คอมพิวเตอร์ไม่สามารถป้อนโหมดสลีปหรือโหมดไฮเบอร์เนตเมื่อคุณไม่ใช้แฟ้มสื่อ

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 981112 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

พิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้::
  • คุณเปิดใช้งานเครือข่ายที่ใช้ร่วมกันบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 7
  • กระบวนการอนุญาตให้คอมพิวเตอร์เข้าเก็บโหมดเลือกส่วนของ'การใช้สื่อร่วมกันในแผนการใช้พลังงานที่เลือก
  • คุณไม่ร่วมสื่อบนคอมพิวเตอร์นี้ เช่นเสียง วิดีโอ และรูปภาพ
ในสถานการณ์สมมตินี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถป้อนโหมดสลีปหรือโหมดไฮเบอร์เนต

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากเครือข่าย Windows Media Player ที่บริการที่ใช้ร่วมกันตั้งค่าสถานะสถานะพลังงานเมื่อมีการใช้สื่อร่วมกัน เมื่อคุณหยุดการใช้สื่อร่วมกัน สถานะสถานะการใช้พลังงานถูกตั้งค่าใหม่เพื่ออนุญาตให้คอมพิวเตอร์ป้อนโหมดสลีปหรือโหมดไฮเบอร์เนตไม่

การแก้ไข

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น หากคุณไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น โปรดติดต่อฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้น

ข้อกำหนดเบื้องต้น

เมื่อต้องการใช้โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ คุณต้องใช้งาน Windows 7

ข้อกำหนดในการเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่

คุณอาจต้องเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่หลังจากที่คุณใช้การแก้ไขด่วนนี้

ข้อมูลการทดแทนโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไม่ได้แทนที่โปรแกรมแก้ไขด่วนก่อนหน้านี้

ข้อมูลแฟ้ม

แฟ้มที่มีแอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในตารางต่อไปนี้ การติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้รุ่นสากล วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบ Coordinated Universal Time (UTC) วันที่และเวลาสำหรับแฟ้มเหล่านี้ในคอมพิวเตอร์จะปรากฏตามเวลาท้องถิ่น โดยมีการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) นอกจากนี้ วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณทำการดำเนินการบางอย่างบนแฟ้ม
windows 7 บันทึกข้อมูลของแฟ้ม
  • แฟ้มรายการ (.manifest) และ MUM แฟ้ม (.mum) ที่มีการติดตั้งสำหรับแต่ละสภาพแวดล้อมแสดงรายการแยกต่างหากในส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติมแฟ้มสำหรับ Windows 7" MUM และแฟ้มที่รายการ และ แฟ้มแค็ตตาล็อก (.cat) การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความสำคัญมากที่จะรักษาสถานะของคอมโพเนนต์ที่ปรับปรุง แฟ้มแค็ตตาล็อกการรักษาความปลอดภัยซึ่งไม่แสดงแอตทริบิวต์ จะลงชื่อด้วยลายเซ็นดิจิตัลของ Microsoft
สำหรับ Windows 7 รุ่น x86 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Connectionmanager.xmlไม่สามารถใช้งานได้5,42210 2009 Jun21:46ไม่สามารถใช้งานได้
Contentdirectory.xmlไม่สามารถใช้งานได้8,33810 2009 Jun21:46ไม่สามารถใช้งานได้
Mediareceiverregistrar.xmlไม่สามารถใช้งานได้2,57410 2009 Jun21:46ไม่สามารถใช้งานได้
Wmpnetwk.exe12.0.7600.165441,121,280มีนาคม-05-201007:42x86
Wmpnetwk.mofไม่สามารถใช้งานได้4,78910 2009 Jun21:46ไม่สามารถใช้งานได้
Wmpnetwk.exe12.0.7600.206601,121,280มีนาคม-05-201007:28x86
Wmpnetwk.mofไม่สามารถใช้งานได้4,78910 2009 Jun21:46ไม่สามารถใช้งานได้
สำหรับ Windows 7 รุ่นที่ใช้ x64 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Connectionmanager.xmlไม่สามารถใช้งานได้5,42210 2009 Jun21:07ไม่สามารถใช้งานได้
Contentdirectory.xmlไม่สามารถใช้งานได้8,33810 2009 Jun21:07ไม่สามารถใช้งานได้
Mediareceiverregistrar.xmlไม่สามารถใช้งานได้2,57410 2009 Jun21:07ไม่สามารถใช้งานได้
Wmpnetwk.exe12.0.7600.165441,525,248มีนาคม-05-201007:52x64
Wmpnetwk.mofไม่สามารถใช้งานได้4,78910 2009 Jun21:07ไม่สามารถใช้งานได้
Wmpnetwk.exe12.0.7600.206601,525,248มีนาคม-05-201007:59x64
Wmpnetwk.mofไม่สามารถใช้งานได้4,78910 2009 Jun21:07ไม่สามารถใช้งานได้

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วน "การใช้งาน"

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ของการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
824684คำอธิบายของคำศัพท์มาตรฐานที่ใช้เพื่ออธิบายปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้ม

ข้อมูลแฟ้มเพิ่มเติมสำหรับ Windows 7

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่นของ Windows 7
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Package_for_kb981112_rtm_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,431มีนาคม-05-201010:56ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb981112_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,450มีนาคม-05-201010:56ไม่สามารถใช้งานได้
Update-bf.mumไม่สามารถใช้งานได้1,429มีนาคม-05-201010:56ไม่สามารถใช้งานได้
X86_microsoft-หน้าต่าง-wmpnss-service_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16544_none_038765282fc7a812.manifestไม่สามารถใช้งานได้166,044มีนาคม-05-201008:19ไม่สามารถใช้งานได้
X86_microsoft-หน้าต่าง-wmpnss-service_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20660_none_03f760f348f91a62.manifestไม่สามารถใช้งานได้166,044มีนาคม-05-201008:06ไม่สามารถใช้งานได้
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows 7
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Amd64_microsoft-หน้าต่าง-wmpnss-service_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16544_none_5fa600abe8251948.manifestไม่สามารถใช้งานได้166,048มีนาคม-05-201009:20ไม่สามารถใช้งานได้
Amd64_microsoft-หน้าต่าง-wmpnss-service_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20660_none_6015fc7701568b98.manifestไม่สามารถใช้งานได้166,048มีนาคม-05-201009:12ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb981112_rtm_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,439มีนาคม-05-201010:56ไม่สามารถใช้งานได้
Package_for_kb981112_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mumไม่สามารถใช้งานได้1,458มีนาคม-05-201010:56ไม่สามารถใช้งานได้
Update-bf.mumไม่สามารถใช้งานได้1,437มีนาคม-05-201010:56ไม่สามารถใช้งานได้
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 981112 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Home Basic
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Starter
  • Windows 7 Ultimate
Keywords: 
kbqfe kbHotfixServer kbsurveynew kbautohotfix kbexpertiseinter kbbug kbfix kbmt KB981112 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:981112

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com