พฤษภาคม
เวลา(มาตรฐานสากล UTC)08:52
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มUpdate.mum
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม2,160
วัน(มาตรฐานสากล UTC)14 2011 พฤษภาคม
เวลา(มาตรฐานสากล UTC)10:39
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-เครือข่าย-security_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20967_none_340f529791a82d04.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม94,348
วัน(มาตรฐานสากล UTC)14 2011 พฤษภาคม
เวลา(มาตรฐานสากล UTC)06:49
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-windows-เครือข่าย-security_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21728_none_3621ef978ead4283.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่เกี่ยวข้อง
ขนาดของแฟ้ม94,348
วัน(มาตรฐานสากล UTC)14 2011 พฤษภาคม
เวลา(มาตรฐานสากล UTC)08:03
แพลตฟอร์มไม่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 980915 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 4 กรกฎาคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Web Server 2008
 • Windows Web Server 2008 R2
Keywords: 
kbqfe kbfix kbhotfixserver kbsurveynew kbexpertiseinter kbautohotfix kbmt KB980915 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:980915

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com