คำอธิบาย MS10-022: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับการเขียนสคริปต์ Visual Basic (VBScript) 5.8: 13 เมษายน 2010

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 981332 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

บทนำ

Microsoft ได้นำออกใช้บูเลทีนการรักษาความปลอดภัย MS10 022 เมื่อต้องการดูกระดานข่าวความปลอดภัยทั้งหมด ให้แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::

วิธีการขอรับความช่วยเหลือและสนับสนุนสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

สำหรับผู้ใช้ภายในบ้าน ค่าธรรมเนียมไม่สนับสนุนจะพร้อมใช้งาน โดยเรียก 1-866-PCSAFETY ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา หรือติดต่อบริษัทในเครือ Microsoft ในเครื่องของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดต่อบริษัทในเครือ Microsoft ในเครื่องของคุณสำหรับปัญหาการสนับสนุนโดยโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย แวะไปที่สากลบริการเว็บไซต์ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4
อเมริกาเหนือลูกค้าสามารถยังรับโต้ตอบแบบทันทีเข้าถึงอีเมลที่ไม่จำกัดของค่าธรรมเนียมไม่สนับสนุน หรือ การสนทนาไม่จำกัดที่แต่ละการสนับสนุน โดยการเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
สำหรับลูกค้าระดับองค์กร สนับสนุนสำหรับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยไม่พร้อมใช้งาน โดยผู้ติดต่อของคุณสนับสนุนปกติ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

ปัญหาที่ทราบอยู่แล้ว

เราทราบเกี่ยวกับปัญหาที่มีผลกับขอบเขตที่จำกัดของคอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่มีเงื่อนไขใด ๆ ต่อไปนี้เป็นจริง:
 • มีการติดตั้ง windows XP Service Pack 3
 • 5.6 โฮสต์สคริปต์ของ Windows รุ่นเก่าถูกติดตั้งด้วยตนเอง
หมายเหตุ:โดยค่าเริ่มต้น Windows XP Service Pack 3 ติดตั้ง Windows 5.7 โฮสต์ของสคริปต์ ปัญหาที่ทราบนี้ถูกจำกัดไปยังคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งที่โฮสต์สคริปต์ของ Windows รุ่นก่อนหน้านี้ได้ด้วยตนเองอยู่ ถึงแม้ว่าคุณไม่มีการทำเช่นนี้

บนคอมพิวเตอร์ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหานี้รู้จัก การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้อาจไม่ติดตั้งเนื่องจาก Vbscript.dll รุ่นที่ไม่คาดคิดอยู่ เมื่อต้องการติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ใน Windows XP Service Pack 3 รุ่นของแฟ้ม Vbscript.dll ต้องเป็น 5.7 เป็นน้อยสุด

การแก้ไขปัญหานี้รู้จักในคอมพิวเตอร์ ที่กำลังเรียกใช้ Windows XP Service Pack 3 และรุ่นของแฟ้ม Vbscript.dll รุ่น 5.6 ใช้วิธีต่อไปนี้ ตามความเหมาะสมกับรุ่นของ Windows Internet Explorer ที่มีการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่ง

สำหรับ Internet Explorer 6
 1. คืนค่า Vbscript.dll กับรุ่นของแฟ้มที่คาดไว้

  เมื่อต้องการคืนค่า Vbscript.dll รุ่น 5.7 ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • ดาวน์โหลด และติดตั้งการปรับปรุงโปรแกรมสคริปต์ KB951978 สำหรับ Windows XP:
   951978การแสดงผลสคริปต์จะไม่แสดงขึ้นตามที่คาดไว้เมื่อคุณเรียกใช้สคริปต์ VBScript หรือ JScript ใน Windows Vista Service Pack 1 ใน Windows Server 2008 หรือ ใน Windows XP Service Pack 3
   หมายเหตุ:ถ้าคุณได้เปิดใช้งานการปรับปรุงอัตโนมัติ คุณจะได้รับการเสนอการปรับปรุงนี้โดยอัตโนมัติ
  • ปรับรุ่นให้ Internet Explorer 8 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ Internet Explorer 8 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
   http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=144107
   หมายเหตุ:ถ้าคุณได้เปิดใช้งานการปรับปรุงอัตโนมัติ คุณจะได้รับการเสนอการปรับปรุงนี้โดยอัตโนมัติ
  • ปรับรุ่นให้ Internet Explorer 7 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ Internet Explorer 7 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
   http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=158419
 2. การติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย

  หลังจากที่คุณได้คืนสำเร็จค่า Vbscript.dll ไปเป็นเวอร์ชันที่คาดไว้ตาม outlined ที่นี่ ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย VBScript 5.7 สำหรับ Windows XP Service Pack 3 (KB981349) ตามที่อธิบายไว้ในความปลอดภัยบูเลทีนการ MS10-022

  หมายเหตุ:การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้จะถูกนำเสนอผ่าน Automatic Updates ถ้ารุ่นของ Vbscript.dll 5.7.0.0 น้อย
สำหรับ Internet Explorer 7
 1. คืนค่า Vbscript.dll กับรุ่นของแฟ้มที่คาดไว้

  เมื่อต้องการคืนค่า Vbscript.dll รุ่น 5.7 ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • ดาวน์โหลด และติดตั้งการปรับปรุงโปรแกรมสคริปต์ KB951978 สำหรับ Windows XP:
   951978การแสดงผลสคริปต์จะไม่แสดงขึ้นตามที่คาดไว้เมื่อคุณเรียกใช้สคริปต์ VBScript หรือ JScript ใน Windows Vista Service Pack 1 ใน Windows Server 2008 หรือ ใน Windows XP Service Pack 3
   หมายเหตุ:ถ้าคุณได้เปิดใช้งานการปรับปรุงอัตโนมัติ คุณจะได้รับการเสนอการปรับปรุงนี้โดยอัตโนมัติ
  • ปรับรุ่นให้ Internet Explorer 8 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ Internet Explorer 8 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
   http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=144107
   หมายเหตุ:ถ้าคุณได้เปิดใช้งานการปรับปรุงอัตโนมัติ คุณจะได้รับการเสนอการปรับปรุงนี้โดยอัตโนมัติ
  • ถอนการติดตั้ง Internet Explorer 7 แล้ว ติดตั้ง Internet Explorer 7
 2. การติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย

  หลังจากที่คุณได้คืนสำเร็จค่า Vbscript.dll ไปเป็นเวอร์ชันที่คาดไว้ตาม outlined ที่นี่ ติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย VBScript 5.7 สำหรับ Windows XP Service Pack 3 (KB981349) ตามที่อธิบายไว้ในความปลอดภัยบูเลทีนการ MS10-022

  หมายเหตุ:ถ้าคุณได้เปิดใช้งานการปรับปรุงอัตโนมัติ คุณจะได้รับการเสนอการปรับปรุงนี้โดยอัตโนมัติ
สำหรับ Internet Explorer 8

ถ้าคุณมีการให้ Internet Explorer 8 ติดตั้ง และคุณมีการเปิดใช้งานการปรับปรุงอัตโนมัติ คุณจะได้รับการเสนอการปรับปรุงที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติ และคุณไม่จำเป็นต้องทำดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติม ถ้าคุณมีการติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ด้วยตนเอง ให้ดาวน์โหลด และติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย VBScript 5.8 สำหรับ Windows XP Service Pack 3 (KB981349) ตามที่อธิบายไว้ในความปลอดภัยบูเลทีนการ MS10-022

ข้อกำหนดเบื้องต้นเพื่อใช้การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

การติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้ คุณต้องมี Microsoft Visual Basic การเขียนสคริปต์ Edition (VBScript) 5.8 ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์

VBScript 5.8 ได้มีการติดตั้ง โดยที่ตัวเลือกต่อไปนี้:
 • Internet Explorer 8.0
 • windows 7 (x 86 -ตาม และ x 64 - ใช้)
 • Windows Server 2008 R2 (x64-based and Itanium-based)
To determine the version of VBScript installed on the computer, follow these steps:
 1. Open Windows Explorer.
 2. ค้นหาในไดเรกทอรีดังต่อไปนี้:
  %systemroot% \System32
 3. Right-click the Vbscript.dll file, and then clickคุณสมบัติ.
 4. คลิกการรายละเอียดtab to view theรุ่นของแฟ้มเขตข้อมูล:
If the file version starts with 5.8, for example 5.8.6001.18702, VBScript 5.8 is installed on the computer.

ข้อมูลการลบ

To remove this security update, do one of the following:
 • ใช้แบบเพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออกสินค้าหรือโปรแกรมและคุณลักษณะรายการใน'แผงควบคุม'
 • Use the Spuninst.exe utility that is located in the %Windir%\$NTUninstallKB981332$\Spuninst folder.
 • WUSA.exe does not support uninstalling updates. To uninstall an update that was installed by WUSA, clickแผงควบคุมแล้ว คลิกการรักษาความปลอดภัย. Under Windows Update, clickมุมมองที่ติดตั้งการปรับปรุงand select from the list of updates.

ข้อมูลการเริ่มต้นระบบใหม่

คุณอาจต้องรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หลังจากที่คุณใช้การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยนี้

ข้อมูลแฟ้ม

รุ่นของโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยภาษาอังกฤษ (แบบสหรัฐอเมริกา) มีคุณลักษณะแฟ้ม (หรือคุณลักษณะแฟ้มหลังจากนั้น) ที่อยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในนั้นวันที่และเวลารายการใน'แผงควบคุม'
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่นของ Internet Explorer 8, Windows XP SP2 และ Windows XP SP3
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาบริการ
Vbscript.dll5.8.6001.23000420,35210 2010 มีนาคม06:15x86SP3SP3GDR
Vbscript.dll5.8.6001.23000420,35210 2010 มีนาคม06:18x86SP3SP3QFE
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่นของ Internet Explorer 8 และ Windows Server 2003 SP2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาบริการ
Vbscript.dll5.8.6001.23000420,35209 2010 มีนาคม13:19x86SP2SP2GDR
Vbscript.dll5.8.6001.23000420,35209 2010 มีนาคม13:29x86SP2SP2QFE
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x รุ่นที่ใช้ x64 ของ Internet Explorer 8, Windows Server 2003 SP2 และ Windows XP Professional
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์มความต้องการพิเศษสาขาบริการ
Vbscript.dll5.8.6001.23000612,86410 2010 มีนาคม03:05x64SP2SP2GDR
Wvbscript.dll5.8.6001.23000420,35210 2010 มีนาคม03:05x86SP2SP2GDR\WOW
Vbscript.dll5.8.6001.23000612,86410 2010 มีนาคม02:56x64SP2SP2QFE
Wvbscript.dll5.8.6001.23000420,35210 2010 มีนาคม02:56x86SP2SP2QFE\WOW
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่นของ Internet Explorer 8, Windows Vista, Windows Vista SP1, Windows Vista SP2, Windows Server 2008 และ Windows Server 2008 SP2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Vbscript.dll5.8.6001.18909420,352มีนาคม-05-201014:01x86
Vbscript.dll5.8.6001.23000420,352มีนาคม-05-201022:19x86
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64 รุ่น 8 Explorer อินเทอร์เน็ตใน Windows Vista, Windows Vista SP1, Windows Vista SP2, Windows Server 2008 และ Windows Server 2008 SP2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Vbscript.dll5.8.6001.18909612,864มีนาคม-05-201014:32x64
Vbscript.dll5.8.6001.23000612,864มีนาคม-05-201023:03x64
Vbscript.dll5.8.6001.18909420,352มีนาคม-05-201014:01x86
Vbscript.dll5.8.6001.23000420,352มีนาคม-05-201022:19x86
สำหรับ Windows 7 รุ่น x86 ที่รองรับทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Vbscript.dll5.8.7600.16546427,520มีนาคม-08-201021:33x86
Vbscript.dll5.8.7600.20662427,520มีนาคม-08-201021:39x86
สำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Vbscript.dll5.8.7600.16546612,352มีนาคม-08-201021:59x64
Vbscript.dll5.8.7600.20662612,352มีนาคม-08-201022:11x64
Vbscript.dll5.8.7600.16546427,520มีนาคม-08-201021:33x86
Vbscript.dll5.8.7600.20662427,520มีนาคม-08-201021:39x86
สำหรับ Windows Server 2008 R2 รุ่นที่ใช้ Itanium ที่รองรับทั้งหมด
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มรุ่นของแฟ้มขนาดแฟ้มวันที่เวลาแพลทฟอร์ม
Vbscript.dll5.8.7600.165461,158,656มีนาคม-08-201020:54IA-64
Vbscript.dll5.8.7600.206621,158,656มีนาคม-08-201021:01IA-64
Vbscript.dll5.8.7600.16546427,520มีนาคม-08-201021:33x86
Vbscript.dll5.8.7600.20662427,520มีนาคม-08-201021:39x86

ข้อมูลเพิ่มเติมของแฟ้ม

แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่นของ Internet Explorer 8, Windows Vista, Windows Vista SP1, Windows Vista SP2, Windows Server 2008 และ Windows Server 2008 SP2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มPackage_1_for_kb981332_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 8.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,769
วันที่ (UTC)มีนาคม-08-2010
เวลา (UTC)06:51
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_1_for_kb981332 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 8.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,481
วันที่ (UTC)มีนาคม-08-2010
เวลา (UTC)06:51
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb981332_ie8_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 8.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,423
วันที่ (UTC)มีนาคม-08-2010
เวลา (UTC)06:51
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb981332_ie8_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 8.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,442
วันที่ (UTC)มีนาคม-08-2010
เวลา (UTC)06:51
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb981332_ie8_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 8.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,400
วันที่ (UTC)มีนาคม-08-2010
เวลา (UTC)06:51
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb981332_ie8 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 8.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,419
วันที่ (UTC)มีนาคม-08-2010
เวลา (UTC)06:51
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มUpdate-bf.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,419
วันที่ (UTC)มีนาคม-08-2010
เวลา (UTC)06:51
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_859ba3110d55e0690a9c26ee960d8ae4_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18909_none_91f7fd9f926d74e5.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม706
วันที่ (UTC)มีนาคม-08-2010
เวลา (UTC)06:51
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_e442cf3a8aef41914354ef7cb2550618_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23000_none_4b2833c7c839ba88.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม706
วันที่ (UTC)มีนาคม-08-2010
เวลา (UTC)06:51
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่างสคริปต์-vbscript_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18909_none_2b4c2b7b43ac1f55.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม55,527
วันที่ (UTC)มีนาคม-05-2010
เวลา (UTC)14:29
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่างสคริปต์-vbscript_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23000_none_2bcc9be85cd2112b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม55,527
วันที่ (UTC)มีนาคม-05-2010
เวลา (UTC)22:สีกัน
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64 รุ่น 8 Explorer อินเทอร์เน็ตใน Windows Vista, Windows Vista SP1, Windows Vista SP2, Windows Server 2008 และ Windows Server 2008 SP2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_baf8d85069b6c4d3fc8cf7f2ca395a46_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23000_none_d4410654bbd63101.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,060
วันที่ (UTC)มีนาคม-08-2010
เวลา (UTC)06:51
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_dbe7525671d57c32db257d476ba32454_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18909_none_c84bd9d99c3abb75.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,060
วันที่ (UTC)มีนาคม-08-2010
เวลา (UTC)06:51
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่างสคริปต์-vbscript_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18909_none_876ac6fefc09908b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม55,545
วันที่ (UTC)มีนาคม-05-2010
เวลา (UTC)15:12
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่างสคริปต์-vbscript_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23000_none_87eb376c152f8261.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม55,545
วันที่ (UTC)06 2010 มีนาคม
เวลา (UTC)00:22
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_1_for_kb981332_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 8.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,997
วันที่ (UTC)มีนาคม-08-2010
เวลา (UTC)06:51
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_1_for_kb981332 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 8.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,943
วันที่ (UTC)มีนาคม-08-2010
เวลา (UTC)06:51
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb981332_ie8_0_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 8.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,431
วันที่ (UTC)มีนาคม-08-2010
เวลา (UTC)06:51
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb981332_ie8_0 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 8.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,450
วันที่ (UTC)มีนาคม-08-2010
เวลา (UTC)06:51
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb981332_ie8_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 8.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,408
วันที่ (UTC)มีนาคม-08-2010
เวลา (UTC)06:51
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb981332_ie8 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 8.0.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,427
วันที่ (UTC)มีนาคม-08-2010
เวลา (UTC)06:51
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มUpdate-bf.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,427
วันที่ (UTC)มีนาคม-08-2010
เวลา (UTC)06:51
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่างสคริปต์-vbscript_31bf3856ad364e35_8.0.6001.18909_none_2b4c2b7b43ac1f55.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม55,527
วันที่ (UTC)มีนาคม-05-2010
เวลา (UTC)14:29
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่างสคริปต์-vbscript_31bf3856ad364e35_8.0.6001.23000_none_2bcc9be85cd2112b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม55,527
วันที่ (UTC)มีนาคม-05-2010
เวลา (UTC)22:สีกัน
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x ที่ใช้ x86 รุ่นของ Windows 7
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มPackage_1_for_kb981332_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,741
วันที่ (UTC)09 2010 มีนาคม
เวลา (UTC)00:58
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_1_for_kb981332 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,453
วันที่ (UTC)09 2010 มีนาคม
เวลา (UTC)00:58
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_2_for_kb981332_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,796
วันที่ (UTC)09 2010 มีนาคม
เวลา (UTC)00:58
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_2_for_kb981332 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,508
วันที่ (UTC)09 2010 มีนาคม
เวลา (UTC)00:58
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb981332_rtm_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,871
วันที่ (UTC)09 2010 มีนาคม
เวลา (UTC)00:58
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb981332_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.1.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,906
วันที่ (UTC)09 2010 มีนาคม
เวลา (UTC)00:58
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มUpdate-bf.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,607
วันที่ (UTC)09 2010 มีนาคม
เวลา (UTC)00:58
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_2e11f6af952d9d273c4c48eaf51c43b9_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20662_none_f507d024829345cf.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม706
วันที่ (UTC)09 2010 มีนาคม
เวลา (UTC)00:58
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_b967272ed0f25f9daa7caf5c0f2435c4_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16546_none_1b5d5824915ab5c3.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม706
วันที่ (UTC)09 2010 มีนาคม
เวลา (UTC)00:58
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่างสคริปต์-vbscript_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16546_none_485c9d388f193c9b.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม32,312
วันที่ (UTC)มีนาคม-08-2010
เวลา (UTC)22:07
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มX86_microsoft-หน้าต่างสคริปต์-vbscript_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20662_none_48cc9903a84aaeeb.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม32,312
วันที่ (UTC)มีนาคม-08-2010
เวลา (UTC)22:12
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุน x 64-รุ่นที่ใช้ Windows 7 และ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มAmd64_68e77ba561b410fda1405ccb7fce690c_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16546_none_fd6306c75153ea7c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,062
วันที่ (UTC)09 2010 มีนาคม
เวลา (UTC)00:58
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_6bb887b9f1250517a58180b07b141d56_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20662_none_11fe4f346d0d8163.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,062
วันที่ (UTC)09 2010 มีนาคม
เวลา (UTC)00:58
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_7c0b484fce38d02e1f3e00dcc559d027_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16546_none_a7cec5b33fd9423e.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม710
วันที่ (UTC)09 2010 มีนาคม
เวลา (UTC)00:58
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_e37225e54a5e354b60fb4ba34bbee88d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20662_none_993ecc7010dc5bd0.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม710
วันที่ (UTC)09 2010 มีนาคม
เวลา (UTC)00:58
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่างสคริปต์-vbscript_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16546_none_a47b38bc4776add1.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม32,316
วันที่ (UTC)มีนาคม-08-2010
เวลา (UTC)23:15
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มAmd64_microsoft-หน้าต่างสคริปต์-vbscript_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20662_none_a4eb348760a82021.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม32,316
วันที่ (UTC)มีนาคม-08-2010
เวลา (UTC)23:14
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_1_for_kb981332_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,751
วันที่ (UTC)09 2010 มีนาคม
เวลา (UTC)00:58
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_1_for_kb981332 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,467
วันที่ (UTC)09 2010 มีนาคม
เวลา (UTC)00:58
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_2_for_kb981332_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,244
วันที่ (UTC)09 2010 มีนาคม
เวลา (UTC)00:58
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_2_for_kb981332 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,196
วันที่ (UTC)09 2010 มีนาคม
เวลา (UTC)00:58
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb981332_rtm_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,101
วันที่ (UTC)09 2010 มีนาคม
เวลา (UTC)00:58
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb981332_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,140
วันที่ (UTC)09 2010 มีนาคม
เวลา (UTC)00:58
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มUpdate-bf.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,835
วันที่ (UTC)09 2010 มีนาคม
เวลา (UTC)00:58
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-หน้าต่างสคริปต์-vbscript_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16546_none_aecfe30e7bd76fcc.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม31,732
วันที่ (UTC)มีนาคม-08-2010
เวลา (UTC)21:56
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-หน้าต่างสคริปต์-vbscript_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20662_none_af3fded99508e21c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม31,732
วันที่ (UTC)มีนาคม-08-2010
เวลา (UTC)22:02
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
แฟ้มเพิ่มเติมสำหรับทั้งหมดได้รับการสนับสนุนเวอร์ชันที่ใช้ Itanium ของ Windows Server 2008 R2
ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ชื่อแฟ้มIa64_2c8ff622fc0cf8a86cfe0f08745708dd_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20662_none_6ef474a07910f8a6.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,060
วันที่ (UTC)09 2010 มีนาคม
เวลา (UTC)00:58
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_c5179ad649fdce9078c968e702594b4b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16546_none_344e26b38102cfdc.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,060
วันที่ (UTC)09 2010 มีนาคม
เวลา (UTC)00:58
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-หน้าต่างสคริปต์-vbscript_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16546_none_485e412e8f174597.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม32,314
วันที่ (UTC)มีนาคม-08-2010
เวลา (UTC)23:01
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มIa64_microsoft-หน้าต่างสคริปต์-vbscript_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20662_none_48ce3cf9a848b7e7.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม32,314
วันที่ (UTC)มีนาคม-08-2010
เวลา (UTC)23:16
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_1_for_kb981332_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม2,238
วันที่ (UTC)09 2010 มีนาคม
เวลา (UTC)00:58
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_1_for_kb981332 ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม3,188
วันที่ (UTC)09 2010 มีนาคม
เวลา (UTC)00:58
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb981332_rtm_bf ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,669
วันที่ (UTC)09 2010 มีนาคม
เวลา (UTC)00:58
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มPackage_for_kb981332_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ ia64 ~ ~ 6.1.1.0.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,692
วันที่ (UTC)09 2010 มีนาคม
เวลา (UTC)00:58
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มUpdate-bf.mum
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม1,667
วันที่ (UTC)09 2010 มีนาคม
เวลา (UTC)00:58
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-หน้าต่างสคริปต์-vbscript_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16546_none_aecfe30e7bd76fcc.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม31,732
วันที่ (UTC)มีนาคม-08-2010
เวลา (UTC)21:56
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้
ชื่อแฟ้มWow64_microsoft-หน้าต่างสคริปต์-vbscript_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20662_none_af3fded99508e21c.manifest
รุ่นของแฟ้มไม่สามารถใช้งานได้
ขนาดแฟ้ม31,732
วันที่ (UTC)มีนาคม-08-2010
เวลา (UTC)22:02
แพลทฟอร์มไม่สามารถใช้งานได้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 981332 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Windows Internet Explorer 8
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Enterprise N
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Premium N
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Professional N
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Starter N
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Ultimate N
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Vista Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Business 64-bit edition
  • Windows Vista Business N
  • Windows Vista Business N 64-bit Edition
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Basic N
  • Windows Vista Home Basic N 64-bit Edition
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Service Pack 1 เมื่อใช้กับ:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Business 64-bit edition
  • Windows Vista Business N
  • Windows Vista Business N 64-bit Edition
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Basic N
  • Windows Vista Home Basic N 64-bit Edition
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Business N
 • Windows Vista Business N 64-bit Edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Basic N
 • Windows Vista Home Basic N 64-bit Edition
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Starter
 • Windows Vista Ultimate
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Home Edition N
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows XP Professional N
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Home Edition N
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows XP Professional N
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
Keywords: 
kbsurveynew kbfix kbbug kbsecvulnerability kbsecbulletin kbsecurity kbqfe kbexpertiseinter kbmt KB981332 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:981332

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com